Saltar apartados

BASES CONCURS PELS CELS D'ALACANT


 

PUBLICACIÓ EN EL BOUA 29/02/2016

 

BASES

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant convoca el concurs fotogràfic titulat “Pels cels d’Alacant”.

La finalitat del concurs serà l’exposició permanent de les fotos seleccionades.

 

1. TEMÀTICA

Les fotografies o composicions fotogràfiques presentades al concurs tindran com a temàtica els cels d’Alacant. Les fotografies han de prendre com a referència la ciutat d’Alacant perquè siguen identificades.

S’haurà de justificar degudament l’autorització de les persones que apareixen en la imatge. En cas que la fotografia siga seleccionada es podrà requerir a l’autor/a els permisos corresponents.

 

2. PARTICIPANTS

Podran participar-hi totes les persones majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat i país de residència.

 

3. TÈCNICA/REQUISITS

Cada concursant presentarà una fotografia directa, sense manipulació. Hauran de ser originals i inèdites, i no haver sigut presentades o premiades en altres concursos o exposicions. El jurat desestimarà qualsevol obra formada per elements que no siguen originals i que puguen ser copiats de qualsevol base de dades gràfica. La tècnica serà lliure, tenint en compte que les fotografies hauran de ser reproduïdes posteriorment en diferents suports i materials. La grandària de la fotografia serà entre 3 i 5 mega píxels en jpg. La fotografia es presentarà en color o en blanc i negre.

 

4. FORMA DE PRESENTACIÓ

La presentació de les obres es realitzarà de forma electrònica a través del formulari habilitat en la pàgina web de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant:

http://s.ua.es/HwhA

Se sol·licitarà les dades següents: nom i cognoms de l’autor/a, número del NIF o NIE, telèfon, correu electrònic, pseudònim, títol o lema de l’obra, explicació de l’obra i arxiu amb l’obra adjunta. Les dades personals quedaran ocultes i no es coneixeran fins després de la resolució del jurat.

L’arxiu presentat no podrà excedir els 5 Mb i el nom del fitxer no ha de contenir cap dada personal que permeta identificar el/la participant.

El nom del fitxer ha de constar de pseudònim triat, foto i bn o c (depenent de si l’obra és en blanc i negre o en color). Tot això separat per guions baixos de manera que quede estructurat de la manera següent:

Ex.: Pseudònim_ foto _c (exemple per a la presentació de l’obra en color)

Les dades dels participants seran recaptades únicament per al registre de les obres presentades i a l’efecte de comunicació. Les dades de caràcter personal que es recapten formaran part del fitxer de la Universitat d’Alacant.

El responsable del fitxer és el gerent de la Universitat d’Alacant.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant la Gerència de la Universitat mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d’identitat presentada en el Registre General de la Universitat d’Alacant o a través dels mitjans que estableix l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

5. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini per a presentar els treballs comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitza a les 00,00h del dia 15 d'abril de 2016.

 

6. JURAT

El jurat estarà format per:

El rector o persona en qui delegue.

El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística o persona en qui delegue.

El director de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La coordinadora de Música i Exposicions en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

Tres membres designats per l’Associació Escriptors de Llums.

 

7. PREMIS

La decisió del concurs, que serà inapel·lable, es farà pública en el mes de maig a través de la pàgina web http://s.ua.es/HwhA.

Es concediran tres premis per un valor de 250 € cadascun a les tres millors fotografies. Els i les participants es comprometen a aportar quanta documentació els siga requerida perquè la Universitat d'Alacant puga efectuar el pagament en cas de resultar guanyadors.

La dotació econòmica està consignada en el pressupost del capítol quatre de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

Les 15 fotografies finalistes seleccionades pel jurat formaran part de l’exposició permanent en la part superior de la Sala Miguel Hernández de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La resta de les imatges seleccionades pel jurat, fins a un màxim de 100, podrà tenir altres usos posteriors.

La impressió i l’emmarcament de les fotografies serà a càrrec de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

El jurat podrà declarar desert el concurs. Les decisions del jurat són inapel·lables.

 

8. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament de premis es farà en un acte públic al juny en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant que serà anunciat amb suficient antelació. Als/a les 15 seleccionats/des per a l’exposició permanent els serà lliurat un diploma de la Universitat d’Alacant per la participació.

 

9. DRETS DE REPRODUCCIÓ /PROPIETAT

La propietat de les fotografies seleccionades fins a un màxim de 100 serà cedida a la Universitat d’Alacant, que es reserva el dret de reproducció mitjançant formats i a través dels mitjans que considere oportuns.

La Universitat d’Alacant es reserva el dret d’adaptar les fotografies a fi d’optimitzar-les per a la impressió posterior.

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. que podran ser interpretades pel jurat i el Vicerectorat convocant en aquells aspectes no prevists inicialment.

 

Alacant, 18 de febrer de 2016

 

El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística.


Carles Cortés Orts 

Seu Universitària Ciutat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Av. Doctor Ramón y Cajal, 4
C/ San Fernando,40
03001 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 14 53 33 / 965 14 59 52

Fax: (+34) 965 14 59 58

Twitter: https://twitter.com/SedeAlicante_UA

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Sede-Ciudad-de-Alicante-Universidad-de-Alicante/127978287284043

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464