Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CENTRE D'ESTUDIS SOBRE LA DONA

 

· Estructura i organització
· Investigació
· Docència
· Accions de difusió i sensibilització

 

 

 

Estructura i organització

1. Labor del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de las Universitats valencianes.
2. Canvi de direcció del CED i configuració d’equip directiu y àrees de treball
3. Noves incorporacions al CED
4. Col·laboracions

 

El seu Reglament va ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat d’Alacant el 9 de maig de 2000. El Centre d’Estudis sobre la Dona, integrat en el Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea, sorgeix en 1998 com a reposta institucional a la necessitat d’inclusió en l’àmbit universitari d’un espai de reflexió i actuació sobre gènere, d’acord amb les necessitats socials de promoció i igualtat entre els sexes.1. Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Valencianes i Xarxes Europees.

El Centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat d’Alacant forma part juntament amb la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández i la Universitat de València, del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.

El Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana es constitueix el 21 de febrer de 2003 amb la finalitat d’impulsar i reforçar les investigacions i els estudis de les dones i del gènere a la Comunitat Valenciana.

Cal destacar dins de les diverses actuacions promogudes pel Centre de Coordinació, l’engegamentdels Programes Oficials de Postgrau, vertebrats entorn de les Polítiques d’Igualtat, públiques i privades, i els estudis de gènere.

Els diversos centres d’investigació d’estudis de gènere actualment existents en aquestes quatre universitats han vingut mantenint reunions periòdiques des de juliol de 2002 per a promoure xarxes d’investigació, unificar programes de docència en el tercer cicle, així com per a la realització conjunta d’activitats de sensibilització dels estudis de gènere.

El Centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat d’Alacant a més de cofundador del Centre de Coordinació, és membre d’AOIFE (Asociation of Institutions for Feminist Education and Research in Europe), d’ATHENA (la red oficial de la Comisión Europea del Programa Sócrates), de WISE (Women’s Internacional Studies Europe) i d’ARM (Association for Research on Mothering).2. Canvi de direcció del CED i configuració d’equip directiu i àrees de treball

- Direcció i Equip Directiu

En octubre de 2006 es van celebrar eleccions a la direcció del CED i es va configurar l’equip directiu de la forma següent:

Directora
Dra. Mª del Mar Esquembre Valdés
MM.Esquembre@ua.es

- Àrea d’Investigació i Docència:

Dra. Mónica Moreno Seco
Monica.Moreno@ua.es

Dra. Helena Establier Pérez
Helena.Establier@ua.es

- Área de Relacions Institucionals, Divulgació i Acció Social:

Dra. Carmen Mañas Viejo
Carmen.Mavi@ua.es

Dra. Nieves Montesinos Sánchez
Nieves.Montesinos@ua.es3. Noves incorporacions al Centre d’Estudis sobre la Dona.

D’acord amb el Reglament Intern del CED pot formar part del Consell Intern del CED la comunitat universitària, entenent-se inclosos el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i l’alumnat de la Universitat d’ Alacant.

En el curs 2006-07 s’hi han incorporat un total de 31 membres pertanyents tant al Consell Intern com Extern del CED.

D’ells, sis pertayen al col·ectiu de PDI, sis al PAS i sis alumnes i la resta són persones alienes a la Universitat d’Alacant, però interessades a col·laborar amb el CED.

Membres pertanyents al Consell de Centre Intern incorporats en el curs 2006-07

- Personal docent i investigador:

Martínez Lirola, María Dolores. Dpt Filologia Anglesa
Maria.Lirola@ua.es

Garay Montañez, Nilda. Dpt. d'Estudis Jurídics de l'Estat
Nilda.Garay@ua.es

Gras i Martí, Albert. Dpt. Física Aplicada
agm@ua.es

Collado Mateo, María Concepción. Dpt. Estudis Jurídics de l'Estat
Concepción.Collado@ua.es

Moraga García, María Ángeles. Dpt. Estudis Jurídics de l'Estat
MA.Moraga@ua.es

Nájera Pérez, Elena. Dpt. Humanitats Contemporànies
Elena.Najera@ua.es

- Personal d'Administració i Serveis

García Millán, Silvia V.
SV.Garcia@ua.es

Camuñas Mohinelo, Cristina
Cristina.Camunas@ua.es

Santos Sogorb, Celia
Celia.Santos@ua.es

Cañavate Mejías, María Angeles
Angelita@ua.es

Moreno Izquierdo, María Antonia
Maria.Moreno@ua.es

- Alumnat

Simonis Sampedro, Angie
Martínez Garcia, Elisa
Garrigós Gutierrez, Alicia
Soriano Más, Raquel
Salas Beltrán, Lara
Padrón Pardo, Floralba

Membres integrants del Consell Extern de Centre incorporats en el curs 2006-07:

Lirola Martínez, Isabel
Berenguer Ros, María Dolores
Márquez Merás, María
Adsuar Sabater, Ruth
Sabater Lloren, Inmaculada
Contreras de la Llave, Natalia
Sisternas Pedrón, Concepción
Cuesta Martínez, Araceli
Serna Pichat, Raquel
Molina López, Marciana
Cano Villalba, Marisa
Revuelta Fernández, Guillermina
Ater Sro, Siham4. Col·laboració amb el CED

Per a la realització d’activitats el CED compta amb la col·laboració habitual tant d’organitzacions i entitats com de persones. Podem esmentar les següents:

- Associació per alDesenvolupament Empresarial (ADE-València)

ADE sorgeix al desembre de 1998 per iniciativa d’un grup de dones empresàries valencianes.

El seus objectius prioritaris són defendre, promoure i potenciar els valors humans, socials i professionals de la dona, en la seua condició d’empresària o directiva, duent a terme en tots els àmbits les iniciatives i accions necesàries per al reconeixement dels drets de la dona.
asoccev@terra.es

- Consell de la Joventut d’Espanya / ALACANT

El Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) és una plataforma d’entitas juvenils, creada per llei en 1983 i formada pels consells de joventut de les comunitats autónomes i organitzacions juvenils d’àmbit estatal.L’existència del Consell de la Joventut d’Espanya suposa un dret i al mateix temps un compromís: participar en el disseny de les polítiques que de forma directa o indirecta afecten els joves i presentar alternatives als problemes d’aquest col·lectiu.
info@cje.org

- Narova (Cooperació Internacional amb Amèrica Llatina)
narova_elx@hotmail.com

- Atelier

Atelier és una associació no governamental amb seu a la Comunitat Valenciana dedicada a la cooperació internacional al desenvolupament. Du a terme programes de cooperació conjuntament amb organitzacions i gent de països de Centreamèrica, Colombia i Perú, prioritzant les àrees de desenvolupament -amb especial atenció a la problemàtica i rol de les dones- i suport a l’economia productiva.
info@ongdatelier.org

- Aula de Formació i Debat Feminista de la Seu

- Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia és una iniciativa de la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, sota la coordinació tècnica, administrativa i financiera de la Corporación Sisma Mujer, amb el suport de IEPALA i ATELIER (ONG espanyoles). Amb aquesta iniciativa es pretén fer visibles les múltiples violacions als drets humans que viuen les dones abans, durant i després de ser víctimes de desplaçaments forçats. Dones que es fan visibles com a víctimes específiques del conflicte armat i de les seues conseqüències familiars, comunitàries, socials i polítiques, que aprofundeixen i reprodueixen de manera dramàtica l’exclusió, discriminació i violència de les quals històricament han sigut víctimes com a resultat de les relacions desiguals entre homes i dones.

Persones:

- Lucas Carbonell
Comença els estudis musicals al Conservatori Professional José Tomás d’Alacant. Posteriorment continuaria els estudis de piano i musicologia a les Universitats de la Ciutat de Nueva York, Alacant, La Rioja i actualmentcomo a doctorand a la Universitat de Salamanca.

- Elena Simón
Llicenciada en Filologia Moderna. Ha sigut durant més de la meitat de la seua vida professora d’institut, labor que ha compaginat durant anys amb l’autoformació i la pertinença a grups de treball. Des de 1980, que es va fundar el Feminario de Alicante, desenvolupa tasques de formació i divulgació de la coeducació, llenguatge no sexista, feminisme i gènere, dirigides a públics molt diversos.

- Nieves Simón
Durant els cursos 2000, 01 i 02 l’ Asociació Feminario, ha seguit les activitats de docència, cursos i tallers però el més destacable de les seues activitats durant aquests últims anys ha sigut la coordinació dela Primera i Segona Campanyes de Formació en Coeducació per a la Diputació d’Alacant, sent coautora del llibre publicat amb motiu d’aquestes campanyes “Cuaderno para la Igualdad de Oportunidades: 1. Coeducar”. Així mateix va publicar l’article:“Feminismo 2000” en el monogràfic ”La Sociedad de Alicante ante el nuevo siglo”. Canelobre, núm 46.i l’article “De virtudes personales a valores políticos. Un Feminismo comprensivo para el siglo XXI” en el monogràfic Clar i Ras, núm. 2.

- Awatef Ketiti
Professora invitada pel Patronat Sud-Nord de la Universitat de València.
2005: Doctorat Cum Laude per la Universitat de València. Títol de la tesi: Prácticas comunicacionales y relaciones de género: Orden simbólico, representación y construcción de la feminidad y de la masculinidad en el Mundo Árabe.Dirigida per Giuliana Colaizzi. Professora de comunicació audiovisual en la Universitat de València.
2000: Suficiència investigadora en el programa de doctorat “Género, subjetividad, conocimiento y cultura” en l’Institut Interdisciplinari d’ Estudis de la Dona de la Universitat de València.
1997: Master en el programa “Mujer y desarrollo“ de l’Institut Interdisciplinar d’Estudis de la Dona de la Universitat de València.
1991:Llicenciatura de Periodisme i Ciències de la Informació. Institut de Presse et des Sciences de l’Information. Tunis
Especialitats : Premsa audiovisual i escrita – Política

- Juan Lillo
Sociòleg. Va realitzar els estudis de postgrau en la Universitat de Deusto. Va arribar el grau d’investigador en psicologia per l’Instituto Interdisciplinar de Estudios del Ocio en 1996. A l’any següent, comença el seu treball en l’àmbit de la promoció social de la dona. Actua com a formador d’agents d’igualtat en diversos projectes europeus. Col·labora en el projecte Concepción Arenal de l‘Ajuntament d’Alacant. En el programa per a la igualtat entre homes i dones de FEMEVAL. I aconsella a l‘Ajuntament d’ Elx sobre mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

 

 

 

Investigació

1. II Premi Presen Saez de Descatllar
2. Estudis i projectes d’investigació.
3. Ajudes a la investigació
4. Ajudes per a assistència a congressos
5. Publicacions: pròpies i coedicions

5.1. Revista Feminismo/s
5.2. Col·lección “Lilith”
5.3. Coedicions: "Cultura, Homosexualidad y Homofobia"

 

1. II Premi Presen Saez de Descatllar (Convocatòria 8 de març de 2006)

El II premi d’investigació Presen Saez de Descatllar va ser creatpel Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Valencianes, amb la finalitat de divulgar investigacions relacionades amb els estudis de les dones i del gènere.

La seua convocatòria és bianual i el jurat reunit el 23 de novembre del 2006 i presidit per Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant, va proposar la seua concessió al treball d’investigació d’Andrea Avelina Luquín Calvo “Remedios Varo: El espacio y el exilio”, dirigit per Neus Campillo Iborra, professora titular de Filosofia de la Universitat de València.2. Estudis i Projectes d’Investigació

Durante el curs 2006/2007 es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social, la Universitat de València, Estudi General, la Universitat Miguel Hernández d’ Elx, la Universitat d’Alacant i la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d’un estudi sobre la prostitució femenina a la Comunitat Valenciana.

Actualment l’estudi es troba en execució, i en són les responsables del mateix en la Universitat d’Alacant les professores de Sociologia: Begoña San Miguel i M. José González.3. Ajudes a la investigació (Convocatòria de 5 de desembre de 2006)

El Centre d’Estudis sobre la Dona, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Alumnat de la Universitat d’Alacant, va convocar cinc ajudes per a la realització de treballs d’investigació centrats en la temàtica de la dona i les diferències de gènere.

Objecte: contribuir al desenvolupament de la investigació sobre la temàtica de la dona i les qüestions de gènere. Els projectes hauràn de centrar-se en l’estudi del paper de la dona o les diferències de gènere amb la finalitat de conèixer, difondre, establir estratègies i avaluar alternatives des dels possibles plantejaments històrics, artísticoliteraris, sociològics, econòmics, jurídics, antropològics, de la salut, de les ciències o de qualsevol altre vessant del saber.

Nombre i quantia econòmica de les ajudes: es concedeixen cinc ajudes de 1.200 euros cadascuna.

Es van valorar especialment els projectes que abordaven els estudis de gènere a Europa i el procés de convergència europea.

La comissió avaluadora va proposar per a la concessió de les beques d’ajuda a la investigación a:

- Serrano Bailen, Ariadna “La homosexualidad femenina entre la época victoriana y la segunda guerra mundial: análisis del ámbito socio-cultural y de la identidad sexual de los personajes femeninos en las novelas de Sarah Waters”

- Simonis Sampedro, M. Ángeles “Yo no soy esa que tú te imaginas. Lesbianismo en la narrativa española del siglo XX”

- Chilet Rosell, Elisa “Mujeres y ensayos clínicos: Bases para la elaboración de recomendaciones para el estudio y evaluación de las diferencias de género en los ensayos clínicos de fármacos en España”

- Torres Díaz, María Concepción “Género y sujeto jurídico-político. Mujeres e igualdad”

- Cateriano Revilla, Rocío Lucila “La actividad prestacional de la administración pública en los casos de violencia contra la mujer”4. Ajudes per a assistència a Congressos

Participació en el “Congrés les Malíssimes” celebrat a València al desembre de 2006. Es van sufragar les despeses d’allotjament i transport de la professora M. Ángels Francés, integrant del comitè organitzador.

Cartell-fullet del “Congrés les Malíssimes: Bruixes, sensuals i creadors”

 

5. Publicacions: pròpies i coedicions

5.1. Revista Feminismo/s

En el curs 2006-2007 s’han editat dos números de la nostra revista, i vam complir la periodicitat semestral de la publicació, que corresponen a:

- Número 8 “Mujeres y Derecho” en desembre de 2006, coordinat per Nieves Montesinos Sánchez i María del Mar Esquembre Valdés, i editat per Nieves Montesinos Sánchez.

Portada de la publicació del número 8 "Mujeres y Derecho" de la revista Feminismo/s

 

- Número 9 “Género, Conflicto y Construcción de la Paz. Reflexiones y propuestas", de juny de 2007, coordinat per Eva Espinar Ruiz i Eloísa Nos Aldás.

Portada de la publicació del número 9 "Género, Conflicto y Construcción de la Paz. Reflexiones y propuestas" de la revista Feminismo/s

 

A més, el Número 10 “Mujer, salud, medicinas tradicionales y alternativas”, que es publicarà al desembre de 2007, coordinat per Albert Gras Martí, ja es troba en procés d’edició.

Per altra banda, al maig de 2006 la revista Feminismo/s va rebre una ajuda del Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Universitat d’Alacant per a l’edició de la revista en paper i en suport electrònic. En aquest sentit, Feminismo/s s’ha integrat en el Repositori de la Universitat d’Alacant (RUA) i ja ha penjat algun número complet.5.2. Col·lecció “Lilith”

Al llarg del curs 2006-2007 s’ha publicat un exemplar nou de la Col·lecció “Lilith”:

- Char Prieto (ed.), No más sexo débil: la escritora española en el nuevo milenio.

Portada de la col·lecció Lilith: "No más sexo débil: la escritora española en el nuevo milenio"

 

A més, hi ha dos manuscrits en procés de maquetació i edició:

- Andrea Luquín Calvo, Remedios Varo: el espacio y el exilio, que a més va rebre el II Premi Presen Sáez de Descatllar del Centre Coordinador d’Estudis de Gènere de les Universitats Valencianes.

- Andrea Fernández Alonso, Cuando la esencia es masculina. Sexo y género de informalismo y expresionismo abstracto.

Un tercer manuscrit sobre Virgina Woolf ha estat avaluat per informants i la seua autora està introduint les millores suggerides per les avaluadores i els avaluadors.

A finals de juliol es lliurarà altre manuscrit, editat per M. Ángeles Sirvent, catedràtica de Filologia Francesa, i José Luis Arráez, professor titular de Filologia Francesa, sobre Discriminación y violencia (títol no definitiu) i a l’octubre el text traduït al castellà de Traveling Concepts in Feminist Pedagogy: European Perspectives, editat per Luz Gómez, professora titular de Traducció i interpretació.5.3. Coedicions

Coedició d’Editorial LAERTES, Vicerectorat d’Extensió Universitària i del CED del llibre: "Cultura, Homosexualidad y Homofobia" Volum I: "Perspectivas Gays" Editor: Félix Rodríguez. Catedràtic de Lingüística Anglesa de la Universitat d’Alacant, i Volum II: "Amazonia: Reptes de visibilitat lesbiana" Editora: Angie Simonis. Professora de Llengua i Literatura Espanyola del CIEE, Universitat d’Alacant (09/05/2007)

Portada del volum II del llibre "Amazonia: Retos de visibilidad lesbiana"
Portada del volum I del llibre: "Perspectivas Gays"

 

 

 

Docència

1. Cursos organitzats pel CED:

1.1. Cursos d’estiu amb crédits de lliure elecció curricular.

2. Cursos, congressos i jornades en què el CED ha col·laborat

Amb l’objectiu de fomentar i promocionar els estudis sobre la dona des d’un punt de vista interdisciplinari, durant el curs 2006-07, el CED ha organitzat o col·laborat en diverses activitats docents.

1. Cursos organitzats pel CED:

Col·labora:

Logotip del Ministeri de Treball i Assumptes Socials

 

- Cómo explorar la imagen de la mujer en otras culturas a través de los textos y las imágenes ¿Qué hay detrás de las imágenes?
Del 23 al 27 d’octubre de 2006
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 52 matrícules, 50 dones i 2 homes

- Mujeres con bandas sonoras originales-Perspectivas de género en el cine y en la música.
Del 6 al 10 de novembre de 2006
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 51 matrícules, 44 dones i 7 homes

- La alimentación y nutrición de la mujer en todas sus etapas evolutivas.
Del 13 al 17 de novembre de 2006
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 59 matrícules, 57 dones i 2 homes

- Las mujeres en el cine o la naturaleza construida. Análisis fílmico desde una perspectiva de género.
Del 20 al 30 de març de 2007
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 30 matrícules, 25 dones i 5 homes

- Planificación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo desde la perspectiva de género.
Del 26 de febrer al 2 de març de 2007
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 56 matrícules, 46 dones i 10 homes

- Mujeres en la música.
Del 12 al 16 de març de 2007
20 horas, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 52 matrícules, 38 dones i 14 homes

- Mujeres e inmigración en España.
Del 7 a l’11 de maig de 2007
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 56 matrícules, 52 dones i 4 homes

- El paper de les dones en la ciència i en la tècnica / El papel de las mujeres en la ciencia y en la técnica. (No presencial)
Organitzat en col·laboració amb el TIC@T (Associació per ala Difusión de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació)
Dues edicions: De l’1 d’octubre de 2006 al 31 de gener de 2007 i de l’1 de febrer de 2007 al 31 de maig de 2007
30 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 35 matrícules, 26 dones i 9 homes

- Adrecem l’equitat de gènere en el tractament de l’alumnat a l’aula / Dirigimos la equidad de género en el tratamiento del alumnado en el aula. (No presencial)
Organitzat en col·laboració amb el TIC@T (Asociación per a la Difusió de les Tecnologíes de la Informació i de la Comunicació)
Dues edicions: De l’1 d’octubre de 2006 al 31 de gener de 2007 y de l’1 de febrer de 2007 al 31 de maig de 2007
30 horas, 2 crèdits de lliure elecció curricular
Amb un total de 39 matrícules, 32 dones i 7 homes1.1. Cursos d’estiu amb crédits de lliure elecció curricular.

- Coeducar para la igualdad: tarea saludable y solidaria, Universitat d’Estiu Rafael Altamira.
Del 2 al 6 de juliol de 2007.
30 hores, 3 crèdits de lliure elecció curricular.

- La mujer en el cine: la representación en el desarrollo del lenguaje audiovisual, a la Seu Universitària de Villena
Del 9 al 13 de juliol de 2007.
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular.

 

2. Cursos, congressos i jornades en què el CED ha col·laborat:

- VI Seminario Mujer-Literatura. Discriminación y Violencia, organitzat pel Departament de Filologies Integrades.

Invitació al VI Seminaro Dona-Literatura

 

- La mujer y el Islam. Una visión plural, de la Universitat d’Estiu Rafael Altamira
Del 2 al 6 de juliol de 2007.
30 hores, 3 crèdits de lliure elecció curricular

- Mujeres y Derecho. La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, impartit en la Seu Universitària de Biar i organitzat pel Seminari Universitari sobre els Drets de les Dones.
Díes 4, 5 i 6 de juliol de 2007. 2 crèdits de lliure elecció curricular

- Curs de formació per a Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a l'atenció de víctimes de violència de gènere. Organitzat per Subdelegació de Govern juntament amb la UA

 

 

 

Accions de difusió i sensibilització

1. 25 novembre Dia Internacional contra la Violència de Gènere
2. 75 aniversari del sufragi femení a Espanya.
3. 8 març. Dia Internacional de la Dona.

3.1. Conferència “Dones i mitjans de comunicació”
3.2. Conferència “Paradigma de la dona cubana a través de tres segles”
3.3. Debate “La ciutat igualitària”
3.4. Projecció Documental “Les invisibles: Dones, Desplaçament i Política Pública”
3.5. Cercaviles-Animació Bojos pel teatre

4. Pendons negres en la fatxada del 3.2. Centre d’Estudis sobre la Dona
5. Presentació de la Fundació Matria i el llibre “Matria: el horizonte de lo posible”
6. Elaboració de materials docents per a l’eliminació d’estereotips sexistes: Curtmetratge “Alguna n’ha fet!”d’Adela Doménech
7. Col·laboració al portal creat pel taller digital dedicat a Margo Glantz.
8. Col·laboració per a la organització i difusió de la tercera Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos.
9. Participació en el “Cicle Escriure el País III”
10. Conferència “Sor Juana Inés de la Cruz: signos de identidad criolla”
11. Participació en el “Programa d’Homenatge a la Dona Treballadora”, 8 i 9 de març de 2007, organizat per ARP-La Milotxa, en la Casa de Cultura de Mutxamel.
12. Altres participacions:

12.1. Presentació de l’informe d’Amnistia Internacional
12.2. Participació en el curso d’Estiu “La empresa familiar: problemas y soluciones (II)
12.3. Assistència a les Jornades de l’Instituto Bernabeu

 

1. 25 novembre Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Amb motiu del 25 de novembre “Dia Internacional contra la Violència de Gènere” el CED participa el dia 21 de novembre en lainauguració de l’exposició “Del morado al negro: violencia de género a través de la prensa gráfica alicantina” i, a continuació, en la taula rodona “Imagen y palabra contra el maltrato a las mujeres”

Cartell de l'Acte commemoratiu del  “Dia Internacional contra la Violència de Gènere”

 

2. 75 aniversari del sufragi femení a Espanya

El CED va participar activament en la organització dels actes conmemoratius del 75 aniversari del sufragi femení a Espanya (1931-2006), celebrats a la Universitat d’Alacant d’octubre a desembre de 2006. Les activitats que es van organitzar amb aquest motiu van ser molt diverses: cicle de cine, conferències, taula redona i exposicions pel campus i a la Seu d’Alacant de pòsters amb extractes del debat parlamentari en què es va aprovar el sufragi femení, tals materials van ser cedits a l’IES Las Lomas per a la celebració en aquest IES del dia 8 de març.

Anvers del fullet del "75 aniversari del sufragi femení a Espanya" en valencià

Inrevés del fullet del "75 aniversari del sufragi femení a Espanya" en castellà

 

3. Activitats 8 març:

Cartell-programa de les activitats del 8 de març

 

3.1. 05/03/07 Conferència “Dones i mitjans de comunicació” a càrrec de Charo Nogueira, Redactora d'El País.

3.2. 06/03/07 Conferència “Paradigma de la dona cubana a través de tres segles” a càrrec de Tania Cordero, professora de la Universitat de La Havana.

3.3. 06/03/07 Debat“La ciutat igualitària” en l'Aula de Formació i Debat Feminista de la SEU

3.4. 08/03/07 Projecció Documental “Les invisibles: Dones, Desplaçament i Política Pública”

3.5. 08/03/07 Cercaviles-Animació Bojos pel teatre per a la celebració del Dia Internacional de la Dona.

 

4. Pendons negres en la façana del Centre d’Estudis sobre la Dona contra la violència masclista, publicat el dia 29/03/07 en la revista digital de la UA “Actualitat Universitària”

Davant les quotidianes manifestacions de la violència masclista, que ja llançava l’esgarrifosa xifra de 17 dones assassinades, el CED va prendre la iniciativa de denunciar aquests casos mitjançant la col·locació en els seus finestrals (edifici Aulari II) d’un pendó negre en què figura en color roig el nombre de dones assassinades. Aquesta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar tota la comunitat universitària sobre aquesta xacra social i evitar que passe desapercebuda.

 

5. Presentació l’1 de juny al 2007 junt amb l’ Aula de Formació i Debat Feminista de la Fundació Matria i el llibre “Matria: el horizonte de lo posible”, de Victoria Sendón de León

Invitació a la Presentació del llibre “Matria: el horizonte de lo posible”

 

6. Elaboració de materials docents per a la eliminació de estereotips sexistes: Curtmetratge “Alguna n’ha fet!”d’Adela Doménech.

7. Col·laboració económica del CED al portal creat pel taller digital dedicat a Margo Glantz.

Pàgina web de Margo Glantz

 

8. Col·laboració per a la organizatció i difusió de la tercera Muestra Internacional de Cinema i Drets Humans. (Octubre 2006)

Cartell de la III Mostra Internacional de Cinema i Drets Humans

 

9. Participació en el “Cicle Escriure el País III” (novembre 2006)

Fullet del “Cicle escriure el País III”

 

10. Conferència “Sor Juana Inés de la Cruz: signos de identidad criolla” a càrrec de la Dra. María Dolores Bravo Arriaga (30/11/2006) organitzat juntament amb el Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

Cartell de la Conferència “Sor Juana Inés de la Cruz: signos de identidad criolla”

 

11. Participació en el “Programa d’Homenatge a la Dona Treballadora”, 8 i 9 de març del 2007, organitzat por ARP-La Milotxa, en la Casa de Cultura de Mutxamel.

Cartell del "Programa d’homenatge a la Dona Treballadora"

 

12. A més la participació del CED és requerida en la realització d’activitats diverses de difusió i sensibilització com:

12.1. Presentació de l’informe d’Amnistía Internacional en el Club Informació.

12.2. Participació en el curs d’Estiu “La empresa familiar: problemas y soluciones (III)”.

12.3. Assistència a les Jornades de l'Institut Bernabeu.