Saltar apartados

BASES CONCURS FOTOGRÀFIC ART I CREENCES


 

PUBLICACIÓ EN EL BOUA:

 

BASES

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant convoca el concurs fotogràfic titulat «Art i creences», amb la col·laboració de la Comissió Diocesana per al Diàleg entre la Fe i la Cultura.

La finalitat del concurs és la realització d’una exposició temporal de les fotos seleccionades.

 

1. TEMÀTICA

Les fotografies o les composicions fotogràfiques presentades al concurs tindran com a temàtica l’art en relació a les diferents creences religioses.

S’haurà de justificar degudament l’autorització de les persones que apareixen en la imatge, sempre que aquestes siguen reconegudes. Si la fotografia és seleccionada es requerirà a l’autor o l’autora els permisos corresponents abans de la impressió de les imatges.

 

2. PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones majors de setze anys de qualsevol nacionalitat i país de residència.

 

3. TÈCNICA/REQUISITS

Cada concursant presentarà una fotografia. S’hi estableixen dues categories càmera-objectiu i mòbil. Hauran de ser originals i inèdites, i no haver sigut presentades o premiades en altres concursos o exposicions, i el responsable que això siga així serà l’autor o l’autora. El jurat desestimarà qualsevol obra formada per elements que no siguen originals i que puguen ser copiats de qualsevol base de dades gràfica. La tècnica serà lliure, tenint en compte que les fotografies hauran de ser reproduïdes posteriorment en diferents suports i materials. Les fotografies seran presentades en format JPG a 300 ppp i amb una resolució mínima de 3.000 píxels en el seu costat menor, amb un pes màxim de 5 megapíxels. La fotografia es presentarà a color o en blanc i negre, i inclourà la llegenda «Art i creences».

 

4. FORMA DE PRESENTACIÓ

La presentació de les obres es farà de manera electrònica a través del formulari habilitat en la pàgina web de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant:

https://s.ua.es/Ajqn

Seran sol·licitades les dades següents: nom i cognoms de l’autora o autor, número del NIF o NIE, telèfon, correu electrònic, pseudònim, títol o lema de l’obra, explicació de l’obra i arxiu amb l’obra adjunta. Les dades personals quedaran ocultes i no es coneixeran fins a que es publique la resolució del jurat.

L’arxiu presentat ha de tenir un mínim de 1 Mb i no podrà excedir els 5 Mb. El nom del fitxer no ha de contenir cap dada personal que permeta identificar els participants.

El nom del fitxer ha de constar de pseudònim triat, foto, i «c» o «m» (depenent de si l’obra és amb càmera o amb mòbil). Tot això separat per guions baixos de manera que quede estructurat de la manera següent:

Ex.: Pseudònim_ foto _m (exemple per a la presentació de l’obra amb mòbil)

Les dades dels participants seran recaptades únicament per al registre de les obres presentades i a l’efecte de comunicació amb aquests. Les dades de caràcter personal que s’hi recapten formaran part del fitxer de la Universitat d’Alacant.

El responsable del fitxer és el gerent de la Universitat d’Alacant.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades es podran exercir davant de la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d’identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o a través dels mitjans que estableix l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

5. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini per a presentar els treballs començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà a les 00:00 h. del 28 de febrer del 2020.

 

6. JURAT

El Jurat estarà format per:

El vicerector de Cultura, Esport i Llengües o persona en qui delegue.

El director de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La coordinadora de Música i Exposicions en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

Un tècnic del MUA.

Un membre de la Comissió Diocesana Fe i Cultura.

 

7. PREMIS

La decisió del concurs es farà pública el mes abril a través de la pàgina web https://s.ua.es/Ajqn i serà comunicada a través d’una nota de premsa als mitjans d’informació de la ciutat d’Alacant

Es concedirà com a premi als autors i les autores de les 3 millors fotografies una reproducció impresa i emmarcada de cadascuna d’aquestes.

Les 20 fotografies finalistes seleccionades pel Jurat, formaran part d’una mostra temporal en una de les dues sales d’exposicions que disposa la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La impressió i l’emmarcat d’aquestes serà a càrrec de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

El jurat podrà declarar el concurs desert.

 

8. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament de premis es farà en un acte públic a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant que s’anunciarà amb prou antelació. A les vint persones seleccionades per a l’exposició permanent els serà lliurat un diploma de la Universitat d’Alacant per la seua participació.

El premi serà concedit per la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, amb càrrec al capítol 2 de despesa.

 

9. DRETS DE REPRODUCCIÓ/PROPIETAT

Els autors i les autores de les vint fotografies finalistes autoritzen la Universitat d’Alacant a la reproducció de les obres sempre que siga sense finalitats lucratives. La propietat intel·lectual i l’autoria serà sempre dels autors o les autores. La Universitat d’Alacant farà constar en futures reproduccions impreses o digitals el nom de l’autor o de l’autora.

La Universitat d’Alacant podrà redimensionar les obres per a adaptar-les per a la seua impressió.

 

Seu Universitària Ciutat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Av. Doctor Ramón y Cajal, 4
C/ San Fernando,40
03001 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 14 53 33 / 965 14 59 52

Fax: (+34) 965 14 59 58

Twitter: https://twitter.com/SedeAlicante_UA

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Sede-Ciudad-de-Alicante-Universidad-de-Alicante/127978287284043

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464