Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 

· Finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament
· Programes formació de RR.HH.
· Programes Internacionals
· Programes Institucionals
· Convocatòries
· Activitats de sensibilització (Jornades, Seminaris, Fira Cooperació...)
· Divulgació Activitats

 

 

 

L'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals dóna suport a les activitats sobre Cooperació Internacional al Desenvolupament que es desenvolupen en l'U.A i a aquelles determinades per la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.

Les seues activitats se centren en el desenvolupament del Pla Estratègic de Cooperació al Desenvolupament que la Universitat d'Alacant ha dissenyat en aquesta matèria, i entre les quals destaquen:

 

Finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2006/2007

L'objecte d'aquesta convocatòria de caràcter anual és regular la concessió de subvencions a projectes, programes i actuacions de cooperació que contribuïsquen a millorar les condicions de vida de les poblacions en els països amb menor nivell de desenvolupament humà.

La quantia establida en Projectes finançats per a Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2006/2007 va anar de 193.719 €, i es va dividir en dos tipus de fons:

a) Fons A: Convocatòria de Cooperació al Desenvolupament 06/07.

Per Resolució de 6 d'octubre de 2006, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, es concedeixen 143.989 € en fons destinats als següents projectes:

Cod. Títol del Projecte Sol·licitant Responsable UA Centre U.A. Dotació País
01A/06
Centre d'acollida de xiquets en Adis Abeba, Etiòpia
Global Infanti Carmen Ródenas Calatayud
Dept. Anàlisi Econòmica Aplicat, Fac. Econòmiques
9600 Etiòpia
02A/06
Promoció de l'activitat econòmica i enfortiment organitzatiu en 4 zones del província de Manabí. Equador
Associació per a la Cooperació amb el Sud ACSUD Tomás Manuel Mazón MartÍnez
Dept. de Sociologia y T. De la Educació, Edif. CC. Socials
21814 Equador
03A/06
Projecte de construcció d'un aula d'ofici per a la dona i un aula d'ensenyamentpreescolar. El Marroc
Andrés Quiles Botella Andrés Quiles Botella (alumne d´Arquitectura Tècnica), Antonio Jiménez Delgado
Av. Regna Victoria, 72-2º 03201 Elx
5794 El Marroc
04A/06
Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de les escola d'infermeria Ahmed Abdel-Fatah dels campaments de refugiats saharahuis de Tinduf. Algèria.
Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí Leonor Maldonado Izquierdo
Dept. d'Innovació i Formació Didàctica, Fac. Educació
16200 Algèria
05A/06
Mirada a Perú
E.U. Òptica i Optometría de la UA Vicente Camps
Dept. Interuniversitaris d'Òptica i Optometría
18640 Perú
07A/06
Catalogació i informatització de la Biblioteca Antonio Cándido, Escola Nacional Florestán Fernández. Brasil.
Escola Nacional Florestan Fernández ITERRA José Luis Cividanes Hernández
Secció Sindical CGT, Universitat d´Alacant
9778 Brasil
08A/06
Estudi tècnic i desenvolupament d'un sistema integral de proveïment d'aigua potable en la comunitat rural de Sant Tomás. Perú
ANAWIM Martín Sevilla Jiménez
Dept. Anàlisi Econòmica Aplicat, Fac. Econòmiques
18764 Perú
09A/06
Desenvolupament de les dones rurals en quatre ejidos de la Serra Mare de Chiapas. Mèxic
María Dolores Vargas Llovera María Dolores Vargas Llovera
Dept. Humanitats Contemporànies
7728 Mèxic
10A/06
Pla integral de desenvolupament en el Municipi de San Isidro, Morazán. Fase I: Autoconstrucció d'habitatges i engegada d'un taller d´obra. El Salvador
ONGD Terra Pacífic Raúl Ruiz Callado
Dept. Sociologia I y T. de la Educació, Edif. CC. Socials
9096 El Salvador
11A/06
Suport a la participació política d'actors rurals a la Serra Nord de L'Equador.
Associació Entrepobles Marisa López Lon
Secretaria E.P.S.
14575 Equador
12A/06
L'educació porta del desenvolupament. Bolívia
AEPECT Pedro Alfaro García
Dept. CC de la Terra i del Medi ambient, Fac. Ciències
12000 Bolíviab) Fons B: Convocatòria d'Accions Acadèmiques de cooperació 06/07

Per Resolució de 20 de juliol de 2006, del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es concedeixen 49.730 € en fons destinats als següents projectes:

Cod. Títol del Projecte Sol·licitant Responsable UA Centre U.A. Dotació País
01B/06
Cooperació Cientificotècnica entre les universitats d'Alacant i León. Nicaragua
 
Daniel Prats Rico
Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
7630 Nicaragua
02B/06
Cooperativismei desenvolupament rural
 
José Daniel Gomez
Dept. de Geografia Humana
5100 Brasil
03B/06
Dret del comerç Internacional, integració regional i cooperació al desenvolupament. MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai
 
Manuel E. Morán García
Dept. Filosofia del dret i dret internacional privat.
7800 Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai
04B/06
Curs universitari d'especialització en desenvolupament local i turisme i assistència tècnica al Consorci de Governabilitat de Lambayeque i Cajamarca. Perú
 
Pablo Martí Ciriquián
Dept. de Geografia Humana
6600 Perú
05B/06
“Mestratge-Doctorat en Ciències Socials i Humanístiques". Suport al desenvolupament de la qualitat d'un Programa de postgrau en Chiapas. Mèxic
 
María Dolores Vargas Llovera
Dept. Humanitats Contemporànies
4800 Mèxic
06B/06
Organització i desenvolupament de les Primeres Jornades Universitàries sobre Migracions, Desenvolupament i Cooperació Internacional entre Espanya i els països de la Comunitat Andina. Equador i Colòmbia
 
José Manuel Canales Aliende
Observatori Lucenti d´Administració i Polítiques Públiques Comparades
4300 Equador i Colòmbia
07B/06
Activitats de formació en l'àrea d'envasat d'aliments en universitats argentines. Argentina
 
Alfonso Jiménez Migallón
Dept. Química Analítica, Nutrició i Bromatologia
3000 Argentina
08B/06
Curs sobre "La multifuncionalitat dels espais rurals: Del desenvolupament agrari al rural. Noves estratègies per a la dinamització del mitjà rural. Colòmbia
 
Gregorio Canales Martínez
Dept. Geografia Humana
4500 Colòmbia
09B/06
Mortalitat materna a El Salvador. Cooperació interuniversitària en la seva prevenció mitjançant l'anàlisi de polítiques. El Salvador
 
María Teresa Ruiz Cantero
Dept. de Infemería Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència
3200 El Salvador
10B/06
Taller de gestió del patrimoni i desenvolupament turístic. El Marroc
 
Juan Antonio Marco Molina
Dept. Anàlisi Geogràfic Regional i Geografia Física
2800 El Marrocc) Dades sobre cooperació en la Universitat d'Alacant

Gràfic circular de la distribució geogràfica dels fons de cooperació de la UA anys 2003-2006

 

Gràfic circular de les ajudes a projectes de cooperació de la UA anys 2006-2007

 

Gràfic circular de l'ajuda a accions acadèmiques de Cooperació al Desenvolupament de la UA anys 2006-2007

 

Gràfic de la distribució per anys i zones dels fons de cooperació de la UA anys 2003-2006

 

d) Resum d'execució d'alguns dels projectes més representatius.

Entre els projectes de cooperació internacional que actualment finança la Universitat d'Alacant a través de la nostra Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals hem destacat alguns com mostra del treball ocupat.

- Projecte: Construcció d'un aula d'ofici per a la dona i un aula d'ensenyament preescolar. El Marroc.

Responsable del projecte:
Antonio Jiménez Delgado
Antonio Quiles Botella
ONG responsable:
Escola Politècnica Superior
Contrapart:
Associació Mezguida per a la educació, cultura i labor social.
Responsable contrapart:
Abdeslam Alami.
Localització:
Errachidia. Mezguida.
Dotació pressupostària:
5.794 €
Estat:
Finalitzat

 

Descripció:

El projecte de construcció de dues aules en el Ksar Mezguida, un llogaret de 2.800 habitants on la situació economia basada en les activitats agrícoles va com més va pitjor a causa de les tècniques utilitzades i a una infrastructura paupèrrima a causa de la sequera dels últims anys, servirà per a introduir a la dona en el món laboral constituint un sòlid suport per a superar les dificultats econòmiques i socials. Aquestes aules vindran a ser una ampliació de la seu de l'Associació Mezguida para l'educació, la cultura i la labor social, ja en funcionament des del 31/12/1996 que contribuirà amb la mà d'obra necessària per a la construcció així com l'estudi i seguiment del projecte en uns terrenys annexos que es troben a la seua disposició des del 27/11/1997. Per a aconseguir la independència econòmica de la dona es preveu la realització de deu cursos a l'any amb capacitat per a 30 dones cadascun; el fet de construir un aula d'ensenyament preescolar servirà perquè les dones puguen deixar als seus fills mentre acudeixen als cursos programats per a elles. Aquests cursos seran impartits per tres mestres fixes amb les quals conta l'associació així com altres professionals dins dels àmbits d'alfabetització, sanitat i oficis varis.

Aula d'ofici per a la dona i aula per a ensenyament preescolar en el llogaret Ksar Mezguida d'El Marroc

Aula d'ofici per a la dona i aula per a ensenyament preescolar.
Llogaret Ksar Mezguida, El Marroc 2006

 

Alumnes que utilitzen l'aula de preescolar construïda en el llogaret Ksar Mezgida d'El Marroc

Alumnes que utilitzen l'aula de preescolar construïda en el llogaret
Ksar Mezgida. El Marroc 2006.

 

Objectiu General:

- Estimular el desenvolupament de les capacitats entre la població infantil i juvenil.
- Promoure la integració de la dona camperola en el desenvolupament social.
- Renovació i desenvolupament de la zona en tots els seus sectors.
- La creació d'una via de solidaritat i cooperació.
- Reactivació del patrimoni cultural i artesanal.
- Atendre a les necessitats sanitàries de la població i del seu entorn ecològic.
- La cooperació amb fundacions i organismes que actuen per a la consecució dels mateixos objectius.

Objectius Específics:

- La cooperació amb fundacions i organismes que actuen per a la consecució dels mateixos objectius.

Alumnes utilitzant l'aula d'ofici construït per a la dona en el Llogaret Ksar Mezguida d'El Marroc

Alumnes utilitzant l'aula d'ofici construït per a la dona.
Llogaret Ksar Mezguida. El Marroc 2006.

 

- Projecte: Pla integral de desenvolupament en el municipi de San Isidro, Mozarán.
Fase I: autoconstrucció d'habitatges i engegada d'un taller d'ofici de paleta. El Salvador

Responsable del projecte:
Raúl Ruiz Callado
ONG responsable:
Dept. de Sociologia i Teoria de l'Educació
Contrapart:
Associació Salvadorenya de Desenvolupament Integral (ASDI)
Responsable contrapart:
Edmundo López
Localització:
Municipi de San Isidro. El Salvador
Dotació pressupostària:
9.096 €
Estat:
Finalitzat

 

Descripció:

El projecte que li vam presentar respon a la principal necessitat identificada en el Municipi de San Isidro i està emmarcada en el Pla d'acció per al desenvolupament integral del mateix. Aquest pla pretén abastar un gran nombre d'actuacions destinades a millorar les condicions de vida de la població d'aquest municipi.

La primera actuació consisteix en la autoconstrucció de 87 habitatges de caràcter permanent, i a engegar una autoescola-taller d'ofici de paleta i construcció, perquè els habitants del municipi no només obtinguen habitatges dignes, sinó que també puguen aprendre l'ofici de obrer amb l'objectiu d'en un futur, ser ells mateixos els artífexs.

Fins a la data s'ha aconseguit finançament per a la construcció de 79 habitatges.

Amb aquesta proposta els estem sol·licitant fons per a la construcció de 3 habitatges més que juntament amb les sol·licituds als Ajuntaments d'Ibi i Alzira, ens ajudaren a completar el projecte construint els 87 habitatges

Autoconstrucció d'habitatges i engegada d'un taller d'ofici de paleta en El Salvador

Autoconstrucció d'habitatges i engegada
d'un taller d'ofici de paleta. El Salvador, 2006 .

 

Objectiu General:

- Propiciar un desenvolupament integral del municipi de San Isidro, realitzant accions destinades a la millora en les condicions de vida de tots els seus habitants.

Engegada del taller d'ofici de paleta en El Salvador

Engegada del taller d'ofici de paleta. El Salvador, 2006.

 

Objectius Específics:

- Garantir la cobertura d'habitatge digne a les famílies més necessitades i reduir els nivells d'atur i pobresa del municipi de San Isidro.

Habitatge construït en el Salvador

Habitatge construït en el Salvador, 2006.

 

- Projecte: Millora de les condicions educatives i de la salut de les alumnes de l'escola d'infermeria Ahmed Abdel-Fatah dels campaments de refugiats sahrauís de Tinduf. Algèria

Responsable del projecte:
Leonor Maldonado Izquierdo
ONG responsable:
Dept. de Innovació i Formació Didàctica
Contrapart:
Unió Nacional de dones sahrauís, Ministeri de sanitat de la república àrab sahrauí i Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí d'Alacant
Responsable contrapart:
Hira Bulahi
Localització:
Rabuni (Campaments de refugiades sahrauís. Tinduf. Algèria)
Dotació pressupostària:
16.200 €
Estat:
Finalitzat

 

Descripción:

Gran part dels projectes de cooperació destinats als refugiats sahrauís se centren en àrees bàsiques com la Sanitat i l'Educació. Actualment conten amb centres d'ensenyament obligatori que acullen a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 14 anys, un hospital general i tres regionals, diversos ambulatoris, una escola de formació de dones i alguns centres de formació professional per a la joventut com l'Escola d'Infermeria Ahmed Abdel-Fatah, que es beneficia del present projecte. El qual vam considerar que té un caràcter integral perquè uneix diverses fins: respon a la demanda de formació professional de la joventut refugiada sahrauí, contribueix a proporcionar els mitjans materials i educatius imprescindibles per a la instrucció sanitària de les dones i facilita la consolidació i continuïtat d'una Escola d'Infermeria.

Alumnos de la Escuela de Enfermería de Tinduf en Argelia con profesores cooperantes de la E.U. de Enfermería de la UA

Alumnes de l'Escola d'Infermeria de Tinduf amb professors
cooperants de la E.O. d'Infermeria de la Universitat d'Alacant.
Algèria 2006.

 

Objectiu General:

- Proporcionar els recursos materials necessaris que possibiliten el funcionament de l'Escola d'Infermeria Ahmed Abdel-Fatah durant el curs 2006/07.
- Contribuir a la capacitació professional de les dones sahrauís en l'àrea de Sanitat.
- Donar continuïtat a un projecte iniciat fa set anys que s'ha beneficiat d'anteriors convocatòries de l'Oficina de Cooperació amb resultats altament satisfactoris.

Alumnos saharauis de la Escuela de Enfermería de Tinduf en Argelia

Alumnes sahrauís de l'Escola d'Infermeria de Tinduf.
Algèria 2006.

 

Activitats:

- Enviament en la caravana per vaixell del material inventariable.
- Lliurament per un membre de l'Associació Dajla de 6000 euros en metàl·lic al Ministeri de SalutPública de la RASD per a la compra a Algèria d'aquests productes.
- Elaboració de matèries d'Infermeria adaptats al nivell de l'alumnat, elaborats pel professorat de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat d'Alacant.

Objectius arribats:

- Dotació de mobiliari docent i frigorífic per energia solar.
- Rebuda ajuda alimentosa per a compra de productes ja que el centre funciona en règim d'internat.
- Impartit el curs de millora pedagògica i científica al professorat de l'Escola per part del professorat de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Alacant.
- Col·laboració en la preparació de material docent per professors de la Universitat d'Alacant.

 

 

 

Programes de formació de Recursos Humans

La Universitat d'Alacant, llança anualment diverses convocatòries públiques per a finançar beques d'estudis de doctorat a estudiants pertanyents a països en vies de desenvolupament. Aquesta acció s'emmarca dins del pla estratègic de cooperació desenvolupat des de la nostra Universitat i es divideix en dos programes:

a) Beques de Doctorat per a estudiants d'Amèrica Llatina
b) Beques de Doctorat per a països d'Europa de l'Est
c) Beques de Doctorat per a països del Magrib

Aquests programes tenen com objectiu la formació d'especialistes en diferents àrees de coneixement amb la finalitat que la formació que adquirisquen revertisca en benefici del país d'origen.

El nombre total de beques ha crescut a poc a poc fins a arribar a la xifra record de 32 en l'exercici 2003. El seu finançament està compartida entre la Universitat d'Alacant i diversos patrocinadors com són BSCH; Bancaixa, CAM, Ageval i la Generalitat Valenciana.

Les beques cobreixen tant el desplaçament des dels seus països d'origen com l'allotjament i la manutenció, rebent una quantitat mensual de 750 € durant els 10 mesos que dura el curs acadèmic. Inicialment aquest programa tenia una durada mínima de 2 cursos i màxim de quatre, en el cas que accedisquen a la realització de la corresponent Tesi Doctoral.

a) Programes de Beques de Doctorat per a estudiants d'Amèrica Llatina

- XI Convocatòria de Beques de doctorat de la Universitat d'Alacant per a estudiants llatinoamericans. 2006-2007.

Segons Resolució de 11 de setembre de 2006 , del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es concedeixen 10 beques, els beneficiaris de les quals han estat:

Beca 1: Doctorat en Conservació i restauració d'ecosistemes i de la diversitat biològica. Becària: Dña.Ànima Rosa Martínez Romero. Tutor: D. Juan F. Bellot Abad

Beca 2: Doctorat en Aplicacions de la informàtica. Becari: D. Octavio Glorio. Tutor: D. Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Beca 3: Doctorat en Sociologia: Societat i Cultura Contemporànies. Becària: Sra. Lilian Paola Ovalle Marroquín. Tutor: D. Benjamí Oltra i Martín dels Sants.

Beca 4: Postgrau oficial en Biotecnología i Biomedicina. Becària: Sra. María Manuela Francou. Tutor: D. Joaquín de Juan Herrero

Beca 5: Doctorat en Dret Ambiental. Becària: Sra. Noemí Pascuala Pi Miklavec. Tutor: D. Juan José Díez Sánchez.

Beca 6: Doctorat en Atenció a la diversitat en àmbits educatius. Becària: Sra. Susan Valeria Sanhueza Henríquez. Tutor: Dª Mª Cristina Cardona Moltó

Beca 7: Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada. Becària: Sra. Eldris Alejandra Iglesias Horta. Tutor: Dª Mª José Bonete Pérez

Beca 8: Doctorat en Enginyeria Química. Becària: Sra. Liuba Domínguez Chabaliná. Tutor: D. Daniel Prats Rico.

Beca 9: Doctorat en Benestar social i desigualtats. Becària: Sra. María Inés García. Tutor: D. Fernando Dies Orueta

Beca 10: Doctorat en Tecnologies de la Societat de la Informació. Becari: D. Luis Felipe Herrera Quintero Tutor: Francisco Maciá Pérez...

Beques de renovació:

- Renovació X convocatòria beques doctorat per a estudiants llatinoamericans (2º any, des de curs 2005-2006).

Segons Resolució de 28 de juliol de 2006, del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es renoven les beques a alumnes de la X convocatòria de beques de doctorat per a estudiants d'Amèrica Llatina per segon any durant el curs acadèmic 2006/2007 (des del 1 d'octubre de 2006 fins al 30 de setembre de 2007):

Beca 1: Doctorat en Ciències de Materials. Dª Lived Lemus Yerres

Beca 2: Doctorat en Dret Ambiental: Dª Norora Irinna Bru Santamaría

Beca 5: Doctorat en Salut Pública: Dª Marian Margarita Araujo Yaselli

Beca 6: Doctorat en Societat i Estat a Espanya: Dª María José Malet

Beca 7: Doctorat en Formació i Investigació didàctica: D. Froilán Cubillos Alfaro

Beca 8: Doctorat en Biologia Experimental Aplicada: D. Juan Carlos Vera Urbina

Beca 9: Doctorat en Ciències de Materials: D. Federico Andrés Muñoz Rojas

Beca 10: Doctorat en Ciències de Materials: D. Franz Edwin López Suárez

- Renovació IX convocatòria beques doctorat per a estudiants llatinoamericans (3º any, des de curs 2004-2005).

Per Resolució de 28 de juliol de 2006, del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es renoven les beques a alumnes de la IX convocatòria de beques de doctorat per a estudiants d'Amèrica Llatina per tercer any, durant el curs acadèmic 2006/2007 (des del 1 d'octubre de 2006 fins al 30 de setembre de 2007):

Beca 1: Doctorat en Disseny, Orientació i intervenció Psicopedagògica. D. Américo Alejandro Priora

Beca 2: Doctorat en Química: Dª Verónica Patrícia Martino Bereilh

Beca 3: Doctorat en Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura: Dª Liliana Santo Domingo Plans

Beca 4: Doctorat en Tecnologies de la Societat de la Informació. D. Carlos Alberto Montejo Hernández

Beca 5: Doctorat en Aplicacions de la Informàtica. Dª Sandra Emilce Roger

Beca 6: Doctorat en Infermeria i Cultura de les cures. Dª Ana Silvia LluiaLluïa Noreña Beca 7: Doctorat en Dret Públic i Mètode Jurídic. D. Félix Francisco Morales Lluna Beca 8: Doctorat en Metodologia, Fuentes i Institucions Jurídiques. D.Gonzalo del Rio Labarte.

- Renovació VIII convocatòria beques doctorat per a estudiants llatinoamericans (4º any, des de curs 2003-2004).

Per Resolució de 28 de juliol de 2006, del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es renoven les beques a alumnes de la VIII convocatòria de beques de doctorat per a estudiants d'Amèrica Llatina per quart any, durant el curs 2006/2007 (des del 1 d'octubre de 2006 fins al 30 de setembre de 2007):

Beca 1: Doctorat en Biodiversitat, Conservació i Gestió d'espècies i els seus hàbitats. D. Carlos Humberto Prieto.

Beca 2: Doctorat en Dret Ambiental. Dª Maruja Taipe Flores

Beca 3: Doctorat en Problemes actuals i històrics de l'economia. Avaluació d'experiències de Desenvolupament local a Amèrica Llatina: Dª María Albina Pol.

Beca 4: Doctorat en Sociologia: Societat i cultura contemporànies. Estudi de la violència en educació i dels valors educatius. Dª María Milagros González.

Beca 5: Doctorat en Antiguitat. Dª Gabriela Alejandra Bartes

Beca 6: Doctorat en Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal. Automatització i robòtica. Dª Carolina Díaz

Beca 7: Doctorat en Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal. Dª Paula Gabriela Benavides.

Beca 8: Doctorat en Infermeria: Pràctiques i Educació. Utilització de la investigació i pràctica basada en l'evidència. Dª Mary Luz Jaimes Valènciab) Programes de Beques de Doctorat per a estudiants d'Europa de l'Est.

El programa de Beques de Doctorat per a estudiants d'Europa de l'Est és idèntic al programa d'Amèrica Llatina i pretén arribar a una xifra de 8 beques. Dura. El seu finançament està compartida entre la Universitat d'Alacant i com patrocinadors: Bancaixa i la Generalitat Valenciana.

- IV Convocatòria beques de doctorat per a estudiants d'Europa de l'Est 2006-2007.

Segons Resolució de 11 de setembre de 2006 , del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es concedeixen 2 beques, els beneficiaris de les quals han estat:

Beca 1: Doctorat en Enginyeria Química: Sra. Agnes Zoller

Beca 2: Doctorat en Economia Quantitativa: D. Gergely Horvath

Beques de renovació:

- Renovació III convocatòria beques doctorat per a estudiantes d'Europa de l'Est (2º any, des de curs 2005-2006).

Per Resolució de 28 de juliol de 2006, del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es renoven les beques a alumnes de la III convocatòria de beques de doctorat per a estudiants d'Europa de l'Est per segon any, durant el curs 2006/2007 (des del 1 d'octubre de 2006 fins al 30 de setembre de 2007):

Beca 1: Doctorat en Problemes actuals i històrics de l'economia. Dª Oana Madalina Driha

Beca 2: Doctorat en Literatura Espanyola i Hispanoamericana, Llengua Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura. Dª Nadejda Patras

- Renovació II convocatòria beques doctorat per a estudiantes d'Europa de l'Est (3º any, des de curs 2004-2005).

Per Resolució de 28 de juliol de 2006, del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es renoven les beques a alumnes de la II convocatòria de beques de doctorat per a estudiants d'Europa de l'Est per tercer any, durant el curs 2006/2007 (des del 1 d'octubre de 2006 fins al 30 de setembre de 2007):

Beca 1: Doctorat en Química. D. Nikolay Kovachev Rumyanov

Beca 2: Doctorat en Gestió d'Ecosistemes i de la Diversitat Biològica. D. Tadas Bitinas.

- Renovació I convocatòria beques doctorat per a estudiantes d'Europa de l'Est (4 º any, des de curs 2003-2004).

Beca 1: Doctorat en Economia Quantitativa. Dª Nataliya Mischencko

Beca 2: Doctorat en Salut Pública. D. Donen Silviu Radutc) Programes de Beques Projecte Magrib

- V Convocatoria de Beques Projecte Magrib. Curs2006-2007.

Per Resolució de 25 de juliol de 2006, del Vicerector de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, es concedeixen les beques a alumnes de la V convocatòria de beques per a la realització d'Estudis en Títols Propis del Projecte Magrib durant el curs 2006/2007 (des del 1 d'octubre de 2006 fins al 30 de setembre de 2007):

Títol: Màster en Direcció i gestió Turística.
Sra. Douhri, Houda
Sra. Laaziz, Hasnae
Suplent: D. Almeniuel, Adnan

Facultat de Ciències de l´Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuán

Facultat de Ciències de l´ Universitat Abdelmalek Essaâdi de TetuánBeques de renovació:

- Renovació III Convocatòria de Beques Projecte Magrib (3º any, des de 2004-2005).

En virtut dels acords establits a través del Conveni Marc subscrit amb la Universitat de ABDELMALEK ESSAADI de Tetuán (El Marroc), s'acorda renovar beques als alumnes marroquins de doctorat, per tercer any durant el curs 2006-2007.

Beca 1: Doctorat en Literatura Espanyola i Hispanoamericana, Llengua Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura. D. Youssef El Lahlouh.

Beca 2: Doctorat en Literatura Espanyola i hispanoamericana, Llengua Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura. D. Mohamed El Bakkali.

Gràfic del Costo del programa de cooperació - Beques Amèrica Llatina, Europa de l'Est i Magrib per al període 2003-2006

 

Fullet de les Bases de la XI Convocatòria de beques de Doctorat per a estudiants llatinoamericans

 

 

 

Programes Internacionals

a) Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI)

Les activitats de cooperació científica i investigació entre Espanya i els països iberoamericans, Tunis i El Marroc, tenen com objectiu estrènyer la coordinació política de cooperació al desenvolupament i fomentar vincles estables d'investigació i docència entre Espanya i els països referits.

Evolució nº de Projectes i quantitats concedides per any:

Anys 2003 2004 2005 2006

Nombre de projectes concedits

4 IBEROAM.
2 MARR
TOTAL 6  
8 IBEROAM.
1 TUN
9 TOTAL
7 IB
1 MARR
1 TUN
9 TOTAL
6 IB
0 MARR
2 TUN
8 TOTAL
Quantitats concedides 54.000 €, IB
6.321,49 €, MARR
Total: 60.321,49 €  
85.250 €, IB
10.000 €,TUN
Total: 95.250,00 €
70.950 €, IB
9.385 €, MARR 5.900 €, TUN
Total: 86.235 €
97.000 €, IB
6.500 €, TUN
Total: 103.500 €

 

Projectes concedits en l'any 2006 (Curs 06-07):

2006
IBEROAMÈRICA

CONVOCATÒRIA
BOE 22.09.06

CONCESSIÓ
BOE 10.01.07

Total fons UA :
97.000 €

Ingrés en UA:
13.02.07  

A/5961/06
Investigació per al desenvolupament de la Comunitat Rural Kichwa Pablo López del Oglán Alta (Pastaza, Equador)
Germán López Iborra (2ª año)
(Universitat Central de l'Equador-ECU12)
16.000 €
A/6218/06
Noves polítiques de comunicació i gestió administrativa a través de la web mitjançant sistemes de recerca de respostes (question answering systems)
Antonio Ferrández Rodríguez
(Universitat Llatina de Costa Rica- CR106)
16.000 €
A/6788/06
Cronologia i model d'especialització a Amèrica Central: una eina per a conservar la biodiversitat en els boscos de Costa Rica
Eduardo Galante Patiño (2º año)
(Universitat per a la Cooperació Internacional-CR104)
16.000 €
A/6953/06
Efecte de l'ús de biocombustibles en la generació i eliminació catalítica de contaminants procedents de motors dièsel
Mª José Illán Gómez
(Universitat Nacional de Colombia-COL19)
12.000 €
B/5492/06

Programa acadèmic “La microempresa i la PYME en el desenvolupament local: elements de gestió i sostenibilitat”

 
Pedro Hernández Pardo
(Universitat de Cartagena-COL30.
Univ.Tecn.de Manabi-ECU06.
Univ.de Cuenca-ECU10.
Univ.Polit.Madrid-ESP37.
Univ.Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-MEX14.
Univ.Rey Juan Carlos-ESP58.
Univ. De Córdoba-ESP14)
25.000 €
B/6082/06

Elaboració, impartición i seguiment de cursos de postgrau i/o tercer cicle sobre temes avançats en química analítica.

Antonio Canals Hernández (2º año)
(Univ. Nac. Del Sur-ARG01)
12.000 €

2006
TÚNEZ

CONVOCATÒRIA
BOE 22.09.06

CONCESSIÓ
BOE 12.01.07

Total fons UA:
6.500 €

Ingrés en UA:
13.02.07

A/6679/06
Analyse de la biodiversité bactérienne en milieu hypersalé, cas de la saline de Sfax-Tunisie
Josefa Antón
(Responsable tunecino: Sami Maalej)
Université de Sfax
1.000 €
cap 4 va a UA
(Cap.7: Ingreso A Túnez: 3.000 €)
Ingreso a Túnez: 2.500 €
B/6082/06
Diccionari Electrònic de construccions verbals fixades en francès i espanyol
Pedro Mogorrón Huerta
(Responsable tunecino:Hedí Jatlaoui)
5.500 €
cap 4 va a UA
(Cap.7 :Ingreso a Túnez 2.500 €)
Ingreso a Túnez: 1.300 €b) BEQUES MAE-AECI

Logotip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional

Les "Beques MAE-AECI" constitueixen l'oferta de la formació, generalment de postgrau, del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació d'Espanya, per a joves titulats universitaris superiors (i, en alguns programes, estudiants universitaris d'últim curs) estrangers i espanyols.

Són beques a la disposició de ciutadans estrangers per a realitzar estudis a Espanya, i per a espanyols per a realitzar-los en l'exterior, durant l'estiu de 2006 i el curs acadèmic 2006-2007. Les "Beques MAE-AECI" es convoquen cada any, amb caràcter unilateral i obert per a tots els països del món. Cadascun dels diferents Programes de Beques MAE-AECI, agrupats per capítols, té un perfil concret que descriu a qui va dirigit, la seua dotació econòmica, els seus requisits específics, etc., que ha de ser curosament consultat pels possibles interessats.

Les beques poden ser sol·licitades per ciutadans estrangers i espanyols majors d'edat, titulats universitaris superiors (i, en alguns programes, estudiants universitaris d'últim curs) o reconeguda trajectòria en determinades activitats, segons el programa de beques concret que se sol·licita.

- Alumnes que han estat perceptors de Beques MAE-AECI durant el curs 06-07:

Cognoms Nom Tipus_curs Nacionalitat Any beca
Ayala Sulca Eduardo
Doctorat
Perú
Cordero Sánchez Tatiana
Doctorat
Cuba
Corzo Mora Germán Arturo
Doctorat
Colòmbia
Gobbi Amina
Doctorat
Algèria
Merma Molina Gladys
Doctorat
Perú
Mousavifard Babak
Doctorat
Iran
Ould Amar Ould Maham Sidi Ahmed
Doctorat
Mauritània
Rojas Venegas Pablo Manuel
Doctorat
Xile
Whaby Anass
Doctorat
El Marroc
Cardona Machado Héctor José
Màster
Veneçuela

 

Evolució classe beca:

  04-05 05-06 06-07
Doctorat
16
17
9
Màsters
3
4
1
Curs espanyol estiu
-
1
-
Total
19
(2 de la Fund. Carolina)
22
(2 de la Fund. Carolina)
10

 

Procedència estudiants 06-07:

  06-07 Tipo %
Algèria
1
Doct
10
Argentina
0
--
-
Colòmbia
1
Doct
10
Cuba
1
Doct
10
Xile
1
Doct
10
Xina
0
--
--
Eslovàquia
0
--
--
Filipines
0
--
--
Indonesia
0
--
--
Iran
1
Doct
10
El Marroc
1
Doct
10
Mauritània
1
Doct
10
Panamà
0
--
--
Polonia
0
--
--
Perú
2
Doct
20
República Dominicana
0
--
--
Veneçuela
1
Màster
10
N/C

-
-
TOTAL
22


 

Gràfic de la procedència dels estudiants, anys 2006-2007

 

Evolució procedència estudiants:

  04-05 Tipus 05-06 Tipus 06-07 Tipus
Algèria
2
Doct
2
Doct
1
Doct
Argentina
-
-
1
Doct (FUND. CAROLINA)
-
--
Colòmbia
-
-
2
Doct (1 de FUND. CAROLINA)
1
Doct
Cuba
1
Doct
1
Doct
1
Doct
Xhile
--
--
--
--
1
Doct
Xina
1
Màster
1
Màster
--
--
Eslovàquia
1
Doct
1
Curs estiu
--
--
Filipines
-
-
1
Màster
--
--
Indonesia
1
Màster
1
Doct
--
--
Iran
2
Doct (renov.)
3
Doct (2 renov)
1
Doct
El Marroc
1
Doct
2
Doct
1
Doct
Mauritània
-
-
1
Doct
1
Doct
Panamà
-
-
1
Màster
--
--
Polonia
1
Doct
-
-
--
--
Perú
2
Doct
4
Doct
2
Doct
República Dominicana
1
Màster
1
Màster
--
--
Veneçuela
--
--
--
--
1
Màster
N/C
6
Doct

-


 

Evolució procedència estudiants per països:

Gràfic de l'evolució de la procedència dels estudiants per països

 

c) Programa ALBAN

Logotip d'ALBAN

 

La Comissió Europea va adoptar en el 2002 el Programa Alßan, un programa de beques d'estudi d'alt nivell dirigit a Amèrica Llatina. S'espera que, fins al 2010, al voltant de 3900 estudiants i professionals llatinoamericans es beneficien d'aquestes beques en la Unió Europea.

El Programa Alßan permetrà que estudiants i professionals llatinoamericans, futurs acadèmics i quadres directius dels seus països, es beneficien de l'excel·lència de l'educació superior de la Unió Europea.

Els primers becaris Alßan van iniciar els seus estudis de postgrau (màster o doctorat) o d'especialització (formació o actualització professional superior) en l'any acadèmic de 2003/2004.

Els períodes d'educació i formació tenen una durada que oscil·la entre els 6 mesos i els 3 anys, depenent del tipus de projecte i nivell de formació previstos.

Becaries Alßan, curso 2006-2007

Cognoms Nom Nom_curs Nacionalitat
Lopez Nunez Lilian Coceiçao MÀSTER UNIVERSITARI EN LA PROPIETAT INDUSTRIAL, INTEL·LECTUAL I DRET DE LA SOCIETAT EN L´INFORMACIO
PARAGUAI
Martínez Cuellar Lice Fabiola MÀSTER UNIVERSITARI EN LA PROPIETAT INDUSTRIAL, INTEL·LECTUAL I DRET DE LA SOCIETAT EN L´INFORMACIO
MÈXIC
Pérez Meléndez Claudia Ivonne

MÀSTER EN DIRECCIÓ BANCÀRIA I MERCATS FINANCERS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

MÈXIC
Velásquez Zambrano Yelitza del Carmen BIODIVERSITAT: CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE LES ESPÈCIES I ELS SEUS HÀBITATS
VENEÇUELA

 

  04-05 05-06 06-07
Nre. estudiants
2
2
4
Procedència Colòmbia i Mèxic Mèxic i Brasil Paraguai, Mèxic, Mèxic, Veneçuela
Estudis en UA Doctorat Interuniver. Màrqueting i Magíster Lucentinum Màster Comerç Internacional i Magíster Lucentinum Magíster Lucentinum (2), Màster en Direcció Bancària i Doctorat en Biodiversitat

 

Nre. becaris Alßan per països de procedència (des de 2004 a 2007):

Gràfic del Nre. becaris Alban per països de procedència des de l'any 2004 a 2007

 

 

 

Programes Institucionals

a) Projecte HAVANA

El Projecte Havana és una iniciativa institucional de la Universitat d'Alacant en el marc de la seua política d'internacionalització i, específicament, en l'àmbit de la cooperació en matèria d'educació superior. Té com objectiu principal la realització de cursos de formació en els diferents nivells de l'educació superior i en particular en tercer cicle. La cooperació s'articula mitjançant convenis amb les universitats i instituts superiors cubans. El Projecte Havana contempla així mateix activitats socials, científiques, culturals i de voluntariat.

Edifici on se situa la Seu de la Universitat d'Alacant a Cuba

Edifici on se situa la Seu de la
Universitat d'Alacant a Cuba

 

- Activitats 10º aniversari:

En el mes de desembre de 2006 , es van realitzar les següents activitats:

· Exposició sobre el Projecte.
· Llibre amb imatges sobre les accions
· Altres Activitats

Des de la fundació de la Seu a L'Havana Vella s'han complit tots els objectius, com la realització de cursos de formació en els diferents nivells de l'educació superior i en particular en tercer cicle articulant la cooperació mitjançant convenis amb les universitats i instituts superiors cubans. El Projecte Havana contempla així mateix activitats científiques, culturals i de voluntariat.

Gràcies a l'acord entre la Universitat d'Alacant i l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana, oficina dirigida per Eusebio Lleial Spengler, el Projecte Havana disposa d'una seu a L'Havana Vella situada en l'edifici de l'Adreça d'Arquitectura Patrimonial que facilita les relacions amb totes les institucions cubanes i serveix per a oferir una cobertura administrativa i assistencial als professors i alumnes que participen en els diferents programes d'aquest projecte.

Fullet del Projecte Havana

Al llarg d'aquests anys s'han realitzat nombrosos projectes, principalment la rehabilitació del patrimoni històric de L'Havana Vella, a càrrec d'especialistes de l'Escola Politècnica Superior i el projecte Mirada Solidària, que ha propiciat des de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometría el qual ara es creu un centre òptic al servei dels cubans, així mateix s'han portat a terme convenis en Treball Social i la realització de nombrosos doctorats i mestratges.

El Projecte Havana, estrella en Cooperació Internacional, té noves línies de futur, que es concretaran en breu i després de la signatura de convenis amb l'Historiador de la Havana, Eusebio Leal, en la creació d'un Centre de Digitalització d'última generació perquè es digitalitzen i conserven els fons de les col·leccions de llibres rars i valuosos de la Biblioteca Central de la Universitat de L'Havana. Aquest centre és molt important per als historiadors, ja que s’inicià en el segle XVIII i guarda en el seu interior documents sobre les guerres d'Independència del segle XIX i col·leccions del segle XX

- Desenvolupament de les accions

Accions realitzades durant el curs 2006/07:

ACCIONS DE COOPERACIÓ

DOCTORATS

MESTRATGES

DIPLOMATURES

CURSOS


ACCIONS DE COOPERACIÓ

- Mirada Solidària a Cuba

Coordinadors: Ángel García Muñoz i Pilar Cacho Martínez.
Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana.
Codi: PH110

La Universitat d'Alacant, a través del Projecte Havana i amb la col·laboració de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometría, ha realitzat des de 1999 accions de cooperació internacional en l'àmbit de la salut visual a L'Havana Vella.

La filosofia d'aquest tipus de projectes és involucrar d'una forma activa a l'alumnat de l'Escola d'Òptica i Optometría d'Alacant (EUOO) en un programa de cooperació que afavorisca el concepte de voluntariat mitjançant una acció concreta i puntual.

Dirigit a:
Població de L'Havana Vella

Objectiu general:
Realitzar accions de graduació i donació d'ulleres a la població seleccionada per l'Oficina de l'Historiador. Consolidar el funcionament d'Òptica Universitat d'Alacant a L'Havana Vella.

Descripció del programa:
Participants: Professor: Ángel García Muñoz
Alumnes: Javier Alkhatib Arauz Estefanía Baeza García Eloisa Barrasa Arce Carlos Cantó Garrido Elena de Sousa González Yriana Fernández Otero Natividad Pascual Montoya Cristina Prieto Jurado

El projecte va començar al desembre de 2005 amb la selecció dels alumnes participants. La seua preparació en labors de graduació i taller va ocupar els mesos següents, alhora que es preparava el material instrumental i fungible que s'havia de traslladar a L'Havana. Aquest material va ser enviat prèviament a la realització de l'acció de camp i va comprendre els següents elements:

· 931 muntures oftàlmiques.
· 560 lents oftàlmiques.
· 400 fundes d'ulleres.
· Plantilladora i frontofocómetro.
· Material de teràpia visual i optométric.
· Material de taller òptic (adhesius, plantilles, fornituras, etc.).
· Material escolar i d'oficina.

Lliurament d'ulleres als pacients examinats

Lliurament d'ulleres als pacients examinats

 

- Intervenció en el Patrimoni Construït

Coordinador: Antonio Jiménez Delgado
Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana.
Codi: PH109

Resum:
Projecte per a la realització d'estudis de restauració i rehabilitació de l'Arquitectura Patrimonial de L'Havana Vella. Es desenvolupa principalment a través de beques per als alumnes de l'últim curs d'Arquitectura Tècnica. Els alumnes becats realitzen una estada de 2 a 3 mesos a L'Havana per al suport i formació en tècniques de diagnosis que servisquen per a donar resposta a les necessitats imperioses en la recuperació de l'habitatge dels habitants de L'Havana Vella. L'estat generalitzat de deterioració i el perill que comporta per a les persones que habiten aqueixos habitatges provoquen la urgència d'una actuació eficaç. La ciutat actualment es veu embolicada en un procés de revitalització important on els treballs per recuperar els edificis colonials existents adquireixen un gran protagonisme.

Alumnes de la Universitat d´Alacant amb Daniel Taboada

Alumnes de la Universitat d´Alacant amb Daniel Taboada.

 

- Projecte ‘GEOSIS’

Coordinador: José Juan Giner Caturla.
Contrapart: Universitat de Pinar del Río
Codi: PH113

És un projecte d'investigació i formació de recursos humans en l'àrea de Geofísica Aplicada que pretén desenvolupar una metodologia geofísica integral per a l'estudi enginyer-geològic de la regió d'Alacant i la Havana, atenent a les característiques específiques d'ambdós territoris. Així mateix, es proposa elevar la preparació cientificotècnica dels professors cubans del ISPJAE i de la Universitat d'Alacant en el camp de la investigació geofísica.

Es va realitzar una campanya d'adquisició de dades geólogo-geofísics en treballs en suport a la recerca arqueològica en llocs sol·licitats per l'Oficina de l'Historiador de la Havana Vella i en la realització d'un estudi de la dinàmica dels sòls en el Casc Històric amb vista a realitzar un pronòstic de les causes que determinen la deterioració accelerada que s'observa en algunes de les principals edificacions patrimonials existent en el sector Plaza de la Catedral – Plaza d'Armes de la Havana Vella.

Aquestes campanyes d'adquisició de dades van tenir una durada de 30 dies en elles van participar professors i alumnes de la Universitat d'Alacant. El treball d'interpretació de les dades apilat es va realitzar en la Havana i a Alacant.

Mesurament de la velocitat de les ones transversals Vs. en la zona de platja de Santa Maria

Zona Platja de Santa Maria. Mesurament de la velocitat
de les ones transversals Vs.

 

- Suport i Assessorament en els estudis de Treball Social

Coordinadora: Josefa Lorenzo García.
Contrapart: Universitats de L'Havana i d'Orient
Codi: PH108

És un programa de col·laboració amb les Universitats de L'Havana i d'Orient (Santiago de Cuba) amb les quals s'ha consolidat una xarxa d'intercanvi docent i investigador. L'objectiu principal és contribuir a la implantació i desenvolupament dels estudis de Treball Social a Cuba, a més d'oferir un suport bibliogràfic i documental als departaments cubans implicats. Aquest suport i seguiment es concreta en el desplaçament de professors de la Universitat d'Alacant per a impartir docència, amb seminaris intensius de 20 hores sobre temàtiques incloses en els nous plans d'estudi cubans sobre Treball Social, mantenint reunions de treball amb el claustre cubà d'aquests estudis. Així mateix es contempla l'estada de professors cubans en la Universitat d'Alacant per a completar la seua formació, coneixent i comparant el treball que es desenvolupa a Espanya i recopilant bibliografia per a la preparació de les seues assignatures.

Professors: Hortensia Redero i Víctor Giménez.

Professors del Centre juvenil "La Corea"

Centre La Corea

 

- Projecte SIRENES (Sistema de regeneració de nodes de xarxa a través d'internet)

Contrapart: CESPANEC.
Coordinador: Francisco Maciá Pérez
Codi: PH122

Objectiu general:
L'objectiu del projecte es divideix en dos grans apartats:

· Transferència tecnològica i divulgació científica dirigides principalment a institucions i empreses.

· Programa de Doctorat dirigit a la Universitat de L'Havana i a la de la CUJAE.

Descripció del programa:
Per a l'actual exercici es proposa seguir desenvolupant el projecte SIRENES en tres facetes, a saber: Transferència tecnològica o Continuar amb la captació d'empreses, sempre capdavanteres en els seus respectius sectors, per a la introducció dels sistemes d'alta disponibilitat. En aquesta edició es planteja la incorporació al consorci de l'empresa de Correus de Cuba. o Desenvolupament i incorporació a la versió bàsica de Gaia (Servei de Regeneració de Nodes objecte del projecte SIRENES)de diverses funcionalitats definides durant el Projecte SIRENES 2005. o Realitzar un seguiment de la implantació i explotació de Gaia en les organitzacions implantades. o Proporcionar cursos d'entrenament especialitzats sobre tecnologies relacionades amb Gaia. Aquests cursos es realitzaran en la Universitat d'Alacant, sota la supervisió d'especialistes i fent ús dels recursos específics disponibles per a tal fi. Divulgació cientificotècnica o Organització de les III Jornades per al Desenvolupament de Grans Aplicacions de Gestió de Xarxes (JDARE'06). En aquestes jornades es presentaran ponències per part d'especialistes de la UA, cubans i d'empreses espanyoles. Les ponències presentades haurien de versar sobre aspectes tècnics nous, concernents a aspectes de escalabilitat, fiabilitat i autogestió de les TIC, que hagen estat desenvolupats total o parcialment per l'organització que fa la ponència. o Organització de cursos altament especialitzats la durada dels quals serà d'una setmana i que seran impartits pels professors i especialistes de la UA desplaçats a Cuba. o Actualització i seguiment de Gaia incorporant els aspectes nous desenvolupats i provats. o Adquisició de coneixement sobre els desenvolupaments sobre Gaia realitzats pels especialistes cubans en les seues organitzacions. Doctorat conjunt o Establiment d'un Conveni específic per al desenvolupament del programa de doctorat 'Tecnologies de la Societat de la Informació' de manera conjunta amb la Universitat de L'Havana i la CUJAE. o Impartición en la Universitat de L'Havana i la CUJAE de 20 crèdits del programa de doctorat, corresponents al primer curs o període de docència. Açò es tradueix en cinc cursos de quatre crèdits impartits per professors doctors del programa de doctorat. o Recollida de la documentació necessària per a realitzar la matriculació oficial dels alumnes cubans en el programa de doctorat en la Universitat d'Alacant. o Estudi de la possibilitat d'impartir a través de videoconferència la totalitat dels crèdits del programa de doctorat impartits en la Universitat d'Alacant.

Aula on es va impartir el curs sobre tecnologies Web

Aula on es va impartir el curs sobre tecnologies Web.

 

DOCTORATS:

- Doctorat en “Desenvolupament Sostenible de Boscos tropicals, maneig forestal i turístic”.

Coordinador: Antonio Escarré Esteve i Andreu Bonet Jornet
Contrapart: Universitat de Pinar del Río
Codi: PH104

Programa de doctorat conjunt entre les Universitats d'Alacant i de Pineda del Rio (Cuba). Va Ser aprovat per la comissió de Doctorat de la Universitat d'Alacant el 7 d'octubre de 1997 i per la Junta de Govern en la sessió de data 21 d'octubre de 1997.

Dirigit:
Professors d'Universitat, Tècnics d'empreses forestals o de gestió d'espais naturals i d'espècies protegides, investigadors de diversos centres del CITMA.

Objectiu general:
Qualificació de professionals universitaris

Descripció del programa:
En tots els aspectes ambientals relacionats amb els boscos i el turisme s'imparteixen una sèrie de matèries que permeten l'elaboració de memòries doctorals en les àrees de ciències, geografia i economia.

Resultats del projecte:
Disset tesi doctorals presentades, tres ja avaluades positivament llestes per a la presentació, altres tres en fase d'avaluació i quatre més concloses i a l'espera de tràmits per a poder iniciar el procés d'avaluació prèvia. Mes de quaranta-cinc suficiències d'investigació superades.

Vista de l'àrea d'acampada (campisme) de les Terrasses amb la construcció al fons, on s'han desenvolupat les classes del curs de doctorat

Vista de l'àrea d'acampada (campisme) de les Terrasses
amb la construcció al fons, on s'han desenvolupat
les classes del curs de doctorat.


Captura d'un cocodril per u dels alumnes de doctorat, Manuel Alonso, en l'área protegida Monte Cabaniguan

Diversos dels alumnes del doctorat desenvolupen
les seues tesis doctorals en relació a l'ecologia i conservació
de les dues espècies de cocodrils que existeixen a Cuba.
En aquesta imatge un isc d'ells, Manuel Alonso, captura amb
el seu equip un cocodril jove per al seu marcatge,
en l'àrea protegida Munte Cabaniguan (Las Tunas)

 

- Programa de Doctorat Aplicacions de la Informática

Coordinador: Jesús Peral Cortés
Contrapart: Universitat Agrària de L'Havana
Codi: PH126

El programa consisteix en la realització a Cuba del doctorat “ Aplicacions de la informàtica” que dirigeix el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant.

Aquest programa és el qual més s'ajusta a les necessitats de les universitats cubanes per estar orientat a les Aplicacions de la informàtica en diverses branques.

L'objectiu principal és formar al voltant de 20 doctors matriculats en la UA, amb el desenvolupament d'investigacions conjuntes amb 5 universitats de l'occident de Cuba.

El doctorat tindria les següents característiques:

· Participen les Universitats de l'Occident de Cuba on s'estudia la carrera d'Informàtica. Aquestes universitats són les següents:

· Es crearà un comitè acadèmic a Cuba integrat per professors de totes les universitats participants, el qual s'encarregarà de realitzar la selecció del personal i les coordinacions necessàries amb el comitè acadèmic de la Universitat d'Alacant. · La matrícula serà d'al voltant de 20 estudiants pertanyents a les universitats abans esmentades.

· Es realitzarà a Cuba , però els estudiants quedaran matriculats com doctorants de la Universitat d'Alacant.

· El doctorat consta de tres moments que són els següents:

- Període de Docència:
Les classes seran impartides en forma presencial a Cuba per professors de la UA.
Els estudiants haurien de matricular-se en almenys 5 assignatures per a acumular els crèdits que exigeix el programa (20 crèdits). Aquestes assignatures (com a màxim 6) seran seleccionades pel comitè acadèmic cubà en coordinació amb el comitè acadèmic de la UA en correspondència amb les necessitats de formació i necessitats dels programes d'investigació de les universitats cubanes i la UA així com les possibilitats reals de participació de professors de la UA.

- Període de Suficiència Investigadora:
Aquest període es realitza en Cuba amb la tutoria dels professors de la UA en coordinació amb tutors cubans. Es realitzaran treballs, cursos i estudis d'interès per a ambdues institucions. A més, l'alumne en aquest segon curs acadèmic ha de superar els 12 crèdits del treball d'investigació.
Una vegada que el doctorant haja superat els 32 crèdits es pot presentar al Tribunal de Suficiència Investigadora.
L'avaluació de la suficiència investigadora es realitzarà a Cuba pel tribunal corresponent de la UA i integrat també per professors de les Universitats Cubanes que posseeixen la categoria adequada.

- Període de Tesi:
Es realitzarà i s'avaluarà a Cuba per part del tribunal de la Universitat d'Alacant i amb la participació de professors cubans.
Els temes de tesis estaran en correspondència amb els interessos d'ambdues universitats.

· Professors d'Universitats Cubanes, professors d'altres departaments de la UA i d'Espanya degudament qualificats, podran impartir assignatures o servir de suport al procés docent previ acord amb el comitè acadèmic de la UA.

· El doctorat està caracteritzat per un ampli ús de les tecnologies de la Informàtica i les telecomunicacions amb la finalitat de minimitzar els períodes d'activitats presencials.

 

MESTRATGES:

- Mestratge en “Gestió Integral de l'Aigua”

Coordinador: Daniel Prats Rico
Contrapart: Institut Politècnic Superior José Antonio Echeverría
Codi: PH107

Dirigit a:
El curs va dirigit a professionals d'organismes públics i d'empreses i a universitaris graduats que precisen adquirir, completar o actualitzar la seua formació en el complex camp interdisciplinar del maneig integral de l'aigua.

Objectiu general:
La societat cubana, en vies d'expansió i desenvolupament, ha d'afrontar i resoldre satisfactòriament la problemàtica de l'aigua, que és un factor clau per a aquest desenvolupament, amb la finalitat de garantir les condicions sanitàries de la població i aconseguir el suficient creixement agrícola, turístic i industrial, tot això amb el necessari respecte al medi ambient. Amb la finalitat de formar especialistes que puguen afrontar aquesta problemàtica, es presenten aquests cursos de postgrau en els quals s'estudien de forma actualitzada els diferents aspectes relacionats amb la gestió integral de l'aigua, incloent els temes ambientals i la regulació administrativa.

Descripció del programa:
26 assignatures agrupades en 11 mòduls:

· Mòdul 1. Conceptes bàsics auxiliars. 90 h
· Mòdul 2. Hidràulica. 135 h.
· Mòdul 3. Caracterització. 150 h.
· Mòdul 4. Processos de Tractament. 90 h.
· Mòdul 5. Plantes de Tractament. 165 h.
· Mòdul 6. Aspectes energètics. 30 h.
· Mòdul 7. Problemàtica en la indústria. 75 h.
· Mòdul 8. Reutilització. 15 h.
· Mòdul 9. Evacuació i impacte. 45 h.
· Mòdul 10. Gestió. 120 h.
· Mòdul 11. Normes i Directives.30 h

Alumnes en Bayamo amb el Professor Daniel Prats

Alumnes en Bayamo amb el Professor Daniel Prats

Sr. Joaquín Melgarejo impartint classe

Sr. Joaquín Melgarejo impartint classe

 

- Mestratge en Geografia, Medi ambient i Ordenació Territorial.

Coordinador: Gregorio Canales Martínez
Contrapart: Universitat de l'Havana
Codi: PH105

El Mestratge en Geografia, Medi ambient i Ordenament territorial es ve desenvolupant des de 1999, programa de col·laboració amb la Facultat de Geografia de la Universitat de L'Havana per a la participació de professorat de la Universitat d'Alacant.

A través d'aquesta col·laboració es garanteix l'evolució òptima d'aquest mestratge i es possibilita que els alumnes coneguen el paper de la Geografia humana en l'ordenació i gestió del territori a Espanya i Europa i ho comparen amb Cuba.

Dirigit a:
El programa del Mestratge en Geografia, Medi ambient i Ordenament Territorial està dirigit a formar un professional altament qualificat, capacitat per a:
a. Dissenyar, dirigir i executar projectes i programes d'investigació vinculats amb la disciplina geogràfica, la temàtica ambiental i l'ordenament territorial.
b. Dissenyar i executar programes vinculats amb l'optimització de les esferes socials i l'activitat econòmica, des d'una perspectiva espacial.
c. Dissenyar, i impartir cursos de nivell mig, i superior (tant a nivell de pregrau com de postgrau vinculats amb la temàtica de la Geografia, el Medi ambient i l'Ordenament territorial.
d. Dissenyar i executar projectes i estudis d'anàlisis, avaluació i ordenament ambiental i territorial.
e. Dissenyar i dirigir l'execució de sistemes de gestió ambiental i territorial a nivell nacional, regional i local.
f. Dissenyar i executar projectes i treballs cartogràfics i de Sistemes d'Informació geogràfica.

Objectiu general:
El programa pretén garantir que el participant:
a. Domine la base teòrica i conceptual de les ciències geogràfiques, i en particular les nocions i criteris de distinció i anàlisi de les categories geogràfiques principals, així com de la manifestació espacial dels fenòmens naturals, socials i econòmics.
b. Faça ús de les metodologies generals i els mètodes específics utilitzats per les ciències geogràfiques.
c. Siga capaç de aprehendre l'anàlisi de les qüestions ambientals, des d'una visió geogràfica i espacial.
d. S'enfronte a l'estudi del territori i a l'elaboració de concepcions sobre l'ordenament territorial, des d'una visió geogràfica, que li permeta al mateix temps articular-lo amb l'enfocament ambiental geogràfic.

Descripció del programa:
Els blocs temàtics en els quals s'estructura el Mestratge són els següents:
1. Desenvolupament Regional: En aquest bloc es desenvoluparan els fonaments teòric-metodològics de la Planificació Regional com instrument tècnic d'intervenció en l'ordenament del territori i la distribució de les forces productives, així com els mètodes i tècniques de l'Anàlisi Regional, elements que permetran al seu torn l'adreça i anàlisi de plans de Desenvolupament Regional i Urbà.
2. Geomática: Aquest apartat pretén l'assimilació de les habilitats necessàries per a l'aplicació de la cartografia digital i els sistemes computaritzats a l'estudi i representació dels espais i els territoris. El maneig d'aquests sistemes exigeix un coneixement especialitzat no només dels aspectes tècnics sinó de tot el saber geogràfic i ambiental.
3. Gestió Ambiental: Aquest mòdul temàtic està conformat per un conjunt d'assignatures dirigides a desenvolupar el coneixement, habilitats i procediments metodològics i pràctics en l'àrea de la Planificació i la Gestió Ambiental, aprofundint en els seus aspectes teòric-metodològics, conceptuals i mètodes d'investigació científica, utilitzant com vehicle de transmissió una sèrie d'activitats, com conferències, seminaris i activitats pràctiques de laboratori i de camp.
4. Hidroclimatología i maneig de conques: Aquest bloc abasta l'estudi de l'aigua en la seua doble condició d'hàbitat i com recurs natural, i del clima, a més de tenir en compte altres components reguladors del mitjà natural com el relleu i la vegetació. Aquests estudis es complementen amb la fase d'anàlisi-síntesi del maneig integral i/o sectorial de les conques, com via per a donar resposta en tant que sigui possible als requeriments del 'desenvolupament sostenible' i a la protecció del Medi ambient.
5. Paisatge i planificació ambiental: En aquesta secció s'ofereix una sèrie de cursos i activitats acadèmiques, que inclouen els fonaments teòrics, els mètodes d'investigació i el anàlisis integral aplicat, sota una òptica geoecológica, que permet accedir al domini d'una sèrie de tècniques, procediments i mètodes, de provada eficàcia i de reconegut prestigi en el tema de la planificació ambiental.
6. Turisme i Ordenament Territorial: En aquest apartat s'estudia l'ordenament i la gestió ambiental dels territoris de desenvolupament turístic seguint un procés planificat que té per fi l'anàlisi d'una realitat soci-espacial concreta i dels complexos problemes que es desenvolupen com producte d'aquesta activitat per a poder dirigir i organitzar l'ús i ocupació de l'espai, preveure els efectes que provoquen la localització i execució de les activitats turístiques i establir les accions necessàries perquè es complisquen els objectius d'elevar el benestar social i la qualitat de vida, al mateix temps que s'assoleix un maneig adequat i un ús racional del medi ambient.

- Intercanvi docent en Màster d'Economia Internacional

Coordinadora: Gloria Pardo Alés
Contrapart: Centre d'Investigacions d'Economia Intern., Univ. de L'Havana.
Codi: PH123

Dirigit a:
Estudiants de postgrau

Objectiu general:
Professors cubans han impartit classes en Màster d'Alacant i professors d'Alacant en el mestratge cubà

Descripció del programa:
Docència de professors espanyols en Sistema Financer Internacional i Història de les Relacions Econòmiques i docència de professors cubans en comerç en la zona llatinoamericana.

Actualitat de l'acció:
Especialment positius per als estudiants del mestratge cubà, que reben llibres i material didàctic.

- Màster en Direcció i Planificació del turisme

Coordinador: Fernando Vera Rebollo
Contrapart: Centre d'Investigació en Turisme de la Universitat de Ciego d'Avila
Codi: PH119

Resum:
Anterior a 2006 es va treballar en l'engegada d'un programa de Doctorat amb una durada de tres anys acadèmics. La col·laboració de la UA s'ha materialitzat fins a la data en l'elaboració del programa a desenvolupar i dels seus continguts, així com l'engegada d'un Centre d'Estudis i Investigació en Turisme.
S'ha signat un Conveni Específic en 2006 per a la realització conjunta del Màster en Adreça I Planificació del Turisme

Dirigit:
Llicenciats en Economia interessats a accedir a una especialització acadèmica en turisme.

Descripció del programa:
Inicialment va sorgir com cooperació dins d'un programa de doctorat propi de la Universitat de Cec de Avila (UNICA). En aquest programa està prevista la participació de la Universitat de Aveiro, per al que es va crear una xarxa. Al juliol de 2006, com a conseqüència de la dificultat de la UNICA a l'hora d'aconseguir l'aprovació d'un doctorat en Turisme a Cuba, es va sol·licitar a la UA la impartición d'un doctorat propi de la UA en Cec de Avila. D'entrada, la UA no disposa d'un doctorat propi en Turisme. No obstant això, a tenor de la reforma dels programes de doctorat i el nou marc que suposen els Programes Oficials de Postgrau en la UA, amb l'estructura de Màster Oficial i Doctorat, considerant que es conta amb l'autorització per a impartir un Màster Oficial en Planificació i Adreça del Turisme a partir del curs 2007-2008, s'ha formalitzat un nou conveni amb la UNICA per a impartir allí aquest Màster Oficial i establir els mecanismes que permeten accedir al doctorat una vegada cursat el Màster. En aquest nou marc, està previst que una part substancial de la docència recaiga en professors doctors de la pròpia UNICA i que la UA aporte en la mesura de les seues possibilitats.

Resultats:
S'ha definit el programa del postgrau i donat suport l'engegada del Centre d'Estudis Turístics de la UNICA aportant ordinadors i bibliografia. Aquest centre és el qual ha d'organitzar el programa, alhora que la UA ha col·laborat en l'acondicionament de la casa de visites de la UNICA que permetrà albergar als professors durant la seua estada.DIPLOMATURES:

- “Gestió de l'Empresa Turística”

Coordinador: Pedro Hernández Pardo
Contrapart: Facultat d'Economia de L'Havana
Codi: PH106

Dirigit a:
Professionals i Directius d'empreses, alumnes d'últims cursos d'Adreça d'empreses i Alumnes de Mestratges

Objectiu general:
Dotar als professionals, directius d'empreses i llicenciats i futurs llicenciats de coneixements superiors en el camp de l'Empresa que els permeta ser capaces d'aplicar teories i eines gerencials en l'activitat pràctica empresarial. Preparar a persones perquè estan ensinistrats en el camp de les Ciències Empresarials capaces d'aplicar els coneixements adquirits i la investigació realitzada en les seues respectives empreses o futures ubicacions finals

Descripció del programa:
Es realitzen 21 crèdits teòrics i pràctics, els pràctics són en forma de de Taller on els alumnes creen un projecte a càrrec de la els professors de la Universitat de L'Havana. Els professors de la Universitat d'Alacant imparteixen 9 crèdits en assignatures d'especialització. Es realitza una extensió d'una setmana en la Universitat de Pineda a alumnes de mestratge, on vénen també alumnes internacionals (Perú, Bolívia, Xile, Equador, Veneçuela) Des d'enguany es col·labora amb Nacions Unides en el seu programa per al desenvolupament PNUD, en una activitat d'una setmana en la Universitat d'Orient (Santiago) on es prepara a alumnes titulats (mestratge) i professors en formació per a la creació d'empreses. Aquesta es realitzà al febrer de 2006. Les despeses d'allotjament i desplaçament els va sufragar Nacions Unides.

Activitat del curs:
Col·laboració amb Nacions Unides en el projecte de desenvolupament de la província de Santiago mitjançant la formació de professors per a la creació d'empreses.

Activitat del projecte:
L'haver format als directius de les majors empreses cubanes, principalment turístiques: CUBANACAM, GRAN CARIB, GAVINA, CIMEX, CUBALSE i d'empreses mixtes SOL MELIA-CUBANACAN, etc. Participar en les conferències internacionals celebrades en Pineda durant mes de quatre anys, passant per nosaltres alumnes de molts països Llatinoamericà, col·laborant amb el programa UNIVERSITAS de Nacions Unides. Donada la nostra trajectòria en ajuda al desenvolupament hem estat triats per Nacions Unides per a col·laborar en els seus programes de Desenvolupament PNUD i de desenvolupament humà PDHL, s'está desenvolupant el projecte de desenvolupament de les províncies orientals, indicant en la de Santiago

Alumnes treballant en classe

Alumnes treballant en classe.

 

- Diplomatura en E-business

Coordinador: Evaristo Colomina Climent
Contrapart: Universitat de L'Havana
Codi: PH112

És un programa de postgrau orientat a la formació d'especialistes en el desenvolupament de l'i-business (negoci electrònic). Es tracta d'una adaptació del Títol Propi de Segon Cicle en i-Business que s'imparteix en la Universitat d'Alacant entre l'Escola Superior Politècnica (Informàtica) i l'Escola Universitària de Ciències Empresarials.

Dirigit a:
Està dirigit a graduats en disciplines empresarials i informàtica per a l'obtenció de formació en la gestió d'empreses i organitzacions sobre la base de l'ús intensiu de tecnologies de la informació i la comunicació.

Objectiu general:
Formació en la gestió d'empreses i organitzacions sobre la base de l'ús intensiu de tecnologies de la informació i la comunicació.

Descripció programa:
S'estructura en tres mòduls independents: primer, elements tecnològics ebusiness (160 hores), segon, elements empresarials ebusiness (160 hores), tercer, desenvolupament ebusiness (160 hores). Cada mòdul seria independent en el sentit que els dos primers es poden cursar separadament, obtenint una acreditació referent a això. El tercer es pot cursar una vegada cursats els dos anteriors i, quan es completa, s'arriba a la diplomatura.

BLOC “ELEMENTS TECNOLÒGICS EBUSINES” Arquitectures per a Negoci Electrònic, 40 hores Gestió de Dades, 40 hores Programació i Desenvolupament en Entorn web, 40 hores Seguretat en Entorns web, 40 hores.

BLOC “ELEMENTS EMPRESARIALS EBUSINESS” Economia de les Noves Tecnologies, 40 hores Adreça Estratègica de Negoci Electrònic, 40 hores eMarketing i eCommerce, 60 hores Aplicacions de Negoci Electrònic, 20 hores.

BLOC “DESENVOLUPAMENT EBUSINESS” Consisteix en el desenvolupament d'un projecte tutoritzat de negoci electrònic. Es reconeixen 160 hores.

- “Avaluació de riscos ecològics i climàtics i impacte ambiental”

Coordinador: Juan Bellot
Contrapart: Institut Superior de Tecnologia i Ciències Aplicades (InSTEC)
Codi: PH127

Resum:
S'imparteix un diplomat entre el InSTEC i la UA amb la finalitat de proveir als participants de totes aquelles eines que resulten eficaces per a l'avaluació de la vulnerabilitat dels territoris davant els riscos per a poder eliminar o mitigar el seu impacte sobre la població i els ecosistemes naturals. Aquest diplomat fa èmfasi en les mesures que s'han de prendre per a disminuir els impactes dels desastres sobre els ecosistemes naturals. És un objectiu fonamental que les persones que gestionen els riscos adquirisquen el nivell científic tècnic necessari per a elevar l'eficiència de les seues accions i que servisca de marc perquè el diplomat puga ser impartit en altres regions d'Amèrica Llatina, on les anomalies del temps meteorològic aquesta cobrant quantioses vides i deteriorant el paisatge d'aquests països.

 

CURSOS I CONFERÈNCIES:

- Curs de Postgrau “Bases ecològiques i biogeográfiques per a la gestió ambiental”

Contrapart: Museu Nacional d'Història Natural de L'Havana
Responsable: Victoriano Peiró Clavell
Codi: PH118

Dirigit a:
Graduats de nivell superior en les especialitats de Biologia, Geologia, Agronomía i forestals que desenvolupen la seua activitat professional, principalment, en Universitats, Museus, o Centres d'Investigació.

Objectiu general:
Formació cientificotècnica en temàtiques com: Biogeografía ecològica, Biogeografía històrica, Paleobiogeografía, GIS, Biodiversitat, Ecologia del paisatge i Gestió i impacte ambiental del litoral.

Descripció del programa:

· Mòdul I : Fonaments de la Biogeografía Històrica i Ecològica, Biogeografía de la Biota Antillana : Febrer – Març . 60 hores.

- Curs 1. Introducció: Panorama Mundial fins a arribar A Cuba.
- Curs 2. Història de la Biogeografía.
- Curs 3. Biogeografía Ecològica.
- Curs 4. Biogeografía Històrica.
- Curs 5. Anàlisi de la Biota Antillana per grups.

Professorat: Dr. Manuel A. Iturralde Vinent. Dr. Giraldo Alayón. Dr. Antonio López Almirall. Jorge L. Fontenla. Museu d'Història Natural de L'Havana (Cuba).

· Mòdul II : Gestió Ambiental i Biodiversitat: Març-Abril. 120 hores.

- Curs 6. Impacte Ambiental.
- Curs 7. Gestió del Mig Litoral i Marí
- Curs 8. Ecologia del Paisatge.
- Curs 9. La Biodiversitat i els seus Mètodes.
- Curs 10. GIS en Ecologia
- Curs 11. Aplicacions GIS i GPS en gestió i conservació de vertebrats.

Professorat: Dr. Eduardo Seva (José Enrique Tomás), Dr. Just Bayle, Dr, Antonio Gómez Sal, Dr. José Manuel de Miguel, Dr. Joaquín Martín, Dr. Victoriano Peiró (Daniel Jiménez). Universitat d'Alacant.

- Taller "Unitats d'habitatge d'emergència en la trama urbana de L'Havana Vella"

Coordinador: Cesar Daniel Sirvent Pérez
Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana.
Codi: PH125

Dirigit a:
Estudiants de 4º curs d'arquitectura de la Universitat d'Alacant.

Objectiu general:
Aquest projecte es va materialitzar amb la creació d'un grup de treball format per alumnes de l'assignatura, que es va dedicar a elaborar propostes d'habitatges temporals i d'emergència dins de la trama urbana de Havana Vella.

Descripció del programa:
El projecte de col·laboració es va crear amb la idea fonamental d'aportar un nou enfocament en les intervencions sobre el patrimoni edificat de Havana Vella: noves propostes constructives i solucions proyectuales assenyades, creatives i funcionals, acords amb l'arquitectura contemporània, per a donar resposta a un problema real (amuntegament de la població i escassesa d'habitatge en Havana Vella).
Es van elaborar un total de 44 propostes d'intervenció per part dels alumnes. En l'actualitat, s'ha organitzat una exposició que presenta 40 d'aquests treballs en la mateixa Havana Vella (local en la/ c Amargor, 60), i que es va inaugurar pel propi Eusebio Leal, director de l'Oficina de l'Historiador, i s'està redactant una publicació que arreplega tota la informació inicial, desenvolupament i propostes elaborades en el marc d'aquest Taller de Construcció.

- Simposi Humboldt

Coordinador: Irene Prüfer
Contrapart: Casa Humboldt de L'Havana
Codi: PH133

Breu resum de l'activitat:
El simposi tenia com objectiu discutir el concepte de naturalesa de Alexander von Humboldt i les seues relacions amb Espanya i Centreamèrica, especialment Cuba. La presència de la Directora de la Casa Humboldt va contribuir de manera essencial a l'èxit de l'activitat. Rosa María González va parlar sobre una polèmica científic-literària cubana entorn de l'obra d'Alejandro de Humboldt amb derivacions a un tema històricament censurat, el problema de l'esclavitud.
Amb la invitació de la representant cubana es van reactivar els llaços estrets des de 1995 entre la Universitat de L'Havana, la Casa Humboldt i la Càtedra Humboldt de la Havana i la Universitat d'Alacant, en concret per les investigacions realitzats per les Professores Irene Prüfer Leske I Rosario Martí Marco entorn de la figura de Alexander von Humboldt.

- “Especialista en organització i gestió de l'Administració Pública”

Coordinador: José Chofre
Contrapart: Centre Coordinador d'Estudis de Direcció del M.E.S
Codi: PH114

Resum:
Programa de postgrau per a intensificar la preparació jurídica dels quadres dirigents de l'Estat i del Govern cubans. Pretén contribuir a la modernització de l'Administració Pública a Cuba, fomentant al seu torn una major sensibilitat en el respecte a la cultura jurídica basada en l'Estat constitucional de Dret.

El Diplomat està dirigit a directius de les administracions públiques i de les empreses cubanes, professors de les Universitats i centres de preparació dels Organismes de l'Administració Central de l'Estat.

El títol d'especialista s'estructura en 10 mòduls de 20 hores cadascun.

- “Aplicació de tenyiments en ciment”

Coordinador: Servando Chinchón
Contrapart: Institut Superior Politècnica JAE. (CUJAE)
Codi: PH131

Resum:
El context geogràfic i de patrimoni històric de L'Havana Vella , declarada per la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat; amb un elevada concentració d'edificis per estudiar, caracteritzar i rehabilitar; justifica la realització d'estudis, que siguen ràpids, precisos i sobretot econòmics per la quantitat d'assajos que es requereixen.

Recolzant-nos en una patent d'invenció, desenvolupada en el Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant pel prof. Servando Chinchón, amb la col·laboració de diversos Laboratoris Acreditats de la Comunitat Valenciana (ALACAV) i l'Institut Espanyol del Ciment i les seues Aplicacions (IECA); que es basa en un procés determinació de tenyiments selectives per a la seua aplicació en l'estudi de morters i formigons, es poden caracteritzar gran quantitat d'edificacions per a determinar els materials originals, amb una elevada rapidesa i economia, i sobretot de forma no intrusiva i reversible.

El Professor Pedro Tejera va visitar la UA al maig per a posar a punt el mètode i estudiar i avaluar les condicions i en les quals es va a aplicar. El Professor Raúl prat va avaluar a L'Havana les condicions dels edificis on es realitzaran assajos, així com la possibilitat d'estendre els mesuraments a altres construccions de períodes arquitectònics més moderns.

- “Curs de postgrau de Sociologia en el CEDEM”

Coordinador: Jordi Hurtado
Contrapart: Facultat de Sociologia de la Universitat de L'Havana
Codi: PH120

Resum:
Cursos de 20 hores que s'han desenvolupat fins a 2005 en el Centre d'Estudis Demogràfics (CEDEM) dirigit a professors i investigadors que pretenen contribuir al desenvolupament d'investigacions d'alt nivell científic, aportant resultats de gran impacte social que contribuïsquen al progrés del país i de la societat. Els cursos estan dirigits principalment a professors de l'Institut d'Estudis Demogràfics de la Universitat de L'Havana, centre que posseeix un caràcter pluridisciplinar ja que integra a economistes, geógrafs, mèdics i matemàtics i a professors de la Facultat d'Economia de la mateixa universitat.

Des de 2006 es desenvolupen cursos de Formació del Professorat de la Facultat de Sociologia de L'Havana.

Professors: Antonio Escudero, Jorge Hurtado, Carmen Ródenas i Mónica Martí.

 

 

 

Convocatòries

a) Cursos d´ idiomes PDI (Anglès, francès, alemany)

En col·laboració amb la Societat de Relacions Internacionals, qui s'encarrega de l'organització dels cursos, s'han organitzat 2 convocatòries de cursos per al PDI d'anglès, francès i alemany al llarg del període acadèmic 2006-2007. En total han assistit 35 professors.

A més s'ha organitzat cursos de nivell intermedi alt especialment per a PDI.

- Personal de la UA:

La convocatòria de cursos d'idiomes del programa AULES per al present any acadèmic 2006-0007 s'ha oferit, per segon any consecutiu, tant al PAS com al PDI.

El PDI podrà optar al seu torn per altra convocatòria específica del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació referida exclusivament a l'idioma anglès en els nivells Intermedi, Intermedi-Alt i Avançat.

Atenent al plantejament institucional de la Universitat, serà incompatible realitzar la inscripció en ambdues convocatòries.

Els idiomes impartits són Anglès, Alemany i Francès des de nivell inicial fins a avançat. El curs es divideix en dos quadrimestres, un d'octubre a febrer i el segon de febrer a juny.

Els professors que van assistir als cursos van anar:

Cognoms Nom Idioma Nivell
ANTÓN BOTELLA JOSEFA alemany Inicial
ANTON SEMPERE JOSE francès Pre-Intermedi
ARUKAEVU RIIA francès Bàsic
BROTONS MOLINERO FRANCISCO JAVIER francès Pre-Intermedi
CÁMARA SEMPERE HÉCTOR francès Bàsic
CHARQUES GÁMEZ ROCÍO francès Intermedi
COLOMA TORREGROSA PILAR inglès Bàsic
CORACHÁN SWIDZINSKÁ IRENE inglès Bàsic
DENIA CUESTA ALFONSA alemany Pre-Intermedi
ESTEVE GUILLÉN ANNA francès Inicial
FERNÁNDEZ JAÉN JORGE inglès Pre-Intermedi
FLORES RUIPÉREZ JESÚS alemany Bàsic
GALLARDO ALBAJAR MIGUEL francès Intermedi-Alt
GUTIÉRREZ LLORET SONIA inglès Bàsic
HURTADO ASENCIO PILAR francès Inicial
IGLESIAS GARCÍA MAR francès Intermedi
LAPEÑA PÉREZ CRISTINA inglès Bàsic
LEMUS YEGRES LIVED francès Inicial
LÓPEZ SUÁREZ FRANZ EDWIN francès Bàsic
MASSINI MARCELA francès Bàsic
MONTOYA RUBIO BERNAT inglès Pre-Intermedi
NAVARRO FUSTER VÍCTOR inglès Intermedi
NAVARRO VERA JOSÉ RAMÓN inglès Pre-Intermedi
ORTIZ PILARES HUGO ENRIQUE francès Bàsic
PATRAS NADEJDA francès Inicial
PÉREZ SANCHO CARLOS francès Pre-Intermedi
PERIS FERRANDO JOSEP ENRIC alemany Bàsic
POMARES PUIG CRISTINA francès Pre-Intermedi
PRIETO ALFONZO RICHARD inglès Pre-Intermedi
RODRÍGUEZ LARA ISMAEL francès Bàsic
RUIZ FEMENIA JOSE RUBEN alemany Pre-Intermedi
SALAVAGIONE HORACIO JAVIER inglès Pre-Intermedi
SALCEDO DIAZ RAQUEL alemany Pre-Intermedi
SILVESTRE ALBERO ANA MARÍA inglès Pre-Intermedi
ZABALZA ARBIZU JUAN ANGEL alemany Bàsic

 

b) Cursos d'anglès específics per al PDI.

A més s'ha organitzat cursos de nivell intermedi alt especialment per a PDI.

- PDI:

Aquests Cursos s'ofereixen per als nivells d'anglès Intermedi, Intermedi-Alt i Avançat. Aquells amb un nivell distint d'anglès. Els interessats en els idiomes alemany i francès remetin-se a la Convocatòria de Cursos d'Idiomes per al Personal de la UA.

Dirigit a:
Personal Docent i Investigador i a becaris d'investigació de convocatòria pública de la Universitat d'Alacant (segons llistat del Vicerectorat d'Investigació curs 06-07). Cursos finançats pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional.

Organitza:
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals a través de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, Programa A.U.L.A.S.

Aquests cursos tenen com fi promoure la mobilitat docent del PDI de la UA en el programa Sócrates Erasmus ("Teaching Staff Mobility"), asseure les bases per a la docència impartida en idioma estranger en la pròpia UA, i facilitar la comunicació internacional del PDI.

1ª edició: Total 42 assistents

· Grup Intermedi 1: 12 assistents
· Grup Intermedi-Alt 1: 9 assistents
· Grup Intermedi-Alt 3: 13 assistents
· Grup Intermedi 3: 8 assistents

2ª edició: 36 assistents

· Grup Intermedi I: 12 assistents
· Grup Intermedi III: 8 assistents
· Grup Intermedi-Alt I: 8 assistents
· Grup Intermedi-Alt III: 8 assistents

3ª edició: 32 assistents

· Grup Intermedi I: 14 assistents
· Grup Intermedi Alt I: 10 assistents
· Grup Intermedi Alt III: 8 assistents

4ª Edició: 35 assistents

· Intermedi Alt I: 16 assistents
· Avançat: 19 assistents

5ª edició: 28 assistents

· Intermedi-Alt I: 7 assistents
· Intermedi-Alt III: 10 assistents
· Avançat: 11 assistents

6ª edició: 32 assistents

· Intermedi-Alt I: 10 assistents
· Intermedi-Alt III: 7 assistents
· Avançat: 15 assistents

Total assistents en totes les edicions: 205 Professors.

 

c) Programa Propi Relacions Internacionals

Convocatòria 06-07:
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació va publicar el 20 de febrer de 2007 les bases del Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals de la UA per a l'any 2007.

Objecte i quantia:
Regular la concessió d'ajudes econòmiques per a finançar activitats que fomenten l'intercanvi del col·lectiu docent de la Universitat d'Alacant amb altres centres estrangers, vinculats a l'educació superior, a la investigació i, en general, a activitats relacionades amb l'àmbit acadèmic i cultural. La quantia establida és de 140.000 euros, procedents dels pressupostos de la Universitat d'Alacant.

Beneficiaris:
Podran presentar-se o participar en aquestes ajudes, que tenen caràcter nominatiu d'acord amb la llei 38/2003, el Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant, de forma individual, o a través dels Departaments, Instituts, Escoles o Facultats on es troben adscrits.

Activitats a desenvolupar:

1. Presentació de ponències i comunicacions en congressos de caràcter internacional.

2. Estades breus (màxim 2 setmanes) del Personal Docent i Investigador (PDI) de la UA en centres estrangers vinculats a l'educació superior o la investigació. Queden excloses expressament les estades de docents en universitats que tinguen establits acords “Erasmus” amb la UA.

3. Estades de llarga durada (màxim 8 setmanes) del PDI de la UA en centres estrangers vinculats a l'educació superior, o la investigació.

4. Estades breus (màxim 2 setmanes) en la Universitat d'Alacant de Personal Docent i Investigador, procedent dels centres estrangers vinculats a l'educació superior, o la investigació. Queden excloses expressament les estades de docents que tinguen establits acords “Erasmus” amb la UA, amb l'excepció dels països corresponents a les dues últimes ampliacions de la UE (2004: Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, Eslovènia, República Txeca, Polònia, Hongria, Xipre, Malta i 2007: Bulgària i Romania)

5. Accions de mobilitat contemplades en els convenis internacionals vinculats i gestionats pel Vicerectorat.

6. Accions de mobilitat encaminades a la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior en la UA, sol·licitades necessàriament pels Centres.

A l'efecte de la present convocatòria, s'entén per accions de mobilitat encaminades a la implantació del EEES, les destinades a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques referides a:

- Implantació del sistema de crèdits ECTS
- Metodología Docent.
- El nou programa Life long learning 2007-13:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

7. Estades del PDI per al perfeccionament d'idiomes en universitats estrangeres. Tindran prioritat els sol·licitants que complisquen una o més de les següents condicions:

- Realitzar activitat internacional en tasques de docència i mobilitat d'alumnat en la UA:

- Acreditar el coneixement d'idioma estranger, a través dels següents certificats:

 

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ:

Per resolució de 30 de maig de 2007 de la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació es concedeixen les ajudes, segons els següents criteris de distribució:

1. Criteris:

- Dotar cadascuna de les accions amb el següent percentatge dels fons:

· “Ponències i comunicacions”: 26%
· “Estades breus”: 04%
· “Estades llarga durada”: 31%
· “Estada PDI estranger en la UA”: 03%
· “Mobilitat per convenis”: 02%
· “Accions implantació del EEES”: 20%.
· “Perfeccionament d'idiomes”: 14%

- Distribuir les dotacions, segons els següents criteris:

2. Distribució de fons per Acció:

2.1. Presentació de ponències i comunicacions en congressos de caràcter internacional.

Cognoms Nom Desplaçament Dies Total
ALCARAZ VARO ENRIQUE
250 €
4
390 €
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO IGNACIO
1.000 €
4
1.140 €
ATIENZA RODRÍGUEZ MANUEL
400 €
4
540 €
BARRIO BARRIO JUAN ANTONIO
250 €
4
390 €
BERNÁ MARTÍNEZ JOSÉ VICENTE
250 €
4
390 €
BONET JORNET ANDRES
250 €
4
390 €
BRU RONDA CONCEPCIÓN
250 €
3
355 €
BUENO LÓPEZ AGUSTÍN
400 €
4
540 €
CALVO URBINA MARIA REYES
1.000 €
4
1.140 €
CÀMARA SEMPERE HÈCTOR
150 €
4
290 €
CARRILLO GÓMEZ ADELA ISABEL
250 €
4
390 €
DÍAZ ORUETA FERNANDO
1.000 €
4
1.140 €
FERREIRO PRIETO JUAN IGNACIO
250 €
4
390 €
GALLARDO ALBAJAR MIGUEL
250 €
4
390 €
GARCÍA GARCÍA AVELINA
400 €
3
505 €
GARCIA MARTINEZ JAVIER
1.000 €
4
1.140 €
GASCO GASCÓ JOSE LUIS
250 €
4
390 €
GIAMBRUNO DAY CYNTHIA
1.000 €
4
1.140 €
GIMÉNEZ BERTOMEU VICTOR M.
250 €
3
355 €
GOBERNA TORRENT MIGUEL ANGEL
1.000 €
4
1.140 €
GONZALEZ RAMIREZ MARIA REYES
250 €
4
390 €
GUERRERO LÓPEZ SALVADOR
150 €
4
290 €
GUIJARRO ESPÍ DAVID
1.000 €
4
1.140 €
HERRERO RODRÍGUEZ ENRIQUE
1.000 €
4
1.140 €
IÑIGUEZ SANCHEZ RAUL
250 €
4
390 €
IRLES MAS RAMON
250 €
2
320 €
IVORRA CHORRO SALVADOR
400 €
4
540 €
JIMENO MORENILLA ANTONIO MANUEL
250 €
3
355 €
LLOPIS PASCUAL FERNANDO
1.000 €
3
1.105 €
LÓPEZ LLORCA LUIS VICENTE
250 €
4
390 €
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ AURELIO
1.000 €
3
1105 €
MACIA ESPADAS NATALIA
150 €
3
255 €
MATEO PÉREZ MIGUEL ÁNGEL
250 €
4
390 €
MIRA-PERCEVAL PASTOR Mª TERESA
250 €
3
355 €
MOLINA AZORÍN JOSÉ FRANCISCO
1.000 €
4
1.140 €
MOLINA VIDAL JAIME
250 €
4
390 €
MORA PASTOR JUAN
250 €
4
390 €
MORALLÓN NÚÑEZ EMILIA
1.000 €
4
1.140 €
MULA FRANCO ANTONIO
1.000 €
4
1.140 €
NAJERA DOMINGO CARMEN
1.000 €
4
1.140 €
NICOLAU GONZÁLBEZ JUAN LUIS
400 €
4
540 €
ORTUÑO MARTÍNEZ BÁRBARA
1.000 €
4
1.140 €
PASTOR BRAVO MAR
250 €
3
355 €
PERAL CRESPO AMELIA
150 €
3
255 €
PINEDA GÓMEZ ANA MARÍA
250 €
4
390 €
PIQUERAS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
150 €
3
255 €
QUESADA SERGIO
250 €
4
390 €
SANCHEZ ROMERO JOSE LUIS
250 €
4
390 €
SEGOVIA EULOGIO ENRIQUE GONZALO
250 €
2
320 €
SEVILLA JIMÉNEZ MARTIN
1.000 €
4
1.140 €
SILVESTRE ALBERO JOAQUIN
250 €
4
390 €
SUAREZ SOTO ESPERANZA
250 €
3
355 €
SUAU PEREZ PABLO
1.000 €
4
1.140 €
TOMÁS JOVER ROBERTO
250 €
4
390 €
TORREGROSA MARTÍ Mª TERESA
1.000 €
4
1.140 €
UNTIEDT LECUONA CARLOS
1.000 €
4
1.140 €
VÁZQUEZ LUIS MAITE
400 €
4
540 €
YUS ASTIZ MIGUEL
1.000 €
4
1.140 €

 

2.2. Estades breus (màxim 2 setmanes) de PDI de la UA en els centres estrangers.

Cognoms Nom Desplaçament Dies Total
ÁLVAREZ AMORÓS JOSÉ ANTONIO
250 €
14
740 €
BUZZAQUI ECHEVARRIETA ADRIAN
1.000 €
11
1.385 €
GARCÍA LÓPEZ ALEJANDRA
1.000 €
14
1.490 €
MARTÍNEZ ESTESO MARÍA JOSÉ
400 €
7
645 €
RAMÓN MARTÍN AITANA
250 €
8
530 €
SALINAS MARTÍNEZ DE LECEA CONCEPCIÓN
250 €
14
740 €

 

2.3. Estades de llarga durada (màxim 8 setmanes) de PDI de la UA en centres estrangers.

Cognoms Nom Desplaçament Dies Total
BALTEIRO FERNÁNDEZ M. ISABEL
250 €
56
2.210 €
BENITO CHICOTE FRANCISCA
250 €
56
2.210 €
BORDERA SANJUÁN SANTIAGO
1.000 €
20
1.700 €
CARNERO FERNANDEZ MARÍA ANGELES
250 €
56
2.210 €
CUTILLAS FERRER JOSÉ FRANCISCO
1.000 €
56
2.960 €
ESCAPA GARCÍA LUIS ALBERTO
1.000 €
21
1.735 €
FARRÉ OLALLA LÍDIA
1.000 €
56
2.960 €
FERNÁNDEZ LÓPEZ MERCEDES
250 €
56
2.210 €
GÓMEZ-RICO NÚÑEZ DE ARENAS MARÍA FRANCISCA
1.000 €
56
2.960 €
GONZÁLEZ LAGIER DANIEL
250 €
56
2.210 €
MARHUENDA EGEA FRUTOS CARLOS
250 €
45
1.825 €
MELIS MAYNAR ANA
1.000 €
56
2.960 €
MUÑOZ REIG MARIA JOSE
1.000 €
30
2.050 €
NÁJERA PÉREZ ELENA
250 €
54
2.140 €
NUMA VALDEZ CATHERINE
250 €
56
2.210 €
SÁNCHEZ LÓPEZ ELENA
250 €
56
2.210 €
TABUENCA CUEVAS MARIA
250 €
56
2.210 €
TORTOSA MARTÍNEZ JUAN
1.000 €
31
2.085 €
VERDÚ FARACO JOSÉ RAMÓN
1.000 €
35
2.225 €

 

2.4. Estades breus (màxim 2 setmanes) de PDI, procedents de centres estrangers, vinculats a l'Educació Superior.

Cognoms Nom Desplaçament Dies Total
CAPORALE BIZZINI SILVIA
400 €
3
505 €
CIVIDANES HERNANDEZ JOSE LUIS
600 €
14
1.090 €
CLIMENT LLORCA MIGUEL ÁNGEL
600 €
8
880 €
HIDALGO NÚÑEZ MONTSERRAT
400 €
13
855 €
LÓPEZ CERDÁ MARCO ANTONIO
600 €
5
775 €

 

2.5. Accions de mobilitat contemplades en els convenis.

Cognoms Nom Desplaçament Dies Total
LLOPIS PASCUAL FERNANDO
1.000 €
14
1.490 €
MONTOYO GUIJARRO J. ANDRES
1.000 €
7
1.245 €

 

2.6. Accions de mobilitat encaminades a la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior en la UA.

  Cognoms Nom Total
FACULTAT DE DRET CARRASCO ANDRINO MARIA DEL MAR
750 €
FACULTAT DE DRET PASTOR SEMPERE CARMEN
750 €
FACULTAT D'ECONÒMIQUES CASADO DÍAZ JOSÉ MANUEL
6.500 €
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES CIFUENTES HONRUBIA JOSÉ LUIS
8.000 €
FACULTAT DE CIÈNCIES MANCHEÑO MAGÁN BALBINO JUAN
6.500 €
FACULTAT D'EDUCACIÓ ROIG VILA ROSABEL
4.000 €
ESCOLA DE RELACIONS LABORALS SIRVENT HERNÁNDEZ NANCY
1.500 €

 

2.7. Ajudes al PDI per al perfeccionament d'idiomes en universitats estrangeres.

Cognoms Nom Desplaçament Dies Total
AYELA PASTOR ROSA Mª
250 €
14
740 €
BARRA HERNANDEZ MARIA DEL PILAR
250 €
19
915 €
BERMEJO GÓMEZ JESÚS
250 €
21
985 €
CABAÑERO MARTÍNEZ MARIA JOSEFA
250 €
28
1.230 €
CENCERRADO MILLÁN EMILIO
250 €
26
1.160 €
GARCÍA CECILIA MARÍA CRISTINA
1.000 €
28
1.980 €
LEAL GONZALEZ MERCEDES EUGENIA
250 €
14
740 €
LIFANTE VIDAL ISABEL
250 €
21
985 €
LLOPIS VAÑO FRANCISCO
250 €
15
775 €
MIRANDA ENCARNACIÓN JOSÉ ANTONIO
250 €
28
1.230 €
NÚÑEZ GRAÑÓN MERCEDES
250 €
26
1.160 €
PASTOR SEMPERE CARMEN
250 €
12
670 €
PLANELLES IVÁÑEZ MONTSERRAT
250 €
26
1.160 €
RAMOS LÓPEZ FERNANDO
1.000 €
31
2.085 €
REAL VILLARREAL MARIANO A.
250 €
22
1.020 €
SEMPERE ORTELLS JOSÉ MIGUEL
250 €
14
740 €
SEMPERE TORTOSA MIREIA LUISA
250 €
19
915 €
ZARAGOZA SÁEZ PATROCINIO DEL CARMEN
250 €
21
985

 

 

 

Activitats de sensibilització (Jornades, Seminaris, Fira Coopeació…)

· Octubre-06:

- 17/10/06:
Seminari “Dona i Desenvolupament Humà en el Nord del Marroc”, organitzat per l'Associació Entrepobles

Fullet del Seminari “Dona i Desenvolupament Humà en el Nord del Marroc”

 

- 17/10/06:
Curs Internacional Cooperativisme i Desenvolupament Rural.

Fullet del Curs Internacional Cooperativisme i Desenvolupament Rural

 

· Novembre-06:

- 11/11/06:
Premi ABC Solidari, destinat a promoure i donar suport l'acció solidària dels joves universitaris espanyols.
http://www.abcsolidario.com/solidario.asp

- 11/11/06:
I Jornades de Codesenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Fullet de les I Jornades de Codesenvolupament de la Comunitat Valenciana

 

- 11/11/06:
Jornades de sensibilització conflictes oblidats i vies per a la reconstrucció de la pau.

Cartell de les Jornades de sensibilització conflictes oblidats i vies per a la reconstrucció de la pau de Caritas de la Comunitat Valenciana

 

· Desembre-06:

- Inauguració exposició 10º aniversari Projecte Havana: Un pont entre cultures.

Cartell de la Inauguració exposició 10º aniversari Projecte Havana: Un pont entre cultures

 

· Gener-07:

- 9/01/07: El BusDelMilenio és un Projecte de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament dirigit a estudiants de l'ESO, públic universitari i general. Està basat en dos elements: una Campanya de Comunicació i Sensibilització i una Exposició Itinerant.

L'objectiu del projecte és informar, sensibilitzar i implicar als visitants en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), marcats per l'ONU per a reduir les grans desigualtats mundials en l'any 2015. El projecte, donada la naturalesa sanitària de medicusmundi, farà especial èmfasi en els ODM relacionats amb la salut.

El BusDelMilenio viatjarà durant 18 mesos per Espanya, recorrent 28 províncies, 88 localitats i al voltant de 12.000Km. En concret, el Bus romandrà del 9 al 31 de gener de 2007 en la província d'Alacant, temps en el qual recorrerà deu poblacions. En la Universitat d'Alacant romandrà els dies 10 i 11 de gener de 2007 .

Cartell d'El BusDelMilenio

 

· Febrer-07:

- 19/02/07: El Projecte “Havana” rescata el patrimoni cubà des d'Alacant. Publicat en el periòdic “Sí se puede”.

Publicació en el periòdic "Sí se puede" de l'artícle "El Projecte Havana rescata el patrimoni cubà des d'Alacant"

 

· Març-07:

- 21/03/07: Conferencia “Desastres Ecològics ocasionats per Activitats Mineres, a càrrec de Nicanor Alvarado, dirigent de les rondes camperoles (Perú) i de Daan Janssens Coordinador de CATAPA (Comitè Acadèmic tècnic d'assessorament a problemes ambientals).

· Maig-07:

- 21/05/07: Jornades sobre “Turisme i desenvolupament rural: visions i experiències des d'Amèrica Llatina”.

Fullet de les Jornades sobre “Turisme i desenvolupament rural: visions i experiències des d'Amèrica Llatina”

 

 

 

Divulgació Activitats

- DOSSIER DE PREMSA INTERNACIONAL

Al llarg del present curs hem desenvolupat una selecció de les notícies més destacades de caràcter internacional, el contingut del qual pot obtenir-se en:
http://www.ua.es/es/internacional/prog07/noticias/noticias07.html