Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

RELACIONS INSTITUCIONALS I CONVENIS

 

· Relacions Institucionals
· Convenis
· Protocol
· Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica [ 10,4 MB]

 

 

 

Relacions Institucionals

El Vicerectorat de Relacions Institucionals, en el paper de promotor d’activitats dirigides a contribuir a la formació educativa i cultural de la comunitat universitària, va convocar en el passat curs acadèmic els següents programes d’ajudes:

1. Programa d’ajudes de la CAM, consistent en el patrocini d’activitats d’investigació, formació i difusió de cultura. El resultat d’aquesta convocatòria es resumeix en el quadre i gràfic adjunt.

CONVENI UNIVERSITAT - CAM 2006
PROJECTES INSTITUCIONALS
BEQUES ERASMUS
130.000,00 €
JORNADES D’ECONOMIA ESPANYOLA
15.000,00 €
BEQUES MAGRIB I AMÈRICA LLATINA
44.800,00 €
PROMOCIÓ VALENCIÁ
15.000,00 €
MUSEU UNIVERSITARI
25.000,00 €
CÀTEDRA VILALLONGA D’ECONOMIA, EMPRESA I TERRITORI
3.000,00 €
CÀTEDRA EMPRESA FAMILIAR
24.000,00 €
CONGRESSOS CULTURA I PENSAMENT
61.200 ,00 €
MÀSTER OFICIAL DRET “MADAS”
5.000,00 €
PROGRAMA REFORESTACIO UA
12.000,00 €
PROGRAMA EUROPEU MEDINT-URBACT
11.000,00 €
PROGRAMA DOCTORAT PINAR DEL RIO
3.000,00 €
PROJECTE DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI AMBIENT COMUNITAT VALENCIANA
11.000,00 €

 

2. Programa d’ajudes de BANCAIXA, consistent en el patrocini d’activitats d’investigació, formació i difusió de cultura. El resultat d’aquesta convocatòria es resumeix en el quadre i gràfic adjunt.

CONVENI UNIVERSITAT - BANCAIXA 2006
PROJECTES INSTITUCIONALS
BEQUES ERASMUS
120.000,00 €
BEQUES MAGRIB I EUROPA DE L’EST
20.000,00 €
BEQUES JORDI JOAN DE MATEMÀTIQUES
4.500,00 €
UNIVERSITAT PERMANENT
48.000,00 €
CENTRE D’ESTUDIS DE LA DONA
15.000,00 €
PROMOCIÓ VALENCIÁ (Edició agenda)
9.000,00 €
SEU UNIVERSITÀRIA D’ALACANT
20.000,00 €
CÀTEDRA JOVES EMPRENEDORS
20.000,00 €
ALTRES ACTIVITATS A DETERMINAR PER LA COMISSIO MIXTA
44.000,00 €

 

3. Programa convocatòria ajuda convenis.

Aquesta convocatòria té per objecte atorgar ajudes per a les actuacions previstes pel que fa a: signatura i preferentment seguiment de convenis d’àmbit nacional vinculats i gestionats pel Vicerectorat de Relacions Institucionals.

Durant el curs 2006-2007 es van atorgar les ajudes següents:

Nom i cognoms Activitat Import
Aránzazu Calzada González Signatura convenis entre la UA i la Universitat Juan Carlos I de Madrid
600 €  
Antonio M. Poveda Navarro

Signatura Conveni Fundació Cultural Paurides González Vidal

300 €
Clarisa Ramos Feijóo Seguiment Conveni Marc entre el Reial Patronat i la UA sobre Discapacitat.
1.000 €

 

4. Provisió de la Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors de la Universitat d’Alacant. L’objectiu d’aquesta és impulsar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses.

 

ALTRES ACTIVITATS:

- Visita a la Universitat d’una delegació de rectors d’universitats algerianes. Per a estrènyer llaços d’amistat i cooperació entre ambdues universitats en les activitats que ja es desenvolupen conjuntament.

- Celebració del X aniversari del Projecte Havana.

- Participació en la Fira d’Educació de València. Formaemple@. Saló de la Formació i Ocupació. 28-31 de març de 2007.

- Participació en la Fira del Comerç de Sant Vicent. Amb presència institucional de la Universitat.

- Participació en la Fira de Tots Sants de Cocentaina. On la nostra Universitat disposa de seu.

- Programa: Coneix la teua Comunitat. Visita a la nostra Universitat de fills i néts d’emigrants de la Comunitat Valenciana que començaran estudis superiors i que dins d’aquest programa en vénen cada any un grup a conèixer els seus orígens, programes d’estudis de les diferents universitats, visites culturals, etc.

- Visita a la Universitat d’una delegació de representants d’universitats indonèsies. Per a estrènyer llaços d’amistat i cooperació entre ambdues universitats en les activitats que ja es desenvolupen conjuntament.

- Van ser autoritzades 68 peticions d’ús d’exteriors per a activitats diverses.

- Es van autoritzar 7 peticions d’empreses per a diversos enregistraments en el campus.

- S’ha participat en la Festa de la Bandereta de la Creu Roja.

- S’ha participat amb l’Associació Espanyola contra el Càncer en la col·lecta anual que porten a terme.

 

· Procés de senyalització del campus 2007

Durant l’any 2007, el pressupost disponible per ala Unitat de Senyalètica va ser de 71.400 € i, d’acord amb aquest, s’han escomès les accions següents:

1. Senyalització interna d’edificis

Retolació individualitzada d’estances (sales, despatxos, aules, lavabos, etc.), direccionals de corredors, directoris generals en planta baixa i escales, si escau, i plànols guia.

Relació d’edificis senyalitzats el 2007
Número Denominació
07
Ciències Fase II
10
Ciències Fase V
00
Seu Universitària d’Alacant
29
Col·legi Major
36
Edifici Germà Bernàcer
21
Pavelló d’Alumnat
total edificis: 6

 

Edificis actualment en procés
Número Denominació
01
Poliesportiu (rètols interns al pavelló)
25
Aulario I
05
Servei d’Informàtica
03
Ciències III
13
Pavelló 13
06
Taller d’Imatge
42
Aulari III. Universitat Permanent
41
Ciències VI. Aulari (CTQ)
total edificis en procés: 6

 

Edificis pendents
Número Denominació
37
Instituts Universitaris
42
Aulari III. Universitat Permanent
40
Museu
27
Torre de Control
11
F. Derecho (faltan departamentos)
23
Pavelló Jordi Joan
total edificis pendents: 6

 

2. Rètols individuals fets:

- Cartell Laboratori d’Adhesió i Adhesius
- SIBID Biblioteca Filosofia i Lletres i Treball Social
- Cartells Facultat d’Educació
- Institut Universitari de Desenvolupament Social i Pau
- Canvi directori de l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria
- Pancarta lona per a Rectorat
- Automatrícula
- Panells Rectorat (modificació)
- Biblioteca de la Fac. de C. Econòmiques i Empresarials
- Sindicats a l’Aulari I (canvi d’ubicació)
- Rectificacions en Fac. Ciències Fase II
- Cartell pati Fac. Educació
- Vinils Paranimf
- Canvis Escola Universitària d’Infermeria
- Aules prefabricades

 

3. Retolació externa del campus

Tòtems restaurats o fabricats ’07
Denominació Quantitat de tòtems
Pavelló 12
1
Tòtem plànol general
1
Pavelló 13
1
Àrea d’Experimentació Industrial i de Serveis
1
E.U. d’Òptica i Optometria (fabricat nou)
1
Edifici de Ciències Socials
2
Pavelló Jordi Joan
1
Biblioteca Facultat d’Educació
1
Fac. de Filosofia i Lletres (I i II)
2
Canvi planxes Facultat Filosofia i Lletres III
1
Biblioteca General
1
Capella Universitària
1
Canyada Reial (nous)
3
Facultat de Ciències (I, II, III, IV, V y VI)
6
Cub direccional – Aulari II
1
Cub direccional – Centre Comercial
1
Cub direccional – Biblioteca General
1
Cub direccional – E.U. Infermeria
1
Cub direccional – Alumnat
1
Cub direccional – Pavelló de Biotecnologia
1
Total
29

 

Últims tòtems pendents de restaurar o per fabricar
2 tòtems aparcament per a nou accés al campus (fabricar)
Aparcament: 8, 9 i 10 (restaurar)
2 tòtems Aulari Fac. Ciències VI (CTQ) (fabricar)
2 tòtems Aulari III. Universitat Permanent (fabricar i restaurar)
Diversos: afegir textos nous, reparar planxes abonyegades, etc.

 

 

 

Convenis

Durant el curs acadèmic 2006-2007 el Gabinet de Convenis ha gestionat un total de 662 acords de col·laboració entre la Universitat d’Alacant i diverses entitats, quantitat que representa un increment en termes absoluts de 26 convenis, un 4% més que el curs anterior.

De tots aquests i atenent a l’àmbit geogràfic, un total de 595 son de caràcter nacional, i els altres 67 són d’àmbit internacional (gràfic 1).

Gràfic circular sobre l'àmbit geogràfic dels Convenis (Nacionals i Internacionals)

Gràfic 1: Convenis nacionals i internacionals

 

Així mateix, en el gràfic 2 es relacionen les entitats d’àmbit nacional amb les quals s’han dut a terme tràmits per a l’establiment d’acords de col·laboració.

Gràfic dels Convenis Nacionals

Gràfic 2: Convenis nacionals

 

Per la seua banda, la tramitació d’acords de caràcter internacional ha implicat països de diverses àrees geogràfiques, tal com es detalla en el gràfic 3.

Gràfic dels Convenis Internacionals

Gràfic 3: Convenis internacionals

 

Així mateix, en el Gràfic 4 es detalla el nombre de convenis tramitat per país concret.

Gràfic dels Convenis Internacionals per països

Gràfic 4: Convenis internacionals per països

 

En relació amb la tipologia dels convenis, es diferencien 62 convenis marc i un total de 600 convenis específics. El gràfic 5 mostra la distribució de convenis marc i específics segons el caràcter nacional i internacional.

Gràfic de la distribució de convenis marc i específics

Gràfic 5: Convenis marc i específics per àmbit

 

Finalment, el gràfic 6 mostra la distribució de matèries dels convenis nacionals específics.

Gràfic de la distribució de matèries dels convenis nacionals específics

Gràfic 6: Convenis nacionals específics

 

 

 

Gabinet de Protocol

El Gabinet de Protocol de la Universitat d'Alacant centralitza totes les activitats relacionades amb el procés d'organització dels actes institucionals que tenen lloc a la Universitat.

Des d'aquesta oficina es preparen també les visites guiades pel campus i es dóna suport administratiu i personal per a l'organització de congressos, seminaris o conferències que els diferents organismes acadèmics que componen la nostra Universitat vulguen dur a terme.

 

ACTES INSTITUCIONALS

Setembre 2006

Dia 11

ACTE D'INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA «ELS INSECTES, UNA AVENTURA DE 350 MILIONS D'ANYS»
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

XII CONGRÉS IBÈRIC D'ENTOMOLOGIA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 18

X EDICIÓ DE LA CONFERÈNCIA EUROPEA DE BIBLIOTEQUES DIGITALS
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 19

II CONGRÉS INTERNACIONAL DE LEXICOGRAFIA HISPÀNICA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 29
SOLEMNE ACTE D'OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2006/07.

Mesa presidencial de l'Acte d'Obertura del curs acadèmic 2006/07

 

L'acte va començar amb la lectura de la memòria del curs acadèmic 2005-06 a càrrec de la secretària general de la Universitat. A continuació va tenir lloc la lliçó inaugural a càrrec del catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques Antonio Escudero Gutiérrez i es van entregar les distincions de la Universitat.

Lectura de la Memòria del Curs Acadèmic 2005/06 a càrrec de la Secreatària General, Sra. Nuria Fernández Pérez

Lectura de la Liçó inaugural a càrrec del catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques, Sr. Antonio Escudero Gutiérrez

Lliurament de les distincions de la Universitat a càrrec del Rector de la UA, Sr. Ignacio Jiménez Raneda

 

Octubre 2006

Dia 6

ACTE ACADÈMIC D'OBERTURA DE LA UNIVERSITAT PERMANENT 2006/07
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 19

ACTE D'OBERTURA DEL XIII MÀSTER DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I DRET DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (MAGISTER LVCENTINVS).
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 20

ACTES DE BENVINGUDA.
Dirigits als pares dels alumnes que es matriculen en primer curs, a fi de conèixer el nostre campus. Es telefona als pares a l'inici del curs. Alumnes col·laboradors del Gabinet de Protocol són els encarregats de guiar els pares pel campus després d'un acte de benvinguda i un altre acte final d’acomiadament.

Aquest curs el nombre de visitants, dividits en dos dies, va ser:

Dia 20

CENTRES
TOTAL FAMÍLIES
TOTAL PERSONES
6
144
397

Dia 27

CENTRES
TOTAL FAMÍLIES
TOTAL PERSONES
5
94
251
 
Dia 23

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL MÀSTER EN DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 24

ACTE D'OBERTURA DEL CURS 2006/07 DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 25

REUNIÓ DE DEFENSORS UNIVERSITARIS DE TOTES LES UNIVERSITATS ESPANYOLES DINS DE LA IX TROBADA ESTATAL DE DEFENSORS UNIVERSITARIS
- Organització de l'acte.

 

Novembre 2006

Dia 6

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES JORNADES SOBRE HISTÒRIA DEL TRANSPORT URBÀ I METROPOLITÀ A LA CIUTAT D'ALACANT I DE L'EXPOSICIÓ «ALACANT: DE LA DILIGÈNCIA AL TRAM» I PRESENTACIÓ DEL QUADERN DE LA REFINERÍA LA BRITÁNICA A LA FACTORÍA LA CANTERA DE ALICANTE
-
Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 9

XXI JORNADES D'ECONOMIA ESPANYOLA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 15

VISITA D'UNA DELEGACIÓ ROMANESA AMB MOTIU DE LA DONACIÓ DE LLIBRES A LA UNIVERSITAT D'ALACANT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

INAUGURACIÓ DEL II CURS INTERNACIONAL DE TRADUCCIÓ DE CLÀSSICS VALENCIANS: CLÀSSICS VALENCIANS POLIGLOTES
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

ACTE DE LLIURAMENT DELS XIV PREMIS SANT ALBERT A LA MILLOR TESI DE LLICENCIATURA I TESI DOCTORAL 2006/07
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 21

VISITA DE LA MINISTRA D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA A LA UNIVERSITAT D'ALACANT AMB MOTIU DE LES II JORNADES INVESTIGACIÓ + DESENVOLUPAMENT + INNOVACIÓ COM A FACTOR DEL DESENVOLUPAMENT I COMPETITIVITAT A LA COMUNITAT VALENCIANA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA AL MUA «DEL MORAT AL NEGRE» I TAULA REDONA SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 22

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE COMPOSITORES ALICANTINOS, SIGLOS XVI - XVIII
-
Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 24

MESA REDONA PROCESSOS DE NEGOCIACIÓ AMB ETA I EL MARC CONSTITUCIONAL
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

ACTE DE GRADUACIÓ DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR, CURS 2005/06
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 29

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL IX CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

REUNIÓ DEL CONSELLER D'EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA AMB ELS RECTORS DE LES SET UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 

Desembre 2006

Dia 4

ACTE «L'ARXIU DE LA DEMOCRÀCIA: ANY 2006»
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 5

ACTE DE LECTURA PÚBLICA DE LA CONSTITUCIÓ
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

ACTE DE LLIURAMENT DEL V PREMI MAISONNAVE
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA LÍNIA 2 DEL TRAM D'ALACANT TRAM 3 - SANT VICENT DEL RASPEIG
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

ENVIAMENT DE FELICITACIONS DE NADAL
- Tramesa de les felicitacions del rector, i preparació d’aquestes per a la resta de la comunitat universitària.

 
Dia 13

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ «UN PONT ENTRE CULTURES» AMB MOTIU DEL X ANIVERSARI DEL PROJECTE HAVANA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 14

RECEPCIÓ OFICIAL A LA COMITIVA DEL PROJECTE EUROPEU PICTURE
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 15

CELEBRACIÓ DEL 25 ANIVERSARI DE LA SEGONA PROMOCIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (CURS 80/81)
- Organització

· Localització de les adreces dels antics alumnes
· Enviament de cartes
· Preparació de l'acte

Antics alumnes en la celebració del 25 Aniversari de la 2ª Promoció de la Universitat d'Alacant (Curs 80/81)

Antics alumnes en la celebració del 25 Aniversari de la 2ª Promoció de la Universitat d'Alacant (Curs 80/81)

 
Dia 19

HOMENATGE ALS DIRECTORS DE DEPARTAMENT ANTONIO GIL OLCINA, VICENTE GOZÁLBEZ I ALFREDO MORALES
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 22
VI D'HONOR OFERIT PEL RECTOR
- Organització de l'acte.


Gener 2007

Dia 19

ACTE DE GRADUACIÓ DEL CURS 2004/05 DE L’EUCE GERMÀ BERNÀCER
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 22

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES JORNADES DE DRET PARLAMENTARI
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 26

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL CAMPELLO EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC (1900-1985,) D'ANTONIO FRANCESC SEMPERE GOMIS.
- Organització de l'acte.

 
Dia 29

CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT TOMÁS D’AQUINO. NOMENAMENT DEL SENYOR ALAN HEEGER DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT
- Organització de l'acte. Durant la festivitat de sant Tomás d’Aquino té lloc a la Universitat:

· La investidura de nous doctors.

Investidura de nous Doctors en la celebració de la Festivitat de Sant Tomàs d'Aquino

InvestidurInvestidura de nous Doctors en la celebració de la Festivitat de Sant Tomàs d'Aquino

· El lliurament de premis extraordinaris de diplomatura, llicenciatura i doctorat.

Lliurament de premis extraordinaris de diplomatura, llicenciatura i doctorat a càrrec del Rector de la UA

Lliurament de premis extraordinaris de doctorat

 

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL SEMINARI SOBRE MARCA COMUNITÀRIA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 

Febrer 2007

Dia 7

PRESENTACIÓ A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE L'ESTUDI PER A L'ADEQUACIÓ A L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR DE LES TITULACIONS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 12

INAUGURACIÓ DEL BAIXADOR DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 14

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE RIESGO DE INUNDACIONES EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL, DIRIGIT PER ANTONIO GIL OLCINA I GÉRARD CHASTAGNARET.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 16

ACTE DE SIGNATURA DELS CONVENIS SUBSCRITS ENTRE LA UNIVERSITAT D'ALACANT I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
- Organització de l'acte.

 
Dia 23

SOLEMNE ACTE ACADÈMIC EN HONOR DE SANT RAIMON DE PENYAFORT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 27

INAUGURACIÓ DEL CONGRÉS INTERNACIONAL ENTRE L'IMAGINARI I LA MEMÒRIA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 

Març 2007

Dia 2

VISITA A LA UNIVERSITAT D'ALACANT D’IGNASI PLA, SECRETARI GENERAL DEL PSPV-PSOE I CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PEL PSPV-PSOE
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 5

CONCERT DE L’ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT AL TEATRE PRINCIPAL D'ALACANT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 15

ENVIAMENT DEL LLIBRE EL PROBLEMA DEL AGUA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, DELS PROFESSORS ANTONIO GIL OLCINA I ANTONIO M. RICO AMORÓS
- Col·laboració.

 
Dia 21

INAUGURACIÓ DEL 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 22

INAUGURACIÓ DE LA JORNADA SOBRE REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS: CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS HÍDRICS
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

   
Dia 26

INAUGURACIÓ DEL VII FÒRUM ALACANT 07. IDEES + DEBATS SOBRE LA CIUTAT. LA TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT. UN DIÀLEG SOBRE EL FUTUR DELS NOSTRES TERRITORIS I CIUTATS DES D'UNA VISIÓ CREATIVA I FINANCERA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

OBERTURA DEL III CURS DE CIÈNCIA I SOCIETAT
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

   
Dia 28

HOMENATGE DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT A MIGUEL HERNÁNDEZ
- Col·laboració en l'organització de l'acte.Abril 2007

Dia 17

ENVIAMENT DE LA LAUDATIO PRONUNCIADA EN LA INVESTIDURA DEL SR. MUHAMMAD YUNUS COM A DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT
- Organització i realització.

 
Dia 23

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA SEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT A LA NUCIA
- Organització de l'acte.

 
Dia 25

INAUGURACIÓ DE LES IX TROBADES D'ART CONTEMPORANI (CONVOCADES PER L'INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT) AL MUA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 26

INAUGURACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LA CANYADA REIAL QUE TRAVESSA EL CAMPUS DE SANT VICENT DEL RASPEIG
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

   
Dia 26,27 i 28

CELEBRACIÓ DE LA VI TROBADA DE RESPONSABLES DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES
- Organització de l'acte.

Mesa presidencial de la Celebració de la VI Trobada de responsables de Protocol i Relacions Institucionals de les Universitats Espanyoles

U dels ponents assistents a la VI Trobada de responsables de Protocol i Relacions InstitucionalsMaig 2007

Dia 5

BENVINGUDA DEL RECTOR ALS PARTICIPANTS (REPRESENTANTS DE 97 MUSEUS DEL MÓN)EN LA XXX EDICIÓ DEL PREMI AL MILLOR MUSEU EUROPEU
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 12

ACTE D'OBERTURA DEL III PARLAMENT DE LES RELIGIONS. CUIDAR LA TERRA, ABRAÇAR LA VIDA. LA CARTA DE LA TERRA I EL COMPROMÍS DE LES RELIGIONS
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 18

ENVIAMENT DELS CD AMB LA MEMÒRIA DE LA UNIVERSITAT DEL CURS 05/06
- Col·laboració

 
Dia 25

ACTE DE GRADUACIÓ DE LA DIPLOMATURA DE TURISME
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 26

ACTE DE GRADUACIÓ DE LA FACULTAT D'ECONÒMIQUES
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 28

FOTOGRAFIES PER AL LLIBRE COMMEMORATIU DEL 25 ANIVERSARI DE LA UNIVERSITAT
- Realització i recopilació.

 
Dia 30

ENVIAMENT DE LA LAUDATIO PRONUNCIADA EN LA INVESTIDURA DEL SR. ALAN J. HEEGER COM A DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT
- Organització i realització.

 
Dia 31

ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL D'ALUMNES
- Organització de l'acte.

El Rector de la UA, el Vicerector d'Alumnat i el nou President del Consell d'Alumnes en l'Acte de la seua Presa de PossessióJuny 2007

Dia 1

ACTE DE GRADUACIÓ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
- Organització de l'acte.

 
Dia 4

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES V JORNADES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 13

PRESENTACIÓ CÀTEDRA BANCAIXA JOVES EMPRENEDORS
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 15
ACTE DE GRADUACIÓ DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

ACTE DE CLAUSURA DE LA UNIVERSITAT PERMANENT DEL CURS 2006-2007
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 26

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA I DIRECCIÓ APLICAT A TITULATS EN CIÈNCIES I TECNOLOGIA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 

Juliol 2007

Dia 6

ACTE DE SIGNATURADE DECLARACIÓ CONJUNTA EN LA LLUITA CONTRA LA POBRESA PER PART D'ESPANYA, ITÀLIA I PORTUGAL.
- Organització de l'acte.

 
Dia 10

ACTE D'ENTREGA DEL I PREMI D'EDIFICACIÓ SOSTENIBLE.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 13

ACTE DE GRADUACIÓ DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ÒPTICA I OPTOMETRIA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.

 
Dia 26

VISITA OFICIAL DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ ALEJANDRO FONT DE MORA.
- Col·laboració en l'organització de l'acte.VISITES A LA UNIVERSITAT

Protocol prepara un recorregut personalitzat per la Universitat tenint en compte el col·lectiu que ens visita: l’edat, les preferències, el temps de què disposen, i concertem cites amb els diversos centres que volen visitar, com ara: Museu, Biblioteca General, Taller d'Imatge, Planta Potabilitzadora. Així mateix, preparem regals segons les característiques del col·lectiu i els proporcionem un becari o més perquè els acompanyen i guien per la Universitat.


Octubre 2006

Dia 18

I.E.S. Hermanos Amorós, Villena (40 persones)

Dia 25

I.E.S. La Mola, Novelda (50 persones)

 

Novembre 2006

Dia 7

C.P. El Romeral, Alcoi (22 persones)

Dia 9

Jubilats de Las Trescientas, de Juan de Austria i d'Idella, Elda (90 persones)

Dia 28

C P Mare de Déu dels Dolors, Benilloba (20 persones)

 

Desembre 2006

Dia 1

ANECA (5 persones)
CP Ausiàs March, Alacant (55 persones)

Dia 12

CP Sant Nicolau de Bari, Alacant (30 persones)

Dia 14

Grup Comenius, el Campello (35 persones)

Dia 15

I.E.S. El Pla, Alacant (50 persones)Gener 2007

Dia 19

Creu Roja - Programa de Garantia Social, Elda, Elda (14 persones)

Dia 30

C.P. Sant Gabriel, Alacant (20 persones)Febrer 2007

Dia 5

Col·legi Fundació Sant Joan i Sant Pablo, Ib (37 persones)

Dia 8

C. P. Cervantes, Santa Pola (40 persones)

Dia 9

C. P. Cervantes, Santa Pola (40 persones)

Dia 12

C. Santa María, Elx (60 persones)

Dia 13

C. Franciscanes, Alacant (25 persones)

Dia 14

C. Inmaculada Jesuïtes, Alacant (100 persones)

Dia 15

I.E.S. Enric Valor, Monòver (25 persones)

Dia 19

C.P. Jesús Sánchez, Sant Isidro (65 persones)

Dia 21

Aula Oberta - Ajuntament d'Alacant (15 persones)

Dia 23

Col·legi Sagrat Cor, Dénia (52 persones)

Dia 26

Col·legi Juan Ramón Jiménez, Sant Vicent del Raspeig (50 persones)

 

Març 2007

Dia

Col·legi Calasanci, Alacant (90 persones)

Dia 12

C.P. Azorín, Sant Vicent del Raspeig (45 persones)

Dia 13

C.P. Divina Aurora, Beneixama (28 persones)

Dia 16

C.P. Sant Francesc d’Assís, Alacant (43 persones)

Dia 21

Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer, Alcoi (50 persones)

Dia 27

I.E.S. La Mola, Novelda (50 persones)
CP Martín Artigot, el Pilar de la Horadada (45 personas)

Dia 28

Dept. de Traducció i Interpretació (estudiants italians) (20 persones)
CP Mare de Déu de Gràcia, Biar (64 persones)

Dia 30

C.P. El Tossal, Alacant (45 persones)

Alumnes d'un dels col·legis i instituts que realitzen la visita a la Universitat d'AlacantAbril 2007

Dia 2

Col·legi Nostra Senyora del Carme, Crevillent (60 persones)

Dia 3

C.P. Gastón Castelló, Alacant (40 persones)
Dia 4

C.P. L’almàssera, Sant Vicent del Raspeig (89 persones)

Dia 18

I.E.S. Los Alcores, Sant Miquel de Salines (20 persones)

Dia 22

Facultat d'Arquitectura, Zuric (Suïssa) (49 persones)

Dia 24

I.E.S. Callosa d'en Sarrià, Callosa d'en Sarrià (25 persones)

Alumnes de secundària en una de les seues visites a la Universitat d'Alacant en el seu 25 aniversari com Institució Universitària

 

Maig 2007

Dia 4

El limonar International School, Sant Miquel de Salines (20 persones)
Col·legi Santa Maria del Carme, Elda (60 persones)

Dia 11

C.P. Sant Joan Bosco, Ontinyent (25 persones)

Dia 21

I.E.S. Callosa d'en Sarrià, Callosa d'en Sarrià (50 persones)

Dia 25

C.P. Cardenal Belluga, Dolors (13 persones)

Dia 30

C.P. El Palmeral, Alacant (25 persones)

Alumnes de primària visitant el Campus de la Universitat d'Alacant

 

En total, durant el curs 2006-07 s'han organitzat 45 visites guiades per la Universitat, que fan 1.896 persones.ALTRES ACTIVITATS

· Campanya de l'arbre

La campanya de l'arbre de la Universitat d'Alacant es va iniciar el 1994 amb l'objectiu de conscienciar la població universitària de la importància de preservar la riquesa natural del nostre planeta, de la regeneració de zones devastades, i també de lluitar contra la desertització i els incendis forestals.

El Gabinet de Protocol coordina totes les donacions que es fan, junt amb l'enginyer encarregat de la jardineria del campus.


· Regals Institucionals

El Gabinet de Protocol gestiona tot el que es refereix a obsequis institucionals de la Universitat (compra, control d'existències, gestió de despeses, etc.) A través d’aquest, qualsevol membre de la comunitat universitària pot adquirir-los. Hi ha un catàleg en la pàgina web de Protocol on es poden consultar els articles existents.


· Control de Magatzem

El Gabinet de Protocol s'encarrega de gestionar els vestits acadèmics: compra, custòdia, préstec, manteniment, inventari, i de preparar-los per als actes.

 

ALTRES TASQUES

El Gabinet de Protocol s'encarrega també de:

- Preparar l'edició dels llibres sobre els actes d'investidura com a doctor honoris causa.
- Gestionar un grup nombrós de becaris (alumnes de la Universitat que col·laboren amb nosaltres) que serveixen de suport tant a tasques del mateix Gabinet com també a actes organitzats per altres unitats, centres o departaments de la Universitat i per als quals ens sol·liciten becaris.
- Mantenir bases de dades entre les que destaquem la d'autoritats i atendre les sol·licituds d'altres unitats de la Universitat referents a informació emmagatzemada en aquestes bases.
- La gestió econòmica pròpia.
- El manteniment de la seua pàgina web.