Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

OFICINA D'INFORMACIÓ A L'ALUMNAT

 

L'Oficina d'Informació a l'Alumnat, atén les demandes d'informació dels interessats (alumnes de secundària i universitaris, titulats, estrangers, etc.) a través de diferents canals (presencial, telefònic, postal, correu electrònic, etc).

1. Consultes d'informació:

Aquestes demandes principalment fan referència a:

- Oferta formativa i condicions d'accés
- Possibilitats d'obtenir beques i ajudes
- Activitats acadèmiques i d'extensió universitària
- Serveis i recursos que poden trobar en la nostra universitat
- Procediments i tràmits administratius (accés, preinscripció, matrícula,etc.),
- Informació sobre altres universitats o organismes.

Entre les activitats que porta a terme l'Oficina d'Informació podem destacar:

- Informació acadèmica i administrativa:

· Oferta d'estudis de la Universitat d'Alacant, de les universitats de la Comunitat Valenciana i de la resta d'universitats espanyoles. Planes d'estudi de les titulacions de la Universitat d'Alacant i d'altres universitats.

En la base de dades que dóna suport a la d'Oferta d'Estudis Universitaris de la web s'han recopilat al voltant de 12.000 titulacions que imparteixen les Universitats (títols oficials i propis, postgraus i doctorats), així com les dades de contacte dels centres que imparteixen cadascun d'aquests estudis (adreça, telèfon, fax, a/e i web), i altres dades tals com serveis, rectorats, vicerectorats, etc. Cada oferta enllaça amb el respectiu pla d'estudis.

· Informació sobre accés, modalitats i tràmits per a l'ingrés en la universitat. Selectivitat, Formació Professional, Majors de 25 anys, Estrangers i Titulats. Punt d'informació sobre el districte obert.

· Procediment de matrícula

· Informació sobre l'organització d'aquesta universitat: Centres, Departaments i Serveis per a l'alumne.

· FAQ de Preguntes i Respostes més freqüents de l'alumnat.

· Recopilació en l'Agenda d'Activitats de les activitats de la Universitat d'Alacant (congressos, cursos, conferències, exposicions, etc.) així com de les activitats d'altres universitats i organismes. A continuació s'arreplega una quantificació d'esdeveniments registrats en l'agenda durant el curs 2006/07:

  NRE. D'ESDEVENIMENTS REGISTRATS
(1 setembre 2006 al 31 agost 2007
TIPOLOGIA D'ACTIVITATS Universitat
d'Alacant
Altres Universitats i Organismes TOTALS
Activitats Culturals
621
239
860
Act. Oci i Temps Lliure
1
18
19
Act. Esportives
159
10
169
Actes Socials i Institucionals
85
17
102
Beques, Ajuts,Subvencions, Certàmens, Concursos, etc.
129
732
861
Conferències, Seminaris, Meses Redones, Congressos, Jornades, etc.
626
663
1.289
Cursos
785
3.786
4.571
Normativa i Tràmits Administratius
28
3
31
Oposicions i Concursos
16
36
52
Títols Universitàris (Oficials, Propios, Postgrau, Tercer Cicle)
136
194
330
Programes Assistencials, de Cooperació, Desenvolupament i Voluntariatat
22
-
22
TOTAL
2.485
5.306
7.761



· Recopilació i seguiment de les beques més importants, manteniment actualitzat de convocatòries en vigor (textos complets de les convocatòries, terminis, impresos, etc), així com consulta de convocatòries anteriors.

- Informació complementària:

· Dades de contacte i informació sobre centres d'interès per als alumnes (col·legis professionals, centres d'informació juvenil, associacions, etc. ) i sobre estudis no universitaris (Formació Professional)

· Assessorament sobre eixides professionals.

· Allotjament: des de l'oficina es gestiona una borsa d'allotjament d'habitatges per a llogar o compartir, així com la informació general del Col·legi Major i Residències Universitàries. Les dades registrades en el curs 2005/06 en la borsa d'allotjaments són

Habitatges Nre. Habitacions Places
533
1.633
1.457

 

· Treball: en la OIA hi ha una borsa de treball per a alumnes de la UA, generalment per a fer classes, cuidar xiquets i altres treballs no qualificats.

· Informació sobre transport universitari, horaris i itineraris.

- Web UA: L'Oficina d'Informació contribueix al manteniment i actualització permanent de la web de la Universitat, a través de bases de dades, agenda d'activitats així com pàgines d'informació sobre accés, preinscripció, beques, etc.

 

2. Edició de publicacions

S'han editat les següents publicacions:

- Agenda d'Accés, en col·laboració amb el Secretariat d'Accés
- Fullet d'Oferta d'Estudis /Prepara el teu futur en la UA. (edicions castellà i valencià)
- Fullet general d'Accés a la UA (edicions castellà i valencià)
- Fulletsindividuals Plans d'Estudis (edicions castellà i valencià)
- Guia dels Plans d'Estudis (edicions castellà i valencià)
- Fullets PAU juny i setembre, en col·laboració amb el Secretariat d'Accés
- Fullet Majors 25 anys, en col·laboració amb el Secretariat d'Accés
- Fullets Cicle-conferencies Estudis de la UA i eixides professionals (bilingüe)
- Pòster Cicle-conferencies Estudis de la UA i eixides professionals
- Pòsters bilingües (4 models de 67x48 cm.) de l'oferta d'estudis de grau, màsters oficials, programes de doctorat i postgraus propis.
- Panell de loneta de 6 x 3 m. per a estructura metàl·lica
- Guia de l'Alumnat 07-08
- Llistats quinzenals d'activitats i convocatòries de la UA i d'interès per a la comunitat universitària:

· Info-UA (cursos, seminaris, jornades, exposicions…)
· Info-beques (convocatòries de beques i ajudes )

 

3. Publicacions d'interés per a l'alumne d'elaboració pròpia o en col·laboració:

Guia de Plans d'Estudi de la UA, versió en castellà

Guia de Plans d'Estudi de la UA
versió en castellà

Guia de Plans d'Estudi de la UA, versió en valencià

Guia de Plans d'Estudi de la UA
versió
en valencià

 

Fullet informatiu de les titulacions de la UA, versió en castellà

Fullet informatiu de les titulacions de la UA
versió en castellà

 

Fullet informatiu de les titulacions de la UA, versió en valencià

Fullet informatiu de les titulacions de la UA
versió en
valencià

 

Anvers del Fullet de l'Oferta formativa de la UA, versió en castellà

Fullet de l'Oferta Formativa de la UA, versió en castellà

 

Inrevés del Fullet de l'Oferta formativa de la UA, versió en castellà

Fullet de l'Oferta Formativa de la UA, versió en castellà

 

Anvers del Fullet de l'Oferta formativa de la UA, versió en valencià

Fullet de l'Oferta Formativa de la UA, versió en valencià

 

Inrevés del Fullet de l'Oferta formativa de la UA, versió en valencià

Fullet de l'Oferta Formativa de la UA, versió en valencià

 

Portada de la Guia de l'Alumne 2007/08: Llibre, en versió castellà

Guia de l'Alumne 2007/08: Llibre
versió en castellà

 

Portada de la Guia de l'Alumne 2007/08: Llibre, en versió valencià

Guia de l'Alumne 2007/08: Llibre
versió en valencià

 

Caratula de la Guia de l'Alumne 2007/08: CD, en bilingüe

Guia de l'Alumne 2007/08: CD
en bilingüe

 

Agenda d'Accés en versió castellà

Agenda d'Accés
versió en castellà

 

Agenda d'Accés en versió valencià

Agenda d'Accés
versió en valencià

 

Anvers del Fullet general d'Accés a la UA en versió castellà

Fullet general d'Accés a la UA en versió castellà

 

Inrevés del Fullet general d'Accés a la UA en versió castellà

Fullet general d'Accés a la UA en versió castellà

 

Anvers del Fullet general d'Accés a la UA en versió valencià

Fullet general d'Accés a la UA en versió valencià

 

Inrevés del Fullet general d'Accés a la UA en versió valencià

Fullet general d'Accés a la UA en versió valencià

 

Anvers del Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007 en versió castellà

Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007
en versió castellà

 

Inrevés del Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007 en versió castellà

Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007
en versió
castellà

 

Anvers del Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007 en versió valencià

Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007
en versió
valencià

 

Inrevés del Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007 en versió valencià

Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Juny 2007
en versió
valencià

 

Anvers del Fullet d'Acceso de la UA: Selectivitat de Setembre 2007 en versió castellà

Fullet d'Acceso de la UA: Selectivitat de Setembre 2007
en versió castellà

 

Inrevés del Fullet d'Acceso de la UA: Selectivitat de Setembre 2007 en versió castellà

Fullet d'Acceso de la UA: Selectivitat de Setembre 2007
en versió castellà

 

Anvers del Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Setembre 2007 en versió valencià

Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Setembre 2007
en versió valencià

 

Inrevés del Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Setembre 2007 en versió valencià

Fullet d'Accés de la UA: Selectivitat de Setembre 2007
en versió valencià

 

Fullet 2007 d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, edició en castellà (64 pàgines)

Fullet 2007 d'Accés a la Universitat per a
majors de 25 anys, edició en castellà
(64 pàgines)

 

Fullet 2007 d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, edició en valencià (64 pàgines)

Fullet 2007 d'Accés a la Universitat per a
majors de 25 anys, edició en
valencià
(64 pàgines)

 

Anvers del Fullet del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals (bilingüe)

Fullet del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals (bilingüe)

 

Inrevés del Fullet del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals (bilingüe)

Fullet del Cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals (bilingüe)

 

Pòster del Cicle-conferències titulacions de la UA, versió en castellà

Pòster del Cicle-conferències titulacions de la UA
i eixides professionals, versió en castellà

 

Pòster del Cicle-conferències titulacions de la UA, versió en valencià

Pòster del Cicle-conferències titulacions de la UA
i eixides professionals , versió en
valencià

 

Pòster bilingüe de l'oferta d'estudis de grau

 

Pòster bilingüe de l'oferta d'estudis de posgrau oficials

 

Pòster bilingüe de l'oferta d'estudis de posgraus propis

 

Pòster bilingüe de l'oferta d'estudis de doctorat

Pòsters bilingües (60x40 cm) de l'oferta d'estudis de grau, posgrau oficials, posgraus propis i programes de doctorat

 

4. Gestió de Programes / Convocatòries

Elaboració, difusió i gestió de les següents convocatòries:

- Beques-monitors del Programa de Visites de Secundària, del Vicerectorat d'Alumnat

- Beques-monitors del Programa Infomatrícula i Automatrícula, del Vicerectorat d'Alumnat

- Ajudes a Associacions i Col·lectius d'Alumnes de la UA, del Vicerectorat d'Alumnat

- Participació en el disseny, organització, execució, control i avaluació del Programa de Visites de Secundària, al costat del Secretariat d'Accés

- Participació en el disseny, organització, execució, control i avaluació del Cicle de conferències-col·loqui sobre els estudis de la UA i eixides professionals.

 

5. Difusió i promoció

- Enviament de documentació i de material de difusió a diverses fires tals com AULES-Madrid (Conselleria d'Universitats de la GV), El Pinós, Torrent, Benidorm, etc. i a centres de secundària de la província d'Alacant, de la Comunitat Valenciana, de Múrcia i la província d'Albacete, així com a la resta d'universitats espanyoles.

- Enviament de carta institucional i fullets de les titulacions sol·licitades a aproximadament 3.000 alumnes de secundària que ens havien deixat les seues dades i autoritzat l'enviament d'informació quan van visitar la UA. La preparació de l'enviament es va realitzar entre els dies 18 i 19 de juny, una vegada realitzada la selectivitat i amb la previsió que els arribara després de conèixer els resultats de selectivitat.

- Xarrada realitzada en el Lyceo Francès juntament amb el GIPE, dins d'un curs dirigit a tutors/professors de diversos Liceus a Espanya sobre l'estructura del sistema universitari espanyol, l'oferta de titulacions i possibilitats de continuar/ampliar estudis i possibles eixides laborals.

- Establiment del dispositiu de suport informatiu a la selectivitat (infoselectivitat), amb la instal·lació de diversos punts d'informació atesos per becaris i senyalització pel campus.

- Participació en les sessions d'acollida i informació per a alumnes de nou ingrés de la Facultat de Ciències.

- Col·laboració amb el Secretariat de Relacions Institucionals en:

· Edició de continguts per a l'elaboració de l'Agenda Jove de la Cadena Ser.

· Sessions de recepció a fills d'immigrants valencians de Llatinoamèrica que visiten anualment la UA.

· Col·laboració amb la Societat de Relacions Internacionals en l'edició de continguts per a l'elaboració de l'Agenda Internacional.

- Participació en les trobades de Serveis d'Informació i Orientació Universitària de les universitats espanyoles.

 

6. Participació en fires d'informació juvenil i/o de temàtica educativa

Presència amb estand i atenció presencial en fires i altres esdeveniments d'informació juvenil i d'educació (estudis i formació, eixides educatives i/o professionals...) organitzades per ajuntaments i altres entitats. El curs 2006/07 s'ha participat en divuit esdeveniments d'aquesta naturalesa:

LOCALITAT/DATA ESDEVENIMENT
Universitat d’Alacant (Baixos de la Biblioteca General) II FIRA DE BENVINGUDA
ALACANT – Centre 14 (Ajuntament d’Alacant 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 de gener de 2007 ORIENTA' T 2007
LORCA 8, 9 i 10 de febrer de 2007 (dj,dv,ds) VIII SALÓ DE L'ESTUDIANT
ALACANT (IFA) 27, 28 febrer i 1 de març (m, x, j) EDUC@EMPLEA 2007 (5ª Edic.)
ELDA 21, 22 i 23 de maç de 2007 (dx, dj, dv) EL BAGUL DE L'ESTUDIANT i DE L'OCUPACIÓ
BENIDORM 28, 29 I 30 de març de 2007 (x, j, v) FIRA OCUPACIÓ I FORMACIÓ (III Edic.)
TORREPACHECO 22 i 23 de març (j, v) IV FORUM PER A LA FORMACIÓ, OCUPACIÓ I OCI “VULL ORIENTAR-ME” (Centre d'Activitats Escèniques)
UA-MUSEU (SPV) 27 d'abril (v) (9,30 – 14 h.) (v) IV Trobada d’Estudiants de Batxillerat i Secundaria
VALÈNCIA 28, 29, 30 i 31 de març (x, j, v, s) Horari: 10 a 20 h./ dissabte 10 -16 h FORMAEMPLEA 2007
UA- XARRADES TITULACIONS 30 de març(v) CONFERÈNCIES TITULACIONS UA I EIXIDES PROFESIONALS
GANDIA 23, 24, 25, 26, 27 i 28 d'abril VII FIRA DE L’ESTUDIANT Casal Jove (Avda. Beniopa. Junt al Centre de Salut)
SAX 3 de maig (j) Horari: 10-14 h./17-21 h. IES Sax
COCENTAINA 4 de maig (v) 9-20 h. FIRA JOVE (Pati del Palau de Cocentaina)
MONFORT 26 d'abril(j) Pel matí Aula Cultura Ajuntament
IBI 19, 20 i 21 d'abril (j, v, s) VII JORNADAS DE JUVENTUD: ORIENTACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA Y ASOCIACIONISMO (Parc les Hortes)
ALACANT 11, 12 i 13 de maig (v, s, d) ALACANT QUALITAT (PABELLÓ Iifa)
Punt Informatiu suport majors 25 anys 11 de maig(v) (per la vesprada) Exàmens Majors 25 anys (2n exercici) AULARI II
ALACANT Del 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14 I 15 de juliol. (v, s, d, l, m, x, j, v, s, d) Horari: 18-24 h. FIRA DEL LLIBRE en col·laboració amb el Servei de Publicacions

 

Cartell de la Participació en Fires i altres esdeveniments informatius per a l'any 2007

 

7. Panells identificatius de les diferents Facultats i Escoles i altres centres de la UA.

S'ha coordinat la instal·lació dels punts informatius de cada Centre, així com el disseny, impressió i col·locació dels respectius cartells. Cada cartell té una mesura de 2,40 x 2 m.

Panells informatius dels diferents centres sobre el Cicle de conferències sobre Estudis de la UA i eixides profesionals

 

8. Desenvolupament processos de qualitat

- Avaluació del servei

S'ha realitzat el procés d'avaluació del servei i la definició dels plans de millora, amb la col·laboració de la Unitat Tècnica de Qualitat. Es van passar les enquestes de clima laboral, de satisfacció d'usuaris i s'ha elaborat un primer esborrany del document i s'ha obert el període de suggeriments a tots els membres del servei.

- Pla Estratègic de Gestió de la unitat

Des de setembre del 2006, s'ha estat treballant en la realització del procés d'elaboració del pla estratègic de l'oficina d'informació. S'han celebrat al voltant de deu reunions de treball en el grup de treball intern del PEG. Ens trobem en la fase de definició d'indicadors i redacció del document final.