Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

UNIVERSITAT PERMANENT


· Introducció
· Programació acadèmica
· Planificació del curs i gestió acadèmica i administrativa realitzada
· Activitats complementàries
· Projectes nacionals i internacionals
· Extensió universitària
· Estadístiques

 

 

 

Introducció

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la Ciència i la Cultura, alhora que les relacions intergeneracionals, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i fomentar la participació d'estes en el seu context com dinamitzadors socials, i d'acord a l'article 132.3) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, a l'art. 35 de l'Estatut de la Generalitat Valenciana, a la Llei 1/95 de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones Adultes, al Preambul, parraf 2º y 9º, Llei Orgànica 4/2007 de 12 d´abril d'Universitats, i el Conveni entre la Generalitat Valenciana – Conselleria d´Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat d'Alacant per a la realització d'Accions Formatives dirigides al Col·lectiu de Persones Majors de 50 anys.

El programa de la UPUA s'integra en el marc dels ensenyaments universitaris específics per a persones majors, i respon a necessitats com ara: l'aprofundiment en la democratització del coneixement, la compensació de les desigualtats, la integració i participació social d'estes persones en la societat, i el foment de les relacions intra i intergeneracionals, que contribuïsquen al manteniment de la qualitat de vida, junt amb l'obertura i diversificació d'opcions de continuació de la vida activa en contextos extralaborals.

Seguint amb els objectius marcats en anys anteriors, s'ha establit la col·laboració amb distintes entitats públiques i privades (Generalitat Valenciana – Conselleria d´Empresa, Universitat i Ciència, Patronat Municipal de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i Bancaixa).

La Universitat Permanent està dirigida a totes aquelles persones majors de 50 anys o que pertanguen a qualsevol dels col·lectius de la Universitat d'Alacant, que tinguen aspiracions de superació socioculturals, sense necessitat de titulació prèvia.

Estan expressament excloses les persones que es troben matriculades en qualsevol dels tres cicles o nivells d'Estudis Universitaris que s'impartixen en la Universitat d'Alacant.

Dissenyat per professorat pertanyent a les àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, centres col·laboradors i especialistes, és un programa obert i optatiu a triar entre l'oferta de cursos dissenyats i estructurats en les àrees de: Humanitats; Ciències Experimentals; Salut i Acció Social; Ciències Socials; Informàtica i Imatge i So.

Cada alumne s'ha matriculat en el curs acadèmic que es desenvolupa d'octubre a juny, fins en un màxim de 6 assignatures i amb l'obligatorietat de cursar 2 assignatures, com a mínim, amb una duració mínima de 40 hores lectives cada una (de caràcter teoricopràctic) i distribuïdes en la programació general i horaris de l'any acadèmic 2005/2006.

Per a accedir al Diploma Senior haurà de cursar 720 hores distribuïdes al llarg de tres cursos acadèmics com a mínim, realitzant com a màxim 24 crèdits (240 hores) per curs, en assignatures de 40 hores (4 crèdits).

Les activitats complementàries i la programació cursada des de l'oferta dels Secretariats de Cultura i Extensió Universitària queden fora del còmput obligatori del programa de la UPUA i als efectes d'obtenció del diploma acreditatiu corresponent. És requisit imprescindible, no obstant, i per a poder cursar-les, ser alumne del programa acadèmic de la UPUA. Els crèdits obtinguts per estes activitats s'incorporaran a l'expedient, i si així ho sol·licita l'alumne, com a Crèdits de Lliure Elecció Curricular.

L´horari es desenvolupa preferentment de 5 a 8 de la vesprada, encara que hi ha un nombre d'assignatures i activitats i crèdits de caràcter pràctic que s'impartixen i desenvolupen en horari de demà i dissabtes. Les classes de cada assignatura es distribuïxen entre 2 i 3 dies
alterns a la setmana i en funció de la programació general del curs i de les matèries triades per l'alumne d'entre les oferides en el programa.

Al finalitzar cada curs s'entregarà una fitxa informativa de l'expedient acadèmic, en la qual s'acreditarà l'assistència i rendiment a l'any acadèmic corresponent. Al completar el programa de 72 crèdits els alumnes rebran el Diploma Senior, corresponent a la superació del programa de la Universitat Permanent.

Un programa amb 86 assignatures ha sigut impartit en el Campus de Sant Vicent en els Aularis II i III i en la Seu Universitària d'Alacant. En la Seu de Cocentaina i en els municipis de Callosa d´En Sàrria, La Vila Joiosa i Petrer, el programa acadèmic oferit ha sigut un programa reduït i més específic i en funció de la demanda, l'adequació a l'entorn social i cultural, als espais i infraestructures disponibles i a les característiques i requisits pedagògics i docents dels cursos.

A més, el Patronat Municipal de Cultura, per mitjà d'un Acord Específic de Col·laboració amb la Universitat d'Alacant, incorpora una oferta d'assignatures becades i activitats complementàries a la programació de la Universitat Permanent des del curs 2002/2003. Tal acord s'emmarca en un estret programa de col·laboració d'intercanvi d'alumnes, professorat, i optimització de mitjans i infraestructures en l'àrea de la formació contínua i permanent i dins del Programa Aula Oberta.

 

 

 

Programació acadèmica del curs 2006-07

CIENCIES EXPERIMENTALS

Astronomia bàsica i Ciències Geogràfiques (I)
Sr. Enrique Aparicio Arias
Astronomia. Una visió de l´univers
Sr. Guillermo Bernabeu Pastor
Astronomia. Una visió de l´univers II
Sr. Guillermo Bernabeu Pastor
Espais naturals de la província d´Alacant: interpretació ambiental.
Sr. Víctor J. Mangas Martín i Sra. Pilar Martínez Núñez
Matemàtiques y Geometria recreatives
Sr. Vicente Viana Martínez
1 – La física en el nostre entorn: què és?, com?, per què? La física respon
Sr. Julio Víctor Santos Benito
L´origen de la matèria i els seus canvis en la Naturalesa. Versió per a vianants
Sra. Rosa Torregrosa Maciá
Sr. Miguel Molina Sabio
Cartografia aplicada: com orientar-se en les ciutats i en el camp
Sr. Enrique Aparicio Arias
Expressió gràfica artística. Dibuix
Sr. Francisco Javier Esclapés Jover
Grans qüestions científiques: origen i fi de l´Univers, lleis de la naturalesa
Sr. Albert Gras Martí
Sra. Mª Luisa Cano Villalba
La conservació del hàbitats naturals: red de microreserves de flora de la provincia d´ Alacant
Sr. Manuel Vicedo Martínez
Temps i clima a Espanya
Sr. Enrique A. Moltó Mantero
Fauna i flora de la Península Ibèrica en perill: principals amenaces i mesures per a conservar-les
Sra. Celeste Pérez Bañón
Sra. Mª Ángeles Alonso Vargas
Sra. Ana I. Martínez Sánchez
Sra. Ana Juan Gallardo
Debats, qüestions i divulgació científica. Curs de formació continuada de l´alumnat i de l´exalumnat de la UPUA
Sr. Albert Gras Martí
Sra. Mª Luisa Cano Villalba

 

CIÈNCIES
SOCIALS I JURÍDIQUES
Com gestionar l´administració d´una Comunitat de Propietaris.
Sr. José Manuel Oliva Nieto
El difícil camí cap a Europa: història d´España en el s. XX
Sr. José Antonio Miranda Encarnación
Pret per a no juristes I
Sr. Manuel Atienza Rodríguez
Sr. Macario Alemany García
El IRPF i l´Impost de Patrimoni a través de casos pràctics i del programa PADRE
Sr. Juan Antonio Martínez Azuar
Els mitjans de comunicació: informació i manipulació
Sr. Jorge Sánchez Navas
L´oci com a cultura: viatges i turisme
Sr. Julio Prat Escudero
Turisme i patrimoni cultural
Sra. Elisa Rico Cánovas
Les persones majors i els mijans de comunicació: tractament d una presència (I)
Sr. Fernando Embid Fernández
Sra. Mª Dolores Berenguer Ros
L´herència i les donacions: del Dret Romà al Dret Actual
Sra. Mª Aranzazu Calzada González
Sra. Walenka Arévalo Caballero
El ciutadà davant de l´Administració de Justícia
Sra. Mercedes Fernández López
Premsa i poder. El periodisme davant el repte de la desinformació
Sr. Ginés Conesa Jiménez

 

HUMANITATS Alacant en el Segle XX
Sr. Francisco Moreno Sáez
1. Anglés per a principiants I
Sra. Nereida Congost
Sr. David Benjamín Bell
2. Anglés per a principiants II
Sr. David Benjamín Bell
3. Anglés per a principiants III
Sr. Clive Bellis
4. Anglés Elemental I
Sra. Isabel Balteiro
Sr. Miguel A. Campos Pardillos
5. Anglés Elemental II
Sra. Isabel Balteiro
Sr. Pablo Pérez Contreras
6. Anglés Elemental III
Sr. Víctor M. Pina Medina
Sr. Pablo Pérez Contreras
7. Anglés Intermedi I
Sra. Catalina Iliescu Gheorghieu
Sr. Víctor M. Pina Medina
8. Anglés Intermedi II
Sra. Catalina Iliescu Gheorghiu
Sr. Victor Pina Medina
9. Anglés Intermedi III
Sra. Catalina Iliescu Gheorghieu
Sr. Victor Pina Medina
10. Anglés nivell superior
Sra. Catalina Iliescu Gheorghiu
Sr. Victor Pina Medina
12 - Curs de francès comunicatiu bàsic (I)
Sr. Juan M. Gauchí Sendra
13 - Curs de francès comunicatiu bàsic (II)
Sr. Juan M. Gauchí Sendra
14 - Curs de francès comunicatiu bàsic (III)
Sra. Christine Verna Haize
Sra. Maria Isabel Corbi Saez
15 - Iniciació al valencià per a no valencianoparlants
Sr. Héctor Gonzálvez Escolano
16 – Valencià: aprofundiment i perfeccionament
Sr. Héctor Gonzálvez Escolano
17 – Nivell básic: idioma italià
Sra. Brunella Patane
18 – Nivell elemental: idioma italià (cultura culinària i regional)
Sra. Brunilla Patane
Com conéixer la història recorrent el nostre patrimoni històric
Sr. Manuel Benítez Bolarinos
Comprèn i gaudeix l´Art Conemporani
Sra. María Marco Such
Comprèn i gaideox la música clàssica I
Sr. Óscar A. Santacreu Fernández
Comprèn i gaideox la música clàssica II
Sr. Óscar A. Santacreu Fernández
Contra la cultura i la memòria: llibres i papers destruïts a través de la història
Sra. Verónica Mateo Ripoll
(I) Escriptura creativa: taller literari d´iniciació
Sra. Emilia Gómez García
(II) Escriptura creativa: taller lliterari de desenvolupament
Sra. Emilia Gómez García
El cinema: Introducció al 7è art: aprendre a mirar i entendre el cinema I
Sr. Fernando Embid Fernández
El cinema: Introducció al 7è art: aprendre a mirar i entendre el cinema II (els gèneres i Europa)
Sr. Fernando Embid Fernández
L´humanisme en el segle XXI
Sr. Juan Rico Jiménez
Lectura i anàlisis d´obres literàries I. Iniciació a la crítica literària
Sra. Emilia Gómez García
Lectura i anàlisis d´obres literàries II. Aprofundiment en la crítica literària
Sra. Emilia Gómez García
Diàleg entre religions: Hinduisme, Budisme, Islam i Cristianisme
Sr. José Manuel Toledo Guijarro
El Camí de Santiago. Religiositat, Cultura, i Literatura.
Sr. Xavier Carro Rosende
Sr. Rafael Navarro Mallebrera
L´aprenentatge de les llengües extrangeres
Sr. Bryn Moody Boyle
Literatura, política y societat en l´Atenes clàssica. La seua relació amb la literatura i cultura modernes.
Sr. José Vicente Beviá Pastor
Història y evolució d´Alacant i els seus barris
Sr. Tomás M. Mazón Martínez
El patrimoni històric olblidat I
Sr. José Luis Simón García
El patrimoni històric olblidat II. Les comarques valencianes.
Sr. José Luis Simón García
Introducció a la història de l´arquitectura espanyola
Sr. Salvador Guerrero López
Sr. José L. Oliver Ramírez
Introducció a l´Art
Sr. Rafael Navarro Mallebrera
Introducció a l´Art Contemporani
Sr. Rafael Navarro Mallebrera
La Història de Roma en el setè art: els encants de Cleòpatra i l´enfrontament entre Octavio i Marc Antoni
Sr. Jaime Molina Vidal
Els Borbons a Espanya: història i imatge d´una dinastia
Sra. Inmaculada Fernández Arrillaga
Els canvis socials: anàlisi de les transformacions recents en la societat espanyola
Sr. Raúl Ruiz Callado
Els grans mestres del Renaixement i el Barroc
Sr. Rafael Navarro Mallebrera
Els paisatges culturals. El seu imaginari en el cine, la pintura i la literatura
Sr. José Costa Más
Passeig cultural i lingüístic per l´Europa dels 25
Sr. Miguel Tolosa Igualada
Sr. Daniel Gallego Hernández
Recursos informàtics per a l´aprenentatge de la història contemporània universal, d´Amèrica i d´Espanya
Sr. José M. Santacreu Soler
Religions mediterrànies de l´Antiguitat: de les piràmides al cristianisme
Sr. Jaime Molina Vidal
Tècniques de Comunicació oral I: expressió oral
Sr. Antonio Mula Franco
Tècniques de Comunicació oral II: de l´oralitat a l´escriptura
Sr. Antonio Mula Franco
Tècniques de Comunicació oral III: Estratègies per a la lectura: Llegir, comprendre i aprendre
Sr. Antonio Mula Franco
Història d´Espanya i de la Comunitat Valenciana
Sr. José M. Santacreu Soler

 

INFORMÀTICA, IMATGE
I SO
Creació d´un lloc web personal (weblog)
Sr. Juan A. Montoyo Guijarro
Dissenya amb Power Point
Sra. Irene Sentana Gadea
Sr. Eduardo Gras Moreno
Evolució i tècniques de la cartografia: de Ptolomeu al GPS
Sr. José Manuel Mira Martínez
Gestió d´una contabilitat domèstica per ordinador
Sr. Patricio Martínez Barco
Informàtica recreativa (imatge digital)
Sr. Juan Antonio Puchol García
Internet (I): Introducció a la navegació de internet
Sr. Rafael Muñoz Guillena
Sr. Juan Carlos Trujillo Mondéjar
Internet (II): navegación i correu electrònic
Sr. Jorge Calera Rubio
Sr. Juan Ramón Rico Juan
Internet (III): organitza el teu correu i la teua agenda i publica en internet
Sra. Paloma Moreda Pozo
Sr. José Luis Verdú Más
Internet (IV): Disseny, administració i publicació de pàgines web
Sr. Juan Antonio Montoyo Guijarro
Introducció a la Informàtica
Sr. Francisco José Mora Lizán
Sr. Lorenzo Carbonell Soto
Sr. Francisco Pujol López
Sra. Mar Pujol López
La Biblioteca Virtual: cultura i oci. Posibilitats i opcions: cercadors, eines i consultes
Sr. Antonio Díez Mediavilla
Office I: Iniciació a Word
Sr. Carlos José Villagrá Arnedo
Sr. Francisco Martínez Pérez
Sra. Mireia Sempere Tortosa
Sra. Pilar Arques Corrales
Sra. Rosana Satorre Cuerda
Office I: Word (Avançat)
Sr. Francisco Martínez Pérez
Sr. Francisco Mora Lizán
Sr. Carlos J. Villagrá Arnedo
Office II: Excel
Sr. Rafael Molina Carmona
Sra. Rosana Satorre Cuerda
Office III: Access
Sr. Javier Montoyo Bojo
Sra. Cristina Pomares Puig
Photoshop: tècniques de retoque digital
Sr. Maximiliano Saiz Noeda
Sr. José Luis Vicedo González
Photoshop II: retoc i gestió digital
Sr. Maximiliano Saiz Noeda
Sr. José Luis Vicedo González
Programari lliure. Linux
Sr. Francisco José Mora Lizán

 

SALUT
I ACCIÓ SOCIAL
Alimentació saludable i consum responsable
Sr. Carlos Puerta Sanz
Conflictes interpersonals en la vida quotidiana
Sra. Jasone Mondragón Lasagabaster
Habilitats socials
Sr. Antonio Vallés Arandiga
Intel·ligència emocional
Sr. Antonio Vallés Arandiga
Intel·ligència emocional y personalitat
Sr. Antonio Vallés Arandiga
Longevitat amb salut i qualitat de vida (I): estratègies personals.
Sr. Alfonso Soler Gomis
Longevitat amb salut i qualitat de vida (II): aprofundiment en els coneixements.
Sr. Alfonso Soler Gomis
Longevitat amb salut i qualitat de vida (III): maduresa activa
Sr. Alfonso Soler Gomis
Psicomotricitat rítmica
Sra. Adela Isabel Marco Navarro
Saludt i qualitat de vida: taller per a millorar la memòria en persones majors (I)
Sr. Alberto Plaza Salán
Saludt i qualitat de vida: taller per a millorar la memòria en persones majors (II)
Sr. Alberto Plaza Salán

 

 

 

 

Planificació del curs i gestió acadèmica i administrativa realitzada

- Durant tot el curs acadèmic: manteniment del portal de la Universitat Permanent en

Castellà www.ua.es/upua
Valencià www.ua.es/va/upua
Anglès www.ua.es/en/upua

- Desenvolupament del Pla d'Avaluació i Qualitat del Programa de la Universitat Permanent.

Dins del procés de normalització i reconeixement formal dels Programes Universitaris per a Persones Majors, i en el marc de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors, es ve desenvolupant des del curs 2003-2004 un sistema d'avaluació contínua del programa acadèmic general, de cadascuna de les disciplines i del professorat que col·labora en el programa.

Aquestes avaluacions, realitzades mitjançant un sistema d'enquestes personals i aplicacions informàtiques, contribuïxen a detectar els nivells d'adequació, qualitat i millora dels objectius i continguts del programa formatiu, i permeten desenvolupar amb major eficàcia les anàlisis i resultats dels estudis i informes que s'estan elaborant per a la seua remissió al MEC, en relació amb l'educació al llarg de tota la vida en l'Espai Europeu de l'Educació Superior.

Febrer 2006.

· Sol·licitud de propostes acadèmiques als Departaments de la Universitat per a la confecció del programa de la UPUA 2006-2007, per àrees temàtiques.

Maig 2006.

· Confecció de l'oferta definitiva del curs 2006-2007, d’acord amb les disciplines proposades pels Departaments Universitaris.

· Elaboració dels fullets informatius de la preinscripció.

Juny 2006.

· Remissió d'informació a les institucions i col·lectius interessats.

· Solemne acte de Clausura del curs acadèmic 2005-2006 , Presidit per l'Excm. i Magnífic Sr. Rector de la Universitat d'Alacant Sr. Ignacio Jiménez Raneda, amb la participació de la Directora de la Universitat Permanent, Dª Concepción Bru Ronda, Lliçó magistral: “La contribució de la Ciència i la Tecnologia a la solució de conflictes hídriccs” a càrrec de Sr. Manuel Ramón Crides Madurga, Acadèmic Numerari de la Real Acadèmia de les Ciències. Catedràtic Emèrit de la Universitat Complutense de Madrid.

Acte de Clausura del curs acadèmic

 

· Preinscripció. Els alumnes concreten les matèries del pla d'estudis definitiu que es va a portar a terme. Va ascendir a 1.038 alumnes preinscrits.

Setembre 2006.

· Matriculació. Els alumnes matriculats a través del programa UNIVERSITAS XXI han estat un total de 1008.

Octubre 2006.

· Solemne Acte d'Obertura. Presidit per l'Excm. i Magnífic Sr. Rector de la Universitat d'Alacant Sr. Ignacio Jiménez Raneda, presentació del curs per la Directora, Dª Concepción Bru Ronda, intervenció de Sra. Mª Luisa Mataix Scasso, Presidenta de l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent. Lliçó magistral “Escriptura i condició de dona” a càrrec de l'escriptora i periodista Dª. Cristina Peri Rossi.

· Començament de classes el 16 d'octubre. Infraestructures: dues aules d'informàtica, un aula de capacitat mitjana (35 persones) i tres aules de gran capacitat en l'Aulari III del Campus de Sant Vicent i altres espais del campus utilitzats ocasionalment; a més de dues aules d'informàtica, cinc aules de capacitat mitjana, un aula per a (50 persones), i un saló d'actes (90 persones) i altres espais utilitzats ocasionalment, en la Seu de la Universitat en la ciutat d'Alacant.

· El programa va oferir als alumnes la possibilitat de preseleccionar un total de 143 assignatures. Es impartiran finalment 132 assignatures, ofertes pels diferents departaments i centres col·laboradors de la Universitat d'Alacant (punt 2), registrant-se una matrícula de 2.898 alumnes en el conjunt d'assignatures. Els 97 temes proposats es distribuïen entre diferents àrees temàtiques: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Humanitats (la major part), Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So i Acció Social.

Gener 2007.

· Convocatòria de beques per a alumnes de la Universitat Permanent matriculats en el curs acadèmic 2006/2007. Termini: del 8 de gener al 8 de febrer de 2007. Total de sol·licituds presentades: 31.

 

 

 

Activitats complementàries pròpies de la Universitat Permanent

Durant tot el curs:

- El CLUB EUCONET
Sorgix en 2004 a arrel del projecte EuCoNet (European Computer Network), un projecte subvencionat per la Comunitat Europea en el marc del Programa Sócrates-Grundtvig creat per a facilitar l'accés a Internet. El seu principal objectiu era alleujar les reserves que impedixen a la població europea de major edat fer ús de les múltiples aplicacions de l'ordinador. Així mateix, les persones amb mobilitat limitada podrien evitar el creixent aïllament que té lloc en la societat moderna.

EuCoNet pretenia connectar als ciutadans majors tant virtual com físicament, perquè siguen ells mateixos, els que adquirisquen la capacitat de comunicar-se entre ells fent ús de les noves tecnologies. En un sentit més ampli i internacional, el projecte EuCoNet servirà de pont entre les distintes generacions i de nexe entre els integrants de les diverses cultures europees. La Universitat d'Alacant inicia, arran de la participació en el mateix projecte, el "Club EuConet" en el curs 2003-04 gràcies a un grup d'alumnes voluntaris de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant, integrants del grup de treball i investigació internacional EuCoNet. El Club EuCoNet vol connectar als ciutadans majors tant virtual com físicament, perquè siguen ells mateixos, els que adquirisquen la capacitat de comunicar-se entre ells fent ús de les noves tecnologies. I en un sentit més ampli i internacional, el projecte EuCoNet es concep com a pont entre les distintes generacions, així com a nexe d'unió entre els integrants de les diverses cultures europees.

Els objectiusespecífics són:
a) La formació d'un Grup de Tutors: alumnes avantatjats en Noves Tecnologies que tutoritzen i guien l'aprenentatge d'altres majors interessats en estos coneixements. D'esta manera els alumnes col·laboradors ajuden altres alumnes a iniciar-se en la informàtica, a superar la por a l'ordinador i a resoldre qüestions concretes. b) La consolidació d'un Projecte d'Aprenentatge: orientat a tots els alumnes interessats a iniciar-se en informàtica i noves tecnologies, que vullguen superar la por a la informàtica i a la universitat. c) el desenrotllament de treballs propis de l'alumnat d) organització de fòrums, debats i contactes amb altres grups d'estudi i autoaprenentatge e) participació i suport a grups d'investigació en TIC i aprenentatge combinat.

L'horari del Club Euconet per al curs 2006-07 ha sigut:
dimarts i dijous de 3 de novembre a 15 de juny de 9:30 a 12:30 hores, en l'Aula d'Informàtica núm. 1 de la Seu Ciutat d'Alacant. Han participat un total de 80 alumnes en grups de 22 assistents.

Alumnes del curs

 

- SEMINARI PERMANENT DE LITERATURA “PARAULES”.
Dirigit i coordinat per la Professora Emilia Gómez i integrat per 36 alumnes, va sorgir com resultat de les inquietuds de l'alumnat que havia realitzat en anys acadèmics anteriors, els Tallers Literaris, les assignatures i cicles de Lectura i Anàlisi Literària en la Universitat Permanent (UPUA). L'eix central del Seminari són les tertúlies literàries que són moderades per diferents membres del Seminari. Els objectius del Seminari són: a) Desenrotllar activitats encaminades a fomentar el gust per la lectura. b) Fomentar els debats crítics de forma rigorosa. c) Llegir els textos creatius d) Fomentar el voluntariat programant recitals literaris en diferents centres a fi de realitzar intercanvis diversos. S'han creat grups de treball d'activitats variades que desenvolupen els objectius del Seminari, entre ells se situen les tertúlies literàries, recitals diversos en col·laboració amb centres d'ensenyança i associacions, es publica el Butlletí “MITHRA”, es programa un viatge literari i estes activitats escompleten amb la posada en marxa del "blog" PARAULES que ha permés ampliar totes les possibilitats creatives dels participants del Seminari i ampliar de forma extraordinària la comunicació. El treball dels diferents grups es coordina per mitjà de posades en comú i debats. Esta metodologia molt activa i participativa es completa amb la importància i debat de tots els suggeriments realitzats pels membres del Seminari.

Octubre 2006

· Visita al Parlament Europeu d'Estrasburg (del 21 al 28 d'octubre)
El Parlament Europeu, a la mercè de les gestions realitzades des de la UPUA, va concedir una visita per als alumnes de la Universitat Permanent que en el passat curs acadèmic 2005/2006 han cursat programes de continguts culturals i acadèmics que, de manera concreta, se centren en l'idioma i la cultura dels països francòfons membres de la Unió Europea. En anys anteriors ja van gaudir els nostres alumnes majors de l'oportunitat de visitar el Parlament Europeu gràcies a la invitació i subvenció rebuda des del propi Parlament.Aquest any vam ser convidats per gentilesa de l'Eurodiputat SR. Joan Calabuig Rull, perquè un grup de 30 alumnes, dels cursos de Francès Comunicatiu Bàsic I, II i III, acompanyats pel professor Juan M. Gauchí , pogueren desplaçar-se a Estrasburg.

Alumnes davant de l'edifici del Parlament Europeu d'Estrasburg
Alumnes posant junt a les banderes dels països que componen la Comunitat Europea

 

· Seminari “Dones en la literatura Hispanoamericana i identitat cultural” en la Seu Ciutat d'Alacant, i Campus Universitari de Sant Vicent. Contingut del seminari: Realitzar una aproximació al coneixement de la literatura i la cultura hispanoamericanes, fonamentalment, del s-XX. Això es portarà a terme per mitjà de l'anàlisi de la narrativa i del traçat històric i cultural contemporani, des del Modernisme a l'actualitat. Es dona especial recapte als corrents i moviments literaris en aquest període per a centrar-se en certes obres literàries com producte del seu context, i especialment en el“boom femení” en la literatura i cultura hispanoamericana. Per a això ho imparteixen professors, investigadors i experts en aquesta temàtica i narradores hispanoamericanes de les últimes dècades.

Febrer 2007.

· Seminari “És necessària la Política agrària comuna en els mitjans rurals europeus?”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. Enrique Moltó Mantero, professor Ajudant del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Donar a conéixer la realitat geogràfica dels diversos mitjans rurals europeus com punt de partida per a l'aplicació d'una política agrària coherent, així com intentar proposar solucions de futur que facen compatible l'agricultura europea, els paisatges rurals tradicionals, el respecte al medi ambient i el desenvolupament dels països del Tercer Món.

· Seminari “Crisi del projecte de constitució europea: perspectives de futur”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. José Cofre Sirvent, professor Titular del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Conéixer la situació crítica per la qual travessa el procés d'integració europea i esbossar algunes perspectives de futur.

· Seminari “Curs pràctic sobre institucions i polítiques de la Unió Europea”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. Jaime Ferrer Lloret, professor Titular del Departament de Dret Internacional Públic i Dret Penal de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: estudi del sistema institucional de la Unió Europea, així com de les principals polítiques comunitàries, des d'una perspectiva pràctica i amb especial atenció als interessos dels ciutadans residents en la província d'Alacant.

· Taller i exposició interactiva “Les plantes del Baix Vinalopó” en la Sala d'Exposicions CAM-Elx, i en colaboració amb elInstitut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó i dirigit per SR. Juan Antonio Marco Molina i Dª Ascensión Padilla Blanco, professors titulars del Dpt. d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. Contingut del Taller: Comunicar de forma assequible les característiques de l'els diferents tipus de vegetació en relació amb el mitjà físic i social del Baix Vinalopó. Ressaltar la importància de les espècies endèmiques, rares o amenaçades presents en aquest territori i la seua contribució a la biodiversitat. Conscienciar a la població de la necessitat de protegir determinats taxones. Destacar que la percepció del mitjà, en general, i de la vegetació, en particular, s'ha traduït en el plànol cultural en l'assignació d'uns noms concrets, així com mitjançant la utilització de determinades espècies i formacions vegetals per part de la societat. Incentivar la relació i participació del major nombre de grups de població, tant per edats com per formació cultural.

Sala de l'exposició “Les plantes del Baix Vinalopó"
Obres de l'exposició “Les plantes del Baix Vinalopó”

 

· Activitat complementària en el marc de pràctiques de l'Assignatura “Els Borbons a Espanya: història i imatge d'una dinastia”, visita a l'exposició amb la professora SRA Inmaculada Fernández Arrillaga:

EXPOSICIÓ: “El Retrat espanyol en el Prado: del Greco a Goya”el dijous 15 de febrer a les 19,00 h. en el Museu de Belles Arts Gravina – C/ Gravina, 13-15.
Alacant rep la primera gran exposició itinerant del Museu del Prado. Un total de 62 pintures, obra d'un elenc de 36 artistes, conformen esta primera exposició del programa Prado Itinerant amb què la principal pinacoteca espanyola es proposa acostar regularment part dels seus fons a les distintes comunitats autònomes.
El notable conjunt seleccionat ens oferix una completa visió del desenrotllament del retrat a Espanya i de la societat del moment durant tres segles, des de l'inici del retrat modern en el segle XVI fins al segle XVIII. Entre les peces reunides, es poden contemplar llenços de verdaders mestres com el Greco, Velázquez, Murillo o Goya, que realitzen un retrat fidel dels costums i característiques dels personatges de l'època, entre els que destaquen els relatius a la noblesa i reialesa, i els autoretrats dels pintors que van immortaliltzar el context social i històric.

Març 2007

· Seminari “Com veiem? Visió i qualitat de vida”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per Dª. Carmen Vázquez Ferri, Professora Titular d'Escola Universitària del Departament Interuniversitari d'Òptica de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: descriure de manera senzilla la visió humana i el seu funcionament. Per a això es parteix d'una descripció bàsica de l'ull i dels diferents defectes de refracció i les seues correccions.

· Seminari “Consciència ambiental i participació ciutadana”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. Rafael Pedauyé González, col·laborador docent de la Universitat Permanent. Contingut del seminari: Es tracta que els ciutadans estiguen dotats d'una clara consciència ambiental, és a dir, de coneixement exacte i reflexiu dels problemes del medi ambient i al mateix temps, estiguen disposats a participar activament en la prevenció i solució dels problemes del medi ambient, donant suport polítiques ambientals que siguen socialment justes i ambientalment sostenibles.

· Seminari “La Química en el nostre entorn diari”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. Jesús Iniesta Valcárcel, investigador del Departament de Química Física de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: tracta de diversos aspectes generals tals com l'obtenció i preparació de cosmètics, processos de purificació i refinatge, identificació dels principis actius més coneguts, ús i aplicacions en el sector esteticista i possibilitats per a tractament de desordres dermatològics.

· Conferència i col·loqui “Aigua i cooperació internacional: problemes globals, solucions locals” En la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. José Mª Santafé Martínez, Director del Parc de Maquinària del Ministeri de Medi Ambient.

· Mesa rodona de la conferència “Solucions solidàries”, en la Seu Ciutat d'Alacant, moderada per Concepción Bru Ronda, dins del cicle realitzat per la Cooperació Social d'Alacant.

Maig 2007

· Seminari “La família avui: noves formacions, reptes i desafiaments”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. Javier Mira Grau, Professor Titular d'Escola Universitària del Dpt. de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: s'abordaran els elements més significatius de les noves realitats de la societat actual: variables que incideixen en la configuració present de la família i les noves formacions familiars, així com els problemes i desafiaments davant la violència domèstica.

· Seminari “Els reptes de la convivència en una societat multicultural: el cas d'Alacant”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per Sra. Dolores Vargas Llovera, Professora Ajudant Doctora del Dpt. d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Anàlisi dels conceptes i característiques de la diversitat cultural, analitzant com exemple el cas de la ciutat d'Alacant, així com els prejudicis i conductes discriminatòries i els valors per a una societat multicultural.

· Seminari “La propietat i els drets reals: de Roma al dret actual”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per Sra. Aranzazu Calçada González, Catedràtica de Dret Romà del Dpt. de Ciències Històric-Jurídiques de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: La propietat, l'usdefruit, les servituds i altres drets reals. Amb això es pretén que l'alumne adquireix un coneixement bàsic dels denominats drets reals, especialment el dret de propietat. S'abordaran genèricament els conceptes, l'evolució històrica i el règim jurídic d'aquests drets així com els principals problemes que se susciten en la matèria.

· Seminari “Filosofia de Bach (FB): quina és l'autèntica causa de la malaltia? En el Campus de Sant Vicent del Raspeig, per Marisa Cano i Albert Gras, professors del Dpt. de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: És parlar sobre les diferents visions de la salut i de la malaltia al llarg de la història, de la figura de Edward Bach i de les circumstància del seu descobriment.

· Seminari “Què són els emocions? Bases de la teràpia del Dr Bach” En el Campus de Sant Vicent del Raspeig, per Marisa Cano i Albert Gras, professors del Dpt. de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Es farà una revisió sobre què diu la ciència i la medicina tradicional xinesa sobre les emocions. Veurem quins són les teories sobre el funcionament dels remeis i qual és la base d'aquesta teràpia.

· Seminari “Introducció als 38 remeis (FB)” En el Campus de Sant Vicent del Raspeig, per Marisa Cano i Albert Gras, professors del Dpt. de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Recorregut per tots els remeis d'aquest sistema, indicant els usos, la forma de detectar-la, etc. També es comentarà la resta de sistemes existents.

· Seminari “Situacions d'urgència: remei rescat i més..” En el Campus de Sant Vicent del Raspeig, per Marisa Cano i Albert Gras, professors del Dpt. de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Es parlarà sobre aquest remei, quals són els ingredients , en quines situacions s'utilitza, etc.

· Jornada científica: la formació permanent en l'estratègia europea. “Anàlisi i avaluació dels ensenyaments universitaris per a majors a Espanya i Europa” el dijous 24 de maig en els Servicis Centrals de l'IMSERSO. Organitzades pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant.

Juny 2007

· Seminari “Literatura infantil i juvenil. La memòria recobrada dels contes”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SR. Ramón Llorens García, Professor Titular d'Escola Universitària del Dpt. Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Interpretació i valoració de textos de literatura infantil i juvenil des de postures personals crítiques i creatives. Anàlisis de les preferències literàries dels nens i l'adequació de les obres literàries a les etapes del seu desenvolupament evolutiu. Anàlisi del panorama editorial.

· Seminari “Llengua, pensament i cultura en països de llengua alemanya”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per Dª. Cristina Amerigo Castillo, Professora Associada delDpt. de Filologies Integrades de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Es tracta de presentar els aspectes de cultura general dels països on es parla l'idioma alemany, centrant-nos, sobretot, en la República Federal d'Alemanya. Es començarien a estudiar els primers coneixements bàsics de la llengua alemanya, fonamentalment en la familiarització amb la llengua i la seua pronunciació, així com curiositats dialectals. Aprendre a saludar-se, a presentar-se, etc. L'objectiu resideix en un primer contacte amb el món germànic, tant de la seua cultura com de la seua llengua.

· Seminari “Introducció a la Història de les Dones”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per Dª. Leonor Maldonado Esquerre, Professora Titular d'Escola Universitària del Dpt. Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Conéixer les causes de l'exclusió femenina en els estudis històrics i les aportacions de la Història de Gènere com nou camp d'investigació històrica. Conéixer i valorar a través de fonts iconogràfiques, el protagonisme de les dones en les activitats econòmiques d'altres èpoques.

· Seminari del cicle de conferències les Flors de Bach “ Exemples d'aplicació I: personal” En el Campus de Sant Vicent del Raspeig, per Marisa Cano i Albert Gras, professors del Dpt. de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Es veuran exemples de casos en els quals aplicar cada remei i tractarem alguns exemples proposats entre els assistents.

· Seminari del cicle de conferències les Flors de Bach “ Exemples d'aplicació II: local” En el Campus de Sant Vicent del Raspeig, per Marisa Cano i Albert Gras, professors del Dpt. de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: A part de l'explicació oral, també es poden aplicar en forma de comprimides, col·liris, vaporitzadors, etc. Coneixerem els mapes del cos directament relacionats amb cada remei, així com altra forma de valorar la necessitat de les essències, segons estudis d'altres professionals.

 

 

 

Projectes nacionals i internacionals en els quals participa i amb els quals col·labora la UPUA

Durant tot el curs i en col·laboració amb AEPUM:

- Manteniment del portal de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors http://www.aepumayores.org/

L'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, abreviadamente AEPUM, es constituïx com associació d'interès universitari i té com fi essencial estructurar i fomentar els programes educatius de caràcter universitari contribuint al desenvolupament formatiu i cultural del col·lectiu de persones majors.

Per a arribar a les fins assenyalades, l'Associació té com objecte el foment i desenvolupament del diàleg i comunicació entre les Universitats, les Administracions Públiques i entitats privades, i ha considerat per això imprescindible l'existència d'una pàgina web institucional que contribueixi a l'acostament entre els diversos col·lectius interessats en l'educació al llarg de tota la vida, i permeti la informació transparent i col·laboració eficaç entre els membres i socis honorífics de la AEPUM.

La disponibilitat i l'accés a la informació en els diversos estats, sobre els desenvolupaments socials i polítiques educatives, són cada vegada més evidents i el seu reflex a través d'Internet és inqüestionable. Les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) cobren cada vegada més importància en la Unió Europea i per això volem amb aquesta web fomentar entre les persones majors l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, eliminant barreres i desigualtats i incorporant a les persones majors a aquest desenvolupament tecnològic.

Setembre 2006

- Assistència la IX Trobada Nacional de Programes Universitaris per a Persones Majors “Majors en la Universitat: dret, necessitat, satisfacció” en Aguadulce (Almería) els dies 18, 19 i 20 de setembre.

Així mateix – Reunió Junta Directiva de la AEPUM – Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior, incorporació de nous socis, informe econòmic, informe de les accions i iniciatives portades a terme per la Junta Directiva.I reunió de l'Assemblea General de la AEPUM per a la renovació de la Junta Directiva de la mateixa.

Juny 2007

- JORNADA CIENTÍFICA: LA FORMACIÓ PERMANENT EN L'ESTRATÈGIA EUROPEA
“Anàlisi i avaluació dels ensenyaments universitaris per a majors a Espanya i Europa”. Organitzada per la Universitat d'Alacant i en col·laboració amb l'IMSERSO i l'AEPUM es va dur a terme el24 de maig de l´any 2007, a Madrid.

Els objectius:
a) Presentar els resultats obtinguts en el projecte AEPUMA. b). Oferir un fòrum de debat i reflexió a docents, gestors i responsables acadèmics i institucionals vinculats a la formació universitària per a persones majors i als representants legals dels alumnes dels PUMA c)Aportar les conclusions i propostes, obtingudes segons estudi «Anàlisi i avaluació de programes universitaris per a majors». d) Adoptar criteris i accions tendents a la consolidació, millora i regulació dels ensenyaments universitaris per a majors.

La Jornada va anar dirigida en especial als gestors i responsables acadèmics dels Programes Universitaris per a Majors de totes les Universitats Espanyoles, i als representants de les entitats i administracions competents en educació de majors. Amb caràcter general els seus continguts s'orienten, a professionals de les especialitats de Pedagogia, Innovació Educativa, Educació Especial i Educació d'Adults, Treball Social i Psicologia Evolutiva i als representants legals de l'Alumnat dels Programes Universitaris per a Majors.

Gestors i responsables acadèmics dels Programes Universitaris per a Majors· Activitats nacionals

- Elaboració i preparació del projecte AEPUMA (Anàlisi i Avaluació de Programes Universitaris per a Persones Majors) en el marc de la Convocatòria I+D+I (Projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica) del IMSERSO de 2005. Nombre de projecte: 116/05.

Juny 2006

- I Jornades Tècniques Projecte AEPUMA. Alacant, 28 i 29 de juny de 2006. Organitzades per la Universitat Permanent del a Universitat d'Alacant.

Novembre 2006

- I Jornades Tècniques Projecte AEPUMA. Alacant, 16 i 17 de novembre de 2006. Organitzades per la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant.

Març 2007

- IV Jornades de Promoció del Camí de Santiago en l'Àmbit de les Universitats de Majors. Santiago de Compostel·la, 16 – 18 de març de 2007. Organitzades per l'IV Cicle de la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'Institut Gerontològic Gallec i la Xunta de Galícia (Conselleria de Cultura).

Alumnes participants de les "IV Jornades de Promoció del Camí de Santiago"· Activitats internacionals

- V Seminari Estratègic Projecte ODE (Open Doors for Europe). Projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa Sócrates acció Grundtvig 2 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. ODE rep finançament de la Unió Europea. Projecte nombre: 05-ESP01-S2G01-00062-2. Organitzat per la Universitat de Ulm (Alemanya) en Mittweida, del 6 al 11 de novembre de 2006

- III Seminari Estratègic del Projecte SENNET (Sèniors in Network). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa Sócrates acció Grundtvig 1 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. SENNET rep finançament de la Unió Europea.

Projecte número:
225788-CP-1-2005-1-CZ-GRUNDTVIG-G1. Organitzat a Alacant per la Universitat Permanent, del 4 al 5 de desembre de 2006

Alumnes del "III Seminari Estratègic del Projecte SENNET"

 

- II Seminari Estratègic Projecte I-Learning in Later Life (I-LiLL). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa en el marc de l'Acció I-Learning que convoca la Comissió Europea i rep finançament de la mateixa. Nombre de projecte: 2005-3864 / 001 – 001 ELA ELEB11. Ha tingut lloc en Ceske Budejovice (República Txeca), del 4 al 7 de març de 2007.

- Conferència Internacional sobre l'Aprenentatge al llarg de tota la vida (Internacional Conference on Learning in Later Life) sota el tema “A legacy of Learning: Sharing global experiences of learning in later life”. Organitzat pel centre for Lifelong Learning de la Universitat de Strathclyde en Glasgow, del 9 al 11 de maig de 2007.

- IV Seminari Estratègic del Projecte SENNET (Sèniors in Network). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa Sócrates acció Grundtvig 1 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. SENNET rep finançament de la Unió Europea. Projecte nombre: 225788-CP-1-2005-1-CZ-GRUNDTVIG-G1. Organitzat en Cork pel centre for Co-operative Studies del University College Cork del 27 al 29 de juny de 2007.

- ANÀLISI I AVALUACIÓ DE PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A MAJORS.

Institució coordinadora:
UNIVERSITAT D'ALACANT – UNIVERSITAT PERMANENT.

Institucions sòcies:
Universitat d'Alacant, Universitat Pontifícia de Salamanca, Universitat de Màlaga, Universitat de les Illes Balears, Universitat d'Extremadura, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Lleida, Universitat Pontifícia Cometes de Madrid, Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de Lleó, Universitat Miguel Hernández, Universitat Jaume I, Universitat de La Laguna, Universitat de Múrcia, Universitat de Granada, Universitat de Burgos, Universitat de Girona, Universitat de Castella-La Manxa

Descripció del projecte:
S'ha realitzat l'anàlisi i avaluació exhaustiva dels programes d'ensenyances especialitzades per a majors que existixen en les universitats espanyoles i que s'impartixendavall la denominació d'Estudis Universitaris per a Majors.

Els objectius:
a) comprovar els nivells formatius dels alumnes demandants d'esta formació; b) avaluar lesnoves necessitats educatives de la població major a Espanya; c) explicar la realitat actual de la formació universitària de les persones majors a Espanya en els apartats de contingut acadèmic, metodologia i docència, gestió, infraestructures, avaluació i resultats de les accions a nivell de l'alumnat i de la repercussió en l'àmbit social; d) analitzar els models de formació universitària existents per a persones majors; e) proposar respostes per a la potencial demanda que en un futur realitzaran les persones majors, i en el marc de l'espai europeu de l'educació superior i l'aprenentatge al llarg de tota la vida, que definixen les declaracions de la Sorbona (1998), Bolonya (1999) i el comunicat de Praga (2001).

Resultats esperats:
anàlisi quantitativa de les dades de tots els programes que es realitzarà a través d'un qüestionari enquesta que s'obtindria després d'un procés d'elaboració i validació complex i que es completaria amb una anàlisi qualitativa de fonts documentals i de les dades obtingudes des d'altres fonts comparades, i de les entrevistes semiestructurades que es realitzarien a un grupponderat i aleatori d'alumnes i professors dels diferents programes del territori nacional.

Convocatòria de la subvenció:
Subvenció per a la realització de projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica, convocada per Resolució del director general del Ministeri de Treball i Assumptes Socials IMSERSO, de 2 de juny del 2005(BOE de 17 de juny)

Duració:
2 anys, 2006 i 2007

Presentació d' "Anàlisi i avaluació de programes universitaris per a majors"

 

- SENNET (SÈNIORS IN NET)

Institució coordinadora:
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE

Institucions sòcies:
Universitat d'Alacant, Universitat Permanent, Centre For Co-Operative Studies, University College Cork, Seniorenbüro Der Stadt Graz, Ittt-Mjärdevi Science Park – Linköping, Interactive Institute, Project Komit – Göteborg, Mirandanet – London, Universidade Catòlica Portuguesa, Escola Superior De Biotecnologia – Porte, Inštitút Celoživotného Vzdelávania PRI Slovenskej Technickej Univerzite V Bratislave – Bratislava, Vysoké Ucení Technické V Brne

Descripció del projecte:
L'àrea temàtica del projecte proposat és la formació de les persones majors en tècniques i habilitats relacionades amb les Noves Tecnologies i la creació d'una xarxa de formadors/educadors. En el marc del projecte es pretén crear models apropiats d'ensenyança, en els que tindran cabuda mètodes i tècniques d'ensenyança a distància, d'ensenyança combinada i de e-learning.

Objectius:
Desenvolupar estructures, models, metodologies i materials d'ensenyança de TIC per a majors. Crear una xarxa de formadors. Elaborar recomanacions sobre sistemes i estructures apropiades. Elaborar recomanacions i pautes per a les empreses de TIC. Desenvolupar formes específiques de tutorització entre els països participants. Avaluar i validar les metodologies desenvolupades.

Resultats:
Estudi global dels conceptes d'educació per a majors a Europa amb especial insistència en l'educació combinada i el e-learning. Estudi de les necessitats de les persones majors en relació a les TIC. Recursos/materials virtuals i centre d'assessorament per a educadors TIC de persones majors. Metodologia d'educació combinada per a persones majors. Seminari pilot de formació per a professors/tutors. Conferència internacional sobre mètodes moderns d'educació per a persones majors.

Convocatòria de la subvenció:
Programa Sòcrates, Acció Grundtvig 1 – Projectes de Cooperació Europea

Duració:
2 anys, 2006 i 2007

Membros del Sennet

 

- E-LEARNING IN LATER LIFE (ELiLL)

Institució coordinadora:
ZAWIW (CENTRE FOR GENERAL SCIENTIFIC CONTINUING EDUCATION ) UNIVERSITAT D'ULM

Institucions sòcies:
The Permanent University (Upua) Of The University Of Alacant, Dept. Of Library And Information Science, Comènius University, Faculty Of Arts, Bratislava, Slovakia, Uta Jyväskylä,Summer University Of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland, University Of The Third Age Drec The South Bohemian University In Ceske Budejovice, Czech Republic.

Objectius:
L'objectiu del Projecte biennal eLiLL és fomentar l'intercanvi de pràctiques exemplars i la cooperació entre organitzacions d'ensenyança de persones majors dins de la xarxa europea LiLL (www.lill-online.net). Contribuir a l'alfabetització digital de les persones majors interessades a continuar la seua formació acadèmica i especialment d'aquelles persones distants tècnicament o que no tenen l'oportunitat d'accedir al coneixement de les noves tecnologies durant la seua vida professional. Contribuir a la participació activa d'este grup en tots els àmbits de la vidai del coneixement de la nova Europa.

Metodologia:
Els membres del projecte recopilaran informació sobre la utilització de les noves tecnologies en l'educació permanent a Europa, fent ús de les possibilitats de la xarxa “Learning in Later Life” i la plataforma www.LiLL-online.de, que compta amb organitzacions membres de 20 països europeus.Cada membre del projecte serà responsable de la zona d'Europa on es troba el seu país. S'enviaran qüestionaris a les organitzacions i les xarxes de la xarxa LiLL, i es documentaran exemples de bones pràctiques conforme als requisits estipulats. Es consideraran les diferents barreres existents, així com les oportunitats, i es debatrà sobre els tipus de procediments eLearning, les possibilitats, tècniques i els tipus de suport local i nacional.

Resultats esperats:
La informació obtinguda en el projecte eLiLL es documentarà ipresentarà fil per randa un ampli públic a través d'una pàgina web del projecte i d'un CD-ROM multimèdia, i servirà com a font important d'informació i inspiració per a projectes futurs en el camp de l'alfabetització digital en l'educació permanent, així com ferramenta d'ús per a altres col·lectius de l'ensenyança que desitgen mamprendre una activitat semblant. A més, a finals del segon any del projecte, eixirà un butlletí informatiu en format paper i online que contindrà exemples de bones pràctiques en el context internacional des del punt de vista de les experiències personals de les persones majors. Este butlletí es distribuirà a través de la xarxa LiLL i altres xarxes associades.

Convocatòria de la subvenció:
Acció E-Learning de la Unió Europea

Duració:
2 anys, 2006 i 2007

- OPEN DOORS FOR EUROPE 

Institució coordinadora:
ILEU UNIVERSITAT D'ULM

Institucions sòcies:
Universitat d'Alacant – Universitat Permanent – Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Upua, Lodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku  (Lodz - Polònia) , Towarzystow Wolney Wszechnica Polskiej, Lublin (Lublin - Polònia), Institut Culturale doní Scienze Sociali “Nicoló Rezzara” (Itàlia)

Descripció del projecte:
Establiment dels objectius específics per a la col·laboració en el marc del Projecte: Elaborar mòduls didàctics/materials de treball que permeten als participants en els programes d'intercanvi europeus tindre un accés senzill a les cultures d'altres països, en relació amb aspectes quotidians (per exemple, els rituals de salutacions, les invitacions i els regals) i "claus“ culturals (cançons tradicionals, costums típics del país, símbols importants), el coneixement dels quals resulta molt interessant per als "nouvinguts“; i oferir ajudes i orientació sobre àmbits culturals d'altres països –a les que en avant ens referirem amb el terme "bàsics“ –. S'oferixen materials desenvolupats per mitjà de formats i mètodes didàctics senzills que estimulen també les persones sense coneixements previs a ocupar-se d'estos temes.
Els esquemes o models que servisquen de base per als materials de treball en fase d'elaboració han de posar-se a prova cada vegada amb un país soci i, una vegada que s'haja completat la fase de projecte, han de ser utilitzats en distintes institucions educatives.
La innovació que introduïx esta manera de procedir residix que les persones reflexionen sobre el seu propi país: què han de saber aquells que visiten el nostre país que els anime a establir un primer contacte amb eixa cultura estrangera, i de quines maneres podem facilitar-los el coneixement, de tal manera que puguen estar preparats a embarcar-se en esta "experiència-estrangera“ i en els desafiaments que la mateixa suposa en el marc de les trobades europees organitzats per ODE.

Convocatòria de la subvenció:
Programa Sòcrates Acció Grundtvig 2 – Projectes d'Associacions d'Aprenentatge

Duració:
curs acadèmic 2005-07

- E-SENIOR

Institució coordinadora:
UNIVERSITAT D'ALACANT

Institució sòcia:
Universitat Pontifícia de Salamanca

Descripció del projecte:
Formació de Majors en plataformes virtuals i aprenentatge combinat. El projecte suposa la realització d'un conjunt d'accions formatives obertes orientades a la inclusió de les Persones Majors de cinquanta anys en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Este projecte serà realitzat en la modalitat de cooperació per part de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant (Coordinació del projecte) i la Universitat Pontifícia de Salamanca (UPSA). Actualment les Persones Majors tenen carències en l'accés a les TIC, bé siga pel fet que: Mai han tingut accés a les mateixes, a causa de la falta de mitjans i formació. A causa del desconeixement dels múltiples avantatges que d'elles poden obtindre i a la innaccessibilitat. Les accions que es proposen pretenen millorar l'accés d'este col·lectiu a les tics, per mitjà de la seua formació en ferramentes informàtiques i Internet, permetent disfrutar a les persones majors dels avantatges de la societat de la informació. Durant tot el procés formatiu s'utilitzaran metodologies d'Aprenentatge Combinat (Blended Learning) que són adequades per a aconseguir els objectius plantejats.
Per què l'Aprenentatge Combinat siga possible és necessari l'ús de Plataformes d'Ensenyança Virtuals, els cridats Sistemes de Gestió de Cursos o Course Management Systems (CM). En les assignatures s'inclourà un mòdul formatiu sobre el maneig de la plataforma de cursos virtuals que s'implante per a este projecte.

El programa formatiu del projecte contempla dos fases:
Etapa 1. Etapa d'ensinistrament en conceptes i tasques bàsiques. Es desenvoluparan assignatures d'informàtica i Internet a nivellbàsic.
Etapa 2. Etapa de formació especialitzada. S'impartirà formació en matèries especialitzades d'entre un ampli ventall d'opcions que s'oferiran a l'alumne.
La preparació dels temaris de les assignatures comportarà la investigació i desenvolupament de tècniques i metodologies didàctiques i formatives adaptades a les persones majors. A més, tot el procés formatiu serà avaluat per mitjà d'un Pla de Qualitat i Avaluació a través de l'ompliment de qüestionaris per part dels alumnes. Com a complement al procés formatiu s´implementarà un Portal d'Aprenentatge Combinat en el que s'inclouran els resultats de la investigació i un Reposador de Treballs Pràctics i projectes dels alumnes, que permetrà que estiguen disponibles públicament en Internet.

Convocatòria de la subvenció:
Pla Avança – Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Duració:
14 mesos, Resolució setembre 2007

- OBSERVATORI DE PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A MAJORS (OPUM).

Institució coordinadora:
UNIVERSITAT D'ALACANT.

Institucions sòcies:
29 investigadors de 19 universitats espanyoles.

Objectius generals:
valoració sobre un ampli espectre territorial i numèric, de les ensenyances específiques de rang universitari, per a persones majors, considerades a priori com una oferta que dóna resposta les necessitats de les persones majors en tots els àmbits possibles (científic, tecnològic, educatiu, cultural, i d'integració social i adaptació als canvis accelerats del S XXI), i en el marc universitari. I posar en relleu si es complix amb això la funció socialque té la Universitat d'obrir les portes a persones de totes les edats, i la formació permanent al llarg de tota la vida, anant molt més enllà de la formació de professionals que és una altra de les importants missions que té.

Específics:
Mantindre actualitzat el coneixement de la realitat sociodemogràfica i educativa de les persones majors a Espanya, i com a continuació de les dades estadístiques, gràfiques, i informes extrets en la fase prèvia AEPUMA; Perfeccionar el procés de tractament analític de PUPMs a Espanya, i Europa per mitjà del desenvolupament de metodologies de complementarietat de tècniques (anàlisis quantitatius-enquestes i qualitatius-entrevistes); Implementar les anàlisis DAFO i les línies de millora dels programes; Enriquirles perspectives dels beneficis d'estes ensenyances per a majors des de la vessant no sols educativa i cultural sinóendinsar-se en estudis sobre els beneficis en la salut en la psicologia, en l'eradicació a retard de la dependència i en les repercussions econòmiquesque es deriven socialment dels majors que participen d'estos programes; Definir estratègies educatives, idesenvolupaments reglamentaris en el marc legislatiu universitari i de les CCAA amb l'objecte de consolidarmarcs de consolidació normativa, i models de les ensenyances,que permeten el desenvolupament i consolidació de les mateixes com a programes específics, tanten l'àmbit de l'Educació Universitària a Espanyacom en l'Espai Europeu de l'Educació Superiorcom a línia estratègica en el camí cap a la convergència europea; Implementar un reposador de dades històriques dels PUPM que es puguen actualitzar de forma senzilla pels diferents programes per a majors al llarg de tota la seua evolució és una novetat important; Implementar una ferramenta de presentació d'informes, estadístiques i comparatives de les dades contingudes en el reposador que siga fàcil d'usar per a poder obtindre tot tipus d'informació sobre els mateixos i contribuir amb dita investigació a millorar l'oferta educativa i adequar-la al tipus d'alumne i demandaa què va dirigida; Construir un Observatori permanent de Programes Universitaris per a Majorsamb usuaris molt amplis.

Resultats esperats:
Creació satisfactòria de ferramenta informàtica per a la gestió i visualització de dades històriques dels PUPM. Esta ferramenta serà accessible a través d'Internet i facilitarà la tasca d'obtenció de gràfiques, dades estadístiques i comparatives en temps real. A més podrà utilitzar-se per a emmagatzemar dades de cursos acadèmics anteriors i futurs; Alimentació de la base de dades amb la informació de cada PUPM a través d'Internet, de manera que obtenim un reposador d'informació de PUPM amb dades multitemporals;Anàlisi, avaluació i investigació basada en: a) estudis de gabinet ibase (documentació, publicacions, actes de congressos, jornades tècniques, bibliografia especialitzada) i per mitjà de la col·laboració de tots els investigadors inclosos en el projecte; b) les dades estadístiques, gràfiques i comparatives per al curs acadèmic 2006/2007 extrets de l'aplicació informàtica i aportatsper totes les universitats a què es va a sol·licitar col·laboració; c) enquestes i entrevistes de qualitat personalitzades a gestors, institucions i altres estaments que es consideren rellevants per a l'estudi i l'observatori; d) Elaboració d'una memòria finalen quètots els investigadors del projecte participaren d'acord amb una distribució d'àrees de competència adequades al seu perfil i després de la primera reunió tècnica que s'aborde en el projecte; e) Radiografia de la formació universitària de les persones majors enel SXXI,en el nostre país en els apartats de contingut acadèmic, metodologia i docència, gestió, infraestructures, avaluació i resultats de les accions a nivell de l'alumnat i de la repercussió en l'àmbit social; f) Definició i anàlisi DAFO dels models de formació universitària per a majors existents. Exposició des d'una perspectiva temporal de la formació universitària per a persones majors per mitjà de la informació de diferents cursos acadèmics de què disposem.

Convocatòria:
IMSERSO 2007 – I+D Programa de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques (Envelliment i Dependència) Àrea temàticaB.1.5. Descripció, anàlisi i avaluació dels Programes Universitaris per a persones majors.

Duració:
15 mesos – setembre 2007 a gener 2009

- INTEROBE - OBSERVATORI INTERGENERACIONAL

Institució coordinadora:
Universitat d'Alacant

Institucions sòcies:
University Of Ulm – Alemanya, Strathclyde University Glasgow – Escòcia, Brno Technical University – República Txeca

Descripció del projecte:
Observatori intergeneracional europeu per a la formació en el segle XXI INTEROBE (Intergenerational Observatory of Europe)

Observatori intergeneracional:
per a analitzar i afrontar les necessitats formatives i demandes socioculturals dels ciutadans majors europeusdes de distintes perspectives i sensibilitats. Per a això s'abordarà tal observatori intergeneracional des de diversos àmbits territorials, culturals i generacionals. Este observatori intergeneracional desenvoluparà un mostratge, detecció i diagnòstic de necessitats, problemes i conflictes entre diverses nacionalitats i comunitats, i això des d'una perspectiva multicultural i intergeneracional. El repte educatiu de la formació de la població major envellida a Europa es pretén implementar (enriquir) amb una acció d'integració cultural i intergeneracionalrecolzat amb el desenvolupament de continguts, servicis, pedagogies i pràctiques d'aprenentatge permanent innovadors i basats en les TIC. El projecte multilateral Observatori Intergeneracional s'orientaa millorar els sistemes d'educació d'adults dels països membres per mitjà del desenvolupament d'un exemple de bones pràctiques que permeta la innovació educativa i potencie el desenvolupament d'altres iniciatives posteriors que puguen ser transferides a nivell europeu en benefici de tots els seus ciutadans.
L'observatori intergeneracional s'estructuraria amb grups pilots d'investigació que treballarienen els països socis del projectesobre l'observació i anàlisi de les demandes i necessitats depersones majors i jóvens, i de diversos estrats culturals i lingüístics. Estos grups pilots d'investigació detectarien en cada país els temes i instruments objecte de la fase d'aprenentatge/formació que demanden elsciutadans majors i en conflicte o concordança d'interessos amb els jóvens.
L'observatori intergeneracional europeu s'establiria amb un caràcter internacionala partir dels resultats de la 1a fase d'investigació dels grups nacionals.
La metodologia de treball s'establiria a partir de criteris objectivats per part dels socis. Anàlisi de les necessitats de formació en àrees de coneixement i tècniques concretes Desenvolupament de grups de debat per a definir la formació. Confecció de materials, desenvolupament de continguts i guies d'accés als mateixos.
Desenvolupament d'un observatori/aula virtual on es treballaria tant en la fase d'anàlisi i discussió prèvia com en l'intercanvi d'experiències entre les dos generacions. Per a això es promouria la utilització de les plataformes o xarxes ja existents per a les activitats d'este projecte.
Explotació i utilització de les noves tecnologies com a ferramenta d'aprenentatge compartida entre diverses generacions com a element clau per a botar la bretxa digital aprofitant les experiències positives de cada un dels grups). Constitució d'un observatori d'interessos mutus que facilitaria les bases per al disseny de futures seccions o accions i models de bones pràctiques A partir de les experiències en cada un dels països es realitzaria un anàlisi per a veure aquelles iniciatives que són comuns i després estes experiències s'intentarien aplicar en més llenguatges i més cultures a nivell internacional. Què és el que saps i estaries disposat a saber i què estaries disposat a ensenyar?

Objectius:
Es garantirà l'intercanvi lingüístic i cultural dels participants a l'incorporar població autòctona i resident d'altres països. Alumnes nacionals i internacionals. La integeneracionalitat: Alumnes jóvens i majors. La mobilitat: amb les reunions internacionals del projecte multilaterals a l'incorporar als països membres pertanyents a: Alemanya, Espanya,Regne Unit,República Txeca. L'accési ús de les TICi l'exclusió del major davant dita barrera tecnològica. Assegurar la sostenibilitati autonomia dels resultats derivats delprojecte una vegada desapareguen les ajudesper part de la UE. Implantació en tots els països d'estes iniciatives en el seu respectiu àmbit d'actuació. Desenvolupament de grups autònoms d'aprenentatge i intercanvi de formació adaptades a les realitats i exigències culturals i territorials.

Convocatòria de la subvenció:
Grundtvig 1 – Programa Lifelong Learning de la Unió Europea

Duració:
14 mesos, Resolució últim trimestre 2007

- EHLE -EMPOWERING HEALTH LEARNING FOR ELDERLY

Institució coordinadora:
REGIÓ DE VÈNET – ITÀLIA

Institucions sòcies:
Comune Doní Padova – Itàlia, Unccas National Association Of Community Welfare Centres, University Of Alicante

Descripció del projecte:
Educació per a la salut com a resposta a l'envelliment de la població europea. El projecte està dirigit a la creació d'un sistema d'aprenentatge per a les persones majors a fi de millorar les seues habilitats d'estil de vida saludable i “aprendre com aprendre”. El sistema està dividit en tres fases: Un concepte de formació (Concepte de formació Aprenentatge saludable) desenvolupat en quatre països socis involucrats en el projecte i tenint com a grup de referència totes les categories professionals i de voluntaris que treballen amb les persones majors. El concepte de formació s'estructurarà en quatre mòduls d'aprenentatge centrats en els següents temes relacionats amb l'estil de vida saludable:

Coneixement alimentari i nutricional (basat en la cultura)
Coneixement farmacèutic (orientat al consumit)
Coneixement de l'activitat física
Coneixement dels hàbits diaris (tabac, alcohol, etc.)

Els mètodes de comunicació seran una ferramenta central durant les quatre fases.

Ferramenta de formació (Ferramenta de formació aprenentatge saludable) produïda basant-se en la primera fase que es desenvoluparà en tots els països dels socis del projecte que treballen directament amb el col·lectiu de persones majors.

Experimentació i transmissió del coneixement aprés pels professionals a les persones majors durant la vida quotidiana.

Convocatòria de la subvenció:
Grundtvig 1 – Programa Lifelong Learning De La Unió Europea

Duració:
24 mesos, Resolució últim trimestre 2007

- LILLO – LILL-ONLINE BULLETIN (EUROPETEN “LEARNING IN LATER LIFE”-NETWORK ONLINE)

Institució coordinadora:
UNIVERSITAT D'ULM – ALEMANYA

Institucions sòcies:
University Of Ulm – Alemanya, Strathclyde University Glasgow – Escòcia, Brno Technical University – República Txeca, Upter, Rome, University Of The Third Age, Lodz – Polònia, Bagso, Alemanya, University Of Alicante

Descripció del projecte:
Revista digital de les persones majors a Europa.
Per mitjà de l'establiment d'una revista Europea online es fomentarà la participació social (articles fets per les persones majors, diàleg amb els lectors,...) i a la unió dels països d'Europa (“view beyond one's own nose” (ser capaços de veure més enllà de les fronteres): ofertes educatives d'altres països, articles en diferents idiomes, formació d'altres persones. El diari online es durà a terme per grups/equips nacionals formats per professionals encarregats de l'educació de persones majors i pels propis alumnes majors.

La sostenibilitat de l'aprenentatge al llarg de tota la vida és essencial per dos raons:
els grups de treball es formaran amb el treball realitzat en el projecte i els continguts de la revista online comportaran la consolidació de la idea de l'aprenentatge al llarg de tota la vida, per exemple, informant de bones pràctiques sobre les ofertes educatives. Per tant, s'avançarà en l'accés a l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Per mitjà de l'ús de l'oferta de la revista on-line i les referències explícites a les ofertes educatives en Internet, l'aprenentatge es desenvoluparà amb independència de l'hora i la residència (temps i lloc), que és un avantatge especialment per a la gent que viu lluny de qualsevol nucli urbà (allunyada/aïllada).
La combinació de persones responsables dels programes i de persones majors interessades en la formació al llarg de tota la vida dins dels equips/grups nacionals conduirà a una estructura que proporcionarà l'eliminació de les barreres entre els grups. A través de la utilització de les experiències de ZAWiW's en els projectes model nacionals LernCafe i Senior-Online-Redaktion (abreviatura: SOR) es plantejaran les pràctiques innovadores a nivell europeu. Modificant alguns aspectes i tenint en compte les necessitats de la Unió Europea, esta iniciativa serà sostenible a nivell europeu.
El disseny conceptual del nou projecte també serà sostenible, de manera que la revista online s'editarà després de la finalització del projecte. Este objectiu s'aconseguirà utilitzant la base estructural que proporciona la xarxa LiLL (http://www.lill-online.net).

Convocatoria de la subvenció:
Grundtvig 1 – Programa Lifelong Learning De La Unió Europea

Duració:
24 mesos, Resolució últim trimestre 2007

 

 

 

Extensió universitària

La Universitat Permanent oferta, en col·laboració con el Secretariat de Cultura del Vicerectorat de Extensió Universitària, una àmplia gamma d'Activitats Complementàries dirigides a tota la comunitat universitària, en la qual estan integrats els alumnes de la UPUA. Aquestes Activitats Complementàries constituïxen l’ampliació del programa acadèmic i potencien el desenvolupament personal dels alumnes així com les relacions  intergeneracionals.

Es tracta de Conferències, Seminaris, Exposicions, Teatre, Cinema, Recitals, Concerts, Tallers i una àmplia gamma d'activitats culturals, que dins de la programació anual s'oferixen per als alumnes que es troben matriculats en estudis universitaris en ambdós quadrimestres. La programació, condicions de matrícula i terminis es poden consultar en: http://www.ua.es/upua

Existeix un ampli programa complementari i d'Extensió Universitària que vam desenvolupar dins del Programa de la Universitat Permanent i en col·laboració amb:

Secretariat de Cultura de la UA
Seus Universitàries de Benissa i Cocentaina
Associació d'Alumnes i Ex -alumnes de la Universitat Permanent
Teatre Principal d'Alacant
Club Informació


· CONCURSOS DEL SECRETARIAT DE CULTURA

Es convoquen els concursos del Secretariat de Cultura en les modalitats de Blogs Culturals, Narrativa Hiperbreu a través de la Xarxa, Creativitat en Power Point, Fotografia Analògica i Digital i Poesia Temàtica a través de la Xarxa. Podran concórrer tots aquells estudiants matriculats en qualsevol de les universitats del territori nacional i el personal vinculat a la Universitat d'Alacant, amb obres originals i inèdites i no premiades en anteriors concursos. El termini de presentació finalitzarà el dia 9 de març de 2007.

Els premis establits per a les diferents categories ascendeixen a 600 € per al primer premi i 300 € per al segon premi. El Jurat serà designat pel Vicerectorat d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant. La presentació de les obres i treballs es realitzarà o enviarà al Secretariat de Cultura, en la Sala Aifos (Campus de Sant Vicent del Raspeig) de la Universitat d'Alacant (Apdo. de Correus 99, I-03080 Alacant). Qualsevol consulta es pot realitzar en la següent adreça: concursos.cultura@ua.es

Les bases del concurs de Poesia Temàtica a través de la Xarxa poden consultar-se en: www.alacalle.com

Per a més informació:
http://www.veu.ua.es/va/concursos/

- Exposició de fotografia dels treballs d'alumnes del curs “Imatge i fotografia” en col·laboració amb el Secretariat de Cultura de la Universitat d'Alacant.

- Taller permanent de fotografia per a alumnes de la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura.

- Aula de Teatre, representació d'obres interpretades i creades pels alumnes del Taller de teatre de la Universitat Permanent.

- En col·laboració amb el Teatre Principal d'Alacant, concerts per a alumnes de l'assignatura: “Comprén i gaudeix de la música clàssica”.

- Concurs Literari i Intergeneracional:“Tens una història que contar”Col·laboració amb L'Obra Social de Caixa Catalunya,laUniversitat Permanent de la UAorganitza el concurs “Tens una història que contar” a través del qual persones majors de 60 anys conten una experiència de vida a jóvens universitaris. No es tracta de contar tota una vida, sinó una experiència, una història que siga d'interés per als lectors. Els estudiants escriuen el relat i ho presenten al concurs. Els millors seran publicats en revistes i periòdics col·laboradors del programa i en un luxós llibre de gran format que arreplegarà les històries més interessants. Tots els relats presentats seran penjats en la web. www.caixacatalunya.es/viureiconviure.


A - COL·LABORACIÓ EN LES SEUS DE COCENTAINA I MUNICIPIS DE CALLOSA D'ENSARRIÀ i LA VILA JOIOSA.

La realitat social ha induït que en els últims deu anys els ensenyaments dirigits a persones majors estiguen funcionant en quaranta-set universitats espanyoles de forma satisfactòria. La LOU en el seu Títol Preliminar i Títol VI recull l'existència i desenvolupament de les mateixes en les universitats dins del marc de les seues competències. Conforme a això, les universitats han apostat per incentivar i potenciar aquests ensenyaments a l'empara de l'estat de les Autonomies. Això ha suposat l'impuls d'aquests programes a través dels Ajuntaments i Conselleries d'Educació, Cultura i Benestar Social que estan interessades a potenciar aquests programes i que els estan ampliant a aquelles àrees en les quals no existeixen centres universitaris.

En aquesta línia, els cursos de la Universitat Permanent seran extensius i, en la mesura de les possibilitats, a les àrees rurals i àrees de residents estrangers en la província d'Alacant. La Universitat d'Alacant pretén impartir, en les Seus Universitàries de Cocentaina, i, en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis de Callosa D'Ensarrià, i La Vila Joiosa, assignatures de la UPUA dirigits a residents nacionals i estrangers en àrees rurals i en àrees turístiques en les quals existeix una important població pertanyent a altres països de la UE d'origen no comunitari.

En aquests municipis, a més dels temes genèrics exposats en el programa, s'inclouran assignatures específiques per a estrangers i residents en la zona, i a tenor dels acords arribats amb les entitats col·laboradores en aquests programes per a cada àrea o seu. La incorporació massiva d'alumnes estrangers residents en la nostra Comunitat significa un recolzament a aquesta iniciativa de la Universitat d'Alacant que, sens dubte, contribuirà a enfortir els llaços culturals entre tots els ciutadans de la Unió Europea.

- Seu de Cocentaina

Programa acadèmic impartit en 2006-2007:

ASSIGNATURA PROFESSOR
Introducció a la informàtica
Sr. Fidel Aznar Gregori
Internet I: Introducció a la navegació d'Internet
Sr. Rafael Muñoz Perol
Sr. Santiago Melià Beigbeder
Photoshop: técniques de retoque digital
Sr. José Luis Verdú


- Municipi de Callosa d'en Sarria

Taller: LA CIUTAT I ELS SEUS PATRIMONIS.CASA DE CULTURA “JAUME PASTOR FLUIXÀ” AJUNTAMENT DE CALLOSA D'EN SARRIÀ.18 i 19 de Maig de l´any 2007. Objectius: a) Donar a conéixer l'important patrimoni etnogràfic, arquitectònic i cultural i en especial històric de la Marina Alta en general i del Municipi de Callosa d'En Sarrià en especial; b) Acostar als majors a aquells béns patrimonials, tant immobles, mobles i binmateriales que per falta de consciència social, s'estan deteriorant i perdent davant la carència de les mesures oportunes per al seu registre, conservació i estudi; c) Potenciar la participació de les persones majors per a millorar la seua qualitat de vida i fomentar la seua participació activa i el seu valor com a transmissors culturals i dinamitzadors socials.

- Municipi de La Vila Joiosa

Programa acadèmic impartit en 2006-2007:

ASSIGNATURA PROFESSOR
Curs de Francés comunicatiu bàsic I
Sr. Juan Modesto Gauchí Sendra
Introducció a l'art
Sra. María Marco Duch
Sra. Pilar Tebar Martínez
Anglés per a principiants I
Sr. Clive Bellis


B - ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DESENVOLUPADES PER LA UPUA EN COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D'ALUMNES I EXALUMNES DE LA UNIVERSITAT PERMANENT.

- Revista La Permanent

Amb números trimestrals i un tiratge de cinc-cents exemplars. En ella es donen a conéixer les activitats i actes de l'Associació, es realitzen entrevistes a persones de la Universitat, de la cultura i de la societat, amb articles on es recullen temes diversos, tant culturals com de divulgació i es donen a conéixer escrits dels propis alumnes.

- Club Euconet

Participació activa en aquest Club, sorgit del projecte europeu del mateix nom, que té com finalitat l'acostament i aprenentatge dels majors a les noves tecnologies, centrant-se en l'aprenentatge d'Internet. Funciona mitjançant la interrelació entre alumnes avantatjats que ajuden de forma voluntària a uns altres que desitgen ampliar els seus coneixements d'informàtica o bé iniciar-se en aquest camp.

- Projecte Open Doors For Europe (ODE)

El projecte ODE té com objectiu facilitar a les persones majors l'accés al coneixement, així com el perfeccionament de la llengua i cultura d'altres països representats en les associacions i institucions d'aprenentatge participants en el mateix. En aquest tercer any del projecte, s'han arribat a cap investigacions, estudis i trobades de treball amb persones d'altres països europeus, fomentant-se la integració socicultural i lingüística dels majors en els estats membres. Durant aquest curs acadèmic van tenir lloc el seminari estratègic de Ulm (Alemanya) en el mes de novembre i la finalització del projecte amb el lliurament de les memòries econòmiques i acadèmiques.

- Itineraris culturals

Desembre 2006
Viatge de cap de setmana a Madrid, per a visitar dues exposicions i poder acudir a la tarda-nit a una  obra de teatre o a un concert.

Febrer 2007
Viatge de cap de setmana a València per a visitar l'exposició de Goya a Gauguin i assistir a un concert en el Palau de la Música.

Abril 2007
Viatge al sud de França, organitzat com activitat complementària al seminari que tindrà lloc al març i relacionat amb els Cátaros i la seva presència en el sud de França.

- Altres activitats

Octubre 2006
Participació en la SETMANA INTERCULTURAL, que es munta  en les porxades de la biblioteca general i organitza, com tots els anys, el Consell d'Alumnes,Stand, en el qual es donen a conéixer les activitats d'aquesta Associació i en els esdeveniments en els quals participem, perquè d'aquesta forma, tots els alumnes del campus puguen conéixer-nos.

Desembre 2006
Lectura de la Constitució el dia 5 de desembre a partir de les 12 del migdia, en la Seu d'Alacant.

Gener 2007
En la Seu a les 18 hores en la Sala Multiusos lectura de l'obra de Muñoz Seca, La Venjança de don Mendo.

- Meses rodones en el recinte del forum de la FNAC 2006/2007.

L'Associació ha organitzat una sèrie de taules rodones en el recinte del forum de la FNAC, que van començar el dia 26 d'octubre de 2006 a les 19 hores, en la qual va intervenir Víctor Manuel Pina Medina coordinador acadèmic de la Universitat Permanent, Javier Serrano i la nostra Presidenta Mª Luisa Mataix. Debatrem sobre “L'APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA”.

Aquestes taules rodones, que tenen lloc  una vegada al mes, al llarg del  curs acadèmic, el tema i data es va anunciant més a més. En la FNAC pots trobar tots els mesos la programació del Forum. L'entrada és lliure, però l'aforament és limitat.

 

 

 

Estadístiques de matrícula i característiques de l'Alumnat

Gràfic dels alumnes matriculats en 2006-2007 distribuïts per grup d'edat

 

Gràfic de la permanència de l'Alumnat en el programa

 

Gràfic circular dels alumnes de la Universitat Permanent per sexe

 

Gràfic de l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en el programa

 

Gràfic circular del nombre d'alumnes matriculats per assignatures

 

Gràfic circular de la distribució dels alumnes per tipus d'estudis

 

Gràfic circular de l'oferta d'assignatures per camps temàtics

 

Gràfic circular de les matricules per camp temàtic

 

Gràfic circular dels alumnes matriculats en la Universitat Permanent distribuïts per comarques d'origen