Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

 

· Infraestructures
· Serveis externs

 

 

 

Director: Prof. Dr. Juan A. Reyes-Labarta

e-mail: s.infra.serv@ua.es
web: http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/secretariados/infraestructuras

De manera general, aquesta memòria es divideix en tres apartats en què es descriuen: les principals actuacions realçades referides a infraestructures bàsiques de la UA, les estadístiques del seguiment dels Serveis Externalitzats i els concursos fets en aquest període.

De manera addicional cal destacar que aquest Secretariat ha participat activament en la primera etapa del Pla Estratègic Sectorial de Medi Ambient (Agenda 21 de la UA*), corresponent a l'elaboració d'una diagnosi tècnica en aquests apartats:

1. Organització estructural de la UA
2. Activitats i serveis de la UA
3. Anàlisi territorial
4. Anàlisi poblacional
5. Medi natural i perceptual
6. Mobilitat
7. Residus
8. Aigües
9. Energia
10. Atmosfera
11. Soroll
12. Educació, formació i comunicació

Logotip de l'agenda 21 de la Universitat d'Alacant

http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/campanas/a21/

 

 

 

Infraestructures

· Obres RAM
· Resum obres RAM

 

 

 

· Obres RAM

En aquest curs acadèmic, les principals actuacions RAM (reforma, ampliació i millora) que s'han dut a terme al campus dins de l'àmbit de les Infraestructures han sigut:

1. Nou edifici serveis tècnics d'Investigació situat a la zona d'ampliació del campus.

Nou Edifici Serveis Tècnics d'Investigació

 

2. Reforma sistema de climatització de l'edifici de Ciències Socials i adequació de part del Col·legi Major per a l'ús del professorat de la UA.

Reforma sistema de climatització de l'Edifici de Ciències Socials

 

Reforma sistema de climatització de l'Edifici de Ciències Socials

 

Reforma sistema de climatització de l'Edifici de Ciències Socials
Reforma sistema de climatització de l'Edifici de Ciències Socials

 

3. Baixador RENFE-UA. S'ha construït a la zona d'ampliació del campus el baixador de la línia C3 de RENFE que uneix Alacant amb Sant Vicent. A tall de complement s'ha establit un servei de llançadora UNIBUS que, de manera sincronitzada amb l'horari dels trens de proximitat de RENFE, recull i porta gratuïtament els membres de la comunitat universitària de la UA.

Baixador RENFE-UA
Baixador RENFE-UA

 

4. Finalització obra de l'Hivernacle Intel·ligent a la zona d'ampliació del campus.

Hivernacle Intel·ligent

 

5. Obres de l'edifici per al Centre de Control del Sistema Integral de Seguretat.

Edifici per al Centre de Control del Sistema Integral de Seguretat
Edifici per al Centre de Control del Sistema Integral de Seguretat

 

6. Obres en Mediateca i nova Sala 24 hores (Biblioteca General)

Mediateca (Biblioteca General)
Nova Sala 24 hores (Biblioteca General)

 

7. Rehabilitació Pavelló d'Esports

Rehabilitació Pavelló d'Esports

 

Rehabilitació Pavelló d'Esports

 

Rehabilitació Pavelló d'Esports
Sala del Pavelló d'Esports

 

8. Trasllat pistes de pàdel (per afectació per línia nova de tramvia Alacant-Sant Vicent).

Pistes de Pàdel
Pistes de Pàdel

 

9. Substitució gespa artificial i sistema de reg del camp d'hoquei.

10. Obres Escola Universitària d'Infermeria. Passarel·la de connexió i redistribució de despatxos.

Passarel·la de l'Escola Universitària d'Infermeria
Redistribució de despatxos en l'Escola Universitària d'Infermeria

 

11. Reforma i sanejament complet xarxa elèctrica Servei d'Informàtica (edifici CPD).

Reforma de la xarxa elèctrica en el Servei d'Informàtica
Reforma de la xarxa elèctrica en el Servei d'Informàtica

 

12. Reformes del Museu: Redistribució d'espais i sostre.

Façana del Museu de la Universitat d'Alacant
Reformes del Museu de la Universitat d'Alacant

 

13. Laboratori docent i laboratori/Unitat Ocular (Pavelló 13)

Reforma del Laboratori Docent
Reforma del Laboratori Ocular

 

14. Reparacions i il·luminació font (i jardineres) de la plaça de Miguel Hernández

Font de la Plaça Miguel Hernández

 

15. Obres d'adequació i legalització al Laboratori de Materials (Escola Politècnica Superior)

Laboratori de Materials de l'Escola Politècnica Superior
Laboratori de Materials de l'Escola Politècnica Superior

 

16. Sòcol edifici de Rectorat i paviment accés a Registre General.

Sòcol edifici de Rectorat
Paviment accés a Registre General

 

17. Obres per a la legalització de l'emmagatzemament de productes tòxics. Magatzems plantes pilot-CTQ.

Magatzem Plantes Pilot-CTQ
Magatzem Plantes Pilot-CTQ

 

18. Naia planta pilot Química Orgánica-CTQ.

Planta Pilot Química Orgànica-CTQ
Planta Pilot Química Orgànica-CTQ

 

19. Reforma del centre de transformació i grup electrogen Facultat de Ciències II.

Centre de transformació de l'edifici de la Facultat de Ciències II

 

20. Reforma/adaptació lavabos Deganat Facultat de Dret.

21. Eixida d'emergència proveïda de rampa en Biblioteca de Dret.

Eixida d'emergència de la Biblioteca de Dret
Eixida d'emergència de la Biblioteca de Dret

 

22. Demolició parcial, reforma i rehabilitació de l'edifici del Taller d'Imatge (per afectació per línia nova de tramvia Alacant-Sant Vicent del Raspeig).

Façana de l'edifici del Taller d'Imatge

 

23. Centre d'Estudis de la Dona (Aulari II)

24. CEDIP (Edifici Germà Bernàcer)

25. Redacció de projectes:

a. Projecte nou edifici d'Instituts Universitaris a la zona d'Ampliació del Campus (fet concurs adjudicat a Dragados per a la construcció de l'edifici durant el 2008).

b. Projecte d'execució de nova Facultat d'Educació i corresponent passarel·la de comunicació amb el campus actual.

c. Rehabilitació seu Benissa.

d. Millora acústica sala multimèdia i sala de juntes del Rectorat.

 

 

 

· Resum obres RAM

Quantia actuació (€) Nre. actuacions
< 5.000
24
entre 5.000 i 15.000
26
entre 15.000 i 30.000
16
entre 30.000 i 45.000
3
entre 45.000 i 60.000
5
entre 60.000 i 100.000
1
> 100.000
4

 

 

Serveis externs

De manera general s'ha anat consolidant el nou programari intern que permet el seguiment tant dels comunicats dels serveis externs (manteniment, jardineria, neteja, seguretat, reprografia, etc.) com de les seus possibles comunicats d'incidències, i les seues corresponents estadístiques relacionades amb els terminis d'execució, situació detallada de les actuacions a partir del comunicat, grau se satisfacció de l'usuari o compliment/resolució de l'actuació sol·licitada, etc.

Pel que fa als usuaris, es continua potenciant la utilització part de la comunitat universitària de la pàgina web de la UA (apartat de Serveis), per a la sol·licitud de comunicats de serveis externs o d'incidències/reclamacions, si és el cas, i també del seu seguiment, com a eina fonamental per al funcionament correcte dels diferents serveis externs:

http://www.ua.es/es/servicios/is/unidades/mantenimiento/mantenimiento_reclamaciones.html http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/servicios/submanser.html

A més, durant aquest curs s'ha desenvolupat la nova pàgina web del Servei d'Infraestructures i Serveis, que disposa d'informació actualitzada sobre els diferents serveis externalitzats, p. ex. Llistes de preus actualitzats, comparatives de preus cafeteries i reprografies, notícies, etc.:

http://www.ua.es/va/servicios/is

De manera complementària al seguiment del Servei, aquest curs s'han activat les comissions de seguiment (amb la participació dels diferents col·lectius de la UA) d’aquests serveis externalitzats:

- Manteniment i Reprografia
- Cafeteria i Venda Automàtica

Queda pendent per al curs 2006/07 l'activació de la comissió de seguiment dels serveis de Neteja i Jardineria una vegada es duguen a terme els corresponents concursos d'adjudicació.

De manera global, a continuació presentem les estadístiques dels comunicats de serveis externs i comunicats d'incidències de serveis externs fets per la comunitat universitària al llarg d'aquest curs acadèmic.

Gràfic de l'estat de parts de Manteniment i   Serveis externs

 

Gràfic en percentatge per activitats dels Parts de treball per tipus de servei

 

Gràfic en percentatge per activitats dels Parts de treball pendents

 

Gràfic de les incidències de Manteniment i Serveis Externs

 

Gràfic de la distribució per activitats dels Parts de treball sol·licitats

 

Gràfic dels Parts de treball pendents d'execució

 

Gràfic de la distribució per edificis dels Parts de treball pendents de realitzar

 

Gràfic de les incidències de Manteniment i Serveis Externs pendents de realitzar

 

Gràfic del nombre d'incidències dels Serveis Externs, anys 2006/07

 

Gràfic de les incidències pendents de Manteniment i Serveis Externs

 

Gràfic de la distribució per servei de les incidències de Manteniment i Serveis Externs

 

Gràfic de la distribució per col·lectiu de les incidències de Manteniment i Serveis Externs

 

CONCURSOS
01/10/06 - 30/09/07
SUBMINISTRAMENTS
Analitzador multicomponent de gasos EXPT. S/14/07
Adjudicació: 01/08/07
Mobiliari per a dotació general de la Universitat d'Alacant EXPT. S/9/07
Adjudicació: 06/06/07
Mobiliari per a dotació general de la Universitat d'Alacant EXPT. S/9/07
Adjudicació: 06/06/07
Mobiliari per a dotació general de la Universitat d'Alacant EXPT. S/9/07
Adjudicació: 06/06/07
Mobiliari per a dotació general de la Universitat d'Alacant EXPT. S/9/07
Adjudicació: 06/06/07
Mobiliari per a dotació general de la Universitat d'Alacant EXPT. S/9/07
Adjudicació: 06/06/07
OBRES
Edificació per a Centre de Transformació i grup electrogen Ciències II EXPT. O/01/07
Adjudicació: 07/05/07
Reforma del Pavelló 13 EXPT. O/04/07
Adjudicació: 02/07/07
Modificació d'instal·lació elèctrica del CPD EXPT. O/08/07
Adjudicació: 07/08/07
Reforma del edificio del Taller de Imagen EXPT. O/09/07
Adjudicació: 07/08/07
Substitució instal·lació de climatització i adequació d'instal·lació elèctrica en edifici Ciències Socials EXPT. O/07/07
Adjudicació: 20/07/07
Reforma de Mediateca de la Biblioteca General EXPT. O/06/07
Adjudicació: 02/07/07
Reforma de sala 24 hores de la Biblioteca General EXPT. O/05/07
Adjudicació: 02/07/07
SERVEIS
Servei de seguretat i vigilància de la Universitat d'Alacant EXPT. A/8/06
Adjudicació: 10/11/06
Pròrroga A/32/03.Servei de manteniment de zones verdes i neteja d'urbanització del campus de Sant Vicent del Raspeig de la UA EXPT. A/4/07
Adjudicació: 27/02/07
Pròrroga A/31/03.Servei de manteniment preventiu i correctiu a tot risc de les instal·lacions, edificis i urbanització de la UA EXPT. A/3/07
Adjudicació: 27/02/07
Pròrroga A/4/06.Servei d'assistència tècnica en microinformàtica EXPT. A/19/07
Adjudicació: 13/06/07
Pròrroga A/5/04.Servei de manteniment de la xarxa local d'aquesta Universitat EXPT. A/20/07
Adjudicació: 15/06/07