Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Les competències que té assumides el Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea, per delegació del rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la secretaria del Vicerectorat i des del Secretariat i les unitats que depenen orgànicament d'aquest:

- Secretariat de Qualitat
- Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
- Centre d'Estudis de la Dona
- Secretariat de Promoció del Valencià


Les funcions ocupades pel vicerectorat són:

- Impulsar l'adaptació a l’EEES de la UA
- Avaluar la docència i els serveis
- Coordinar l'avaluació institucional de les titulacions
- Impulsar i coordinar accions de millora en els processos educatius
- Promoure la investigació en docència
- Impulsar la professionalització docent
- Promoure i normalitzar l'ús del valencià en la UA