Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Després de la reestructuració de l'equip de govern de la Universitat d'Alacant, duta a terme pel rector al setembre de 2006, es crea, entre altres, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació.

Els objectius d'aquest Vicerectorat es resumeixen en tres apartats:

1. Promoure la internacionalització de la Universitat.

2. Coordinar els programes de mobilitat nacional i internacional, tant dels estudiants i el professorat com del personal d'administració.

3. Impulsar les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

Entesa la internacionalització com un objectiu transversal de la Universitat d'Alacant, que implica accions i nivells d'actuació diversos, el Vicerectorat assumeix la responsabilitat de dotar aquest conjunt d'accions de la necessària coherència i d'assegurar-ne la coordinació, a més d'impulsar i dirigir les actuacions que concreten els seus objectius.

El Vicerectorat comprèn les següents unitats per a la consecució dels seus fins:

- el Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat,
- l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals y
- el Centre d'Estudis Orientals.