Saltar apartados

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DELS ESTUDIANTS

 

 

CONSELL D'ESTUDIANTS

 

Web

http://web.ua.es/va/consejo-alumnos/

(art. 171 EUA)

1. El Consell d'Estudiants és l'òrgan col·legiat de representació de l'alumnat. Estarà compost, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari i les i els representants dels claustres de facultat o escola.

2. El reglament de règim intern, que en determinarà les funcions, organització i funcionament, haurà de ser aprovat pel Consell de Govern, a proposta del Consell d'Estudiants.

3. Igualment, el Consell de Govern haurà d’aprovar el reglament marc relatiu a les delegacions d'estudiants, a proposta del Consell d'Estudiants.

Pujar

PRESIDENTA O PRESIDENT DEL CONSELL D'ESTUDIANTS

 

(art. 172 EUA)

1. La presidenta o president del Consell d'Estudiants és el màxim òrgan unipersonal de representació de l'alumnat. Serà elegit pel Consell d'Estudiants d'entre els seus integrants, d'acord amb el procediment que establisca el seu reglament, i nomenat per la rectora o rector.

2. Correspon a la presidenta o president del Consell d'Estudiants:

a) Representar el Consell d'Estudiants davant els diversos òrgans de la Universitat.

b) Convocar i presidir el Consell d'Estudiants.

c) Qualsevol altra funció que li encomane el Consell d'Estudiants.

Pujar

DELEGACIONS D'ESTUDIANTS

 

Web

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:
http://web.ua.es/va/delegacion-estudiantes-economicas/

 

Facultat de Ciències:
http://ciencias.ua.es/va/organitzacio/delegacio-d-alumnes.html

 

Facultat de Ciències de la Salut:

http://fcsalud.ua.es/va/organitzacio/delegacio-estudiants.html

 

Facultat de Dret:
http://web.ua.es/va/delegacion-alumnos-derecho/delegacio-d-alumnes-de-dret.html

 

Facultat d'Educació:
http://educacio.ua.es/va/estructura-y-organizacion/alumnado/delegacion-de-alumnado.html

 

Facultat de Filosofia i Lletres:
http://lletres.ua.es/va/delegats-des-per-titulacio-i-curs.html

 

Escola Politècnica Superior:
http://www.eps.ua.es/va/delegacion-estudiantes/

(art. 173 EUA)

1. En cada facultat o escola hi haurà una delegació d'estudiants, com a òrgan de representació col·lectiva. Cada delegació estarà composta, com a mínim, per l'alumnat del Claustre Universitari elegit en representació de cada facultat o escola i per l'alumnat dels respectius claustres de centre.

2. El reglament de règim intern de cada delegació, que en determinarà les funcions, composició i funcionament, haurà de ser aprovat per la junta de centre corresponent.

Pujar

ÒRGANS SECTORIALS

 

(art. 174 EUA)

El Consell d'Estudiants podrà establir òrgans sectorials de representació d'estudiants amb l'objectiu de canalitzar la participació de l'alumnat en temes d'interès universitari. Aquests òrgans tindran un reglament aprovat pel Consell de Govern, a proposta del Consell d'Estudiants.

Pujar

Secretaria General


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464