Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INNOVACIÓ

 

Com resultat del programa NOEMI de la Conselleria d'Universitat i Empresa de la Generalitat Valenciana, la Universitat d'Alacant va ser dotada amb tres tècnics d'innovació que van estar durant sis mesos en un període de formació en diferents parcs científics i centres d'investigació europees. Una vegada formats, es van incorporar a la Unitat d'Innovació que para tal efecte es cree des del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació. Les activitats desenvolupades fins al moment són les següents:

- Establir un Pla de Treball

1. Convertir la idea del Parc Científic en una realitat física:

· Disseny i Organització dels espais
· Anàlisis dels recursos disponibles
· Sol·licitud de subvencions
· Coordinació amb el Vicerectorat d'Infraestructures quant al desenvolupament urbanístic del PC

2. Crear un marc de funcionament per al futur Parc Científic:

· Elecció del model de parc
· Organització de la interacció entre els serveis de la UA i els del PCA
· Creació d'un marc jurídic per a la gestió del parc
· Polítiques de captació, posicionament i màrqueting
· Polítiques d'acollida i establiment d'empreses. Creació d'unitats mixtes
· Polítiques de promoció de la investigació pública (instituts tecnològics, etc)

 

· Centre de Documentació Europea (CDE)

Durant el curs 2006/07 el CDE ha continuat desenvolupant les tasques fixades enl’últim conveni signat entre el CDE i la Direcció General de Premsa i Comunicació de la Comissió Europea, com ara les d’anàlisi de la documentació, atenció a consultes, realització del Butlletí DSI, i altres activitats informatives encaminades a difondre el procés d’integració europea.

 

· Servei d'informació bibliogràfica i documental. Consultes. Normalització de registres

Durant el curs 2006/07 s’han catalogat monografies i revistes i s’han analitzat altres tipus de documents: legislació, jurisprudència, licitacions públiques, documents preparatoris, etc., que s’han incorporat, una vegada analitzats, com a nous registres a les nostres bases de dades:

- Bd Monografies.....................350 nous registres
- Bd Articles de Revista.........1.325 nous registres
- Bd Legislació UE.................3.400 nous registres
- Bd Legislació BOE..............1.460 nous registres
- Bd Legislació DOCV...............521 nous registres
- Bd Jurisprudència..................340 nous registres
- Bd Licitacions....................10.753 nous registres

Les consultes arriben al CDE per telèfon, per correu electrònic i personalment, encara que la majoria d’aquestes es resolen accedint a les nostres pàgines web.

En el curs 2006/07 s’han produït 5.245.594 accessos al lloc del CDE en Internet, cosa que equival a un terme mitjà diari de 14.371 visites.

S’ha continuat amb les tasques de normalització i correcció de registres amb la finalitat depossibilitar la incorporació a una base de dades en línia dels catàlegs de monografies, principal de publicacions periòdiques i articles de revistes. Continua el procés de normalització i col·locació de les publicacions estadístiques.

- Butlletí DSI

S’ha continuat l’elaboració periòdica d'aquest Butlletí en línia, que rep un total de 1.024.520 visites anuals, cosa que significa un terme mitjà diari de 2.807 pàgines visitades.

 

· Documents seleccionats

Aquesta bitàcora documental multitemàtica creada sobre la base del Butlletí DSI té un total de 1.045.730 visites anuals, és a dir, un terme mitjà diari de 2.865 pàgines visitades. Inclou la legislació comunitària i la nacional, amb accés al text.

 

· Servei de licitacions seleccionades

Servei d'elaboració diària que brinda l'accés a la informació sobre contractes públics d'obres, subministraments i serveis convocats per les administracions públiques espanyoles d’àmbit estatal, autonòmic i local. Són licitacions que es publiquen diàriament en la base de dades TED de la Unió Europea.

El servei té un total de 817.059 visites en el període estudiat, és a dir, un terme mitjà diari 2.239 visites.

- Cursos, conferències i congressos:

Participació del director del CDE, Jaume Ferrer Lloret, en el XXIV Congrés de l'Institut Hispano-Luso-Americà de Dret Internacional. Setembre 2006, Granada.

Participació del director del centre, la documentalista i la jurista del CDE en el Màster Oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) organitzat pel departament d'Estudis Jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant.

Concessió d'una subvenció del Parlament Europeu, per un total de 27.500 euros, dins del Programa INFO 2006: Ajudes a la societat civil en els debats, conferències i seminaris públics relacionats amb la Unió Europea. Projecte presentat «La Unió Europea als Cinquanta Anys dels Tractats de Roma (1957)».

Participació del director i la documentalista del CDE en el curs en la Universitat d'Estiu Càtedra Rafael Altamira dedicat al Cinquanta Aniversari dels Tractats de Roma (1957).

Han continuat els pràcticums habituals Accés a la Documentació Jurídica en Matèria de Medi Ambient i Màster Universitari de Comerç Internacional.

- Formació i col·laboracions externes:

Respecte de l’atenció a becaris, ha continuat la formació en documentació comunitària de les dues persones que es beneficien de les beques d’investigació convocades per la Fundació General de la Universitat d'Alacant per al CDE.

El dia 4 de maig ha finalitzat l'assistència i formació de tres becaris Leonardo provinents de Romania. Els esmentats becaris formen part d'un grup de sis destinats a la Universitat d'Alacant en el marc del conveni que aquesta té signat amb la Universitat d’Oradea (Romania). Resultat d'aquesta estada ha sigut l'elaboració de tres treballs pràctics: Guia d'informació sobre Romania i els Fons Estructurals, Les relacions Unió Europea i Amèrica Llatina i un tercer destinat al gran públic sobre Institucions Comunitàries i Romania.

S'ha signat recentment amb la professora Luminita Soproni, de la Càtedra de Relacions Internacionals i Estudis Europeusde la Universitat d’Oradea, el compromís per a rebre quatre nous becaris romanesos, en el CDE, per al curs 2007-08.

Es manté, a través del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, la col·laboració (semestral) amb la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental i junt amb l'Euro Info Centre del Principat d'Astúries i la Confederació d'Empresaris de la Comunitat de València la col·laboració (trimestral) amb la Revista Aranzadi Unión Europea, a càrrec de la jurista del CDE.

En el mes de juny el CDE, dins de la tasca de difusió del procés d'integració europea entre els més joves ha fet un enviament de material promocional a centres d'educació primària i secundària i també a centres de formació de persones adultes de la província d'Alacant.

- Col·laboració amb altres unitats de la Fundació:

Magister Lucentinus: després de l'adaptació dels espais del CDE per a albergar la biblioteca del Magister, s'ha continuat l’assessorament tècnic per a la recerca de llenguatges documentals a aplicar per a la posterior catalogació dels seus fons.

El passat 3 d'abril va tenir lloc una reunió a la qual va assistir la Direcció del SIBID, el Magister Lucentinus, i el CDE perquè el Centre de Documentació albergue part de la biblioteca del Magister i puga així atendre el futur servei de préstec en sala per als alumnes d'aquest màster en les instal·lacions de la Fundació General. Fruit d'aquest acord hi ha en preparació un protocol per a presentar a la signatura pròximament.

Enguany, com a celebració del 9 de maig, Dia d'Europa, el CDE ha participat amb el GIPO en la IX Marató d'Ocupació i Autoocupació i ha muntat un estand informatiu i formatiu sobre temes comunitaris dirigit al gran públic.

- Convenis i projectes:

S’ha signat un conveni de col·laboració entre el CDE i la Universitat de León de Nicaragua per a impulsar la difusió del procés d'integració europea entre els estudiants, professors i investigadors d’aquesta Universitat. Per a portar a terme aquest projecte s’ha fet una proposta de sol·licitud d'ajuda a l'Oficina de Cooperació de la UA.

Dins del programa Erasmus s’ha signat un nou conveni amb la Universitat romanesa d’Oradea per a atendre la formació en temes comunitaris de 4 nous becaris per al pròxim curs 2007/2008.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa de serveis d’informació Gremial Gestión, c/ Galileu Galilei núm. 10, Parc Industrial d'Elx.

S’ha aprovat la proposta presentada pel director del CDE a la Universitat Permanent per a impartir un curs pràctic sobre la Unió Europea que tindrà lloc en el pròxim curs acadèmic 2007-08.