Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

RELACIONS INTERNACIONALS

 

· Mobilitat
· Centre d'Estudis Orientals

 

 

 

Mobilitat

· Mobilitat del Personal d'Administració i Serveis
· Mobilitat del Personal Docent i Investigador
· Mobilitat dels Alumnes

 

La UA, a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, promou i gestiona la cooperació universitària internacional: els intercanvis d'alumnat, professorat i personal d'administració i serveis, en un imparable procés d'internacionalització de les institucions d'educació superior a Europa i a tot el món.

 

 

 

· Mobilitat del Personal d'Administració i Serveis

Mobilitat internacional:

DENOMINACIÓ DEL CURS IDIOMA ASSISTENTS
PERFECCIONAMENT ANGLES (ELAC-CONVENI BATH)
ANGLES
6
AJUDES PERFECCIONAMENT IDIOMES EN UNIVERSITATS EUROPEES
ANGLES
10
FRANCES
4
ALEMANY
2
TOTAL 
22

 

 

 

· Mobilitat del Personal Docent i Investigador

1. La mobilitat “Teaching Staff Mobility” del professorat dins del programa Erasmus és de les més grans de les universitats espanyoles, com s'aprecia en el quadre següent:

- Nombres absoluts d'intercanvis realitzats

Cursos 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
Total professors
17
20
30
39
59
79
72
52
48
Total setmanes
30
28
41
50
70
94
88
62
51


Països majoritaris de destinació:

Destinació Professors %
Alemanya
11
22,92 %
Bèlgica
1
2,08 %
Xipre
1
2,08 %
Dinamarca
1
2,08 %
Finlàndia
1
2,08 %
França
11
22,92 %
Grècia
1
2,08 %
Holanda
2
4,17 %
Irlanda
1
2,08 %
Itàlia
9
18,75 %
Lituània
1
2,08 %
Noruega
2
4,17 %
Regne Unit
3
6,25 %
Rep. Txeca
1
2,08 %
Suïssa
2
4,17 %

 

Gràfic de la mobilitat del Professorat per Centres dins del programa Erasmus

 

El 2006-07, 48 professors de la UA van impartir docència en universitats europees en períodes d'una o dues setmanes, i la UA va acollir un nombre similar de docents procedents d'universitats sòcies que van impartir classe als nostres alumnes i constitueixen un element valuosíssim de la internacionalització de la nostra universitat, la nostra docència i les nostres aules.


2. El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació convoca un programa d'ajudes per a mobilitat i estades del personal docent i investigador de la UA en centres estrangers vinculats a l'educació superior o la investigació.

- Convenis internacionals:

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació ha encoratjat i donat suport a la signatura de nombrosos convenis específics i marcs de col·laboració universitària internacional, subscrits amb un gran nombre d'institucions universitàries així com amb Ministeris i altres entitats.

- Ensenyaments de llengües de la Societat de Relacions Internacionals:

La convocatòria de cursos d'idiomes del programa AULAS 2006-2007, s'ha dirigit tant al Personal d'Administració i Serveis com al Personal Docent i Investigador i a Becaris d'Investigació de convocatòria pública. Al seu torn, el PDI ha pogut optar per altra convocatòria específica d'aquest Vicerectorat, referida exclusivament a l'idioma anglès per a certs nivells.

Igualment AULAS organitza periòdicament el pla de formació en idiomes per a alumnes Sócrates-Erasmus que han obtingut una plaça d'intercanvi, per als quals organitza Cursos de Cultura, Civilització i Sistema universitari.

 

 

 

· Mobilitat dels Alumnes

1. El Programa Erasmus continua sent el programa més destacat i important per l'èxit i les repercussions que té, i és l'embrió i l'origen de l'actual procés d'integració de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Durant aquest curs ha finalitzat el programa Sòcrates II (2003/04-2006/07), que ha donat pas al nou Programa d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme), que continua integrant l'acció Erasmus. La Universitat d'Alacant ha renovat amb èxit la Carta Universitària Erasmus (Erasmus University Charter) per al període 2007/08-2012/13.

La UA manté acords Erasmus amb 369 institucions d'educació superior (33 més que el curs anterior), entre les quals continuen destacant Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit.

Gràfic dels acords Erasmus per Països

 

En la seua política cap a les universitats d'Europa Central i de l'Est, després de la incorporació de deu nous membres a la Unió Europea al maig de 2004, cal destacar la creixent relació amb Letònia, Lituània i Estònia.

Gràfic circular dels acords Erasmus per Països d'Europa de l'Est

 

La mobilitat de l'alumnat Erasmus està en constant creixement, com s'aprecia en aquest gràfic amb dades dels últims 4 anys:

Gràfic dels Alumnes Erasmus enviats i acollits en els últims 4 anys

 

El 2006-07, 1.012 alumnes d'universitats de la Unió Europea van triar la nostra Universitat per a fer una estada d'estudis de mig curs o de curs complet. Aquest èxit com a universitat de destinació europea s'acompanya de notables esforços per a estimular i incrementar l'eixida de 518 dels nostres alumnes des de la UA a universitats europees, esforços en els quals la UA ha rebut el suport de la Generalitat Valenciana, institucions bancàries i caixes d'estalvi, i ajuntaments.

Gràfic dels Alumnes Erasmus per Centre durant el curs 2006-07

 

2. Un segon integrant destacat de la Mobilitat Internacional que desenvolupa la UA és el seu Programa Propi d'Internacionalització, (Programa de Mobilitat No Europea), a través del qual els estudiants obtenen beques, i pel qual la nostra Universitat té convenis d'intercanvi signats amb universitats dels EUA, Canadà, Austràlia, Mèxic i Xile.

En 2006-07, 23 alumnes de la UA han realitzat estades d'estudi en universitats no europees.

 

 

 

Centre d'Estudis Orientals

El Centre d’Estudis Orientals es va constituir l’any acadèmic 1998-1999. Dissenya i imparteix cursos de llengua, cultura i economia xinesa, japonesa i coreana per a universitaris (convalidables per crèdits de lliure elecció), docents (homologables amb hores ICE) i per a professionals i interessats en general, en horari de matí, de vesprada i dissabtes, durant el curs acadèmic, i intensius al mes de juliol.

El CEO combina l’oferta de cursos amb l’organització d’activitats extracurriculars, d’enfocament multidisciplinari: conferències a càrrec dels millors especialistes, projeccions de pel·lícules, concerts, exposicions, etc., a fi d’afavorir l’apropament i el coneixement dels països d’Àsia Oriental entre la comunitat universitària, l’àmbit empresarial i la societat, i contribuir a una actuació millor tant en els aspectes econòmics com en els culturals.

A més, està constituint un fons bibliogràfic sobre llengua, comerç internacional, història, literatura, art, pensament i religió, política internacional i relacions internacionals d’Àsia Oriental, disponible a la Biblioteca General de la Universitat d’Alacant, i participa en la realització d’activitats i cursos amb institucions públiques i privades.

Durant l’any acadèmic 2006-2007, el Centre d’Estudis Orientals ha continuat registrant l’increment progressiu anual del nombre d’alumnes matriculats als seus cursos, que ha arribat fins als 500 estudiants, provinents en un 50% de la comunitat universitària i en l’altre 50% del món empresarial i de la societat alacantina en general.

La programació d’activitats extracurriculars ha constat de:

- 6 conferències:

· La Caligrafía China en Japón, conferència a càrrec de Paloma Fadon, Doctora en Belles Arts i especialista en art d’Àsia Oriental.

· El Ninja, Historia y tradición hasta nuestros días; conferència a càrrec de Juan Manuel Serrano Guillén, Shihan 15º Dan de Ninjutsu Bujinkan, mestre internacional diplomat al Japó pel Sôke Dr. Masaaki Hatsumi.

· Work and Life of Japanese Women in the Age of Globalization, conferència en anglès amb projecció simultània de la versió en castellà, a càrrec de Kazuo Stato, professor de la Facultat d’Educació de la Universitat de Chiba, Japó, i expert en estudis de gènere. Acte organitzat en col·laboració amb el Vicerectorat d’Extensió Universitària i el Centre d’Estudis de la Dona de la Universitat d’Alacant amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

· Feng Sui o el arte chino de vivir, conferència a càrrec de Luis Cano, diplomat en Naturopatia, Fisioteràpia i Acupuntura.

· La ceremonia del té japonesa, conferència a càrrec de Mayumi Yoneda, col·laboradora docent del Centre d’Estudis Orientals.

· El Ikebana: Arte floral japonés, conferència a càrrec de Yoshie Sakai.

- 2 concerts:

· Concert de Koto (arpa japonesa), a càrrec de la musicòloga Yoshie Sakai (21 de març)

· Concert de Koto (arpa japonesa), a càrrec de la musicòloga Yoshie Sakai, activitat organitzada en col·laboració amb la Seu Universitària Ciutat d’Alacant (13 de juliol).

- 8 pel·lícules, projectades al IV Cicle d’Àsia Oriental, en VOS, de caràcter mensual, en col·laboració amb la Seu Universitària Ciutat d’Alacant:

· Sang Woo y su abuela, del director coreà Jeong-Hyang Lee.

· Hierro 3, del director coreà Seung-Yeon Lee.

· Ebrio de mujeres y pintura, del director coreà Kwon-Taek Im.

· Bichunmoo, (la llegendària història de l’amor i el destí d’un guerrer), del director coreà Young-Jun Kim.

· El ocaso del samurai, dirigida per Yoji Yamada.

· Nadie sabe, dirigida per Hirokazu Kore-eda.

· Carta de una mujer desconocida, dirigida per Xu Jinglei.

· Juntos, dirigida per Chen Kaige.

- El Centre d’Estudis Orientals ha col·laborat amb el Museu de la UA en l’organització d’una exposició de gravats japonesos i amb el Centre d’Estudis de la Dona en el desenvolupament del Dia Internacional de la Dona.

- A més, en febrer, hem celebrat l’Any Nou Xinès, amb la participació de 120 assistents.