Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

El Vicerectorat de Relacions Institucionals es va proposar dinamitzar les relacions que la Universitat manté amb la societat i mostrar un clar paper social.

D’entre les seues funcions destaquem:

- Coordinació:

· de les tasques de l’equip rectoral referides a les relacions institucionals i a la premsa.

· de la participació de la Universitat d’Alacant en els programes d’educació de la Unió Europea.

· d’actes institucionals, preparació de visites i reunions institucionals.

- Promoció de l’execució de convenis internacionals i institucionals i foment de les relacions universitat-entorn social.

- Definició i gestió de la imatge institucional.

- Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat (obertura de curs, investidura de doctors honoris causa, etc.).

- Implantació de la política estratègica de la Universitat d’Alacant.

- Gestió d’ajudes pel Vicerectorat a través del Gabinet de Relacions Institucionals.


El Vicerectorat disposa, al seu torn, del Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis.

Les actuacions desenvolupades pel Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis tendeixen, en primer lloc, a potenciar les relacions externes de la Universitat per a afavorir-ne la integració en l’entorn més immediat; en segon lloc, a fomentar i mantenir la identitat institucional per a enfortir la imatge corporativa de la Universitat per a aconseguir una posició estratègica en el panorama universitari espanyol i internacional; en tercer lloc, a estimular el mecenatge i patrocini d’institucions públiques i entitats privades per a captar recursos externs finalistes que són gestionats directament o en altres unitats de la Universitat; i, en quart lloc, a facilitar la integració dels diferents col·lectius universitaris per a afavorir la interdisciplinarietat i la comunicació interna.

El Gabinet de Convenis s’ocupa, d’una banda, de tramitar la signatura de convenis entre la Universitat i altres institucions i, d’una altra banda, de gestionar totes les activitats relacionades amb el seguiment d’aquests. Per a millorar el servei, el Gabinet de Convenis té prevista la implementació progressiva d’un programa informàtic que permeta la gestió, centralitzada i a través del Web, dels convenis, i que, en aquests moments, es troba en fase de prova.