Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRÀCTIQUES D'EMPRESA I SUPORT A L'ESTUDIANT

 

· Programa de Pràctiques en Empreses i Institucions
· Centre de Suport a l'Estudiant (CAE)
· Programa de Millora de l'Ocupabilitat dels Estudiants de la UA

 

 

 

Programa de Pràctiques en Empreses i Institucions

· Pràctiques Nacionals

Les pràctiques formatives en empreses i institucions estan guanyant cada dia més rellevància, en part gràcies als processos de convergència europea i de modernització de l'activitat docent universitària. La col·laboració entre la comunitat universitària i les empreses és cada vegada major i els estudiants són conscients de la importància que una estada de pràctiques té per a la seua formació com a futur professional i per a potenciar la seua empleabilitat.

El Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant coordina les pràctiques curriculars que es gestionen en els centres. Durant aquest curs acadèmic s'ha iniciat un mòdul de gestió de les pràctiques dins de l'aplicació de gestió acadèmica UXXI amb l'objectiu d'unificar i normalitzar en la mesura que siga possible la gestió de les pràctiques en empreses, i s'ha establit un procediment centralitzat de tramitació dels convenis de cooperació educativa per a la realització de pràctiques curriculars. Des del Servei d'Alumnat i la seua unitat de Pràctiques es porten a terme les tasques administratives de coordinació.

Al llarg d'aquest pròxim curs es preveu completar aquesta eina amb un entorn web amb funcionalitats per a l'alumne, les empreses o institucions i els tutors acadèmics.

Durant el curs acadèmic 2006/2007 han fet pràctiques curriculars en empreses i institucions un total de 3.205 estudiants i s'han signat 412 nous convenis que permeten que qualsevol alumne de la Universitat faça les pràctiques en les empreses o institucions amb les quals se subscriuen, independentment del centre del que haja partit la iniciativa per a la seua signatura. En vigència hi ha aproximadament 1.800 convenis.

Per altra banda, en el marc de les accions de difusió i promoció dels programes de pràctiques que s'estan desenvolupant en els centres de la nostra Universitat, s'ha editat i distribuït un dossier informatiu amb el qual s'ha volgut acostar els programes de pràctiques a les empreses i institucions col·laboradores necessàries per a la Universitat en la seua tasca de millora contínua de la formació dels nostres estudiants i d'atenció a la necessitat creixent d'adaptació de la formació a les exigències d'un mercat laboral cada vegada més dinàmic.

Fullet de les pràctiques en empreses i institucions

 

· Pràctiques Internacionals

- Programes Europeus Leonardo da Vinci i Erasmus

Durant el curs acadèmic 2006/2007 ha anat creixent el programa de mobilitat AITANA per a la realització de pràctiques en empreses i institucions en països membres de la UE. La convocatòria en el marc del programa europeu Leonardo da Vinci 2006 ha becat 24 estudiants i 9 titulats recents de la nostra universitat que han pogut fer estades de 6 mesos finançades per la Unió Europea i cofinançades per la Universitat d'Alacant.

A més, les agències nacionals corresponents han aprovat el finançament de noves estades pràctiques per a titulats recents (programa europeu Leonardo da Vinci) i per a estudiants (amb la novetat de la inclusió de la mobilitat per a pràctiques en el programa Erasmus, fins ara només per a mobilitat amb fins d'estudi). Per al curs que comença, estem preparant 25 estades per a estudiantes i 15 per a titulats.

L'objectiu essencial del programa AITANA és millorar la qualificació dels nostres universitaris i augmentar les seues possibilitats d'inserció en el mercat laboral amb una experiència professional i vital que aporte un valor afegit al seu currículum.

Cartell del programa AITANA per a estudiants i titulats

 

 

 

Centre de Suport a l'Estudiant (CAE)

1. Programa de suport a estudiants amb discapacitat
2. Programes d'assessorament psicològic i psicoeducatiu
3. Programa de voluntariat social intrauniversitari
4. Programa d'assessorament sexològic
5. Programa d'ajudes econòmiques d'emergència
6. Participació del CAE en altres Jornades o Seminaris durant el curs 2006/07

 

 

 

1. Programa de suport a estudiants amb discapacitat

- Sentit del programa

El programa està dirigit tots aquells estudiants de la Universitat d'Alacant amb algun tipus de discapacitat, ja siga d'índole física, sensorial, o amb una malaltia crònica que incidisca en els seus estudis.

Este programa es realitza a través d'un estudi interdisciplinari de cada cas, en el que detectem les necessitats específiques, elaborem un projecte individual i un pla de treball que garantisca la igualtat d'oportunitats en la trajectòria universitària i posteriorment en l'eixida professional, adoptant mesures destinades a previndre o compensar els desavantatgesque puguen tindre en la seua vida acadèmica.

- Alumnes i alumnes atesos

Total d'alumnes amb discapacitat autodeclarada atesos en el Centre de Suport a l'Estudiant des del seu inici:

Curs Acadèmic Def_ auditiu Def_ motriu Def_ visual Altres Plurideficiència Per Determinar
99/00
14
53
26
26
10
29
00/01
16
50
30
30
7
1
01/02
17
56
28
32
8
6
02/03
17
52
25
27
6
6
03/04
13
52
28
35
6
29
04/05
14
57
32
45
6
41
05/06
15
58
35
44
3
50
06/07
14
46
29
32
5
77

Taula 1.1: Total d'alumnes amb discapacitat autodeclarada des del curs 99/00 fins al 2006/07

 

Total d'alumnes amb discapacitat autodeclarada per titulacions:

ESTUDIS Def_ auditiu Def_ motriu Def_ visual Altres Plurideficiència Per Determinar
ARQUITECTURA - Pla 1996
2
1
1
ARQUITECTURA TÈC.
2
3
ARQUITECTURA TÈCNICA - Pla 1999 modificat
1
DIP. CC. EMPRESARIALS - Pla 2000
1
4
4
6
DIP. INFERMERIA - Pla 2000
1
1
1
3
DIP. GESTIÓ I ADMÓ. PÚBLICA
2
1
DIP. NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
1
1
2
1
1
DIP. ÒPTICA I OPTOMETRIA -
Pla 2000
1
DIP. RELACIONS LABORALS -
Pla 2001
1
1
2
4
DIP. TREBALL SOCIAL - Pla 2000
3
3
3
1
DIP. TURISME
1
4
ENG. CAMINS, CANALS I PORTS
1
1
1
ENG. GEOLÒGICA
1
ENG. INFORMÀTICA
1
1
1
1
1
ENG. QUÍMICA
1
1
1
ENG. TÈC. INFORMÀTICA GESTIÓ - Pla 2001
2
2
1
1
ENG. TÈC. INFORMÀTICA SISTEMES - Pla 2001
2
2
2
ENG. TÈC. OBRES PÚBLIQUES -
Pla 1991
1
3
ENG. TÈCNICA TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE
1
LLIC. ADMÓ. I DIR. EMPRESES
1
1
2
1
LLIC. BIOLOGIA
1
1
1
4
LLIC. CIÈNCIES DEL TREBALL -
Pla 2001
1
1
4
LLIC. DRET - Pla 1994
3
2
3
6
LLIC. ECONOMiA
1
LLIC. EN CRIMINOLOGIA
1
2
2
LLIC. EN CRIMINOLOGIA - Pla 2005
1
LLIC. FIL. CATALANA
1
LLIC. FIL. FRANCESA
1
LLIC. FIL. HISPÀNICA
1
3
1
1
1
1
LLIC. FIL. ANGLESA
2
1
1
1
LLIC. HISTÒRIA
1
1
1
1
1
2
LLIC. HUMANITATS
1
2
LLIC. MATEMÀTIQUES
1
LLIC. PSICOPEDAGOGIA
1
1
LLIC. PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES - Pla 1997
3
1
3
LLIC. QUÍMICA
1
1
LIC. SOCIOLOGIA
1
M. EDUC. FÍSICA - Pla 2000
1
1
M. EDUC. INFANTIL - Pla 2000
1
3
M. EDUC. MUSICAL - Pla 2000
1
4
M. EDUC. PRIMÀRIA
1
1
3
M. LLENGUA ESTRANGERA - Pla 2000
1
MÀSTER EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2006)
2
1
1
PROGRAMA DRET+ADE
1
TÍT. PROP. PRIMER CICLE DETECTIU PRIVAT
1
1
1
TRAD. I INTERP.: ALEMANY
1
3
TRAD. I INTERP.: FRANCÉS
1
TRAD. I INTERP.: ANGLÉS
1
UNIVERSITAT PERMANENT
2

TaUla 1.2: Distribució d'alumnes amb necessitat suport per titulacions, durant el curs 2006-07

 

- Suports en casos especials

A) Suport als alumnes JMFG i JMSM d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i Gestió amb deficiència visual severa i auditiva per mitjà de la utilització d'una Pissarra Tàctil, Tablet PC, Xarxa Wireless i ordinadors portàtils de l'alumnat.

Per a la posada en marxa per segon any consecutiu d'esta innovadora adaptació va ser necessari comptar amb la participació de nombroses persones d'esta Universitat a les quals agraïm enormement la seua ajuda: al Servici de Suport a la Docència, a Francisco Pedro Vives del Centre de Procés de Dades, a Ángel Pertusa i David de la Consergeria Aulari II, i als professors Pilar Arques Corrals, Sonia Vázquez, María Luisa Micó, Jorge Azorín, David Gil, José Lluïu Sánchez Navarro i Antonio Requena.

Personal de la Universitat d'Alacant oferint el Servei de suport a la Docència

 

A més s'ha empleat per primera vegada un Tablet PC connectat sense filment a l'ordinador de l'alumne, adquirit pel CAE, per a la classe de Computabilidad, impartida per Pilar Arques.

Classe de Computabilitat

 

B) Suport a l'alumne FSV d'Administració i Direcció d'Empreses amb ceguera. Es va planificar amb l'alumne, professor de suport de l'ONCE i els professors de la U.A., la docència d'assignatures com ara les matemàtiques o l'estadística, el calendari d'exàmens, la traducció de materials matemàtics, etc... Se li va fer entrega, en règim de préstec, de la Línia Braille Optelec Voyager 44. Esta línia Braille lleugera i transportable en unió a un ordinador portàtil Samsung d'última generació, dota l'alumne d'una accessibilitat a la informació que facilita enormement la seua participació en les classes i la seua comunicació amb el professorat i companys.

Ordinador portàtil amb línia Braile per a facilitar la informació, Comunicació i participació en les classes

 

C) Disseny, Creació i Divulgació de l'aplicació informàtica FARS. En col·laboració amb Carles Sadurní Anguita es treballa en la creació i divulgació del programa informàtic BLAT per a l'entorn Windows, denominat FARS, que funciona com a transcriptor Braille-Tinta i viceversa, especialitzat en la transcripció d'expressions matemàtiques. Amb la seua execució s'aconseguix accedir als materials produïts per l'alumne en Braille amb contingut matemàtic, facilitant la seua comunicació amb el professorat no coneixedor del Codi Braille.

D) Suport una alumna ERASMUS italiana invident. Es va rebre l'alumna i se li va transferir des de l'Aeroport d'El Altet, se li va ajudar a buscar un allotjament adequat. Es va buscar una empresa de servicis d'ajuda. Es va prestar ajuda per a l'aprenentatge de recorreguts i ubicació de diferents estances de la universitat. Es va parlar amb els seus professors i companys ERASMUS. Se li va posar en contacte amb l'ONCE que li va brindar materials, traduccions i ajuda tècnica.

E) Provisió d'un monitor de 21” per a ordinador per a classes de Treball Social de l'alumna amb dificultats de visió F. Amb este monitor és possible ampliar la grandària de lletra considerablement i seguir adequadament les classes.

F) Tutors de suport per als alumnes JMFG, JMSM, JLFM i RPS en assignatures d'Informàtica per a reforçar l'adquisició de coneixements. Durant la major part del curs acadèmic es va gestionar i va facilitar els recursos necessaris perquè els esmentats alumnes reberen classes de Programació i Estructures de Dades, amb els professors Antonio Requena i Sonia González.

G) Tutor-company Rafael Espí Botella, estudiant d'últim curs d'Informàtica Superior. Amb el suport dels recursos econòmics, materials i humans del CAE es van organitzar classes de suport d'Informàtica per als alumnes JMFG, JMSM, JLFM.

Classe de suport d'Informtica per a determinats alumnes

 

H) Dotació d'un forn Zy-Fuse a càrrec de l'ONCE-CRES Espiritu Santo d'Alacant. En virtut del conveni de col·laboració subscrit entre l'ONCE i la Universitat d'Alacant, s'ha procedit a la recepció en forma de préstec d'un forn Zy-Fuse que permet l'estampació en relleu de gràfics i dibuixos. En col·laboració amb diversos professors d'Econòmiques i Empresarials es facilitarà material adaptat per a estudiants amb problemes visuals o ceguera.

Forn Zy-FUSE que permet l'estampació en relleu de gràfics i dibuixos

 

I) Suport d'un alumne tutor para a un alumne de filologia espanyola, en en les assignatures deTeatro Clàssic Espanyoli Pragmàtica de l'Espanyol. Esta col·laboració ha sigut continuació de la realitzada durant elcurso 2005/06, la qual es va posar en marxa després de patir el dit alumne un accident de trànsit que li va afectar funcionalment en els àmbits motor i de la comunicació.

J) En col·laboració amb el Defensor Universitari s'ha donat suport, per mitjà de la figura d'un alumne tutor a un alumne de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques per a la consecució dels seus objectius acadèmics.

K) Intercessió del Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant sobre el Prácticum d'Educació Infantil d'un alumne amb dificultats de deambulació i manipulació, a fi que l'alumne realitze el Prácticumen un centre que afavorisca i optimitze la seua participació en la dita activitat.

- Adaptacions de puestos d'estudi:

Aulari III: Pissarra Tàctil, Tablet PC
Aulari II: Pissarra Tàctil

- Col·laboració en selectivitat

Suport al Secretariat d'Accés per a l'assistència als alumnes amb discapacitat per al normal seguiment de les proves d'accés.

- Adquisició de material especial:

· Tablet PC Toshiba Portege M400
· SmartAirliner, pastilla digitalitzadora
· Ordinador Portàtil HP
· Digital IO Writting System de Logitech

- Observatori de la discapacitat.Actuacions durant el curs 2006/07

Esta iniciativa de treball es basa en una metodologia d'investigació-acció, permetent una retroalimentació a tots els nivells, arribant a un treball global i una concepció universalista de la situació que abordem, és a dir, treball comunitari en l'àmbit de la discapacitat.

S'hancelebrat des de setembre a maig reunions periòdiques de les distintes comissions de treball organitzades entorn de les següents temàtiques:

· Accessibilitat
· Ocupació
· Soci-sanitària
· Educació

Es troben col·laborant en l'Observatori en les distintes comissions :

· Vint associacions sense fi de lucre: Un tècnic per cada una d'elles.

· Per part de la UA:
Dos Tècnics del CAE, Un tècnic de l'Oficina Tècnica, la Direcció i una Professora de l'EUTS,dos tècnics del GIPE, una professora del Dpto.Sociològia II.

· Per part de l'Ajuntament d'Alacant:
Un Tècnic dela Regidoria d'Acció Social, Un Tècnic delDpt.Àrea de Servicis, Un Tècnic dela Regidoria d'Educació, Un Tècnic del'Agència de Local de Desenrotllament.

· La Conselleria de Benestar Social:
Un tècnic expecialista en accessibilitat.

· Així com deu persones afectades en qualitat de voluntariat expertes en discapacitat i associacionisme.

Reunió de les distintes comissions amb motiu del nadal per a intercanviar punts de vista sobre el treball realitzat i futures activitatsde l'Observatori.Seu d'Alacant 20 de desembre 2006.

S'ha realitzat un “Curs d'AccessibilitatUniversal”, junt amb l'Escola Politècnica de 30 hores de duració i 3,5 crèdits.Celebrat en l'EscolaPolitècnica de laUAels dies 23, 24, 25 d'abril i 2 i 4 de maig 2007,amb l'assistència de 125 alumnes.

Reunió de la Comissió d'accessibilitat amb l'objecte d'avaluar el curs d'accessibilitat14 de maig 2007.

S'ha posat en marxa el funcionament d'una pagina web de referència de l'Observatori.

 

 

 

2. Programes d'assessorament psicològic i psicoeducatiu.

- Sentit del programa

L'assessorament psicològic tracta de donar resposta a dificultats de caràcter general, que poden incidir en la vida acadèmica de l'universitari.S'atén a l'alumne en entrevistes individuals, se li orienta directament, o se li faciliten centres o professionals especialitzats.

L'assessorament psicoeducatiu se centra en dificultats directament relacionades amb habilitats, aptituds o orientació adequada en els estudis.Tracta de facilitar una resposta completa, amb actuacions individuals i grupals (Tallers d'assessorament per a l'aprenentatge, orientats cap a les tècniques d'estudi i l'afrontamentd'exàmens).

A més, són freqüents els estudiants que acudixen al CAE amb dubtes respecte a l'elecció de carrera, o sobre la continuïtat dels seus estudis. L'abordatge d'estes consultes es realitza per mitjà d'entrevistes individualitzades en les que es realitza una anàlisi de les circumstàncies que han portat a l'alumne a tal situació i es continua amb un procés de presa de decisions basades en els interessos professionals de l'alumne.

- Persones ateses

Durant el curs acadèmic 2006/07 un total de 137 universitaris, entre alumnes, PAS i PDI, van sol·licitar ajuda relacionada amb el programa d'assessorament psicològic i psicoeducatiu, dels quals 91van ser dones i 46 van ser barons.

  Dones Hòmens Total
Total
91
46
137

Taula 2.1: Distribució de demandants per sexe

 

Gràfic de la distribució de demandants per sexe

 

Les seues demandes es van plasmar entorn de les 298 sol·licituds de cites de les quals 114 van ser finalment realitzades. Açò s'explica perquè algunes persones van ser ateses per més d'un motiu distint i altres no van acudir a les cites per decisió pròpia. Les demandes van correspondre a 137 persones distintes, si bé diverses persones van rebre atenció per més d'un motiu en moments diferents.

  Demandes Ateses
Persones
137
114
Cites
298
192*

Taula 2.2: Nombres totals de persones i cites.
*inclou els seminaris de tècniques d'estudi i afrontament d'exàmensLos principales motivos de consulta de las personas atendidas han sido el asesoramiento psicológico el asesoramiento en técnicas de estudio y el asesoramiento vocacional.

  Motiu d'entrevista Dones Hòmens Total alumnes
Tractament Individualitzat Afrontament d'Exàmens
-
-
-
Assessorament Psicològic
40
17
57
Assessorament Vocacional
5
6
11
Assessorament Educatiu
5
1
6
Tècniques d'Estudi
6
1
7
Tractament Grupal Curs I Afr. D'Exàmens
8
1
9
Curs I Téc. D'Estudi
10
2
12
Curs II Afr. D'Exàmens
2
2
4
Curs II Téc. D'Estudi
5
3
8
TOTAL  
79
33
112

Taula 2.3: Nombre total d'universitaris atesos per demanda d'assessorament individual i grupal i desglossats per sexe.

 

- Distribució del nombre d'entrevistes realitzades segons el motiu de les mateixes

El nombre de cites individuals requerit per a atendre les sol·licituds de 98 estudiants va ser de 159, la qual cosa suposa, com a terme mitjà 1,62 sessions de treball d'1'30 hores cada una.

Motius Total de Cites
Assessorament Psicològic
115
Assessorament Acadèmic
13
Assessorament Vocacional
22
Afrontament d'Exàmens
0
Tècniques d'Estudi
9
TOTAL
159

Taula 2.4: Nombre total de cites ateses individualment.

 

Gràfic del Nombre total de cites ateses individualment


- Distribució de procedències dels universitaris que han sol·licitat ajuda

Procedència dels universitaris que han sol·licitat ajuda:

ESTUDIS Total
Alumnes
1 2 3 4 5 Doctorat i Posgrau
LLIC. BIOLOGIA
7
4
1
2
LLIC. ADMÓ. I DIR. D'EMPRESES
5
3
1
1
DIP. RELACIONS LABORALS
2
2
DIP. RELACIONS LABORALS (CENTRES ADSCRITS)
1
1
LLIC. MATEMÀTIQUES
1
1
LLIC. HUMANITATS
2
1
1
ENG. TÈC. OBRES PÚBLIQUES
3
3
ENG. INFORMÀTICA
4
2
1
1
LLIC. DRET
7
2
1
1
2
1
LLIC. SOCIOLOGIA
1
1
LLIC. PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
3
2
1
ARQUITECTURA
1
1
LLIC. ECONÒMIQUES
5
2
1
2
DIP. TURISME
1
1
LLIC. HISTÒRIA
2
2
DIP. TURISME
1
1
LLIC. FILOLOGIA ÀRAB
1
1
LLIC. FILOLOGIA HISPÀNICA
2
1
1
LLIC. FILOLOGIA ANGLESA
2
1
1
TRAD. I INTERP. ALEMANY
1
1
TRAD. I INTERP. ANGLÉS
3
1
1
1
ENG. QUÍMICA
3
1
1
1
LLIC. QUÍMICAS
1
1
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1
1
ENG. TÈC. DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE
2
1
1
ARQUITECTURA TÈC.
6
5
1
MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL
2
1
1
MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL
1
1
MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA
4
2
1
1
MESTRE LLENGUA ESTRANGERA
2
1
1
DIP. CC. EMPRESARIALS
3
3
DIP. TREBALL SOCIAL
4
3
1
DIP. ÒPTICA I OPTOMETRIA
1
1
IDIOMES PER A ESTRANGERS
2
ACCÉS MAJORS 25
1
1
DIP. NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
1
1
PAS o PDI
1
NOU INGRÉS
1
1
ESTUDIS DE POSGRAU
1
1
ERASMUS
5
TÍT. PROP. D'EXPERT CRIMINOLOGIA
1
1
TOTAL ALUMNES
98

Taula 2.5: Distribució de procedència, per centres dels universitaris que han sol·licitat assessorament

 

- Orientació per a la millora del rendiment i afrontament d'exàmens

· Atenció grupal

Durant el curs acadèmic 2006/07 s'ha realitzat dos tallers de tècniques d'estudi, amb una duració de 12 hores cada u. L'objectiu d'estos cursos ha sigut facilitar el procés d'aprenentatge dels alumnes i incrementar el seu rendiment acadèmic, per mitjà de l'entrenament en tècniques d'estudi i metacognició, així com conéixer i optimitzar els processos psicològics bàsics implicats en l'estudi: motivació, atenció i memòria.

Dates de realització:
Novembre del 2006 i març i abril del 2007

Paral·lelament als cursos de Tècniques d'Estudi i com a complement d'estos, durant este període acadèmic s'han impartit dos tallers d'afrontament d'exàmens, amb una duració de 10 hores cada u. Els objectius fonamentals han consistit a reduir en els alumnes les respostes d'ansietat, inhibidores del rendiment en els exàmens; ampliar i/o activar respostes d'afrontament de l'estrés situacional i desenrotllar l'autocontrol en situacions d'avaluació.

Dates de realització:
Novembre del 2006 i març i abril del 2007

El nombre d'alumnes atesos en esta àrea ha sigut el següent:

Motius Total Alumnes
Curs I Afr. D'Exàmens
9
Curs I Tèc. Estudi
12
Curs II Afr. D'Exàmens
4
Curs II Tèc. Estudi
8
TOTAL
33

Taula 2.6: Nombre total d'universitaris atesos en grup.

 

Gràfic del Nombre total d'universitaris atesos en grup

 

· Atenció Individualitzada

En els casos que ho requerixen, es realitzen entrevistes individuals dirigides tant a analitzar el mètode d'estudi dels alumnes i replantejar el mateix, seguint criteris d'eficàcia i qualitat, com a conéixer i manejar les estratègies emprades en la preparació i afrontament dels exàmens.

- Assessorament Vocacional

Són freqüents els estudiants que acudixen al CAE amb dubtes respecte a l'elecció de carrera, o sobre la continuïtat dels seus estudis. L'abordatge d'estes consultes es realitza per mitjà d'entrevistes individualitzades en les que es realitza una anàlisi de les circumstàncies que han portat a l'alumne a tal situació i es continua amb un procés de presa de decisions basades en els interessos personals de l'alumne.

La distribució dels casos atesos per estudis i el nombre de cites que s'han empleat queda de la manera següent:

Estudis Nre. Alumnes Nre. Cites
ARQUITECTURA
1
2
ENG. INFORMÀTICA
1
1
ENG. QUÍMICA
1
1
ENG. TÈC. DE TELECO, SO E IMATGE
1
2
LLIC. BIOLOGIA
1
4
LLIC. ECONÒMIQUES
1
2
LLIC. HUMANITATS
1
1
LLIC. PUB I RELACIONS PÚBLIQUES
1
3
LLIC. SOCIOLOGÍA
1
2
TRAD. I INTERP. ALEMANY
1
2
NOU INGRÉS
1
2
TOTAL
11
22

Taula 2.7: Nombre total d'alumnes atesos segons els seus estudis i les cites realitzades

 

 

 

3. Programa de Voluntariat Social intraUniversitari

- Finalitat del programa

Des del curs 2000/01 se perseguix fomentar les actituds solidàries entre els universitaris, per a això es promouen activitats que realitzen els propis estudiants destinades a previndre situacions de desigualtat i exclusió social entre els seus companys.

Este programa de voluntariat dut a terme pel CAE es desenrotlla en el nostre entorn més pròxim aprofitant els recursos disponibles per a educar en valors i formar, a més de bons professionals, a ciutadans amb criteri i amb compromís cap aquelles desigualtats que els rodegen.

Els estudiants poden comprovar com en el seu mateix ambient universitari es donen altres situacions socials diferents de les seues, en les que es fa necessari intervindre però sense actituds paternalistes o asistencialistes (que poden arribar a generar grans dependències) sinó amb compromís d'actuació desinteressat però crític.

A continuació enumerarem les activitats que s'han desenrotllant dins d'este programa de Voluntariat Social intraUniversitari dividides pro tipus d'acció:

- Activitats de formació

· Formació general:
Conveni Fundació per a la solidaritat i el voluntariat: En col·laboració amb l'Associació Universitària per a la Promoció del Voluntariat s'han impartit dos cursos de 30 hores de formació de voluntariat.Dates: Els dies 20-21 d'octubre 2006 i 9-19 de març 2007.

· Formació específica:
S'ha impartit dos seminaris de formació específica per a aquells estudiants que desitjaven formar part del voluntariat intrauniversitari per a suport als estudiants amb necessitats específiques que requerien suport per part dels seus companys, la primera Al novembre i la segona març.

- Activitatsde suport voluntàries

· Suport a estudiants amb necessitats especials: copiar o transcriure apunts, acompanyaments en desplaçaments, ensenyar itineraris,adquirir fotocòpies, anar a la lavabo, en biblioteca, lingüístic, etc.

· Acompanyament als nous estudiants amb discapacitat procedents de secundària en les seues primeres visites a la nostra universitat.

· Suport voluntari per als estudiants amb discapacitats que es van presentar a les proves de selectivitat en el mes de juny 2006.

· Voluntariat lingüístic: activitat amb una doble finalitat per un costat millorar l'idioma en estudiants immigrants, però sobretotgenerar xarxes i vincles d'ajuda a la integració d'ambdós.Hem d'insistir en el fet que en este tipus de voluntariat la majoria dels alumnes que presten el seu suport per als companys són estudiants amb algun tipus de discapacitat.

· Acolliment i suport dels estudiants Erasmus amb discapacitats a la seua arribada i al llarg de la seua estada en la UA.

- Activitats de seguiment

Suport tècnic personalitzat personalitzat i dirigit als estudiants voluntaris en funció de les tasques encomanades.

Reunions i trobades grupals de formaperiòdica al llarg del curs. Amb l'objectiu de motivacióper a l'estudiant i estimule de l'activitat voluntària universitària.

- Activitats de suport al “programa d'allotjament per companyia”

S'ha col·laborat amb l'Associació de Promoció del Voluntariat Universitari en el finançament de les beques de menjador per als alumnes integrats en el “Programa d'Allotjament per companyia”, concretament s'han tramitat huit beques.

Com s'aprecia en les activitats dutes a terme durant este curs nostre programa de voluntariat està basat en l'atenció personalitzada, gratuïtat, compromís, desenrotllament de valors, maneig i reducció del conflicte, proximitat, és a dir, treballem per una atenció de qualitati a mesura del perfil universitari actual.

 

 

 

4. Programa d'assessorament sexològic

- Persones ateses

Respecte als dos objectius de caràcter assistencial relacionats amb l'oferiment d'informació objectiva sobre sexualitat en general incidint en temes específics com són: anticoncepció, malalties de transmissió sexual, SIDA etc., el servici ha prestat atenció tant directament com a través del correu electrònic als dubtes següents:

Nombre de consultes i tipus ateses a través de correu electrònic:

· Cinc consultes sobre anticoncepció i pràctiques sexuals de risc
· Quatre consultes sobre malalties de transmissió sexual
· Una consulta sobre test d'embaràs i pràctiques abortives
· Set consultes sobre dependència emocional després de ruptura
· Una consulta sobre habilitats socials en les relacions de parella
· Una consulta sobre zelotípia
· Una consulta sobre infidelitat
· Dos consultes sobre fimosi
· Tres consultes sobre ejaculació precoç
· Una consulta sobre disarmonía en la freqüència de relacions sexuals
· Una consulta sobre atracció sexual
· Una consulta sobre medicació per a la disfunció erèctil
· Una consulta sobre les tendències sexuals de la societat espanyola
· Una consulta sobre problema de parella
· Una consulta sobre possible contagi per SIDA
· Una consulta sobre homosexualitat
· Dos consultes sobre anorgasmia
· Una consulta sobre disfunció erèctil
· Una consulta sobre vaginisme

Nre. total de pacients atesos hòmens dones
36
21
15

 

Nombre de consultes i tipus en atenció directa:

El segon objectiu primordialdel servici és el de proporcionar assistència terapèutica per a aquells casos que presenten disfuncions sexuals o pautes de comportament de caràcter sexual no saludable.

· Un cas de dificultats amb l'orientació del desig sexual i dependència emocional (6 sessions)
· Un cas de vaginisme (2 sessions)
· Un cas de masturbació compulsiva i dèficit en habilitats socials (7 sessions)
· Un cas d'anorgasmia (4 sessions)
· Un cas de baix desig sexual i dificultats amb l'orientació del desig (3 sessions)
· Un cas de problemes de parella i baix desig sexual (5 sessions)
· Dos casos de dèficit en habilitats de relació amb el sexe oposat (1 sessió i dos sessions)
· 6 casos de dependència afectiva (una sessió, una sessió, cinc sessions, 4 sessions, 3 sessions i 3 sessions)
· Un cas de vaginisme i baix desig sexual (7 sessions)
· Un cas d'anorgasmia i dificultats en la relació deparella (6 sessions)
· Un cas de baix desig sexual i problemes de parella (Una sessió)
· Un cas de trastorn bipolar i hipersexualitat (4 sessions)
· Dos casos de baix desig sexual (3 sessions i 3 sessions)
· Dos casos de disfunció erèctil (3 sessions i 3 sessions)
· Dos casos de dubtes davant de la relació de parella (3 sessions i 3 sessions)
· Un cas d'ejaculació precoç i trastorn orgasmic femení (1 sessió)
· Dos casos de dificultats en l'orientació del desig (2 sessions 3 sessions)
· Un cas de dèficit d'habilitats socials i teràpia de parella (3 sessions)

El Nombre de casos tractats per mitjà d'atenció directa, la disfunció o problemàtica manifestada i el nombre de sessionsha sigut el següent:

Nre. total de casos presentats Nre. total de persones ateses Hòmens Dones
27
33
18
15

 

Note's que el nombre de casos presentats no coincidix amb el nombre d'alumnes atesos perquè alguns dels casos inclouen en el procés terapèutic a les parelles dels mateixos amb l'increment consegüent de pacients atesos.Dos dels pacients atesos van ser pacients pertanyents a l'exercici d'anys anteriors.

El nombre d'alumnes totals atesos incloent les consultes efectuades per Internetha sigut de:

Nre. total de pacients atesos Hòmens Dones
69
39
30

 

- Metodologia

La metodologia corresponent al programa assistencial-terapèutic s'ha basat principalmenten:

· ASSISTÈNCIA INFORMATIU-EDUCATIVA: a través del diàleg i la comunicació franca i oberta sobre els distintes demandes informatives que sobre sexualitat es formulen.

· ASSISTÈNCIA TERAPÈUTICA: Valorant l'existència d'una disfunció sexual , o d'un conflicte relacionat amb l'esfera sexual,establint una hipòtesi de tractament i procedint a efectuar una intervenció terapèutica per mitjà d'estratègies basades en la teràpia sexual d'estil integratiu, estratègies de tall hipnòtic i tècniques basades en els principis de la modificació de conducta per mencionar a alguns.

- Conclusions

El responsable del servici efectua una valoració molt positiva de l'acceptació del servici en la comunitat universitària i de la seua integració en el marc del Centre de Suport a l'Estudiant.

A més també és de ressenyar que la comunitat universitària es va fent eco del servici prestat com així ho demostra que el nombre de pacients atesos es continua mantenint en la línia d'anys anteriors en cas de les consultes d'atenció directa, veient-se incrementades notablement en les consultes a través d'internet. Hem de destacar que podríem haver atés a més persones en el servici que segurament per vergonya, timidesa o presència de pors associades al que significa abordar la sexualitat amb un especialista, han cancel·lat visites concertades, no s'han presentat a última hora o no s'han animat a confirmar una consulta a pesar de motivar-los a això a través de la xarxa.

Nre. total de pacients atesos a través d'Internet
ANY 2006-2007
Hòmens Dones
36
21
15

 

Esta circumstància entra dins dels paràmetres de la normalitat ja que la comunitat universitària no és diferent de la població normalitzada i els estudis efectuats en esta última estimen que tan sols un terç de les persones afectes d'una disfunció sexual al final s'animen a sol·licitar tractament.

Esperem que amb futures aparicions en premsa on s'efectuen monogràfics de determines disfuncions, augmentant el nivell d'informació respecte d'això i oferint informació indirecta del servici en el periòdic “El Vicent” aconseguim de cara a l'inici del curs pròxim conscienciar encara encara més a la població de la facilitat d'accés a la solució de dubtes o disfuncions sexuals des del Centre de Suport a l'Estudiant.

 

 

 

5. Programa d'ajudes econòmiques d'emergència

- Finalitat del programa

Perseguim garantir als nostres estudiants amb situacions socioeconòmiques que els impedisquen afrontar els gastos quotidians de la vida universitària que puguen cobrir, almenys, els gastos derivats de necessitats bàsiques.

Este tipus denecessitats poden sorgir de manera inesperada, situant la família de l'estudiant en unes circumstàncies noves i de desesperació que moltes vegades pot pal·liar-se gràcies a l'administració tant de recursos materials com d'orientació i assessorament en la vida universitària, sempre tot això administrat amb criteris objectius i professionals, perseguint un nivell de vida acceptable i fugint de favoritismes i de la cronicitat de la situació, per això es tracta d'ajudes puntuals.

El programa funciona valorant cada cas i establint un pla personalitzat d'actuació encaminat a millorar la situació de l'alumne. L'establiment de les ajudes concretes per a atendre cada cas s'eleva a una Comissió de Valoració.

A més d'adoptar els criteris establits es perseguix l'evitar que per este tipus de causes l'estudiant es veja avocat a abandonar els estudis.

En este programa es compte tant amb recursos interns de la pròpia universitat com amb mitjans externs que ens permeten afrontar estes necessitats sobrevingudes.

Concretament durant este curs acadèmic ens hem trobat amb la següent distribució de necessitats i del perfil dels demandants:

GÈNERE BENEFICIARIS
Barons
36
Dones
39
Total
75

Taula 5.1: Distribució de beneficiaris d'ajudes econòmiques d'emergència per gènere.

 

EDAT BENEFICIARIS
< 20
2
20-24
37
25-29
24
30-34
8
> 34
4
Total
75

Taula 5.2: Distribució dels beneficiaris de les ajudes d'emergència en funció de l'edat

 

Gràfic de la Distribució dels beneficiaris de les ajudes d'emergència en funció de l'edat

 

També podem apreciar altres característiques dels alumnes que plantegen este tipus de necessitats al nostre centre, com per exemple la procedència, tant dels alumnes espanyols com la procedència per continents:

Procedència Alumnes Espanyols Beneficiaris
Alacant Ciutat
19
Alacant Província
20
Altres Províncies
1
Total
40

Taula 5.3: Distribució en funció del lloc de procedència dels alumnes espanyols

Gràfic de la Distribució en funció del lloc de procedència dels alumnes espanyols

 

CONTINENT DE PROCEDÈNCIA BENEFICIARIS
Europa
49
Àsia
1
Amèrica
7
Àfrica
16
Oceania
TOTAL
73

Taula 5.4: Distribució dels alumnes beneficiaris de l'ajuda per continent de procedència.

 

Gràfic de la Distribució dels alumnes beneficiaris de l'ajuda per continent de procedència

 

PRESTACIÓ ECONÒMICA SOL·LICITADA AJUDES CONCEDIDES
Transport
58
Material Papereria / Llibres
31
Beca Menjador
58
Fotocòpies
50
TOTAL
197

Taula 5.5: Tipus d'ajudes concedides

 

Gràfic per Tipus d'ajudes concedides

 

Respecte a la carrera que estudien veiem que predominen els estudiants d'Informàtica, Administració d'Empreses i Magisteri, encara que també hi ha alumnes d'Econòmiques,Traducció i Dret, entre moltes altres carreres.No es pot dir que hi haja més necessitats entre els alumnes de ciències o de lletres.

CARRERA Alumnes
ADE
8
Obres Públiques
3
Infermeria
3
Informàtica
12
Dret
4
Magisteri
7
Traducció i Interpretació
5
Arquitectura
2
Turisme
2
Posgrau
2
Doctorat
2
Filologia
1
Publicitat i RRPP
1
Biologia
3
Arquitectura Tècnica
1
Econòmiques
6
Sociologia
3
Criminologia
3
Empresarials
3
Dietètica i Nutrició
1
Història
1
Treball Social
1
Telecomunicacions
1
TOTAL
75

Taula 5.6: Beneficiaris del programa d'ajudes: Distribució per titulació.

 

Vista esta varietat d'estudis, vegem una distribució més senzilla per tipus de centre i la corresponent gràfica molt més reveladora:

CENTRES Beneficiaris
Fac. Econòmiques i Empresarials
18
Fac. Ciències
3
Fac. Dret
7
Fac. Educació
7
Fac. Filosofia i Lletres
9
Politècnica
19
E. U. Treball Social
1
Institut Germà Bernàcer
3
E. U. Infermeria
4
CEDIP
4
TOTAL
75

Taula 5.7: Centre de pertinença de l'alumne sol·licitant d'ajuda econòmica d'emergència

 

Gràfic del Centre de pertinença de l'alumne sol·licitant d'ajuda econòmica d'emergència

 

Respecte a les causes que originen la situació d'emergència ens trobem amb motius d'insuficients ingressos econòmics, canvis sobtats en l'estructura familiar (pèrdua de membres, pèrdua d'ocupació del cap de família,….), malalties i catàstrofes sobrevingudes (accidents i les seues conseqüències econòmiques, pèrdues de vivenda, etc.) com les més nombroses.Cal insistir en el fet que en la majoria de casos s'observa una situació multiproblema en la que un cúmul de motius són els que causen la petició de l'ajuda, per això no es pot parlar d'un estereotip d'alumne demandant d'ajuda ni tampoc al·ludir a una causalitat típica, des del Cau s'estudia cada cas atenent a la seua qualitat multiproblema sense destacar un origen únic.

Les peticions gestionades que han sigut denegades s'ha a causa de la consideració de no urgència, no obstant es tracta de casos derivats o tractats per altres unitats o servicis universitaris; sempre oferint per part del cau un servici d'assessorament per a resoldre la situació recolzant-nos en altres professionals que pogueren realitzar un seguiment del cas ajustat a la seua naturalesa.

D'altra banda, són molt nombrosos els estudiants que han presentat al llarg de l'any una renovació de l'ajuda d'emergència, concretament durant el curs 2006/07 hem gestionat cinquanta renovacions, ja que el 30% dels usuaris del servici han renovat la seua petició tres vegades; mentres que un 12% ha sol·licitat dos renovacions i un 24% ha tingut una renovació.

 

 

 

6. Participació del CAE en altres Jornades o Seminaris durant el curs 2006/07:

- Participació en El Curs “Necessitats especifiques dels estudiants universitaris derivades d'una condició de discapacitat” València 5 i 6 d'octubre 2006

- Assistència a les Jornades de Cocemfe, en este esdeveniment es van finançarels cafés per als assistents.Alacant, novembre del 2006

- Assistència a la Inauguració de la nova seu d'APSA .Alacant, novembre del 2006.

- Assistència al II Congrés de Voluntariat de la Comunitat Valenciana organitzat per Fundara Alacant novembre del 2006.

- Participació en una taula redona en El Curs “Integració dels estudiants amb discapacitat auditiva” Universitat d'Alacant del 15 al 17 de novembre 2006.

- IV Jornades sobre Voluntariat Universitari de la Universitat Miguel Hernández.Invitació,participació en la “Mesa de Voluntariat en universitats” Elx 1 de desembre 2006.

- Participació amb una ponència en les Jornades sobre Voluntariat de l'Associació d'Esclerosi múltiple d'Orihuela celebrades a Orihuela l'11 de desembre 2006.

- Assistència a la Presentació de la Guia d'anàlisi i descripció de llocs de treball orientat cap a la incorporació de persones amb discapacitat elaborat per UPAPSA i subvencionat per la G.V.(Alacant 18 de desembre 2006).

- Organització de “Jornada de convivència entre voluntaris i alumnes amb necessitats especials” Taula redona en el Saló d'actes de l'edifici German Bernacer 20 de desembre 2006 i posterior menjar.

- Organització del I Workshop de bones pràctiques de les universitats de laComunitat Valenciana.Celebrades a Alacant amb la participació de les universitats:d'Alacant, Jaume I de Castelló, de València, Politècnica de València, Balears i Castella la Manxa.

- Participació en El Curs de Voluntariat organitzat per la Universitat Miguel Hernandez segons elConveni de Fundar amb la universitats valencianes impartit a Elx A l'abril del 2007, amb al ponència “El suport a l'alumnat universitari amb necessitats especials”.

- Participació IV Trobada de Servicis Psicològics i Psicopedagògics de les universitats Espanyoles, celebrat els dies 7 i 8 de juny en la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Aparició en la revista digital TRÍVIUM una entrevista sobre sexologia en general

- Entrevista en el periòdic EL VICENT per a reportatge sobre sexologia en general.

 

 

 

Programa de Millora de l’Ocupabilitat dels Estudiants de la UA

"Des de la declaració de La Sorbona de 25 de maig de 1998 que plantejava la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior ‘com a clau per a promoure la mobilitat dels ciutadans, la capacitat d’obtenció d’ocupació i el desenvolupament general del continent’, l’ocupabilitat dels titulats universitaris se situa com un dels pilars fonamentals del procés de construcció de l’àrea europea d’educació superior, de manera que el primer objectiu del compromís de la declaració de Bolonya de 1999 és l’adopció d’un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable ... per a promoure l’obtenció d’ocupació i la competitivitat del sistema d’educació superior europeu".

S’insisteix en la necessitat d’un procés de convergència entre la universitat i el seu entorn social. Es parla de la conveniència d’estrènyer les relacions entre el món acadèmic i la societat mitjançant un canvi de criteri en els continguts i pedagogia de les carreres universitàries i adequar-les a les exigències i necessitats del mercat laboral.

L’ocupabilitat, entesa com “el conjunt d’assoliments-coneixements, habilitats i atributs personals que proporcionen als graduats les millors condicions per a guanyar una ocupació i per a tenir èxit en les diferents ocupacions que puguen triar, amb beneficis per a ells mateixos i per al conjunt del mercat de treball, de la comunitat i de l’economia”, constitueix d’aquesta manera l’objectiu principal de la formació universitària a nivell de grau, i intenta ajustar aquestes habilitats, capacitats i destreses amb les necessitats del mercat laboral.

En aquest context, les iniciatives universitàries de pràctiques formatives en empreses, borses de pràctiques i borses d’ocupació, es converteixen en elements fonamentals del procés de millora de l’ocupabilitat d’estudiants i graduats.

Es presenta ací una proposta d’integració dels serveis i accions de pràctiques d’empresa i iniciatives d’ocupació de la Universitat d’Alacant que augmente la capacitat d’inserció laboral dels nostres estudiants i graduats. El Secretariat de Pràctiques d’Empresa, la Fundació General de la Universitat d’Alacant i el GIPO, intentaran coordinar les seues estructures i estratègies per a oferir suport real als centres en les polítiques de pràctiques en empresa i iniciatives d’inserció laboral.

Durant l’any 2007 s’ha elaborat i s’ha posat en marxa el Programa de Millora de l’Ocupabilitat, amb el propòsit de millorar l’ocupabilitat dels nostres estudiants. Aquest programa consta de tres grans línies:

- Pràctiques d’empresa:
Coordinar els diferents centres de la nostra Universitat i el GIPO en matèria de pràctiques d’empresa per afavorir la realització de pràctiques pels nostres estudiants i millorar-ne la qualitat.

- Iniciatives per a l’ocupació:
Coordinar els diferents centres amb el GIPO en matèria d’inserció laboral. Durant aquest any s’ha creat la figura del dinamitzador d’inserció laboral de centre, que permeta la realització d’accions, per centres i titulacions, encaminades a millorar les possibilitats d’inserció laboral dels nostres estudiants.

- Observatori Universitari d’Inserció Laboral de la Universitat d’Alacant:
www.insercionlaboral.ua.es