Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

 

· Presentació
· Treballs orientats a la millora i creixement de la BVMC
· Publicacions en la seu web de la BVMC
· Resultats. Estadístiques de la seu web

 

 

 

Presentació

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes durant el curs 2006-2007 s'ha consolidat com el centre de referència més important en Internet per a la literatura i la història del món hispà i hispà-americà.

Amb més de 26.000 registres de consulta en línia, rep diàriament més de 375.000 consultes des de tots els racons del món i serveix de suport docent en institucions de tots els continents. La Biblioteca ha servit al llarg de la seu històira més de 450 milions de pàgines.

Durant aquest curs la Biblioteca Virtual ha incrementat de forma notable la seua presència a Amèrica, especialment en Estats Units, Mèxic, Perú i Xile, però també en països europeus com França o Alemanya ha augmentat el nombre de lectors i la demanda de continguts.

Fidel a la programació que aproven el Patronat i els comitès científics de la Biblioteca Virtual, enguany s’ha posat a la disposició dels lectors un gran nombre d'obres de la literatura espanyola de tots els temps, prevalent aquells textos que poden considerar-se part del cànon literari, i al mateix temps ha obert les seues mires a camps com el de la poesia i novel.la espanyola contemporànies; això ha estat possible gràcies a l'establiment d'un gran nombre de convenis de col·laboració amb autors, editors i institucions.

Si és important introduir noves obres en el catàleg de la Biblioteca Virtual, també ho és el donar cabuda als centenars d'estudis que es generen al voltant d'elles, a la investigación moderna en cadascun dels camps i a les revistes científiques que mantenen viu el progrés del coneixement.

Amb aqueixos objectius, el repertori de títols ha anat creixent en aquests mesos en moltes direccions per a atendre a un temps la necessària dotació de continguts bàsics i la demanda creixent d’estudis i investigació.

Pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 

 

 

 

Treballs orientats a la millora i creixement de la BVMC

1. Anàlisi i millora aplicadas a la BVMC

1.1. Millora i renovació de les infraestructures

La Biblioteca Virtual, desenvolupada i mantinguda pel Taller Digital, fa una labor de vigilància de manera contínua, que té com a missió la detecció, l’anàlisi, la verificació i l’adquisició de les novetats tecnològiques relacionades amb el maquinari i el programari, que puguen implicar una millora de l’eficàcia productiva i els rendiments econòmics. Així mateix, està pendent de qualsevol necessitat d’infraestructura que puga sorgir en el projecte, per a evitar pèrdues de productivitat.

En aquest curs, la inversió feta s’ha dirigit a l’adquisició i renovació de llicències de programari, i a la compra d’equipament informàtic.

En l’apartat del maquinari, la inversió ha recaigut en tres grans àrees: digitalització, servidors i equipament general:

- Àrea de Digitalització:

· Substitució de dos escàners obsolets per dos d’alt rendiment, destinats a la gestió documental. Gràcies a les dues noves adquisicions, hem aconseguit incrementar l’eficiència en aquests dos llocs de treball. Els models dels equips són:

- Cànon DR-7080C: escàner a color automàtic de doble cara i escàner pla A3. L’escanejat automàtic de doble cara aconsegueix 70 pàgines per minut.

- Epson GT-15000: escàner a color pla de format A3 d’alta velocitat.

· Adquisició d’un ordinador Pentium 4 a 3 GHz de velocitat amb 250 GB d’emmagatzematge en disc dur. Gràcies a l’adquisició d’aquest nou equip, tots els PC de l’Àrea de Digitalització són ja Pentium 4, amb una velocitat almenys de 2,8 GHz.

· Compra d’un servidor, que s’ha utilitzat com a dipòsit de documents de l’àrea. Té una capacitat d’emmagatzematge de 600 GB, amb discos durs instal·lats mitjançant configuració RAID 1, que aconsegueix així la protecció de les dades mitjançant tolerància a fallades. També hem adquirit una font d’alimentació ininterrompuda (SAI), per a evitar sobrecàrregues de tensió i interrupcions del corrent elèctric que puguen danyar el servidor.

- Equipament per a servidors:

· Adquisició d’1 GB de memòria RAM per al servidor cervantesvirtual.com. Amb aquesta ampliació de memòria, el servidor web que allotja la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes pot servir les pàgines sol·licitades pels usuaris de forma més eficient i ràpida.

· Adquisició d’un disc dur de 200 GB per al servidor de Producció, que allotja el nostre sistema de cicle de treball (Workflow). Amb la compra hem aconseguit tenir més espai d’emmagatzematge en un dels nostres servidors locals més importants.

- Equipament general:

· Una impressora làser a color model HP 3000DN.

· Lectors i enregistradores de DVD.

· Reposicions de components de PC desbaratats (plaques base, memòries, etc.).

D’altra banda, en l’apartat de programari, hem prestat una especial atenció als servidors i als programes d’edició de text.

- Programari per a servidors:

· Actualització, per dos anys, de la llicència del servidor de correu MDaemon, que inclou, entre altres característiques: 250 comptes de correu, llistes de distribució, filtres anti-spam, antivirus i de continguts, llistes negres, etc.

· Actualització d’una llicència de servidor web Resin, per al servidor cervantesvirtual.com.

- Programari per a edició textual:

· Adquisició de tres llicències del programa de creació de fitxers PDF Adobe Acrobat 7.1.2. Revisió de serveis

Els departaments de Producció, Informàtica i Projectes han col·laborat en la revisió dels diferents serveis.

- Gestió documental. S’han desenvolupat tres importants millores, que s’han aplicat a la BVMC i han propiciat avanços notables des del punt de vista de la usabilitat:

· Presentació en una mateixa pàgina de les respostes dels diferents cercadors de cervantesvirtual.com a les consultes fetes en la Recerca ràpida.

· Millora del cercador de sumaris de revistes, que fa les recerques en els materials guardats tant en HTML com en PDF.

· Introducció d’un sistema que reforça la imatge de biblioteca de la BVMC, que porta l’usuari al contingut cercat o volgut, després de passar per la fitxa catalogràfica.

Referencias encontradas de "Cervantes"

- Digitalització. El servei de Digitalització del TD ha sigut completament revisat durant aquest curs. Els departaments de Producció i Projectes, amb la col·laboració del d’Informàtica, han dut a terme diversos estudis i informes:

· Elaboració d’un informe general sobre el servei de digitalització, que ofereix informació sobre els materials d’entrada, les característiques bàsiques del procés, el tractament d’imatges (retoc i OCR), els materials d’eixida i el sistema de transmissió.

· Relació de dispositius. Es van preparar dos documents:

- Un inventari de maquinari de l’àrea, que enumera i comenta els diferents tipus d’escàners, microfilmadores i càmeres digitals.
- Una anàlisi d’avantatges i inconvenients dels diferents tipus de dispositius de digitalització.

· Redacció d’un informe que especifica les diferents fases del procés de digitalització (des del contacte amb el client fins a la facturació del servei).

· Especificació i aplicació del sistema de control de qualitat dels treballs de digitalització. Aquest sistema s’aplica a les diferents fases del procés de producció: relació comercial, reconeixement del material d’entrada, digitalització, tractament, post-producció i lliurament al client.

· Definició d’un pla de revisió dels temps de producció i inici de les estimacions. El pla disposa d’un total d’unes 700 proves i té en consideració la digitalització, el tractament de les imatges, la post-producció i l’enregistrament.

· Redacció d’una carta inicial de productes i serveis.

· Elaboració d’un mostrari de treballs especialitzats de digitalització, orientat al tractament avançat d’imatges.

Imatges digitalitzades

 

· Elaboració d’un document de requeriments per a treballs de digitalització de materials de paper, de microfilms i microfitxes, de diapositives i negatius fotogràfics, i per a tractament d’imatges en format digital.

· Realització d’anàlisi de requeriments tècnics dels diferents serveis de digitalització.

· Realització de proves de diferents programaris comercials, prestant especial atenció als orientats a la publicació de fitxers en format PDF.

- Edició. Durant aquest curs s’han fet millores en la correcció i maquetació de textos i en les edicions facsímil:

· Edició textual:

- Realització de variacions en el full d’estil (XSL) de generació d’obres amb marcat XML en HTML.
- Millora de les plantilles XML per a la producció de continguts de seus web (presentació, bibliografies, etc.).
- Desenvolupament d’un sistema de facilita la producció de continguts textuals accessibles (AA) a partir d’un etiquetatge en XML.

· Edició digital:

- Actualització de l’aplicació de producció d’edicions facsímil (Facsbuilder).
- Generalització de l’aplicació per a la producció d’edicions facsímils per a clients externs.

- Supervisió i control de qualitat. L’àrea dedicada a aquesta fase del procés va treballar en l’automatització de tasques relacionades amb la publicació de fitxers en format PDF (disminució de pes d’arxius i fragmentació de fitxers grans).

- Publicació electrònica. De la mateixa manera que el servei de digitalització, el de publicació electrònica va ser sotmès a una profunda anàlisi, que va permetre millorar els processos de producció i comercialització. Aquest estudi es va traduir en un increment considerable, tant de la productivitat com de la rendibilitat del servei.

· Millores del procés de producció:

- Millores relacionades amb la recepció de materials:

· Elaboració del document de normes de lliurament d’originals.
· Redacció d’un formulari de requeriments.

- Millores del sistema de producció:

· Anàlisi del procés.
· Adaptació de plantilles a originals.
· Definició de fases producció i sistema de control de qualitat.
· Estudi de temps de producció i rendibilitat econòmica.

- Millores en el procés de comercialització:

· Preparació de mostra d’obra publicada.
· Revisió del document de cessió de drets per a la publicació de les tesis doctorals en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

- Elaboració de seus web. La revisió i evolució del servei de creació, desenvolupament i manteniment de seus web que ha permès millorar-ne tant la productivitat com la qualitat dels productes. Algunes de les accions dutes a terme han tingut una incidència directa sobre la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

· Accions genèriques:

- Estudi de l’oferta de sistemes de gestió de continguts.
- Actualització de coneixements sobre les pautes d’accessibilitat de la World Accessibility Initiative (WAI).

Pautes d'accesibilitat de la World Accessibility Initiative (WAI)

· Accions orientades a la millora de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

- Creació de plantilles per a incrementar la productivitat en la creació de portals i biblioteques d’autor, i per a assegurar-ne la accessibilitat (AA).

- Desenvolupament d’eines per a facilitar la creació i modificació de pàgines amb àlbums d’imatges.

- Realització de les fitxes de la Biblioteca Virtual accessibles AA per als diferents tipus de fitxes: tesis, estudis crítics, documents d’arxius, revistes, documents gràfics, documents sonors, fitxa d’autor, fitxa d’obra, de matèria…

- Revisió d’accessibilitat de portals, biblioteques d’autor i l’estructura bàsica de navegació de la Biblioteca:

. Secció Entretelibros.
· Pàgines de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
· Secció El Bibliotecario.
· Llista d’obres més consultades.
· Pàgines d’Informació.
· Fonoteca i videoteca (integració en les plantilles de Cervantesvirtual per a millorar l’accessibilitat).
· Marc legal.
· Secció Intercanvi.
· Tauler d’anuncis.
· Fòrums.
· Dipòsit de butlletins (índexs dels exemplars del 7 al 19 del butlletí Cervantesvirtual.com en català i tots els índexs dels butlletins generals, 31 butlletins en total).
· Redissenys dels portals de Constantinopla i Exploradores.

- Sistemes. S’ha tractat de millorar l’aprofitament de les infraestructures, fent, per exemple, diverses modificacions sobre el programari del catàleg bibliogràfic i del cercador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per a optimitzar l’espai ocupat per ambdós serveis en la memòria del servidor de la Biblioteca.

- Hostatge (hosting). S’ha tractat de sistematizar-ne l’oferta d’allotjament web compartit als clients, i s’ha desenvolupat una carta de serveis que, a més de descriure les característiques del suport i les prestacions, facilita la realització de pressupostos.1.3. Desenvolupament d’eines

Durant aquest curs, la BVMC ha dedicat part de la seua capacitat de producció al desenvolupament d’eines amb l’objectiu d’agilitar la gestió dels processos de producció. Ha treballat en l’aplicació del cicle de treball (workflow), que controla la producció de continguts digitals de la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes. La labor s’ha desenvolupat en tres vessants d’actuació:

- Manteniment general del sistema de control de fluxos de treball.
- Generació de llistats específics per a cobrir determinades necessitats de producció.
- Desenvolupament d’un sistema de llistats per a la comprovació de les obres publicades.1.4. Nova política d’enllaços de la Biblioteca Virtual

La Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, conscient de l’interès que desperten els continguts que hi ha en www.cervantesvirtual.com, ha elaborat una nova política d’enllaços que facilita la difusió gratuïta i de lliure accés de la cultura hispana.

Amb aquestes noves normes, la Biblioteca respon les peticions de nombrosos usuaris i col·lectius que vulguen connectar des de diferents ciberpàgines, bitàcores i altres espais electrònics als materials de la nostra web.

 

2. I+D+i

El Taller Digital disposa de dos equips de treball que es dediquen a la investigació, el desenvolupament i la innovació des de dos àmbits diferents:

- El Departament de Projectes, que s’ocupa de la realització de labors de treball en xarxa (networking), la recerca de fonts de finançament, l’elaboració de propostes, la coordinació tècnica i la gestió de projectes.

- L’Àrea de Programació del Departament d’Informàtica, que es dedica a la vigilància tecnològica i a les tasques pròpies de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

Al llarg del curs, s’ha participat en diferents esdeveniments de caràcter tecnològic (com ara taules rodones, jornades, congressos, seminaris), s’han impartit xarrades, ponències o conferències i s’han donat cursos de formació sobre tecnologies de la Societat de la Informació.

- Impartició de cursos de formació:

· Bibliotecas digitales y buscadores: Google Print versus Open Content Alliance. Curs d’estiu Motores de búsqueda: retos tecnológicos, sociales y económicos en torno a la googlelización del conocimiento. Organitzat per la UNED, 2-6 de juliol de 2007, Dénia (Alacant).

- Els integrants de la Biblioteca de Signes van participar en diferents cursos, jornades i congressos, tant nacionals com de caràcter internacional.

· Del 25 al 29 de setembre de 2006 diversos treballadors de la Biblioteca de Signes van impartir un curs per a ensenyar el Sistema d’Escriptura Alfabètica de la LSE, a petició de la Fundació Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE). Aquest sistema està disponible íntegrament en LSE en l’apartat de Materials del portal.

· També la Fundació CNSE va convidar la Biblioteca de Signes a participar en les Jornades de Noves Tecnologies: Tecnologia per a sords/sordes: el món a l’abast de les persones sordes, 17-19 d’octubre de 2006, en què diversos integrants de la Biblioteca de Signes van acudir per a mostrar el treball desenvolupat en el portal des de fa més de 7 anys.

· La International Association of Technology, Education and Development (IATED) va organitzar a València la seua reunió internacional els dies 7, 8 i 9 de març de 2007 i allí la Biblioteca de Signes va mostrar les últimes innovacions tecnològiques en matèria de presentació dels materials signats en Internet.

· La Federació Mundial de Sords celebra cada quatre anys un congrés mundial que reuneix gran quantitat de persones sordes de tot el món, com també aquelles persones no sordes interessades en la llengua de signes o en la cultura de les persones sordes. Enguany va tenir lloc a Madrid, els dies 16-22 de juliol, i la Biblioteca de Signes va tenir un estand permanent en el qual els més de 4.000 assistents van poder observar el treball desenvolupat.

Així mateix, la línia de treball en investigació i desenvolupament s’ha plasmat durant aquest curs en la realització de diferents projectes, en col·laboració amb institucions de reconegut prestigi, com la Fundació CNSE para la supresión de barreras de comunicación, la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la UNED o la Universitat d’Alacant. L’interès d’aquests projectes ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la mateixa Comissió Europea amb la concessió de diferents subvencions.

Entre aquestes iniciatives, destaquem les següents:

- Aplicación de herramientas lingüísticas a la creación de un buscador de información en vídeos signados (fases II-IV). Projecte finançat per l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), amb referència IMIDTH/2007/349, en la convocatòria del Programa d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic, dirigit per la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència; aquesta ajuda ha estat cofinançada per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana 2000-2006. Consorci: Taller Digital, Universitat d’Alacant i Fundació CNSE para la supresión de las barreras de comunicación. Període d’execució: 2006. Resum: Projecte orientat a la creació d’un cercador d’informació capaç de dotar els textos visuals en Llengua de Signes Espanyola (LSE) d’un sistema de recerca d’informació similar en les seues aplicacions als sistemes de recerca emprats en els textos escrits de les llengües orals. Pretén incidir en el mercat del video-search, aportant una tecnologia no emprada fins ara; renovar els sistemes d’ensenyament de llengua de signes mitjançant l’aplicació del sistema d’escriptura que es vol emprar en el cercador; desenvolupar en les persones sordes l’hàbit a “la visió alfabètica”; i promoure’n el desenvolupament de la capacitat lectora.

- Aquest mateix projecte ha rebut una ajuda del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a l’any 2007 amb referència FIT-350300-2007-15. Els objectius que persegueix són optimitzar els sistemes d’ensenyament de llengua de signes mitjançant l’aplicació del sistema d’escriptura emprat en el cercador i contribuir al procés de la traducció automàtica de llengües de signes mitjançant la conversió del text escrit aportat pels reconeixedors de la parla o del subtitulat automàtic en text escrit en LSE.

Així mateix, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha col·laborat amb la Universitat d’Alacant en els següents projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic.

- Herramientas para la creación de materiales didácticos, (FIT-350100-2006-22). Projecte d’investigació, desenvolupament i innovació de la convocatòria PROFIT (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Societat de la Informació). Consorci: Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universitat d’Alacant. Any de realització: 2006. Resum: l’objectiu principal d’aquest projecte és el disseny i implementació d’un sistema d’eines i programes informàtics (programari) que faciliten la creació, preservació i explotació de materials docents en les biblioteques digitals.

- Herramientas para la creación de materiales didácticos (II) (FIT-350100-2007-27). Els objectius de la continuació d’aquest projecte són augmentar el coneixement de les possibilitats didàctiques de les biblioteques digitals i afavorir l’anomenada alfabetització digital dels ciutadans, com també promoure l’adopció en el món educatiu d’estàndards internacionals per a la construcció de materials didàctics reutilizables.

- Multilingual/Multimèdia Access To Cultural Heritage. MultiMATCH. Comissió Europea. 6è Programa Marc. Prioritat 2. Tecnologies de la Societat de la Informació. Consorci: Institut de Ciències i Tecnologies de la Informació d’Itàlia, Consell Nacional de la Investigació, Universitat de Sheffield, Universitat de Dublín, Universitat d’Amsterdam, Universitat de Ginebra, Universitat Nacional d’Educació a Distància, Fratelli Alinari Istituto Edizioni Artistiche SpA, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Netherlands Institute for Sound and Vision), OCLC PICA Ltd, WIND Telecomunicazioni SpA i Universitat d’Alacant. Període d’execució: 2007-2008. Resum: el patrimoni cultural europeu és una part essencial de la identitat europea, que va més enllà de fronteres culturals i lingüístiques. L’objectiu de MultiMatch és permetre als usuaris que cerquen i treballen amb continguts de patrimoni cultural accessibles a través d’Internet, sense límits tecnològics i lingüístics, de manera que es faça justícia a la quantitat de possibilitats que n’hi ha. Això serà possible gràcies al desenvolupament d’un cercador orientat a l’accés, organització i presentació personalitzada de la informació sobre patrimoni cultural.

 

3. Accions de màrqueting i comunicació

El Departament de Màrqueting i Vendes va dur a terme diverses actuacions de comunicació. Destaquem a continuació les principals:

- Redacció de notícies, suggeriments i butlletins electrònics.
- Realització de sumaris de premsa en format digital i en paper.
- Intervencions en programes radiofònics.
- Redacció i enviament de comunicats de premsa.
- Atenció a mitjans de comunicació (gestió d’entrevistes, enviament de materials de difusió, transmissió d’informació, etc.).
- Redacció d’articles i altres textos de difusió.
- Presentacions presencials per a centres d’ensenyament.
- Revisió d’estil de textos informatius i promocionals.

 

4. Labor institucional i acadèmica de la FBVMC

4.1. Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Logotip de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

President:
Sr. Mario Vargas Llosa

Vicepresident:
Sr. Ignacio Jiménez Raneda (Rector de la Universitat d'Alacant)

Director General:
Sr. Manuel Bravo Lifante

Secretari:
Sr. Manuel Guerrero Guerrero

Vicesecretari:
Sr. Faustino Andrés Bau Forn

Vocals institucionals:

Consell científic:
Sr. Mario Vargas Llosa (Presidente)
Sr. Darío Villanueva (Director)
Sr. Gérard Chastagnaret
Sra. Aurora Egido
Sr. Luis Iñigo Madrigal
Sr. José Antonio Millán
Sr. Jaume Moll
Sr. Juan Antonio Ríos Carratalá
Sr. Luis Rodríguez Moreno
Sr. José Carlos Rovira Soler
Sr. Santos Sanz Villanueva

Institucions:

Logotip de la Universitat d'Alacant
Logotip de la Fundació Marcelino Botín
Logotip del Banc de Santander
Logotip del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
Logotip del Ministeri de Cultura
Logotip del Ministeri d'Educació i Ciència
Logotip de la Generalitat Valenciana
Logotip de la CRUE
Logotip del Ministeri d'Asumptes Exteriors i de Cooperació Internacional
Logotip de la Reial Acadèmia Espanyola
Logotip de l'Institut Cervantes
Logotip de la Fundació Germà Sánchez Ruipérez
Logotip del Grup Prisa
Logotip de la Fundació de Telefonica
Logotip de la Federació de Gremis d'Editors de Espanya
Logotip de Repsol YPF

 

4.2. Establiment d’acords i convenis

- Consell Universitari Iberoamericà

Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant i vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i Félix García Lausín, secretari general del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB) van signar un acord de col·laboració pel qual es comprometen a la creació i consolidació d’un Espai Iberoamericà del Coneixement que impulse la BVMC i mitjançant activitats com el desenvolupament de portals i aules virtuals.

- Patronat Carmen Conde-Antonio Oliver

La finalitat de l’acord entre l’Ajuntament de Cartagena i la Fundació BVMC és la difusió del llegat de l’escriptora Carmen Conde Abellán, especialment el seu patrimoni literari i bibliogràfic mitjançant l’aprofitament dels fons del patronat Carmen Conde de l’Ajuntament de Cartagena i, a través de l’edició i digitalització, facilitar-ne l’accés més eficient als recursos bibliogràfics entre els usuaris. Entre les activitats de col·laboració hi ha prevista la creació d’un portal específic dedicat a l’escriptora que reculla en el catàleg obres, textos literaris, imatges i enregistraments, a més d’altres materials.

- Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran

Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant i vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i Pedro Navascués, vicedirector de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran van signar un conveni que permet la inclusió dels fons de la Reial Acadèmia en la BVMC. Entre els materials que es processaran destaquen col·leccions de dibuixos dels segles xvi al xx i els llibres d’actes de les sessions de l’Acadèmia entre 1752 i 1900, com també estampes soltes. També es preveu la inclusió de projectes i plans d’arquitectura, fotografies i diversos manuscrits.

Escut de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran

 

- Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals

José Álvarez Junco, director del Centre, i Ignacio Jiménez Raneda, vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes van arribar a un acord pel qual ambdues institucions posaran en marxa iniciatives conjuntes per a l’aprofitament i difusió dels seus recursos. En el marc del conveni les dues entitats iniciaran la seua col·laboració per a editar, digitalitzar i posar a disposició del públic, a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el patrimoni bibliogràfic del CEPC.

L’acord recull, entre altres accions, la creació d’un portal específic i institucional, que s’allotjarà en cervantesvirtual.com i que reunirà en el seu catàleg el fons històric més significatiu del centre. Es podran difondre, així mateix, les obres de publicació recent del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals en el portal Primera Vista de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Signatura de l'acord pel Sr. Ignacio Jiménez Raneda i el Sr. José Álvarez Junco

Sr. Ignacio Jiménez Raneda i Sr. José Álvarez Junco

 

- Institut del Teatre de Barcelona

Conveni signat entre l’Institut del Teatre i la Fundació BVMC per a potenciar al màxim l’aprofitament dels materials digitalitzats i la difusió de fons de l’Institut del Teatre que s’allotjaran en un portal específic en la BVMC. La col·laboració s’iniciarà amb la inclusió de la documentació generada pel centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre.

Logotip de l'Institut del Teatre de Barcelona

 

- Universitat d’Alcalá i Santander Universitats

Virgilio Zapatero, rector de la Universitat d’Alcalá; Manuel Bravo, director general de la Fundació de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i José Manuel Moreno, director-coordinador de la Divisió Global Santander Universitats del Santander, van signar un conveni per a la creació d’un gran portal en Internet sobre publicacions iberoamericanes.

El conveni presenta el llançament de dos nous projectes: Quòrum portal de revistas i Coloquios Quórum, l’objectiu fonamental dels quals és la implementació d’eines que permeten la creació de llocs de trobada que servisquen de referència de l’evolució i l’actualitat del pensament iberoamericà.

Logotip de la Universtat d'Alcalà
Logotip del Banc Santander Universitats

 

-Biblioteca Universitària de Múrcia

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Biblioteca Universitària de la Universitat de Múrcia han establit un marc de col·laboració pel qual cervantesvirtual.com ofereix accés directe a la Colecció Històrica Digital de la Universitat de Múrcia. Aquest fons, conegut com a Biblioteca Floridablanca en record del comte murcià que va arribar a ser primer secretari d’estat el 1777, es duu a terme amb la col·laboració del Santander i la Fundació CajaMurcia per a promoure i impulsar la digitalització del patrimoni bibliogràfic de la Universitat situada al Campus d’Espinardo.

Logotip de la Biblioteca Universitària de la Universitat de Múrcia

 

- Fundació Campus Comillas

Ignacio Rodríguez del Bosque, director general de la Fundació Campus Comillas, i Manuel Bravo Lifante, director general de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, han signat un acord per a fomentar l’ensenyament de l’espanyol. El conveni presenta la creació en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes d’una secció denominada “Portal de Español como Lengua Extranjera de la Fundació Campus Comillas”, una biblioteca digital amb materials i recursos educatius per a facilitar l’estudi de l’espanyol com a llengua estrangera.

Logotip de la Fundació Campus Comillas

 

- Centre Ramón Piñeiro per a la Investigació en Humanitats

Conveni de col·laboració entre la Secretaria General de Política Lingüística de la Xunta de Galícia i la BVMC per a la difusió del Centre Bibliogràfic del Centre Ramón Piñeiro per a la Investigació en Humanitats (CRPIH) i la FBVMC amb la finalitat de portar a terme actuacions conjuntes i potenciar al màxim la difusió del fons bibliogràfic de CRPIH, a través dels programes i activitats de la BVMC. Entre les actuacions es preveu el desenvolupament d’un portal institucional específic dedicat al CRPIH de literatura gallega, la difusió d’edicions del CRPIH a través del Portal Primera Vista i altres activitats complementàries com la realització conjunta d’aules virtuals i pàgines webs, jornades i presentacions o estudis i publicacions d’edicions conjuntes que contribuïsquen a la difusió a través d’Internet de la llengua i la literatura d’autors gallecs.

Logotip del Centre Ramón Piñeiro per a la Investigació en Humanitats

 

- Convenis amb editorials per a la publicació Primera Vista de les novetats editorials

Editorial Hipálage
ACVF Editorial
Editorial Azacanes

 

 

 

Publicacions en la seu web de la BVMC

El total d'obres publicades en la BVMC durant aquest curs ascendeix a 8.216 registres, entre les quals es conten les següents novetats:

3.574 - obres de Catàleg general
77 - document de Arxiu
5 - document gràfic
3 - enregistraments sonors
175 - manuscrits
239 - edicions facsímils
4 - multimèdia
4.029 - Publicacions periòdiques
11 - tesis
58 - vídeos
41 - webs1. Secció de Literatura

Pàgina web de la Secció de Literatura

1.1. Portals institucionals

- Grup d’Investigació Segle d’Or

Aquest portal, fruit del conveni signat el curs passat entre el Grup d’Investigació Segle d’Or (GRISO) de la Universitat de Navarra i la Fundació BVMC, difon els fons bibliogràfics i incorpora obres dels autors del Segle d’Or integrats en la línia d’investigació del grup, com ara Calderón de la Barca, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo, i també obres dels investigadors del grup.

Logotip del Grup d'Investigació Segle d'Or

 

- Biblioteca digital de la Regió de Múrcia

El portal de la Biblioteca Digital de la Regió de Múrcia presenta un extens fons històric d’obres sobre la regió: catàlegs d’exposicions, actes de congressos, estudis i investigacions de primer nivell editats a Múrcia i sobre la regió. El portal ofereix una mostra de la intensa activitat editorial de diferents institucions sobre la cultura murciana, com les obres publicades en els últims anys per la Direcció General de Cultura i el catàleg de la Reial Acadèmia Alfons X el Savi, entre altres fons.

Logotip de la Biblioteca digital de la Regió de Múrcia

 

- Associació Internacional d’Hispanistes

L’Associació Internacional d’Hispanistes ofereix una àmplia selecció dels estudis fets pels seus membres, entre els quals es troben professors tan destacats com Ana María Barrenechea, Jean-François Botrel, Aurora Egido, Margit Frenk, Augustin Rodó, Lia Schwartz, Elías L. Rivers, Pedro Álvarez de Miranda, David T. Gies i José María Pozuelo Yvancos. La pàgina té, a més, una interessant galeria d’imatges i un detallat llistat d’enllaços relacionats.

Pàgina web de l'Associació Internacional d'Hispanistes

- Biblioteca d’Autors Espanyols (BAE)

La Biblioteca Virtual inicia amb les obres de Quevedo la incorporació de la BAE amb l’edició completa en facsímil de les Obras de Don Francisco de Quevedo publicades el 1859 per la BAE, que presenta en dos volums la producció íntegra d’un dels majors exponents del Segle d’Or de les lletres espanyoles.

Facsímil de les Obres de Francisco de Quevedo

 

- Servei d’Informació Bibliogràfica i Documental de la Universitat d’Alacant

El portal de la Biblioteca Universitària SIBID és fruit de la col·laboració entre l’Àrea de Gestió Documental de la BVMC i el Servei d’Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID) de la Universitat d’Alacant.

Portal de la Biblioteca Universitària SIBID

 

- Ampliació del catàleg de la Fundació José Antonio de Castro

El portal Biblioteca Castro, fruit d’un conveni de col·laboració entre aquesta institució, que presideix Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña, i la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha incorporat durant aquest curs obres com La Celestina, La vida del Buscón, Lavida es sueño o alguns dels principals títols de Gabriel Miró.

Logotip de la Biblioteca Castro

 

1.2. Portals temàtics

- Escritoras españolas

El portal Escritoras españolas reuneix obres de dotze autores espanyoles, la majoria del segle xix, entre les quals destaquen Santa Teresa de Jesús, Concepción Arenal, María de Zayas, Fernán Caballero, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro i María Rosa Gálvez.

Pàgina web de les Escriptores espanyoles

 

- Figuras del hispanismo

Durant aquest curs, s’ha inclòs en aquest portal inaugurat l’any 2003, l’hispanista Salvador García Castañeda, catedràtic de Literatura Espanyola a la Ohio State University.

Portal de Figures de l'hispanisme

 

- Biblioteca del soneto

El portal Biblioteca del soneto presenta una àmplia col·lecció de sonets de molt diversos autors seleccionats per Ramón García González. La pàgina inclou, com és habitual, una semblança i el catàleg.

Pàgina web de Biblioteca del soneto

 

- Poesia espanyola contemporània

Aquest portal, inaugurat amb gran èxit el 2005, conté ja quasi trenta biblioteques d’autors. Les últimes incorporades durant aquest curs han sigut:

Jorge Riechmann
Juan José Vélez Otero
José Manuel Caballero Bonald
Dionisia García
Antonio Gamoneda
José A. Muñoz Rojas
Carlos Marzal
Gerard Vergés
Joaquín Márquez


Pàgina web de Poesia espanyola contemporània

 

- Novel·la Històrica Espanyola

El portal de Novela Histórica Española, dirigit per Enrique Rubio Cremades, catedràtic de Literatura Espanyola de la UA, presenta una àmplia bibliografia d’estudis sobre la novel·la històrica, una cronologia que situa les obres en un context històric, diferents estudis sobre aquest gènere literari i un catàleg que inclou textos d’Espronceda, Larra, Estébanez Calderón o Martínez de la Rosa, a més d’altres obres.

Portal de Novel·la Històrica Espanyola

 

- Carlos Arniches

Biblioteca d’autor dedicada a Carlos Arniches, dramaturg nascut a Alacant l’any 1866, que va destacar com a prolífic autor de sainets, tragèdies grotesques, comèdies, sarsueles..., i a qui es recorda, especialment com a pintor dels ambients populars de Madrid, el llenguatge castís dels quals va recrear de forma inimitable.

En el catàleg d’obres de l’autor alacantí es poden consultar les recopilades per M. Victoria Sotomayor Sáez i publicades per la Fundació José Antonio de Castro, escrites per Arniches, de vegades junt amb diferents col·laboradors, entre 1888 (Casa editorial, amb l’alcoià Gonzalo Cantó) i 1900. El portal es completa amb la inclusió de Vida i teatro de Carlos Arniches, de Vicente Ramos, i una col·lecció d’estudis sobre la producció del dramaturg a càrrec dels mateixos Ríos i Sotomayor entre altres.

Portal de l'Associació d'autors de Teatre

 

- Redisseny del portal Asociación de Autores de Teatro, que inclou un administrador de notícies.

- Redisseny del web Jesús Campos, dins de la’Asociación de Autores de Teatro.

- Actualització Buero Vallejo

- Creació d’un administrador de notícies.

- Actualització Tricicle
Actualització de la pàgina sobre Tricicle amb informació sobre el nou espectacle Garrick!

Portal de l'espectacle Garrick!

 

- Actualització Festival de Teatro Clásico de Almagro
Actualització de la web amb el material referent a la XXX Edició del Festival de Teatre Clàssic d'Almagro.

Portal del Festival de Teatre Clàssic d'Almagro

 

- Edició Multimèdia Salzillo

Salzillo, la aventura de hacer cine és una edició multimèdia feta per la Biblioteca Virtual a partir de la pel·lícula Salzillo, escrita i dirigida l’any 1983 per Primitivo Pérez i José Antonio Postigo i interpretada per Francisco Rabal. Consta d’un text, en el qual Pérez narra el procés de creació de la cinta, al qual se sumen els àlbums de fotos sobre el treball cinematogràfic i sobre la mateixa obra de l’artista, i també de fragments en vídeo del documental i un epíleg que detalla la labor de restauració de la pel·lícula, feta pel director de fotografia Juan Mariné.1.3. Biblioteques d'autors

- Fernán Caballero

Portal dirigit per Enrique Rubio Cremades, catedràtic de Literatura Espanyola de la Universitat d’Alacant, sobre Cecilia Böhl de Faber (Morges, Suïssa, 1796-Sevilla, 1877), la qual ha passat a la història de la literatura en castellà amb el pseudònim Fernán Caballero. S’inclouen referències biobibliogràfiques sobre l’autora i les seues principals obres. Ofereix, a més, accés a estudis sobre les seues novel·les i relats breus signats per Gustavo Correa, José Escobar, Russell P. Sebold, Joan Oleza o Mariano Baquero Goyanes.

Portal de Fernán Caballero

 

- Tirso de Molina 

Biblioteca d’autor dirigida per Francisco Florit Durán, que presenta les principals obres del dramaturg, i també una àmplia bibliografia actualitzada i una col·lecció d’estudis pels especialistes més acreditats en la seua obra.

Pàgina web de Tirso de Molina

 

- Gustavo Adolfo Bécquer

Dirigida per Jesús Rubio Jiménez, professor de la Universitat de Saragossa i Premi Manuel Alvar d’Estudis Humanístics. S’ofereix als usuaris una presentació biogràfica de l’escriptor, com també les edicions més reputades de les seues obres principals. S’ofereix també accés a diversos exemplars de El Gnomo, butlletí d’estudis becquerians publicat per la Universitat de Saragossa; una àmplia bibliografia signada per prestigiosos hispanistes, com ara Russell P. Sebold, M. del Pilar Palomo, Germán Gullón i José M. Martínez Cachero, i diversos materials visuals i sonors dels anys.

Portal de Gustavo Adolfo Bécquer

 

- Duque de Rivas 

Biblioteca d’autor dedicada a una de les grans figures del romanticisme en castellà, autor de Don Álvaro, obra que va implicar una autèntica revolució en el teatre espanyol. Dirigida per Salvador García Castañeda, catedràtic de Literatura Espanyola a la Ohio State University.

Pàgina web de Duque Rivas

 


2. Secció de Llengua

Portal de la Secció de Llengua

Nova Secció de Llengua Espanyola, dirigida per Dolores Azorín, catedràtica de Llengua Espanyola de la Universitat d’Alacant, en què es reuneixen tots els continguts lingüístics. L’objectiu és donar a conèixer la història i la realitat actual del castellà des de les ciències del llenguatge. Les biblioteques d’autor inaugurades en aquesta secció durant aquest curs són:

- Mariner Bigorra

Aquest portal respon a l’interès de la institució per difondre l’obra de les figures claus de la ciència i el pensament hispànic. Així, la Biblioteca d’Autor Sebastián Mariner dóna cabuda a articles i treballs dispersos per multitud de revistes, actes de congressos i homenatges i inclou a més una petita selecció d’imatges de diferents moments de la seua vida personal i professional.

- Manuel Alvar

El gran representant de la filologia espanyola de la segona meitat del segle xx, Alvar, va ser membre de la Reial Acadèmia Espanyola des de 1975 i la va dirigir entre 1988 i 1991. Incloem els seus estudis de literatura medieval, renaixentista i contemporània i els seus manuals de dialectologia hispànica.

 

3. Biblioteca Americana

La creació de la Biblioteca Americana per part de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes té com a principal objectiu contribuir al coneixement de la complexa realitat cultural, política, social i literària d’un continent que es construeix avui al mateix temps com a unitat (com aquella «nuestra Amèrica» de José Martí) i com a diversitat, en les peculiaritats nacionals, culturals, lingüístiques que el configuren.

L’obertura d’aquesta Biblioteca Americana ha sigut possible gràcies al suport de destacades institucions (biblioteques nacionals, instituts culturals, arxius històrics...) i també d’importants investigadors i creadors literaris que han anat incorporant a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes materials de valor inestimable, distribuïts ara per a la a consulta en diverses seccions (portals institucionals, portals temàtics, biblioteques d’autors literaris i pàgines dedicades a personatges històrics) que ens acosten a la riquesa literària i cultural dels països americans.

Pàgina web de Biblioteca Americana

 

3.1. Portals institucionals

- Redisseny del Portal Nacional d’Argentina

El portal Argentina deu la seua aportació fonamental a dues de les institucions culturals argentines de més rellevància: la Biblioteca Nacional de la República Argentina i l’Acadèmia Argentina de Lletres, el fons de les quals han crescut en la nostra biblioteca per a donar una mostra representativa de la història, la literatura, el pensament i el folklore argentins.

Aquesta iniciativa naix amb la vocació de sumar esforços i voluntats i amb la finalitat de construir un gran espai d’intercanvi cultural, un lloc comú en el qual caben curiosos i investigadors; un gran fons bibliogràfic i documental, en suma, que pretén acostar als lectors el més representatiu de la tradició cultural argentina.

Pàgina web del Portal Nacional d'Argentina

 

- Biblioteca d’autor David Rosenmann-Taub

David Rosenmann-Taub és reconegut com un dels grans poetes de Xile. És també compositor i dibuixant. Aquesta tríada artística produeix una sinergia conceptual, visual i sonora en la seua poesia. La Biblioteca d’autor ofereix la possibilitat de llegir i escoltar, en la veu de David Rosenmann-Taub, una selecció de poemes amb les respectives partitures rítmiques. A més, incloem una cronologia, entrevistes, articles, fotografies; com també els dibuixos de l’autor, triats per ell per a les portades, ja que il·lustren la substància dels seus llibres. Aquesta biblioteca d’autor té la col·laboració de la Corda Foundation.

Portal de la Biblioteca d'autor David Rosenmann-Taub

 


4. Biblioteca de Signes

Durant aquest període la Biblioteca de Signes no ha deixat d’incrementar els continguts de les seues seccions, destacant-ne, entre els últims incorporats:

- Un tutorial en LSE del funcionament de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

- La transcripció al Sistema d’Escriptura Alfabètica d’alguns dels vídeos de la Gramàtica Visual de la LSE.

- La continuació del projecte Diccionari Històric amb la inclusió aproximadament de les 200 entrades que figuren en el llibre Escuela española de sordomudos, o Arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español, dividida en dos tomos de Lorenzo Hervás.

- L’adaptació, enregistrament i muntatge de nou estrofes del Cántico Espiritual de Sant Joan de la Creu.

- Posada en marxa de la primera versió del Cercador d’Informació en vídeos signats, que permet cercar signes en els vídeos de les lliçons de gramàtica visual de la LSE.

- Publicació en format facsímil de les obres de José Miguel Alea En favor de los sordomudos.

La Biblioteca de Signes continua sent el lloc de referència per a les últimes investigacions sobre la llengua de signes espanyola al nostre país. La participació en diferents projectes d’investigació així ho confirma.

Durant 2006 va participar en el projecte “Aplicación de herramientas lingüísticas a la creación de un buscador de información en vídeos signados” (Fases II-IV), juntament amb Taller Digital, la Universitat d’Alacant i la Fundació CNSE para la supresión de las barreras de comunicación. En aquest projecte, subvencionat per l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), van participar 8 investigadors amb la finalitat de fer el disseny inicial d’una eina que permeta cercar i localitzar signes concrets en vídeos digitals que empren la llengua de signes espanyola.

Simultàniament, l’equip de la Biblioteca de Signes treballa des de l’any passat en el projecte “Gramática Contrastiva español/lengua de signos: enseñanza virtual y autoevaluación de la escritura de personas sordas”, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. En aquest projecte, dirigit pel doctor Ángel Herrero Blanco, participen 8 investigadors.

 

5. Biblioteca Joan Lluís Vives

5.1. Portals institucionals

- ¡Cu-cut!

Durant aquest curs, s’han publicat dins del Portal Biblioteca de Catalunya tots els exemplars d’aquesta revista corresponents als tres primers anys de la sèrie completa, compresa entre 1902 i 1914.

Portal de Cu-cut

 

- Biblioteca Abadia de Montserrat

El Portal Biblioteca Abadia de Montserrat va incorporar al seu fons, en edició facsímil, el primer tractat en castellà sobre la vida d’oració metòdica, el Exercitatorio de la vida spiritual, de García Jiménez de Cisneros. Es tracta d’una reproducció digital de l’incunable de 1500 editat per la impremta de l’Abadia de Montserrat, en la Biblioteca de la qual ha estat atresorat des de la seua impressió. En breu estarà disponible la transcripció d’aquest exemplar duta a terme per Cebrià Baraut.

Portal de la Biblioteca Abadia de Montserrat

 

5.2. Portals temàtics

- Convivio. Poesía medieval y cancioneros

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, en col·laboració amb l’Associació Internacional Convivio para el Estudio de los Cancioneros y la Poesía de Cancionero, va inaugurar una nova secció, en castellà, dedicada a l’estudi d’aquests volums.

El nou portal temàtic, dirigit per Vicenç Beltran (Universitat de Barcelona), ofereix, a més d’estudis elaborats pels millors especialistes en la matèria, obres que provenen, en moltes ocasions, dels fons de la Biblioteca Nacional d’Espanya, la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat o la Reial Acadèmia Espanyola. Aquests documents han estat agrupats en un nou catàleg que recupera gran part del ja publicat en la mateixa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de lluisvives.com, com el Cancionero de Juan del Encina (1496); el Cancionero general recopilat per Hernando del Castillo (1511), que ofereix textos del Marquès de Santillana i Juan de Mena, entre altres autors; diverses edicions d’Ausiàs March; o el Cancionero del Marquès de Barberà.

Portal de Convivio. Poesía medieval y cancioneros

 

- Poesia catalana contemporània

El portal de Poesia Catalana Contemporània és un espai destinat a oferir una mostra representativa de la poesia catalana de les últimes dècades. Les noves pàgines que s’incorporen al catàleg s’estructuraran seguint l’esquema ja clàssic de cervantesvirtual.com, que inclou una semblança crítica i també una selecció de textos i una bibliografia completa. El portal, dirigit per Joaquim Espinós (professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant), ha tingut el patrocini de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya. Aquest portal inclou els autors següents:

Emili Rodríguez Bernabeu 
Enric Casasses
Enric Sòria 
Jaume Pérez Montaner 
Joan Navarro
Joan Valls 
Josep Piera  
Lluís Alpera 
Lluís Roda 
Manel Rodríguez Castelló
Narcís Comadira 
Ponç Pons


Pàgina web de Poesia catalana contemporània

 


6. Literatura Infantil i Jovenil

Pàgina web de Literatura Infantil i Jovenil

 

- Fernando Alonso

Fernando Alonso és un dels autors més rellevants del panorama de la literatura infantil. La seua extensa obra literària ha sigut traduïda a diversos idiomes com l’anglès, el francès, el suec o el coreà. Entre els seus nombrosos premis destaquen el premi Lazarillo l’any 1977 i el Premi Mundial de Literatura José Martí l’any 1997, pel conjunt de la seua obra. Aquesta web ofereix una àmplia selecció de materials de l’autor: catàleg, bibliografia, estudis, àlbum de fotos i enllaços.

- Antonio Rodríguez Almodóvar

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes va inaugurar la Biblioteca d’Autor d’Antonio Rodríguez Almodóvar, premi nacional de literatura infantil i juvenil l’any 2005. Ofereix una important mostra d’aquesta extensa labor creativa entre altres continguts d’especial interès, com una entrevista a l’autor i el vídeo de la lectura del seu conte ¡Yo, león!

- Millora PEONZA

Inclusió de nous exemplars d’aquesta publicació de literatura infantil i juvenil.

Portada de la publicació de "Peonza"

 

7. Hemeroteca

- Serra d'Or

El Portal Biblioteca Abadia de Montserrat ha presentat un espai web per a la revista Serra d’Or, la primera publicació periòdica escrita en llengua catalana des de la fi de la Guerra Civil. La revista, que des de la fundació fins a l’actualitat ha aglutinat els millors intel·lectuals, va vèncer amb eficàcia tot tipus d’obstacles durant la censura franquista per a posar-se al servei de la cultura catalana en totes les seues manifestacions.

Actualment es poden consultar tots els exemplars de Serra d’Or publicats des del 1959, l’any de creació, fins al 1962; successivament, la Biblioteca continuarà incorporant-hi nous exemplars fins a tancar la sèrie en la data clau de 1975.

Portal de la revista Serra d'Or

 

- Incorporació de l’edició completa de la revista El Museo Universal

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha incorporat a l’hemeroteca l’edició completa d’ElMuseo Universal, publicació de l’Espanya del segle xix que, durant els seus dotze anys d’existència, va ser el principal referent de l’actualitat cultural i política de l’època.

 

 

 

Resultats. Estadístiques de la seu web

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes continua amb la tendència en ascens de pàginas electrònicas servides per curs acadèmic. Durant aquest curs ha servit més de 137 milions de consultes, amb una mitjana mensual de 12 milions de pàgines servides, acumulant un total de 455 milions al llarg de huit anys. El passat mes de març va superar el rècord de mitjana de consultes servides per mes amb més de 14 milions de pàgines.

Gràfic de les consultes totals realitzades a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cursos acadèmics

 

Gràfico de les consultes acumulades realitzades a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cursos acadèmics

 

Gràfic de la mitjana mensual de consultes realitzades a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cursos acadèmics

 

Gràfic de la mitjana diària de consultes realitzades a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cursos acadèmics

 

Gràfic de les consultes realitzades a portals de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes durant l'últim curs acadèmic

 

Gràfic de les consultes realitzades a les biblioteques d'autor i personatges històrics de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes durant l'últim curs acadèmic

 

Gràfic de les consultes realitzades a les seccions de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes durant l'últim curs acadèmic

 

Gràfic de les 10 obres de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes més consultades durant l'últim curs acadèmic

 

Gràfic de les procedències de consultes per països durant l'últim curs acadèmic