Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ACCÉS

 

· Introducció
· Planificació i organització de les Proves d'Accés a la Universitat
· Seminari d'orientació per a la preparació de les proves per a majors de 25 anys
· Col·laboració en l'organització de la preinscripció en la Universitat d'Alacant
· Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de Centres de Secundària
· Col·laboració en l'organització de les Olimpíades de Biologia, Economia, Matemàtiques i Química
· Dades sobre les convocatòries de les Proves d'Accés a la Universitat de LOGSE i de majors de 25 anys
· Publicacions

 

 

 

Introducció

Durant el curs 2006-07 el Secretariat d'Accés ha desenvolupat diverses activitats coordinades amb el Servei d'Alumnat i amb l'Oficina d'Informació a l'Alumnat, i ha col·laborat en d’altres amb les diferents facultats i escoles.

Entre aquestes cal destacar:

1. Planificació i organització de les proves d'accés a la Universitat per als alumnes de secundària i les corresponents per als majors de 25 anys a la Universitat d'Alacant.

2. Seminari d'orientació per a la preparació de les proves per a majors de 25 anys en la Universitat d'Alacant.

3. Col·laboració en l'organització de la preinscripció en la Universitat d'Alacant.

4. Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de centres de secundària, amb la finalitat que els estudiants preuniversitaris coneguen els aspectes acadèmics que els puguen ser útils per a decidir el seu futur amb més precisió.

Per a fer-ho, es van establir diverses accions:

- Desenvolupament del programa de visites de secundària i distribució de qüestionaris voluntaris.

- Organització d'un cicle de conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals.

5. Col·laboració en l'organització de les Olimpíades de Biologia, Economia, Matemàtiques, Física i Química.

6. Dades sobre les convocatòries de les Proves d'Accés a la Universitat de LOGSE (juny i setembre del 2006) i de més grans de 25 anys (maig 2006). Preinscripció per al curs 2006-07. Històric dels resultats de les proves d'accés pel sistema COU i LOGSE.

7. Publicacions. Com a suport a les activitats comentades anteriorment es van editar les publicacions següents: agenda de l'accés a la Universitat d'Alacant, el tríptic d'informació i consells davant de les proves de selectivitat repartits en les convocatòries de juny i setembre i en la prova d'accés per a més grans de 25 anys, i fullet informatiu i cartells del cicle de conferències sobre estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals.

 

 

 

 

Planificació i organització de les Proves d'Accés a la Universitat

Planificació i organització de les proves d'accés a la Universitat per als alumnes de secundària i les corresponents per als més grans de 25 anys a la Universitat d'Alacant.

Taula. Alumne matriculat i aprovat (LOGSE)

Opció Juny Setembre
Total Total
Cientificotècnica
580
195
Ciències de la Salut
669
151
Ciències Socials
815
277
Humanitats
465
141
Arts
91
26
Total
2.620
790

 

Taula. Alumne matriculat (LOGSE). Només opcions combinades

Descripció de l'opció Juny Setembre
Total Total
Opció 1 Via 2. Ciències de la Salut
53
9
Opció 3 Via 4. Ciències Socials
20
4
Total
73
13

 

Taula. Alumne matriculat i aprovat (> 25 anys)

Opció Alumnes
Total
CientíficoTècnica
37
Ciències de la Salut
88
Ciències Socials
59
Humanitats
281
Arts
1
Total
466

 

 

 

Seminari d'orientació per a la preparació de les proves per a majors de 25 anys

En el curs acadèmic 2006-07 el Secretariat d'Accés, dependent del Vicerectorat d'Alumnat, posa en marxa el segon Seminari d'Orientació per a la Preparació de l'Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys a la Universitat d'Alacant.

El Seminari està destinat a les persones que han de fer la prova d'accés per als més grans de 25 anys perquè estan interessades a iniciar estudis universitaris.

La Universitat d'Alacant, en l’afany per aprofundir en la labor d'orientar i informar aquest col·lectiu, està adquirint un grau de col·laboració més estret amb el professorat dels centres de formació de persones adultes, conscient de l'esforç i l’experiència en la preparació de cursos a aquest col·lectiu.

L'objectiu del Seminari és establir unes pautes de treball que orienten l'alumne en la preparació de les assignatures comunes i específiques que componen la prova. De manera que, a través de les sis sessions de treball de cada una de les assignatures, del suport del material didàctic escrit i de la informació renovada i d'última hora que facilita l'accés al Campus Virtual de la Universitat d'Alacant, ajuden l'estudiant a aprendre els continguts i els procediments de cada una de les matèries, tant comunes com específiques, i l'estructura dels sistemes d'avaluació.  

Les sessions de treball es van desenvolupar tots els divendres entre el 20 d'octubre del 2006 i el 30 de març del 2007. Han sigut impartides per professorat tant de la Universitat com de centres de formació de persones adultes i han sigut coordinades pel professor especialista encarregat d'elaborar les proves. 

L'alumne matriculat al Seminari disposa d'una targeta d'identificació universitària (TIU) de la Universitat d'Alacant, que permet l'accés a les aules d'informàtica i a altres serveis del campus (esport, seminaris, biblioteca, correu electrònic...).

En aquesta segona edició s'hi van fer 250 inscripcions.

 

 

 

Col·laboració en l'organització de la preinscripció en la Universitat d'Alacant

En la taula següent incloem les titulacions oferides amb límit màxim d'admissió, el nombre total d'admesos i el percentatge d'alumnes que han obtingut plaça d’acord amb l'ordre de preferència establit en la preinscripció (inclou juny i setembre).Taula. Admesos per estudi i ordre de preferència 2006-07
Nota. En la taula només apareixen els estudis en què hi ha límit de places

Estudi Total
Admesos
Pref. 1
(%)
Pref. 2
(%)
Pref. 3
(%)
Resta
(%)
ARQUITECTURA
120
92,5
5,8
1,7
0,0
ARQUITECTURA TÈCNICA
200
71,0
13,5
14,0
1,5
DIP. CIÈNCIES EMPRESARIALS
561
86,6
6,4
2,9
4,1
DIP. INFERMERIA
189
60,3
16,9
19,6
3,2
DIP. GESTIÓ I ADMÓ. PÚBLICA
102
72,5
9,8
6,9
10,8
DIP. NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
98
55,1
18,4
14,3
12,2
DIP. ÒPTICA I OPTOMETRIA
145
35,5
22,8
11,0
31,7
DIP. RELACIONS LABORALS
204
57,8
18,6
9,3
14,2
DIP. TREBALL SOCIAL
215
57,2
18,6
9,3
14,2
DIP. TURISME
291
59,5
18,9
9,3
12,4
ENG. GEOLÒG
19
78,9
10,5
0,0
10,5
ENG. INFORMÀTICA
115
77,4
7,0
3,5
12,2
ENG. QUÍMIC
55
54,5
18,2
12,7
14,5
ENG. TEC. INFORMÀTICA DE GESTIÓ
150
90,7
2,7
4,0
2,7
ENG. TEC. INFORMÀTICA DE SISTEMES
156
85,9
10,3
1,9
1,9
ENG. TEC. OBRES PÚBLIQUES
257
59,5
21,4
12,8
6,2
ENG. TEC. TELECOM: SO I IMATGE
137
71,5
12,4
8,8
7,3
LLIC. ADMÓ. I DIREC. D'EMPRESES
447
83,9
7,8
4,7
3,6
LLIC. BIOLOGIA
255
55,7
14,1
13,7
16,5
LLIC. DRET
345
84,3
7,8
3,5
4,3
LLIC. ECONOMIA
118
85,6
5,1
2,5
6,8
LLIC. FILOLOGIA ÀRAB
29
75,9
10,3
6,9
6,9
LLIC. FILOLOGIA CATALANA
32
90,6
6,3
0,0
3,1
LLIC. FILOLOGIA FRANCESA
17
70,6
11,8
5,9
11,8
LLIC. FILOLOGIA HISPÀNICA
70
67,1
7,1
11,4
14,3
LLIC. FILOLOGIA ANGLESA
177
55,4
25,4
7,9
11,3
LLIC. GEOGRAFIA
26
53,8
15,4
7,7
23,1
LLIC. HISTÒRIA
128
81,3
9,4
3,1
6,3
LLIC. HUMANITATS
25
40,0
16,0
16,0
28,0
LLIC. MATEMÀTIQUES
59
79,7
10,2
5,1
5,1
LLIC. PUBLICITAT I RELAC. PÚBLIQUES
202
77,7
12,4
4,0
5,9
LLIC. QUÍMICA
85
64,7
11,8
11,8
11,8
LLIC. SOCIOLOGIA
94
34,0
26,6
22,3
17,0
LLIC. TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
187
67,4
25,1
7,0
0,5
MESTRE. EDUCACIÓ FÍSICA
185
57,3
16,8
15,1
10,8
MESTRE. EDUCACIÓ INFANTIL
181
92,8
3,9
1,7
1,7
MESTRE. EDUCACIÓ MUSICAL
92
47,8
19,6
18,5
14,1
MESTRE. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
92
56,5
33,7
3,3
6,5
MESTRE. LLENGUA ESTRANGERA
91
58,2
14,3
11,0
16,5
Total general
5.951
70,3
13,3
8,1
8,2

 

 

 

Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de Centres de Secundària

Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de centres de secundària, amb la finalitat que els estudiants preuniversitaris coneguen els aspectes acadèmics que els puden ser útils per a decidir el seu futur amb més precisió.

Per a fer-ho es van establir diverses accions:

- Desenvolupament del programa de visites de secundària i distribució de qüestionaris voluntaris.

Aquest programa, organitzat i coordinat pel Secretariat d'Accés, s'ha desenvolupat durant tots els divendres des del 12 de gener fins al 16 de març del 2007. Un total de 6.455 alumnes de 2n de batxillerat LOGSE i cicles formatius de FP provinents de 101 centres de secundària de la província d'Alacant van visitar el campus de la Universitat d'Alacant amb una doble finalitat:

· D'una banda, conèixer el Campus, la localització d'edificis que els interessen, recorrent diferents itineraris segons grups distribuïts per opcions d'estudi afins, acompanyats i guiats per 17 estudiants d’aquestes titulacions de la nostra Universitat, que comentaven detalls d'aquests estudis i els recursos que s'ofereixen a l'alumne, i visites de facultats. En aquesta nova edició,s'han tornat a fer modificacions en l'organització general del programa, en concret s'ha ampliat el nombre d'itinerari o rutes, que ha passat de cinc a vuit, s'ha millorat el disseny de cada itinerari amb nous recursos singulars relacionats amb l'itinerari (Laboratori de Materials, Laboratori d'Instal·lacions, Planta Dessaladora, Planta Pilot d'Enginyeria Química, Unitat de Registre Sísmic, Laboratori de Simulacions d'Infermeria, Laboratori d'Òptica, Museu, Dret, demostració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Col·lecció Vertebrats, etc.)

· I d'altra banda, van rebre informació en una xarrada sobre aspectes acadèmics i administratius relacionats amb l'accés a la Universitat: proves d'accés, procés de preinscripció, districte únic, districte obert, estructura dels plans d'estudi, etc.

En el programa participen 17 becaris, alumnes d'últims cursos de diferents titulacions de la UA que s'ocupen de monitoritzar els grups per l'itinerari que els corresponga. A l'inici de la visita es lliura l'agenda d'accés a la UA a tots els alumnes visitants i durant el desenvolupament de la visita fan que visiten els llocs acordats dins de l'horari establit i es resolen els dubtes que se’ls plantegen.

Els becaris reben un parell sessions formatives on se'ls expliquen els objectius del programa de visites, el protocol d'actuació i se'ls lliura documentació de suport que han de consultar per a atendre més bé les possibles consultes.

Als alumnes visitants se'ls lliura:

· L’agenda d'accés a la UA
· El full instruccions visita
· Una enquesta

Amb els professors acompanyants s'ha mantingut una trobada cafè a les 10.30 h per a presentar-los les novetats relatives a les proves d'accés, comentar-los aspectes de la visita i de les activitats informació i orientació previstes i altres dades d'interès. A més se'ls lliura la documentació següent:

· Agenda d'accés a la UA
· Guia alumnat 2006-2007
· Guia plans d'estudi 2006/07
Carta CAE
· Pòster titulacions UA
· Bolígraf
· Full pla localització lloc de la trobada cafè (reservat Club Social I)
· CD Infoselectivitat (es lliura en la trobada cafè)Calendari de visites i dades d'assistència:

Data Visita Nre. de Centres PROGRAMA VISITES SECUNDÀRIA 2006-07
Nre. d'Assistents

Assistents

12/01/07
12
620
19/01/07
14
779
26/01/07
13
518
02/02/07
14
681
09/02/07
20
854
16/02/07
14
682
16/03/07
14
514
Totales
101
4.648

 

Distribució per modalitats de Batxillerat i FP
Arts Científicotecnològica Salut Humanitats Ciències Socials FP   Nre. Prof. Acomp.
29
132
216
191
270
45
30
11
207
187
191
288
0
45
5
123
95
132
152
73
34
0
121
218
148
248
0
34
3
185
260
239
283
0
50
20
161
280
184
282
11
37
20
157
193
199
207
0
32
88
1.086
1.449
1.284
1.730
129
262

Es van organitzar 8 itineraris diferents segons aquesta distribució de titulacions:

ITINERARI TITULACIONS

CIÈNCIES I ENGINYERIES

· Biologia
· Ciències del Mar
· Matemàtiques
· Química
· Enginyer Geòlog
· Enginyer Químic

SOCIOECONÒMIC

· Administració i Direcció d'Empreses
· Ciències Empresarials
· Economia
· Publicitat i Relacions Públiques
· Sociologia
JURÍDICA · Criminologia
· Dret
· Gestió i Administració Pública
· Relacions Laborals
· Ciències del Treball
· Treball Social

HUMANITATS-FILOLOGIES

· Filologies (Àrab, Catalana, Francesa, Hispànica, Anglesa)
· Traducció i Interpretació (Anglés, Francés, Alemany)
· Humanitats
· Mestre (Llengua Estrangera)
· Geografia
· Història
· Turisme
EDUCACIÓ · Mestre (Educació Física, Infantil, Musical, Primària)
· Ciències de l'Activitat Física i l'esport
· Psicopedagogia
CONSTRUCCIÓ
(ARQUITECTURA I ENGINYERIES)
· Arquitectura
· Arquitectura Tècnica
· Enginyer Tècnico d'Obres Públiques
· Enginyer de Camins, Canals i Ports

INFORMÀTICA
(ENGINYERIES)

· Informàtiques (Enginyer Informàtic, Eng. Tèc. Informàtica de Gestió, Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes)
· Enginyer Tècnic de Telecomunicacions: especialitat So i Imatge

CIÈNCIES DE LA SALUT

· Infermeria
· Nutrició Humana i Dietètica
· Òptica i Optometria

 

Enquestes i difusió d'informació als alumnes de secundària enquestats:

Aprofitant les visites a la UA dels estudiants de secundària, se’ls va passar un qüestionari de contestació voluntària per a demanar què opinaven sobre el desenvolupament de les visites, els llocs que més els han agradat, els estudis de la UA de la seua preferència i, al mateix temps, se'ls demana autorització per a poder enviar-los informació sobre oferta d'estudis, serveis i recursos de la UA. Les dades demanades es van introduir en una base de dades per a l’explotació corresponent. Una vegada acabada la selectivitat i uns dies abans de l'obertura del termini de preinscripcions, es van enviar sobres a uns 2.800 estudiants que contenien un escrit institucional signat pel rector, un altre del vicerector d'Alumnat, fullets de les dues titulacions per les quals han mostrat interès preferent i informació d'accés a la UA amb descripció del procediment, oferta d'estudis i notes de tall. Algunes persones receptores d'aquesta informació ens van transmetre una resposta molt satisfactòria.

 

Distribució per vies de batxillerat:

Vies de Batxillerat Nombre
Arts
10
Ciències de la Salut
662
Ciències Socials
677
Científico-Tecnològica
633
Científico-Tecnològica i Ciències de la Salut (Doble via)
66
Humanitats
543
Humanitats i Ciències Socials (Doble via)
103
No marcada
131
Total
2.825

 

Valoració de les Visites:

Valoració Nombre %
Molt interessant
908
30.60
Interessant
1.702
57.36
Poc interessant
125
4.21
Gens interessant
25
0.84
Sense valoració
207
6.97
Total
2.967
100


- Cicle de conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals

Destinat a estudiants de secundària (1r i 2n de batxillerat i FP) i familiars, i també a professors, orientadors o psicopedagogs dels IES, i informadors en general (centres d'informació juvenil, associacions juvenils, etc.) el dia 30 de març del 2007, organitzat i coordinat pel Secretariat d'Accés i amb la col·laboració dels equips de govern de les facultats i escoles de la nostra Universitat, es va dur desenvolupar durant tot el matí (des de les 9 fins a les 14.30 hores) un cicle de 29 conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals. Els objectius que es perseguien eren: proporcionar informació sobre l'oferta i les característiques dels estudis universitaris, i orientar sobre els perfils dels titulats i les eixides professionals.

Per a anunciar l'esdeveniment es van editar 12.000 fullets i 800 cartells. Es va enviar un correu electrònic a tots els IES de la província (2/3/07) per a anunciar-los la convocatòria de les xarrades i l'enviament del material, i posteriorment es van fer arribar aproximadament 800 cartes (amb un seguiment telefònic detallat de la recepció de l'enviament) a centres de secundària, CEFIRE, CEPA, AMPA, regidories de joventut o educació i CIJ de la província d'Alacant, centres de formació d'adults (25), escoles oficials d'idiomes (4), biblioteques municipals (200) per a sol·licitar-los que col·laboraren en la difusió de l'esdeveniment al seu centre i també en la recollida d'inscripcions.

A més, es van enviar escrits i fullets de l'esdeveniment a aproximadament 3.000 alumnes de secundària que, a través de l'enquesta de les visites de secundària, ens van deixar els seus dades i ens van autoritzar a enviar-los informació. També es va enviar aquesta informació a aproximadament 500 persones que s'havien matriculat per a fer la prova d'accés per a més grans de 25 anys. Es va publicar en la pàgina web a partir del 19 de febrer la informació del cicle i el butlletí electrònic d'inscripció i es va difondre en una entrevista al director del Secretariat en el programa de ràdio La ventana universitaria de la Ser i també anuncis en premsa la setmana anterior (anunci en El Vicent, edició del 21 de març. Anuncis en Información i La Verdad, els diumenges 18 i 25de març).

L'esdeveniment va ser anunciat a tots els professors acompanyants del programa de visites de secundària (aproximadament 30 per sessió) i a tots els alumnes visitants (aproximadament 6.000). També es va difondre a la fira Educaemplea 2007 (IFA-Alacant) que va tenir lloc del 27 de febrer a l'1 de març, a la qual acudeixen alumnes de quasi tots els IES de la província (es van repartir 2000 fullets). I en altres fires d'informació educativa o juvenil en les quals es va participar: Elda, Trobades d'Escoles en valencià, València.

Es va telefonar a tots els IES per a comprovar que s'havia rebut el material promocional, demanar que col·laboraren en la difusió i recollida d'inscripcions, preguntar-los com l’havien difós, recepció i conèixer la seua impressió sobre la previsió d'assistents, maneres d'acudir a la UA, etc.

Els components de cada una de les taules d'aquestes conferències col·loqui eren el degà o director de la facultat o escola que imparteix la titulació, un alumne d'últim curs de carrera i dos professionals titulats dels àmbits públic i privat. En total van participar 138 ponents, dels quals 75 eren professors de la Universitat d'Alacant, 24 alumnes o titulats, 18 professionals de l'àmbit públic i 21 professionals de l'àmbit privat.

Igual que l'any anterior, es va disposar una zona informativa en el corredor on hi havia les aules de les conferències, composta de diferents punts d'informació (un per facultat o escola), un punt d'informació general, un del Consell d'Alumnes, un altre del Secretariat de Pràctiques en Empreses i CAU, i un altre de Programes d'Intercanvi, a més d'una zona de projecció. S'han millorat la infraestructura i el suport informatiu. Es van dissenyar panells informatius per a cada punt o centre amb vista a aconseguir una imatge homogènia respectant la diversitat i singularitat de cada centre.

 

QUADRE RESUM D'INSCRIPCIÓ PER COL·LECTIUS I XARRADES
NOMBRE DE CONFERÈNCIES
COL·LECTIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Estud. 2n Bach
17
97
33
101
148
56
213
36
62
82
147
129
130
63
73
Estud. 1er Bach
9
58
28
58
123
33
120
24
29
48
78
59
82
33
35
Estud. FP
1
1
2
3
2
2
1
+ grans 25 anys
2
1
2
1
9
2
5
1
1
4t ESO
2
2
2
Universitari
3
1
2
8
7
4
1
3
6
3
1
2
Pare/Mare
2
1
1
5
2
1
7
1
5
3
2
2
2
Professorat
1
1
Orientadors
Directius
Altres
1
7
7
13
2
10
2
5
5
4
4
3
2
12
Total Assistents Inscrits
29
170
66
175
296
101
366
66
99
143
240
204
218
103
124
Total Assistents
8
100
34
145
265
65
350
58
68
123
192
189
150
56
86
% d'Assistència
27.5
58.8
51.5
82.8
89.5
64.3
95.6
87.8
68.6
86
80
92.6
68.8
54.3
69.3

 

QUADRE RESUM D'INSCRIPCIÓ PER COL·LECTIUS I XARRADES
NOMBRE DE CONFERÈNCIES
COL·LECTIUS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Total Colect.
Estud. 2n Bach
79
123
55
60
48
100
75
168
91
101
43
94
83
195
2702
Estud. 1er Bach
52
59
26
36
24
50
52
72
69
31
25
43
46
82
1484
Estud. FP
1
1
2
1
2
3
2
24
+ grans 25 anys
2
1
1
1
2
3
4
1
1
1
41
4t ESO
2
2
10
Universitari
3
5
5
3
5
7
1
3
2
4
79
Pare/Mare
8
1
3
3
2
5
2
2
1
1
5
6
3
76
Professorat
1
3
Orientadors
1
1
1
3
Directius
1
1
Altres
5
1
6
1
5
4
5
4
11
2
8
4
8
141
Total Assistents Inscrits
150
189
87
109
77
162
143
255
175
151
77
156
140
293
4564
Total Assistents
105
85
39
57
26
127
92
170
100
85
21
95
85
175
3151
% d'Assistència
70
44.9
44.8
52.2
33.7
78.4
64.3
66.6
57.1
56.2
27.2
60.9
60.7
59.7
69.04

 

Relació d'inscrits i assistents al cicle de conferències:

ORDENAT PER NOMBRE D'ASSISTENTS
Nre. Conf. Titulació Inscrits Assistents %
7
Mestre (estrangera, infantil, primària, musical). Psicopedagogia
366
350
95,63
5
Criminologa, Detectiu Privat, Seguretat Pública
296
265
89,53
29
Publicitat i Relacions Públiques
293
175
59,73
23
ADE (+Dret). Economia
255
170
66,67
11
Dret (+ADE), Gestió i Admó. Pública
240
192
80,00
13
Mestre: ed. Física. Ciències Activitat Física Esport
218
150
68,81
12
Infermeria, Màster Ciències Infermeria
204
189
92,65
17
Ciències Empresarials
189
85
44,97
4
Arquitectura
175
145
82,86
24
Nutrició Humana i Dietètica
175
100
57,14
2
Biologia
170
100
58,82
21
Turisme
162
127
78,40
27
Traducció i Interpretació
156
95
60,90
25
Treball Social
151
85
56,29
16
Arquitectura Tècnica, Màster Gestió Edificació
150
105
70,00
10
Obres Públiques, Eng. Camins
143
123
86,01
22
Informàtiques. Màster Desenvolupament Aplicacions
143
92
64,34
28
Telecomunicacions
140
85
60,71
15
Geografia, Història, Humanitats
124
86
69,35
19
Sociologia
109
57
52,29
14
Química
103
56
54,37
6
Relacions Laborals, Ciències del Treball
101
65
64,36
9
Filologia Anglesa i Filologia Francesa
99
68
68,69
18
Òptica i Optometria, Màster Optometria Avançada
87
39
44,83
20
Enginyeria Química
77
26
33,77
26
Ciències del Mar
77
21
27,27
3
Filologia Àrab, Catalana, Hispànica
66
34
51,52
8
Matemàtiques
66
58
87,88
1
Enginyeria Geològica
29
8
27,59
TOTALS
4.564
3.151
69,04


DADES COMPARATIVES EDICIONS 2007, 2006,2005 I 2004
TOTAL ASSISTENTS
PREVISTOS
TOTAL ASSISTENTS
DEFINITIUS
%
D'ASSISTÈNCIA
Edició 2007
4.564
3.151
69,04 %
Edició 2006
3.873
2.592
66,92%
Edició 2005
2.814
1.712
61%
Edició 2004
1.161
824
70,97%

 

 

 

Col·laboració en l'organització de les Olimpíades de Biologia, Economia, Matemàtiques i Química.

A fi d'estimular l'estudi de les ciències entre els alumnes de batxillerat, en el curs acadèmic 2006-07 el Secretariat d'Accés, dependent del Vicerectorat d'Alumnat, ha col·laborat amb la Facultat de Ciències en la difusió de les Olimpíades de Biologia, Matemàtiques i Química, amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en l'Olimpíada d'Economia i amb els departaments de Física Aplicada i de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal en l'Olimpíada de Física, i ha animat a participar els alumnes preuniversitaris dels diferent centres de secundària de la província d'Alacant.

Amb la presència dels degans d'aquestes facultats, aquest Vicerectorat també va organitzar un acte de reconeixement als alumnes participants que van aconseguir els primers llocs en la fase local, amb el lliurament dels corresponents diplomes acreditatius i de premis i regals. Reconeixement que es fa extensiu als centres de batxillerat dels quals procedeixen els alumnes, als seus familiars i als professors que han organitzat les proves.

 

CURS 2006-2007 LLOC ALUMNE CENTRE
OLIMPIADA DE BIOLOGIA 2007 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
1
CARLOS PASTOR ALCOCEBA
IES 8 DE MARÇ
2
ELENA CANDELA SÁNCHEZ
IES CANONGE MANCHON
3
TATIANA CEREZO SALA
COL·LEGI SANT AGUSTÍ
4
JORGE MONTESINOS SELFA
IES SANT PASCUAL
5
ESTELA DAMASO RIQUELME
IES CANONGE MANCHON
6
PEDRO PALAO MORENO
IES SANT BLAI
7
AZUCENA SEMPERE MIRA
COL·LEGI ALTOZANO
8
ANA BROTONS CANTÓ
COL·LEGI ALTOZANO
9
JAVIER RAMÍREZ GIL
COL·LEGI PARE DEHON
10
SANDRA SANTOS MARTÍNEZ
IES 8 DE MARÇ
OLIMPIADA D'ECONOMIA 2007 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
1
ALVARO SEIJO BAR
IES JORDI JOAN
2
DARIA BUDOVA
IES JORDI JOAN
3
PAVEL YAKOVLEV
IES JORDI JOAN
4
FRANCISCO MORA GÓMEZ
IES LES DUNES
5
ALBA GARCÍA PONSODA
IES JAUME II
6
PAULA FLORINA BUNA
IES Nº 19 EL PLA
7
LORENA CELIA TORREGROSO PLA
COL·LEGI SANT AGUSTÍ
8
JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ
IES GERMANS AMORÓS
XVIII OLIMPIADA ESPANYOLA DE FÍSICA  
1
VICENT JUAN SALVADOR
IES CASTALLA
2
SANTIAGO GARCÍA LINARES
IES SANT BLAI
3
MARÍA ALÓS DÍEZ
COL·LEGI IMMACULADA - JESUÏTES
XLIII OLIMPIADA MATEMÀTICA ESPANYOLA  
1
CARLOS PASTOR ALCOCEBA
IES 8 DE MARÇ
2
CARLOS DÍAZ DANIEL
COL·LEGI SAGRAT COR, GERMANS MARISTES
3
SERGIO MISÓ ANTÓN
IES 8 DE MARÇ
XX OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA  
1
CLARA MENARGUES GÓMEZ
COL·LEGI SAGRAT COR, GERMANS MARISTES
2
OLEKSIY KRAMARENKO LOGYYNENKO
IES EL PLA
3
TANIA SORIANO NAVARRO
IES GERMANS AMORÓS

 

 

 

Dades sobre les convocatòries de les proves d’accés a la Universitat de LOGSE i de majors de 25 anys

Dades sobre les convocatòries de les proves d’accés a la Universitat de LOGSE (juny i setembre del 2006) i de majors de 25 anys (maig 2006). Preinscripció per al curs 2006-07. Històric dels resultats de les proves d'accés pel sistema COU i LOGSE.

Proves d'accés pel sistema LOGSE:

Taula. Alumne matriculat i aprovat LOGSE)

Opció Juny Setembre
Total Aprovats Total Aprovats
Científicotècnica
580
554
195
169
Ciències de la Salut
669
638
151
122
Ciències Socials
815
789
277
221
Humanitats
465
450
141
113
Arts
91
90
26
25
Total
2.620
2.521
790
650

 

Taula. Alumne matriculat i aprovat (LOGSE). Només opcions combinades

Descripció de l'opció Juny Setembre
  Total Aprovats   Total Aprovats
Opció 1 Via 2. Ciències de la Salut
53
51
9
8
Opció 3 Via 4. Ciències Socials
20
20
4
4
Total
73
71
13
12

 

El mes de març del 2006 van tenir lloc les proves per a majors de 25 anys corresponents a la convocatòria del curs 2005-06.

Taula. Alumne matriculat i aprovat (> 25 anys)

Opció Alumnes Resultats
Total Aprovats Total Aprovats
Científicotècnica
37
20
7,9
7,8
Ciències de la Salut
88
34
18,9
13,2
Ciències Socials
59
36
12,6
14,0
Humanitats
281
166
60,3
64,6
Arts
1
1
0,3
0,4
Total
466
257
100
100

 

A les taules següents s'ofereix informació de l'històric de resultats de les proves d'accés pel sistema COU i del sistema LOGSE.

Taula. Notes per Tipus d'accés: COU

  Juny Setembre
Any Batxiller PAAU Final Batxiller PAAU Final
1990
7,00
5,46
6,23
6,30
4,81
5,57
1991
7,00
5,47
6,24
6,36
4,77
5,57
1992
7,02
5,51
6,27
6,35
4,86
5,61
1993
7,05
5,59
6,32
6,37
4,87
5,62
1994
7,02
5,54
6,28
6,37
4,97
5,67
1995
7,03
5,64
6,34
6,37
5,06
5,72
1996
7,05
5,65
6,35
6,40
4,92
5,66
1997
7,04
5,67
6,36
6,40
4,90
5,65
1998
7,05
5,68
6,37
6,42
5,14
5,78
1999
7,07
5,78
6,43
6,41
5,02
5,72
2000
7,09
5,88
6,48
6,41
5,27
5,84
2001
7,10
5,57
6,65
6,35
4,52
5,82
2002
6,45
5,10
6,01
6,22
4,48
5,71
2003
6,33
4,61
5,90
6,14
4,11
5,59

 

Taula. Notes per Tipus d'accés: LOGSE

  Juny Setembre
Any Batxiller PAAU Final Batxiller PAAU Final
1996
6,88
5,35
6,12
6,10
4,83
5,46
1997
6,95
5,81
6,38
6,06
5,18
5,62
1998
6,88
5,69
6,29
6,04
5,01
5,53
1999
6,93
5,83
6,38
5,99
5,10
5,55
2000
6,87
5,86
6,38
6,01
5,19
5,60
2001
6,87
5,88
6,23
6,03
5,14
5,09
2002
7,11
6,14
6,60
5,98
5,09
5,04
2003
7,00
5,98
6,34
5,97
5,03
4,95
2004
6,98
5,91
6,33
5,93
4,78
4,56
2005
7,04
6,00
6,71
5,95
4,88
5,67
2006
7,03
6,73
6,14
5,96
4,94
5,69

 

En els següents gràfics es reflecteix l'evolució del nombre total de matriculats i la taxa d'aprovats (aprovats/matriculats) de manera conjunta en les proves COU i LOGSE, desagregat per a les convocatòries de juny i setembre.

Gràfic. Evolució de la matrícula distribuïda per convocatòria

Gràfic de l'Evolució de la matrícula distribuïda per convocatòria

 

Gràfic. Evolució de la taxa d'aprovats distribuïda per convocatòria

Gràfic de l'evolución de lla taxa d'aprovats distribuïda per convocatòria

 

 

 

Publicacions

- Agenda d'accés a la Universitat d'Alacant.

En aquesta publicació s’inclouen, entre altres dades d'interès, la vinculació de les modalitats de batxillerat amb les vies d'accés, de les especialitats de formació professional amb els diferents estudis universitaris, l'estructura i el calendari de les proves d'accés en la nostra Universitat, els procediments que permeten sol·licitar plaça i matricular-se en una determinada titulació universitària, beques i ajudes més interessants, etc.

Hi hem incorporat també diverses preguntes freqüents amb les respostes corresponents, tant en aspectes relacionats amb les proves d'accés a la universitat com amb l'ingrés en el primer curs d'estudis universitaris.

A més, en diferents annexos s'han inclòs quadres informatius que permeten conèixer l'oferta actual de titulacions i adreces d'interès tant de la Universitat d'Alacant com de les altres universitats valencianes i de la resta d'Espanya.

Així mateix, en aquesta agenda es pot trobar també informació bàsica de recursos i serveis de la nostra Universitat.

Des del curs passat s'edita en quatre colors i s'ha aconseguit incrementar l’atractiu d’aquesta publicació que ha millorat substancialment.

Portada de l'Agenda d'Accés

Portada de la Agenda de Accés

 

- Tríptics d'informació i consells davant de les proves de selectivitat.

Aquests fullets recullen calendaris, terminis, procediments de reclamacions relatius a les proves d'accés, consells que cal tenir en compte a l’hora dels exàmens de selectivitat i també informació sobre preinscripció i titulacions. Es lliuren als alumnes que fan la selectivitat, tant en la convocatòria de juny com en la de setembre.

Anvers del fullet de la convocatòria de juny

 

Inrevés del fullet de la convocatòria de juny

Fullets de la convocatòria de juny

 

Anvers del fullet de la convocatòria de setembre

 

Inrevés del fullet de la convocatòria de setembre

Fullets de la convocatòria de setembre

 

- Fullet informatiu del cicle de conferències sobre estudis de la UA i eixides professionals.

Tríptic que recull el programa/calendari d'un cicle de conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i les eixides professionals.

Els principals objectius són:

· Proporcionar informació sobre l'oferta i característiques dels estudis universitaris.
· Orientar sobre els perfils dels titulats i les eixides professionals.
· Complementar les activitats d'informació i orientació sobre itineraris acadèmics i professionals dels plans d'acció tutorial.

Està destinat a:

· Estudiants de secundària (batxillerat i FP), familiars i AMPAS
· Professorat, orientadors, caps de seminari, directors de centres d’educació secundària
· Informadors en general (centres d'informació juvenil, associacions juvenils, etc.)

Anvers del fullet del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals

 

Inrevés del fullet del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals

 

Pòster del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals

Fullet i pòster Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals

 

- Quadernet informatiu sobre l’accés a la universitat per als majors de 25 anys.

Es tracta d'un fullet que conté informació sobre el seminari d'orientació per a la preparació de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, l'estructura de les proves d'accés, models d'exàmens, tràmits i terminis, a més de l'oferta d'estudis i procés de sol·licitud de plaça en la UA. Es va lliurar a tots els matriculats al seminari d'orientació i a altres persones interessades.

Portada del quadernet 2007 d'  "Accés a la universitat per a majors de 25 anys"

Portada del quadernet 2007
Accés a la universitat per a majors de 25 anys (64 pàgines)