Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

El desenvolupament de les funcions que assumeix el Vicerectorat d’Alumnat per delegació del rector, de data 29 de gener de 2005, les exerceix directament el vicerector d’Alumnat i amb l’estructura aprovada pel Consell de Govern, el Vicerectorat d’Alumnat es completa amb els secretariats i serveis que en depenen orgànicament d'ell:

- Secretariat d’Accés
- Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant
- Servei d’Alumnat
- Oficina d’Informació a l’Alumnat
- Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació
- Centre de Creacions d’Empreses
- Centre de Suport a l’Estudiant

El Vicerectorat d’Alumnat exerceix, entre les seues competències, les funcions següents:

- Accés d’alumnes a la Universitat.
- Coordinació dels programes de pràctiques en empreses.
- Actuacions dirigides a la inserció laboral d’alumnes i titulats.
- Programes de beques i ajudes per als estudiants.
- Informació i suport a l’estudiant.
- Atenció especial als estudiants que requereixen una atenció singular.