Logotipo de la Universidad de Alicantefoto de capçalera
mover menú hacia arribamover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INFORMÀTICA

 

· Xarxa local
·
Infraestructures
· La formació del personal del Servei d'Informàtica
· La formació del PAS
· Suport i assistència tècnica
· Correcció d'exàmens per lectura òptica
· Multimèdia en xarxa
· Web institucional
· Biblioteques
· Arxiu
· Convenis
· Campus Virtual
· Gestió Econòmica
· Gestió de la Investigació
· Gestió Acadèmica
· Recursos Humans
· Infraestructura Programari
· Altres aplicacions
· Aplicacions Web
· Entorn de desenvolupament i documentació
· Sistema d'informació (SIUA)
· Innovació Tecnològica-Educativa

 

 

 

Xarxa local

Es completa el projecte, iniciat durant el curs passat, per a incrementar la cobertura de la xarxa sense fil del campus de Sant Vicent del Raspeig i la Seu Universitària d'Alacant, amb la instal·lació de 270 punts d'accés. A final d'aquest curs, es va realitzar un nou estudi de cobertura i, en el pròxim, s’arribarà a les petites àrees que han quedat sense cobertura. Tal com es va anunciar en els requisits de projecte, s'ha flexibilitzat la manera d'accedir a la xarxa:

- Normal: tots els membres de la comunitat universitària poden descarregar-se, des de Campus Virtual, un certificat digital que els identifica i els dóna accés a la xarxa. És un procediment normalitzat d'ús generalitzat arreu del món (802.1x i WPA).

- Eduroam: els membres de qualsevol universitat adscrita a Eduroam poden connectar-se a la xarxa sense fil de la UA, amb el mateix procediment que utilitzen en la seua universitat d'origen.

- Convidats temporals: el PDI de la Universitat d’Alacant pot descarregar-se, des del Campus Virtual, un certificat per a instal·lar-lo en l'equip de convidats temporals que no disposen d'identificació wifi en la universitat d'origen o no pertanyen al món acadèmic, cosa que els permet un accés temporal, d’alguns dies, a la xarxa sense fil de la UA. Si hi ha algun problema, el PDI és responsable d'identificar l'usuari que utilitza el certificat.

- Congressos: s'habilita temporalment una xarxa wifi especial, amb el nom del congrés. Per a accedir-hi, cal una paraula clau que els organitzadors han de donar als participants, juntament amb la documentació del congrés. El congressista només ha de teclejar la paraula clau quan es connecte a la xarxa. És un procediment normalitzat i d'ús generalitzat, encara que amb una seguretat bastant menor que el procediment que hem denominat normal.

L’ús d’EDUROAM durant aquest curs presenta aquestes xifres: 305 connexions d’usuaris de fora de la UA al campus, els usuaris de la UA s’hi han connectat en 1.201 ocasions a xarxes sense fil d’altres institucions utilitzant EDUROAM.

S'adjudica el concurs per a renovar el troncal de la xarxa local de la UA, per la quantitat de 375.000 €. Se substituiran els quatre equips del troncal principal i els quatre equips del troncal secundaris per equips de nova generació, ja que els existents estan en servei més de set anys. El concurs s'executarà durant el curs 2007-2008.

Es realitza una reforma integral de la xarxa local de l'edifici de la Facultat d'Educació, per a integrar-la en la xarxa global del Campus.

S'incrementa l'ample de banda de la línia que comunica el campus de Sant Vicent del Raspeig amb la Seu Universitària d'Alacant, que passa a ser de 20 Mb/s, També s'incrementa la línia d’Internet fins als 20 Mb/s.

Es renova l'equipament de xarxa de la Seu Universitària d'Alacant.

S'adquireix un nou gestor d'ample de banda, mitjançant concurs públic, per la quantitat de 39.439 €. L'equip és un Packetshaper 10000, capaç de gestionar un ample de banda de 310 Mb/s. Disposa de característiques de tolerància a errades, monitoratge, classificació, priorització i filtrat de tràfic…

El Consell de Govern aprova les condicions d'ús dels recursos informàtics i de telecomunicacions de la Universitat d'Alacant.

Ha augmentat notablement el tràfic d'eixida a Internet, la mitjana anual diària passa de 14.0 Mb/s en 2006 a 21.4 Mb/s en 2007

Gràfic de la mitjana anual del tràfic d'eixida a Internet

Cal destacar que diàriament, durant la jornada lectiva, se superen amb freqüència els 100 Mb/s, per la qual cosa l'ocupació de l'ample de banda de la nostra eixida a Internet se situa per damunt del 60%.

 

 

 

Infraestructures

1. Aules

- Es renoven els equips de les aules informàtiques situades en Geografia Humana, Anàlisi Geogràfica Regional i Òptica. Els equips s'adquireixen en règim d'arrendament amb opció a compra. Les seues característiques tècniques són: APD ALDA CE946GZ, Intel Pentium D 925 2x2048 KB cache FSB800 (3,0GHz), 1 GB DRAM DDR II a 667 MHz, disc 80 GB SATA II 7.200 rpm i Windows XP Prof SP II.

- Es renoven 250 ordinadors de l'aula de lliure accés de la Biblioteca General, amb les característiques tècniques indicades en el paràgraf anterior.

- S'instal·la un aula nova d'ús general a l'Institut Universitari de Filologia Valenciana.

- A principi de curs, s'imparteixen sessions formatives sobre el funcionament de l'aules al professorat i els auxiliars de servei.

- S'instal·len als aularis 77 ordinadors portàtils per a la docència. Les característiques tècniques són les següents: Lenovo ThinkPad R60, Core Duo 1,66 GHz, RAM 1 GB, disc 80 GB, pantalla de 14”, un pes de 2,6 Kg i Windows XP Prof SP II. Amb 25 d'aquests equips, s'ha creat l'aula mòbil, amb 22 portàtils, que permet convertir qualsevol espai en un aula informàtica.

Instal·lació de la xarxa sense fil per a usuaris de la UA

 

- Totes les aules docents tenen instal·lats els sistemes operatius Microsoft Windows i GNU/Linux (Ubuntu).

- Es dissenya un sistema perquè l'Oficina de Comunicació puga emetre missatges informatius en les aules mentre l'alumne espera que s’inicialitze l'ordinador.

- S'augmenta la tolerància a errades del sistema d'aules espillant els discos dels servidors de les aules i duplicant els servidors centrals del sistema REMBO.

- S'instal·la una aula informàtica a la Seu Universitària de La Nucia.

- Durant aquest curs hem tingut huit becaris, com a personal de suport a les aules de lliure accés: planta baixa i primera planta de la Biblioteca General, aulari I i Escola Politècnica Superior. Han treballat en dos torns i també, a la Biblioteca General, s'ha prestat aquest servei en els períodes vacacionals. Les labors desenvolupades han estat: primer grau de manteniment dels equips i, sobretot, resolució de dubtes i incidències de l’alumnat. Cal destacar la importància d'aquest suport per a la configuració i instal·lació de la xarxa sense fil de nombrosos usuaris de la UA.

 

2. Sistemes centrals

- S'instal·la el programari d’Open Course Ware del MIT.

- Es consolida en la mateixa màquina de desenvolupament CLARA i DSPACE.

- Es consolida en la mateixa màquina de producció CLARA i DSPACE.

- La Universitat d'Alacant s'ha incorporat a la Xarxa de Sensors del Centre d'Alerta Primera sobre Virus i Seguretat Informàtica (CATA), amb la signatura dels respectius acords de col·laboració amb INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació), societat adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Amb aquest acord, l'entitat es compromet a aportar informació relativa a virus distribuïts a través del correu electrònic, cosa que amplia les dades que diàriament s'ofereixen des del CATA d’INTECO.

- S'instal·la el servidor de temps i el DNS secundari en un equip més modern.

- S'instal·la la nova versió d’UNICORN. De versió 2003 a la GL3.0.1.1

- Renovació del servidor de l'Agenda Lotus Domine (Calendas) per un equip amb doble font d'alimentació, doble disc en RAID per al sistema operatiu i enracable.

- Actualització de la versió de Lotus Domine, el programa que gestiona l'agenda corporativa CALENDAS.

- Renovació del servidor de VPN per un equip amb doble font d'alimentació, doble disc en RAID per al sistema operatiu i enracable.

- Renovació del servidor antivirus centralitzat per a correu, per un equip amb doble font d'alimentació, doble disc en RAID per al sistema operatiu i enracable.

- Renovació del servidor de webmail per un equip amb doble font d'alimentació, doble disc en RAID per al sistema operatiu i enracable.

- Implantació de nova infraestructura sense fil: nou servidor d'accés, autenticació.

- S'utilitza el servei de certificats de servidor per a la comunitat RedIRIS.

- Actualització de l'antivirus de correu TREND a la versió 5.7

- Actualització de versions de programari en servidor de proves Unicorn del SIBID

- Migració de servidor de desenvolupament LAGUAR al IBM p570.

- Tema Tres 0.9.4. aplicació web multiplataforma, per a la gestió de llenguatges documentals, desenvolupada en PHP sobre MySQL, cosa que requereix un servidor HTTP amb cobertura PHP per al SIBID. S'utilitza per a la gestió dels índexs de matèries que s'estan creant en la Unitat de Procés Tècnic del SIBID.

- Instal·lació, adaptació i posada en funcionament d’un servei de blocs per a la comunitat universitària, basat en una plataforma de programari lliure (GNU/Linux + PHP + MySQL + Wordpress multiusuari).

- Es crea LPAR per a migrar el servidor Da Vinci (Unicorn de proves) del F50 actual al P570.

- S'instal·la un calaix de discos SCSI Fujitsu-Siemens SX30 amb 7 discos SCSI 300 GB 10 krpm i 7 discos SCSI de 146 GB.

- Es migra AIX 5.3 ML1 a AIX5.3 ML5 *SP3. Es migra Oracle de 8.1.7.4 a 9.2.0.6. S'inicia l'operació de migració a Oracle 9.2 de tot l'entorn d'aplicacions. La BD romandrà aturada uns quants dies. Es proporcionen serveis mínims mitjançant el servidor TOIX (rèplica de Montgó).

- Migrat el servidor RUA a Fujitsu-Siemens RX300S2.

- Migrat proxy1 a vell equip enracable alliberat en migrar VIRUSWALL (PentiumIII 800 Mhz)

- Migrat proxy2 a vell equip enracable alliberat en migrar CID (VPN)

- S'adquireix un nou servidor central IBM p570, amb 12 processadors Power 5+ 1,9 GHz i 48 GB de RAM.

- S’hi instal·len les bases de dades corporatives.

- Es redueix de 3 a 1Mb/s l'ample de banda per a les classes Inbound/Default i Outbound/Default. S'hi instal·la també el pluging de Skype.

- Es migra al servidor CLARADESA el servei RUA de desenvolupament.

- Renovació del servidor d'Esports per un equip amb doble font d'alimentació, doble disc en RAID per al sistema operatiu i enracable.

- Instal·lació d'un servidor per al projecte Corpus Documental Llatí-Valencià.

- Se substitueix el servidor de desenvolupament per un IBM xSeries 345.

- Esports: reestructuració de la seua infraestructura: actualització de programari, canvi de forma de treball... Realització d'una auditoria del quiosc i del servidor.

- Preparar la infraestructura per a donar suport remot als usuaris amb VNC.

- Renovació del servidor de vídeo, per un equip amb doble font d'alimentació, doble disc en RAID per al sistema operatiu i enracable.

 

 

 

La formació del personal del Servei d'Informàtica

Es van realitzar durant el curs una sèrie de presentacions pels responsables de les diverses àrees del CPD, sobre el funcionament de diversos serveis i unitats:

- Wireless i VPN
- Xarxa local, connexions externes, RedIRIS, VLANs, seguretat, firewall
- Gestor de continguts
- UNICORN
- Suport a la investigació
- Videoconferència
- Servidors centrals
- Campus Virtual
- Serveis de l'àrea Windows
- Monitoratge de serveis (NAGIOS)

Es van impartir els següents cursos per al personal del Servei:

- De Microsoft Office a Openoffice.Org
- Rembo
- Pl/SQL avançat i optimització Sql
- XML
- Windows Vista per a tècnics de microinformàtica
- Corel Draw.

Pel que fa a la signatura electrònica es van realitzar les següents activitats formatives:

- Jornada general de la signatura electrònica (8 de febrer de 2007). Va consistir en una presentació, per part de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana, dels conceptes generals de la signatura electrònica i dels serveis que presta l'Agència.

- Jornada tècnica de la signatura electrònica (15 de febrer de 2007). Orientada al suport per al desenvolupament d'aplicacions i impartida per l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana.

- Curs de signatura electrònica avançada. On line.

 

 

 

La formació del PAS

Conjuntament amb el Servei de Selecció i Formació s'han impartit els següents cursos:

- Creació i manteniment de pàgines web..
- Presentacions amb Power Point (2 edicions).
- Rembo Toolkit. Per a tècnics de l’Escola Politècnica Superior i Laboratori d'Idiomes.
- Protecció de Dades de caràcter personal. En col·laboració amb el Servei Jurídic
- Actualització Windows i seguretat en l'ordinador.
- Microsoft Access avançat
- Creació, manteniment i publicació de pàgines web
- Presentacions amb Power Point
- Microsoft Excel avançat

 

 

 

Suport i assistència tècnica

El grup de microinformàtica ha realitzat 5.663 intervencions sobre ordinadors de la Universitat i el servei de manteniment de maquinari un total de 1.937 reparacions.

El personal d'aquesta àrea s'ha vist involucrat en el suport a nombrosos actes dins i fora de la Universitat: Fira del Llibre, activitats a les Seus, etc.

Gràfic del Grup de microInformàtica. Intervencions curs 2006-07

 

 

 

Correcció d'exàmens per lectura òptica

Des de fa uns quants anys i com a suport a la docència, el Servei d’Informàtica disposa d’un programa de correcció d’exàmens per lectura òptica, elaborat completament pel personal del Servei. L’ús d’aquest programa ha augment al llarg dels cursos acadèmics, tal com demostra el gràfic següent:

Gràfic de l'Evolució de correcció d'exàmens

 

Podeu consultar tota la informació sobre aquest tipus de correcció d’exàmens en:
http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/cv/examenes.html

 

 

 

Multimèdia en xarxa

- Proves per a l'emissió de TV per xarxa local de la UA.

- Proves per a poder gravar classes en MP3

- Compra d'un equip de videostreaming fix per al Saló de Graus de Dret.

- Preparació d'un equip portàtil de videostreaming per a préstec.

- Preparació d'un sistema per a emetre amb codecs lliures les jornades COBLA.

- Preparació de dues aules per a emetre classes per videoconferència en Infermeria.

- Instal·lació d'un aula de videoconferència avançada per a EU Òptica.

- Actualització de l'equipament de videostreaming de la EPS.

- Configurar un projector d'opacs connectat a un PC perquè els professors que utilitzen transparències puguen utilitzar la infraestructura de videotreaming.

- Projecte Òpera Oberta. 5 retransmissions des del Liceu de Barcelona.

- Preparació del servidor de vídeo per a albergar els materials gravats en la fonoteca.

- Compra, instal·lació, configuració i engegada de l'equip de videotreaming fix en l'aula De/1-11P de Dret.

- Participació en el grup de treball GT-VOIP de veu IP de Rediris para les proves, configuracions, implantació,... de la tecnologia de VoIP en la UA.

- Configuració d'un equip per a capturar el senyal TDT i de satèl·lit per a distribuir continguts mitjançant MULTICAST en la xarxa de la UA.

- Compra, instal·lació, configuració i engegada dels equips necessaris per a la digitalització dels materials cedits per la cadena SER a la biblioteca (FONOTECA): targetes capturadores, plats, lector de cintes,... Formació d'usuaris en el programari de captura,...

 

 

 

Web institucional

Durant aquest curs acadèmic s'ha mantingut la tendència a l'alça en el nombre de pàgines consultades del nostre web institucional com pot observar-se en el gràfic adjunt (dades arreplegades fins a agost de 2007)

Gràfic de les Pàgines servides per Dominis

 

Actualment www.ua.es conté 269.881 documents HTML, 10.010 documents Word i 42.345 documents PDF. Aquestes xifres no inclouen les pàgines del Dossier de premsa de la Universitat d’Alacant, que es publicat en aquest format des de maig de 1996. Només el Dossier ja integra 53.809 notícies corresponents a 3.372 edicions. 

Actualment hi ha 659 usuaris que mantenen diverses seccions del web.

S’han desenvolupat aquestes web:

- CEDIP, Centre d’Estudis de Doctorat i Postgrau
( http://www.ua.es/va/cedip/index.html )

- Escola Universitària de Ciències Empresarials Germà Bernàcer
( http://www.ua.es/va/centros/euce/becas/index.html )

- Escola de Treball Social
( http://www.ua.es/va/centros/trabajosocial/index.html )

- Escola Universitària de Relacions Laborals
( http://www.ua.es/va/centros/eu.relaboral/index.html )

- Institut Multidisciplinar per a l’Estudi del Medi Ramon Margalef – MEM
http://www.ua.es/va/instituto/imem/index.html

- Institut d’Enginyeria dels Processos Químics (IIPQ) 
( http://www.ua.es/instituto/iipq/index.html )

- Institut de Ciències de l’Educació - ICE
( http://www.ua.es/va/ice/index.html )

- Departament de Comunicació i Psicologia Social
( http://www.ua.es/dpto/dcps/index.html

- Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica
( http://www.ua.es/dpto/dped/index.html )

- Departament de Sociologia II
( http://www.ua.es/dpto/dsoc2/index.html )

- Departament d’Anàlisi Matemàtica
( http://www.ua.es/va/dpto/dam/index.html )

- Departament d’Ecologia
( http://www.ua.es/dpto/deco/index.html )

- Serveis Tècnics d’Investigació
( http://www.ua.es/va/investigacion/sti/index.html )

- Servei d’Infraestructures i Serveis
( http://www.ua.es/va/servicios/is/index.html )

- Servicio de Gestió Acadèmica
( http://www.ua.es/va/servicios/gest.acad/index.html

- Arxiu General de la UA
http://www.ua.es/va/servicios/ayr/archivo_general/index.html

- Registre General de la UA
http://www.ua.es/va/servicios/ayr/registro_general/index.html

- Laboratori de Climatologia
( http://www.labclima.ua.es/ )

- Màster en Arqueologia Professional: Eines de Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic
( http://www.ua.es/va/master/arqueologia/index.html )

- Consell d’Alumnes
( http://www.ua.es/va/coalumnos/index.html )

- Claustre Universitari
( http://www.ua.es/va/presentacion/claustro/index.html )

- Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental
( http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/index.html )

- VI Trobada de Responsables de Protocol i Relacions Institucionals de les Universitats Espanyoles
( http://www.ua.es/es/congresos/protocolo/6encuentro/index.html )

- Consell de Govern
( http://www.ua.es/va/presentacion/consejo_gobierno/index.html )

- Planificació Estratègica
( http://www.ua.es/va/presentacion/pe/index.html )

- Pla Estratègic de Gestió
( http://www.ua.es/va/presentacion/gerencia/peg2005/presentacion/index.html )

- Quintet de Vent Akra Leuka de la UA
( http://www.ua.es/va/cultura/s.cultura/aulamusica/quinteto/index.html )

- Junta Electoral
( http://www.ua.es/elecciones/va/index.html )

- Orquestra Filharmònica
http://www.ua.es/va/cultura/s.cultura/orquesta/index.html

- Biologia de l’Esparver Cendrós (Circus Pygargus) a la Comunitat Valenciana
( http://www.ua.es/va/proyecto/cenizo/index.html )

- Cerca i redirecció d’enllaços al Punt DIT
( http://www.ua.es/va/servicios/si/ite/index.html )

- Disseny de la nova web d’URSUA

- Arranjaments de la pàgina de la Facultat de Ciències

S’han traduït a l’anglès aquestes web:

- Master en Anàlisi i Gestió dels Ecosistemes Mediterranis
( http://www.ua.es/en/master/mediterraneo/enlaces/ )

- Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.alumnat/sec.practicas/ )

- Grup Visió i Color
( http://www.ua.es/en/area/vision_color/

- Arxiu General
( http://www.ua.es/en/servicios/ayr/archivo_general/ )

- Institut Multidisciplinar per a l’Estudi del Medi "Ramón Margalef"
( http://www.ua.es/en/instituto/imem/ )

- Allotjament
( http://www.ua.es/oia/en/aloja/ )

- Preinscripció en el Sistema Valencià Universitari
( http://www.ua.es/en/estudios/acceso/preinscripcion/ )

- Serveis d’arxius i Registre
( http://www.ua.es/en/servicios/ayr/ )

- Institut Universitari de l’Aigua
( http://www.ua.es/en/institutos/iuaca/ )

- Facultat de Lletres
( http://www.ua.es/en/centros/facu.lletres/ )

- Espai Europeu
( http://www.eees.ua.es/en/ )

- RUA Repositori de la UA
http://www.ua.es/en/rua/ )

- CICERONE
( http://www.cicerone.ua.es/en/ayuda.htm )

- Servei Mèdic
( http://www.ua.es/en/servicios/servicio.prevencion/ )

- Institut Universitari d’Electroquímica
( http://www.ua.es/en/instituto/iue/ )

- Centre de Suport a l’Estudiant
( http://www.ua.es/en/servicios/cae/ )

- Escola de Relacions Laborals:
( http://www.ua.es/en/centros/eu.relaboral/ )

- Traducció de preinscripció d’estudis
http://www.ua.es/en/estudios/acceso/preinscripcion/

- Traducció de la pàgina web d’Esports en l’apartat de Cultura i Esports

Actualització de format en llocs web ja existents:

- Biblioteca General
( http://www.ua.es/en/bibliotecas/SIBID/ )

- Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica:
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.ordaca/ )

- Vicerectorat de Planificació d’Estudis
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/ )

- Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/index.html )

- SEUS
( http://www.ua.es/en/estudios/seus/index.html )

- Vicerectorat d’Infraestructures
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ )

- Vicerectorat de Relacions Internacionals
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/

- Vicerectorat d’Extensió Universitària
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.extensio/ )

- Vicerectorat d’Alumnat
( http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.alumnat/index.html )

- Escola de Turisme
( http://www.ua.es/en/escuela.turismo/ )

- Servei d’Informàtica
( http://www.ua.es/en/servicios/si/ )

- SIGUA
( http://www.ua.es/en/sigua/acceso/ )

Es tradueixen diàriament a l’anglès aquestes seccions:

- Última hora de la pàgina principal de la Universitat
( http://www.ua.es/en/novedades.html )

- Última hora de la pàgina principal de la Biblioteca
( http://www.ua.es/en/bibliotecas/SIBID/index.htm )

- Última hora de la pàgina principal d’Actualitat Universitària
( http://www.ua.es/en/servicios/comunicacion/actualidad.htm )

Altres:

- Programa de visites
( http://www.ua.es/en/alumnado/visitas/secundaria/index.html )

- Requisit d’accés 1r. cicle
( http://www.ua.es/en/estudios/primerciclo.html )

- Preinscripció i accés per a majors de 25 anys: Seminari
( http://www.ua.es/en/estudios/acceso/mayo25/seminario1.html )

- Calendari
( http://www.ua.es/en/estudios/acceso/mayo25/calendario.html )

- Matriculació
http://www.ua.es/en/estudios/acceso/mayo25/Solicitud.html http://www.ua.es/oia/en/estudios/preinscripcion/adselok.html http://www.ua.es/en/estudios/acceso/mayo25/m25_seminario.html http://www.ua.es/en/estudios/acceso/mayo25/Solicitud.html
http://www.ua.es/en/estudios/acceso/mayo25/profesores.html

- Residències i allotjament universitari
( http://www.ua.es/oia/en/aloja/residencias.htm ) ( http://www.ua.es/oia/en/aloja/ )

- Convocatòria de beques de doctorat per a Europa de l’Est:
( http://www.ua.es/en/internacional/prog07/doctorado/conv0607este.html )

Quant a la gestió de la versió en valencià del web institucional de la Universitat d’Alacant, destacarem la creació o la nova imatge dels llocs webs següents:

- Departament d’Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques.
- Escola de Treball Social
- Departament d’Anàlisi Matemàtica
- Consell de Govern
- Màster en Arqueologia Professional
- Escola Universitària de Relacions Laborals
- Serveis Tècnics d’Investigació
- Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental
- Claustre Universitari
- Institut Multidisciplinar del Medi Ambient Ramon Margalef

En altres casos, s’han generat les imatges necessàries per a actualitzar les opcions de menú de les webs ja existents (cursos, matriculació, noves àrees de treball i investigació, campanyes, memòries, etc.).

Es mantenen íntegrament la web en valencià de l’Agenda Institucional, engegada per l’Oficina del Rector i el full informatiu diari (Actualitat Universitària) de l’Oficina de Comunicació, amb la qual es treballa coordinadament perquè tots els comunicats institucionals enviats per correu electrònic estiguen redactats en les dues llengües oficials del País Valencià. Cal afegir, a més, la revisió que igualment es fa per a l’Oficina dels textos en valencià per al programa televisiu d’àmbit comarcal Campus.

Es fa la revisió dels comunicats i notícies que genera el Secretariat de Cultura del Viecerectorat d’Extensió Universitària, destinats principalment a ser notes de premsa per als mitjans de comunicació, novetats de la publicació web VEU i notícies aparegudes en Paraninfo, el suplement setmanal que el diari Información dedica a la Universitat d’Alacant.

En altres ocasions, s’atén la urgència de traduir documents en format word o rtf susceptibles de ser publicats en el web o en fulls informatius impresos i, durant el mes d’agost, s’han atès les sol·licituds de traduccions de la CAM, que habitualment gestiona l’Àrea d’Assessorament Lingüístic del Secretariat de Promoció del Valencià.

Igualment, s’assessora els responsables de publicació web dels diversos centres de la UA pel que fa a l’ús del motor de traducció castellà-català Internostrum i d’altres recursos en xarxa per a la correcta publicació de webs.

A requeriment del personal responsables del seu manteniment, es tradueixen i revisen, tant com siga possible, les instruccions, noves aplicacions i noves àrees que apareixen en Campus Virtual, Portal Audiovisual, Repsoitori, Cicerone, etc.

A més i principalment, des del Servei d’Informàtica es du a terme l’actualització, revisió o traducció, segons coresponga, dels continguts de les adreces web de la Universitat amb enllaç http://www.ua.es/

Simultàniament als treballs ressenyats anteriorment s'han abordat aquests grans projectes:

- Eines de Gestió Web, que inclou, entre altres funcionalitats, la de fer estadístiques sobre l'accés a cadascun dels documents del web, la de conèixer els enllaços d'una pàgina i quins estan trencats…

- Finestreta única del Servei d'Informàtica.

- Ampliació de l'eina projectes per a integrar en la gestió de comunicats les unitats de Web, Campus Virtual i Operació.

- BOUA (Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant). Apareix com a resposta a la necessitat de donar publicitat a les disposicions adoptades pels òrgans de la Universitat d'Alacant. Permet la subscripció per a rebre per correu electrònic i de forma periòdica els nous butlletins. Té, a més, un sindicador (feed o RSS) per a poder consultar fàcilment les novetats.

Gràfic de les consultes/lectures del Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA)

 

- Portal Audiovisual, una eina que apareix per a permetre mostrar una col·lecció de recursos audiovisuals de la Universitat d'Alacant. Així, s’hi poden mostrar fotos i vídeos d'esdeveniments del Campus Universitari. S'usa també com a finestra a l'exterior de l'entorn del campus.

Gràfic de les visites al Portal Audiovisual

 

Pàgina web de "Portal Audiovisual"

 

- Formulari

Continuen els treballs per a desenvolupar un gestor de continguts que permeta independitzar la informació de la presentació d’aquesta. Es pretén facilitar l'actualització de la web, el perfecte manteniment de les versions en les dues llengües oficials, una detecció i correcció d'errors més fàcil i ràpida, que tot el web siga accessible a persones amb discapacitat, etc. Es desenvolupen en aquest curs els següents mòduls:

- Eina de sincronització amb web de la UA:
s'han preparat passarel·les per a poder sincronitzar processos entre el Gestor de Continguts i el web de la Universitat d'Alacant

- Entorn de publicació a través del web

- Gestió de documents:
permet al gestor de continguts la gestió de pàgines web, elements media (imatges) i documents. Es poden fer totes les tasques bàsiques, com ara tallar, copiar, enganxar, canviar de nom, publicar, etc.

- Creació d'entorn de treball:
creació de tots els elements per a un entorn AJAX de treball a partir de tots els serveis oferits

- Gestor de menús:
a partir dels requisits, es crea un gestor dinàmic de menús per als tres idiomes

- Traspàs de la web actual:
durant el mes de novembre s'ha d'estudiar i començar a desenvolupar una eina que puga traspassar les pàgines web actuals al Gestor de Continguts. Un segon mòdul ens servirà per a integrar-lo en el gestor actual.

 

 

 

Biblioteques

- Aplicació UASUMARIS.
S'han produït 82 altes de nous nombres de revistes i s'han enviat 2.252 alertes d'avís de la recepció d'aquests als subscriptors de la UA. En l'aplicació s'han produït 27.830 consultes a les revistes i 110.263 consultes als exemplars d'aquestes. Actualment hi ha 1.466.601 articles de 2.480 revistes. Adaptació de taules i formularis per a la versió 2.0 de l'aplicació.

- UASumaris: enviament de correus a persones subscrites a revistes electròniques.

- UASumaris accessibilitat.
adaptació dels programes que tenen en la Biblioteca perquè persones invidents puguen treballar amb l’aplicatiu d’UASUMARIS.

- Metaframe.
s'han realitzat 4.385 connexions amb la passarel·la METAFRAME, corresponents a 75 enllaços amb bases de dades, de les quals el 46% corresponen a Infosys (base de dades d'audiències televisives) i Sabi (base de dades financera d'empreses).

- QUAE - Z-Portal.
Es tracta d'un multicercador que permetrà unificar totes les consultes que es realitzen als recursos oferits per la Biblioteca. Ja està en servei i s'ha preparat la seua connexió per a utilitzar els usuaris introduïts en Unicorn.

- UNICORN
Generació de llistes d'autoritats de matèries, títols i noms per a carregar-los en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Realització de macros en Word para les reclamacions i comandes a proveïdors del servei d'adquisicions, a partir dels informes ja generats.

- Adaptació a Webforms d’Oracle dels mòduls de les aplicacions d’Unicorn, UASumaris i estadístiques de Metaframe.

- JCR’s.
generació de vistes amb les dades classificades per any i revista, per fer-ne ús en la nova aplicació de recursos electrònics, i en la de currículums del professorat. Obtenció de fulles en Excel, des de l'any 2002, per a la comparació de valors, que permet avaluar l'ofertes de paquets de revistes oferides.

- Pàgina d'entrada de Dspace presenta una entrada per repositori (revistes, docència, investigació). Cada repositori serà una comunitat.

- Gestió administrativa dels recursos electrònics per a controlar llicències, factures que continguen aquests recursos, ofertes, etc . És una aplicació destinada a ús intern del SIBID.

 

 

 

Arxiu

- Portal web de tesi de l'Arxiu General. És un dels dos portals que s'escindeixen del principal de l'Arxiu General (l'altre és www.archivodemocracia.ua.es). Inclourà tesis digitalitzades i totes les metadades utilitzades en el programa d'Arxiu, Clara.

 

 

 

Convenis

- Cercador d’addendes:
Fins a ara el cercador de convenis només reflectia recerques contra convenis.

- Enviament de fitxers:
Control dels convenis signats per la UA amb altres entitats.

 

 

 

Campus Virtual

Campus virtual (CV)
Campus virtual. Docència
Campus virtual. Gestió
Campus virtual. Investigació
Campus virtual. Materials
Campus virtual. Diversos

 

 

 

· Campus virtual (CV)

El nombre de connexions ha augmentat notablement, tal com es pot observar en la taula i en el gràfic següents (d’octubre a setembre):

Curs Alumnes PAS PDI
2005-2006
4.704.670
120.233
261.691
2006-2007
6.403.407
709.761
363.747
Increment
36,11%
490,32%
39,00%

 

Gráfico de las conexiones por curso académico


Les dades següents, de l’1 d’octubre de 2007, també permeten valorar l’ús intensiu que s’ha fet de Campus Virtual durant aquest curs:

  03-oct-06 01-oct-07 Dif. %
Referències bibliogràfiques
32.094
37.044
4.950
15,42%
Debats oberts
1.485
1.587
102
6,87%
Enllaços d’Internet recomanats
1.225
2.000
775
63,27%
Exàmens TEST proposats
8.768
15.534
6.766
77,17%
Exàmens TEST realitzats
975
1.655
680
69,74%
Materials disponibles
28.234
46.264
18.030
63,86%
Nombre de descàrregues de materials des de juny de 2001
217.008
283.108
66.100
30,46%
Participacions en debats
8.522.288
12.844.802
4.322.514
50,72%
Sesiones de teleformación activas
29.711
55.661
25.950
87,34%
Temes de dubtes de freqüents
1.287
2.419
1.132
87,96%
Tutories emmagatzemades
1.082
1.300
218
20,15%

   

 

 

 

· Campus Virtual. Docència

- Fitxes d'assignatura per departament i per estudi en PDF per a penjar en la web.

- Canvi de tipologia d'una assignatura.

- Seguiment de la complimentació pels centres de les fitxes de les assignatures.

- Bibliografia recomanada:

· Avís per correu electrònic a coordinadors que tenen noves peticions per a validar. Aquesta opció és configurable pel coordinador mateixa
· Autorització múltiple
· Neteja de duplicats

- Horari de fitxa assignatura: s'han realitzat modificacions disposar de diverses opcions de visualització.

- Adequació de la fitxa d'assignatura a màsters oficials.

 

 

 

· Campus Virtual. Gestió

- FITXA ASSIGNATURA:
inclou descripció llarga en els grups

- FITXA ASSIGNATURA PER A CONVALIDACIONS:
versió reduïda en pdf perquè servisca com a document de convalidació.

- DATES D'EXAMEN:
ara tota la informació ix d’UXXI . També afecta als Webservices relacionats

- Avís d'actes NO TANCADES:
el Servei de Gestió Acadèmica disposa d'una utilitat per a avisar, per correu electrònic, al PDI que tinga actes obertes.

- CIBERBECA:
consulta d'estat de la tramitació, una opció perquè l'alumne puga veure l'estat de la tramitació de la beca

- BEQUES:
consulta d'avaluació acadèmica

- INTEGRACIÓ ESPORTS:
a través de Campus Virtual, qualsevol membre de la comunitat universitària pot accedir a la reserva de pistes, inscripció en cursos i altres activitats organitzades per l'Oficina d'Esports

- Els departaments poden descarregar-se en EXCEL la seua oferta del catàleg de lliure elecció, per a poder comprovar que és correcta

- CONSULTA DE DADES DE MATRICULACIÓ:
la consulta de matrícula compta amb l'historial de modificacions realitzades per l'alumne a través de l'automatrícula d’UXXI.

 

 

 

· Campus Virtual. Investigació

- través d’XML, per a això ha adoptat el DTD que ha elaborat el MEC.

- Grups d'Investigació - Llistes de distribució

- Grups d'Investigació - Cercador (projectes):
amplia la recerca perquè puga consultar la informació dels projectes.

- Grups d'Investigació - Fitxa (codis UNESCO):
amplia la informació dels grups amb els codis UNESCO dels grups d'investigació.

- Grups d'Investigació - Fitxa (projectes públics):
amplia la informació dels grups amb els projectes públics.

- Currículum Investigació:
classificació de projectes en privats, públics, europeus i participació en altres projectes.

- Grups d'Investigació - Codi CNAE:
permetre associar als investigadors els codis CNAE

- Grups d'Investigació - Enviament de missatges a directors de grup d'una determinada àrea.

- Memòries d'investigació d'instituts:
generació de les memòries d'investigació dels instituts universitaris.

Actualment en la BD de Gestió de la Investigació hi ha donats d'alta 224 grups d'investigació amb 1.690 investigadors:

· Articles en revistes: 17.673
· Articles en altres documents científics: 2.529
· Llibres: 4.481
· Capítols de llibre: 11.395
· Paleses: 158
· Participació en projectes d'I+D finançats en convocatòries. públiques (nacionals o internacionals): 1.203
· Participació en contractes (externs) d'I+D d'especial rellevància amb empreses o administracions (nacionals o internacionals): 317
· Projectes interns de convocatòria pública: 3.623
· Projectes europeus: 152
· Contractes privats amb empreses: 3.313
· Congressos i edicions congrés: 8.351 congressos i 11.549 edicions de congrés
· Estades en centres estrangers (estades continuades superiors a 1 mes): 2.054
· Experiència en organització d'activitats d'I+D: 2.275
· Experiència en gestió d'I+D: 358.

 

 

 

· Campus Virtual. Materials

S'ha canviat el component que s'utilitzava per a la càrrega i descàrrega dels materials. S'ha escollit ASPUpload com a component de treball, ja que fins al moment ha donat molt bons resultats en altres aplicacions.

 

 

 

· Campus Virtual. Diversos

- DISC VIRTUAL:
"espai virtual de disc" als PDI i PAS, perquè hi puguen allotjar arxius i siguen accessibles des de qualsevol lloc per Internet a través de Campus Virtual.

- Augment de la visibilitat Google dels nostres plans d'estudi utilitzant els META TITLE, DESCRIPTION i KEYWORDS per a fer que Google els puga indexar.

- Menú docent del PDI:
s'obri de manera independent i desplegat (com ocorre amb la matrícula i el menú d'investigació). S'ha fet, a més, una reorganització de les opcions.

- Modificació de la pàgina de benvinguda de Campus Virtual, perquè la informació que apareix estiga distribuïda en capes. Cada capa té una grandària i una posició fixa (amb scroll si cal) i tres botons: MINIMITZAR, MAXIMITZAR i GRANDÀRIA ORIGINAL. Aquest és un primer pas per a aconseguir que cada usuari seleccione quina informació li interessa en aquesta pàgina i en quina posició i ordre (aproximació a web 2.0).

- Avisos de la revisió mèdica per correu electrònic a través de PLSQL.

- Ajudes CV:
opció perquè els responsables de les assignatures puguen sol·licitar i consultar les ajudes per ús del CV

- Presentació de sol·licituds per a les convocatòries d'ajudes dels diversos vicerectorats.

- Feeds en CV - Millores:
permet fer un pop-up que siga actiu, tot i haver tancat el CV i permet el canvi grandària de la finestra.

- Certificats WIFI - Consulta de núm. de sèrie:
sol·liciten que s'incorpore un nou perfil que permeta consultar, a partir de DNI d'una persona, el número de sèrie del certificat que se li ha assignat.

- Parametrització dels crèdits d'assignatures, per curs acadèmic:
en UXXI-AC és possible assignar a les assignatures determinats dades, com ara nom i número de crèdits, per a cada any acadèmic, diferents dels inicialment carregats. Fins ara, no s'utilitzava aquesta opció, però amb la implantació dels nous màsters, aquesta opció es fa absolutament necessària. Gran part dels màsters implantats en 2006-2007 proposen canvis de denominació o nombre de crèdits en les assignatures per a 2007-2008.

- Consulta de plans de màsters oficials:
s'afig una nova opció al menú de consulta de plans d'estudi de CV, perquè es puguen consultar els plans dels màsters oficials.

- Creació del Grup de Treball Institucional del Claustre

- Millores en l'accés a les actes per a una millor integració entre UXXI.AC i UXXI.RH.

- Possibilitat d'adjuntar un document quan es fa una notificació en el mòdul de Treball en Grup.

- Blocs en la UA:
instal·lació d'una plataforma de programari lliure, perquè qualsevol persona amb compte de correu de la UA puga obrir un bloc. També es podran connectar a la plataforma d'administració del bloc a través del CV, per a no haver de memoritzar una altra clau http://blogs.ua.es/ . Actualment hi ha prop de 200 blocs registrats.

- Possibilitat d'enviar SMS a través del CV amb la plataforma Redbox de VodaFone

- Millora dels canals comunicació ALU-ALU ALU-PDI:

· Els correus en CV s'emplenen a través d'un formulari i no invocant el client de correu. A més, cal afegir en el SUBJECT una marca per a saber que és de Campus Virtual
· Que els alumnes puguen posar una URL en la seua fitxa i aquesta siga visible des de la fitxa que veuen els alumnes i la que veu el professor.

 

 

 

Gestió Econòmica

Gestió Econòmica. Comptabilitat
Gestió Econòmica. Despeses Directes
Gestió Econòmica. Justificació Projectes
Gestió Econòmica. Proveïdors
Gestió Econòmica. Diversos

 

 

 

· Gestió Econòmica. Comptabilitat

- COMPTABILITAT. MANAMENTS DE PAGAMENT:
se sol·licita veure l'ingrés associat al manament de pagament en els llistats que Comptabilitat té disponibles, ja que es va incorporar recentment el mòdul d'ingressos a la part de comptabilitat.

- COMPTABILITAT. LLISTAT PER ID BANC:
afegir en els llistats de comptabilitat la possibilitat d'especificar l'identificador del banc (camp intern que utilitza comptabilitat).

- AVÍS LLEI DE CONTRACTES:
per la nova llei de contractes, s'ha d'avisar quan l'import de la proposta (l'import que es descompta del pressupost) és major o igual a 12.020,24, per a tot tipus de despesa excepte obra menor, o major o igual a 30.050,60 si el tipus de despesa és d'obra menor. Comprovar aquest límit en tots els tipus de despeses directes i en els següents subtipus:

· Compres i prestacions de servei a Espanya
· Adquisició intracomunitària de béns en països UE
· Importacions de béns en països no-UE
· Prestació de serveis estrangers no en Espanya
· Règim especial IVA

 

 

 

· Gestió Econòmica. Despeses Directes

- Control de subtipus:
s'afigen una sèrie de subtipus, per a millorar la classificació de les despeses i, així, poder facilitar la labor a l'hora de fer les declaracions. A més d'afegir els subtipus, es realitzen les validacions pertinents en cadascun.

- S'inclou un nou tipus de despesa:
despeses protocol·làries per veure si es realitza algun control sobre el límit d’aquestes.

 

 

 

· Gestió Econòmica. Justificació Projectes

S'afig al mòdul de justificació de projectes el manteniment de períodes de justificació i la classificació dels projectes que cal justificar, per a incloure’ls en aquests períodes. Es realitzen modificacions en el mòdul segons canvia la normativa del MEC i s'ajusta el programa, perquè també abaste la justificació de projectes de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

· Gestió Econòmica. Proveïdors

S'efectuen una sèrie de processos per a desactivar proveïdors que no hagen tingut vinculació amb la Universitat en els últims anys per a, així, fer “neteja” de dades. Aquesta neteja també facilita la labor d'efectuar les declaracions.

 

 

 

· Gestió Econòmica. Diversos

S'incorpora una nova funcionalitat en el llistat de moviments per aplicació pressupostària, perquè en siga possible l’exportació a format text.

 

 

 

Gestió de la Investigació

Gestió de la Investigació. Becaris UA
Gestió de la Investigació. Web Services

 

 

 

· Gestió de la Investigació. Becaris UA

- Modificacions en l'aplicació de becaris de la UA
- Nova col·lecció d'informes i llistats

 

 

 

· Gestió de la Investigació. Web Services

- Instituts i grups d'investigació I:
es tracta de generar una bateria de W, perquè l’usen els instituts i els grups amb informació de la producció científica.

 

 

 

Gestió Acadèmica

Durant aquest curs acadèmic s'han engegat diversos màsters interuniversitaris. Amb la finalitat de facilitar l'intercanvi de dades dels alumnes relacionats amb la gestió acadèmica, s'han mantingut diverses reunions amb els serveis de Gestió Acadèmica i serveis d'informàtica de les universitats valencianes, per a establir un protocol per a aquest intercanvi. Com a resultat d'aquests treballs, s'han definit una sèrie de serveis webs que seran utilitzats per cada universitat en funció de les seues necessitats. A través d'aquests serveis, una universitat podrà sol·licitar i recuperar les dades d'un alumne matriculat en una altra universitat, de manera que permeta construir-ne l’expedient acadèmic complet. En l'actualitat, ja s'han realitzat les proves i el sistema estarà operatiu en el curs 2007-2008.

 

 

 

Recursos Humans

Adaptació dels desenvolupaments propis a ORACLE 9i + IAS

 

 

 

Infraestructura Programari

- Certificat digital:
oficina d'emissió, supervisar la instal·lació de l'oficina d'emissió de certificats digitals que la Generalitat Valenciana ha instal·lat en la UA

- MIGRACIÓN d’UXXI a entorn WEB:
instal·lar servidors definitius OAS en desenvolupament i producció per a la versió web d’UXXI

- MIGRACIÓ UXXI A 9I:
la migració a 9i de la BD implica també una migració d’UXXI a 9i, en què desapareixen els usuaris AGORA i HOMINIS i apareix UXXIAC i UXXIRRHH, a més de canvis en algunes estructures de taules i gestió de tablespaces

- S'ha instal·lat una instància ORATEST en Bèrnia (antic H80) i s'ha fet una migració de prova per a veure el procés de migració. S'usa actualment per a fer algunes proves des d’OAS, després desapareixerà"

- MIGRACIÓ d’UXXI a entorn WEB - Entorn de desenvolupament:
configurar el servidor de desenvolupament perquè existisquen entorns de compilació diferents. Un per a cada aplicació.

 

 

 

Altres aplicacions

- Pràctiques Infermeria - Preinscripció d’alumnes per web:
un aplicatiu a ASP i SQLSERVER per a recollir les sol·licituds dels alumnes d'estades en pràctiques clíniques. Entren per DNI+CLAU (validació contra CV).

- Control d'aplicacions:
es tracta de disposar d'una BD amb tots els aplicatius realitzats amb ORACLE FORMS 9 per a, a través d'una consulta web, poder mostrar un menú d’aplicatius, perquè els usuaris no hagen de tenir les URL.

- Preinscripció de MÀSTERS:
redirecció a les URLS de cada màster, després d'haver emplenat la sol·licitud.

- Practiques Infermeria - Assignació d'alumnes a mòduls:
tractar de normalitzar el procés d'assignació d'alumnes a mòduls que actualment duen en EXCEL. La idea és que cada any es bolquen les dades d'aquesta BD a ORAPROD, on hi ha al seu torn unes taules normalitzades que contenen l'historial d'assignacions d'alumnes a mòduls amb la finalitat d'inserir aquestes estades en hospitals en les observacions de l'expedient.

- OTRI - ARTICLE 83 (PRIVATS) . Nova col·lecció de llistats

- OTRI - PROJECTES INTERNACIONALS. Assignació errònia de la convocatòria

- OTRI - PROJECTES INTERNACIONALS. Convocatòries de projectes europeus

- OTRI - PROJECTES INTERNACIONALS . Modificació de valors per defectes

- SIUA - DWH Vistes per a càrrega de dades d’UXXI.

- UXXI adaptació dels desenvolupaments propis a ORACLE 9i + IAS (beques, selectivitat, llistats d’UXXI, etc.):
Adaptació dels desenvolupaments propis (excepte biblioteca) a ORACLE 9i + IAS

· Beques
· Selectivitat
· Llistats i forms d’UXXI (ACADEMIC I HOMINIS)

- POI:
desenvolupament de les aplicacions informàtiques que permeten l’aplicació del Pla d’Ordenació Integral de la UA.

- Gestió d’Espais:
desenvolupament de les aplicacions web per al Negociat de Gestió d’Espais i consulta d’horaris per a les consergeries dels edificis. Les dues aplicacions estan desenvolupades sobre plataformes de programari lliure (GNU/Linux + PHP).

 

 

 

Aplicacions Web

- Reserves d'equips i de sales

- Escola d'Infermeria - Pràctiques clíniques:
sol·licitud, per la web, de les pràctiques clíniques en hospitals i centres de salut.

- Protocol Felicitació nadalenca:
amb la intenció d'eliminar l'ús de paper en els enviaments nadalencs. Es prepara una animació flash, que obri un sobre i mostra la felicitació nadalenca, personalitzada a la persona que se li ha enviat. De dos tipus: una per als alumnes que la consultarien des del CV i una altra per a PAS i PDI que s’enviaria per correu electrònic

- BITRA - Enllaços de temes (paraules clau):
quan es consulta la fitxa, en mostrar-se les paraules claus, hi ha la possibilitat d'enllaçar les paraules per a veure totes les revistes que també tenen aquestes paraules claus.

- BITRA - Enllaços d'autors:
millora per a poder consultar tots els articles d'un autor, amb un simple clic.

- Qüestionari- Generador de qüestionaris per a enquestes (2):
després d'una primera fase de proves s'han suggerit algunes millores que eren bastant importants per a una futura posada pública de l'eina.

- CONTROL DE SERVEIS:
noves modificacions perquè Ageval puga visualitzar, a través de la web, els comunicats de manteniment que tenen en procés i puguen marcar com a acabats els ja realitzats.

- CONTROL DE SERVEIS:
nova finestra per a tancar parts massivament amb la data de realització.

- CONTROL DE SERVEIS:
aplicació perquè els coordinadors d'edificis puguen veure un llistat a través de web dels parts diaris que han realitzat per dates o edifici.

- CONTROL DE SERVEIS:
modificació dels llistats d'incidències perquè apareguen les accions realitzades també en els llistats

- CONTROL DE SERVEIS:
considerar els parts diaris amb observacions i amb incidència.

- Portal Audiovisual - Part pública v1.0.

- Qüestionari - OIA:
l’OIA ha començat a preparar una sèrie de qüestionaris. Es comença una millora en la gestió de plantilles (les actuals no s'ajusten al que necessiten en l’Oficina)."

- ACCÉS A UXXI per Web Service - Horaris per agrupació:
es tracta de fer dos Webservices per a poder pintar els horaris per agrupacions (cursos, grups, etc.)

- ACCÉS A UXXI per web Services - Connexió de ws amb webs departamentals i de centres:
ajustar els WebServices i creació de plantilles per a poder invocar-los des del webs de departaments i centres.

- ACCÉS A UXXI per web Service - Horaris per curs: es tracta de fer dos W:

· Un que rep el codi d'estudis i el curs acadèmic i retorna agrupacions
· Un altre que rep agrupació i genera llistat d'horaris d'assignatures de l'agrupació

- Formulari de reserva de la sala de juntes de Ciències:
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/salajuntas/formulario_reserva.html

- Qüestionari de l’OIA:
http://cv1.cpd.ua.es/cuestionario/admin/prueba/preg.asp?cuestionario=132

- Revisió de funcionament de dos formularis (en dos idiomes, 4 en total) de la web de l’Associació d’Antics Alumnes:
http://www.ua.es/va/alumnado/asociaciones/oficina-alumni/empleo/formulario_CV.html http://www.ua.es/va/alumnado/asociaciones/oficina-alumni/empleo/formulario_empresa.html

- Modificació de la web d’Arxiu i Registre:
http://www.ua.es/va/bibliotecas/archivo_registro/index.html

 

 

 

 

Entorn de desenvolupament i documentació

Durant el curs 2006-2007, s'han desenvolupat unes eines que faciliten, i unifiquen, la programació més habitual en el Servei d'Informàtica.

L'entorn es compon de 22 components, entre els quals cal destacar:

- Gestió, accés i consulta a bases de dades
- Generació de PDF
- Gestió d'enviaments de correu
- Compressió d'arxius
- Encriptació i seguretat
- Descarrega d'arxius
- Gestió de formularis i plantilles
- Etc

Addicionalment, i per a aprofitar aquests recursos, s'ha desenvolupat un entorn de documentació i consulta, a qual qualsevol programador pot accedir, per a veure les propietats i consultar exemples bàsics de l'ús de qualsevol d'aquests components.

La majoria de les aplicacions que s'han desenvolupat en el curs 2006-07 han aprofitat aquests components, cosa que permet un desenvolupament d'aplicacions més homogeni, amb una reducció de temps i de recursos.

 

 

 

Sistema d'informació (SIUA)

- USUARIS:
s’ha ampliat el nombre de grups d’usuaris que poden accedir al  SIUA a través de Campus Virtual (administradors de centres, Servei d’Alumnat, Gestió Econòmica, secretaris de càrrec, directors de departament), respecte del que ja hi havia (equip de govern, UTC, SCG, Recursos Humans, Gerència, Gestió Acadèmica), cadascun amb un perfil d’accés (visió de dades del SIUA) segons el lloc.

- FORMACIÓ:
s’han impartit cursos per a un millor ús del sistema d’informació per part dels usuaris que accedeixen al SIUA a través de Campus Virtual. Hi ha un tutorial sobre això en CV.

- SUPORT:
es dona suport a la Unitat Tècnica de Qualitat, perquè puga resoldre peticions, a més de la formació que s’ha fet a cinc persones d’aquest servei en MicroStrategy WEB i en el model d’emmagatzematge de dades que suporta el sistema d’informació.

- SOL·LICITUD DE DADES ESTADÍSTIQUES:
en Campus Virtual hi ha un enllaç per a poder sol·licitar dades estadístiques.

- NOUS INFORMES:

· S’han incorporat nous informes sobre les noves titulacions sorgides després de l’adaptació al Sistema Universitari Europeu (màsters oficials).  

· S’han incorporat als indicadors existents en el SIUA els de l’INE.

· S’ha ampliat la bateria d’informes per a la UTC, que permet fer una anàlisi exhaustiva de l’evolució dels alumnes matriculats segons diversos paràmetres (evolució de la cohort, accés segons nota, segons preferència, etc.).

- DADES ESTADÍSTIQUES:
Informes actualment disponibles: 232.
Informes sol·licitats durant el curs 2006-2007: 4.446

 

 

 

Innovació Tecnològica-Educativa

Durant el curs 2006-2007, s'ha creat, en el Servei d'Informàtica, l'Àrea d'Innovació Tecnològica i Educativa. S’hi han integrat l'anterior Unitat d'Innovació Educativa i el Punt DIT (Docència i Innovació Tecnològica) i han continuat, conjuntament, les línies de treball relacionades amb la Innovació Tecnològica i Educativa en la Universitat d'Alacant. A continuació es relacionen les activitats i treballs més destacats:

- A principi de 2006, es van llançar les convocatòries d'ajudes per a la innovació tecnològica i educativa en la UA, amb diverses modalitats, amb un total de 260.000 €. Cal destacar-ne la primera, ajudes directes per utilització de Campus Virtual, com a convocatòria de finançament per objectius. Aquest és el segon curs en què s'ofereix aquesta convocatòria i s'ha observat un augment considerable de les assignatures participants, que passen de 600 a prop de 1.000, amb el consegüent augment de professorat implicat. S'ha continuat amb la creació de xarxes de tall tecnologicoeducatiu, en dos vessants: les de programari lliure, l'objectiu fonamental del qual consisteix en el foment de l'ús de programari lliure en la docència d'assignatures de titulacions oficials de primer i segon cicle; i les d'estudi de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge recolzades en l'ús de la tecnologia. Addicionalment, es van llançar tres modalitats més, les corresponents a projectes d'innovació tecnològica i educativa, les d'adquisició de programari per a la docència pràctica d'assignatures i la de realització de trobades d'innovació tecnològica i educativa, aquesta última adreçada als centres de la Universitat d'Alacant.

- D'octubre a desembre de 2006, es va celebrar la quarta edició del curs "Connecta't: recursos informàtics per a l'alumnat de la Universitat d'Alacant". La coordinació de l'activitat formativa va ser realitzada per l'Àrea d'Innovació Tecnològica i Educativa (des d'ara, ITE). Cal destacar que el curs va ser oferit també a l'alumnat de la Universitat Permanent.

Cartells del curs "Connecta't: Recursos informàtics para el Alumnat de la Universitat d'Alacant" en castellà i valencià

 

Amb la finalitat de presentar públicament els resultats de les convocatòries d'ajudes de períodes anteriors, es va celebrar al febrer de 2006 la "IV Jornada d'Innovació Tecnològica i Educativa" a la Universitat d'Alacant. En la trobada es van presentar els resultats dels projectes finançats en convocatòries anteriors i es van fer públiques les línies d'actuació per a l'any 2007. Cal destacar la realització, en el marc de la Jornada, de diversos tallers relacionats amb l'aplicació i utilització de la tecnologia en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

http://www.ua.es/va/servicios/si/ite/encuentros/IV_encuentro/index.htm l http://www.ua.es/va/servicios/si/ite/encuentros/IV_encuentro/fotos.html

S'ha continuat la labor de millora permanent del Campus Virtual, tant amb la incorporació de noves eines, com amb l'evolució i desenvolupament d'algunes ja existents (entre les novetats, cal destacar l'enviament de SMS, l'aplicació de gestió d'activitats esportives, la informació sobre beques, la utilitat per a sol·licitud d'ajudes, horaris en format gràfic, els meus canals, control i gestió de presència i el disc virtual). A causa del creixement de les funcionalitats en el perfil de PDI de Campus Virtual, s'ha reorganitzat el menú.

S'ha mantingut el servei, mitjançant alumnes en pràctiques, per a donar suport al professorat en les següents qüestions: la utilització docent del Campus Virtual, la realització de materials digitals per a ús docent i la resolució de dubtes sobre ús de diferents tecnologies digitals enfocades a la pràctica docent; tot això en el lloc que el docent sol·licite, el seu despatx o laboratori.

Igualment, s'ha realitzat el tutorial multimèdia interactiu per a l'alumnat de Campus Virtual. La realització d'aquest tutorial ha incorporat, a més del valencià i el castellà, l'anglès, per a atendre al gran nombre d'alumnes d'altres països que trien la Universitat d'Alacant.

http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

Pàgina principal d'entrada a la web  "Tutorial de Campus Virtual"

 

Pàgina web "Tutorial de Campus Virtual"

 

Per cinquè any consecutiu, s'ha preparat el fullet informatiu enXARXA’t, adreçat a l'alumnat de nou ingrés en la UA, amb la finalitat de mostrar-los una visió genèrica de tots els serveis tecnològics que la Universitat posa a la seua disposició i fomentar-ne la utilització per part d'aquest nou alumnat.

Fullet informatiu d' "en Xarxa't amb la UA" en castellà
Fullet informatiu d' "en Xarxa't amb la UA" en valencià

 

Respecte de la dotació d'equips tecnològics a la disposició del professorat, cal destacar el notable increment de portàtils disponibles als aularis, una dotació total de 80 equips. A açò se suma la creació de l'aula mòbil, amb 22 portàtils, que permet convertir qualsevol espai en un aula informàtica.

Seguint la línia que la Universitat d'Alacant ha mantingut durant els últims anys, en el desenvolupament i la promoció de l'ús de les tecnologies, i amb la finalitat de fer-les més accessibles al nostre alumnat, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis, la Universitat d'Alacant ha arribat a acords amb diverses empreses d'informàtica .

Per primera vegada s'ha oferit un curs, a través del Servei de Selecció i Formació, completament en línia, per al PAS.