La Seu Ciutat d'Alacant en l'actualitat

La Seu Universitària d'Alacant és un edifici que s'ha transformat per a adaptar-se a noves necessitats, però conservant els seus elements estructurals bàsics, per la qual cosa pot considerar-se avui dia un lloc emblemàtic, a causa de la seua antiguitat, ubicació i imbricació amb la història urbana de l'esdevenir d'Alacant.

 

LA SEU CIUTAT D'ALACANT: UNA CASA DE PARAULES, GESTOS I IMATGES EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT.

 

SEU INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.

 

El domicili oficial de la UA està en aquest edifici, que s'utilitza freqüentment per a actes institucionals, reunions, presentacions públiques de projectes universitaris, recepcions oficials, etc.

Façana de la Seu en l'actualitat

 

CENTRE DE CONGRESSOS

 

En la Seu Ciutat d'Alacant se celebren nombrosos Congressos, Jornades, Col·loquis, etc. organitzats pels diversos Centres de la UA i per altres institucions o associacions. La Seu col·labora activament amb aquests esdeveniments a través dels seus mitjans tècnics, serveis de premsa i suport de personal especialitzat.

 

CENTRE CULTURAL I D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

 

La Seu Ciutat d'Alacant promou cada curs acadèmic una àmplia proposta d'activitats culturals, cíviques i de debat, gran part d'elles a proposta dels Observatoris de diversa índole que funcionen en el seu si. L'activitat de la Seu inclou cicles de conferències, cicles de música, cinema-club, trobades literàries o d'art contemporani, exposicions, trobades sobre qüestions d'actualitat, etc. Se celebren commemoracions especials com el Dia de la Constitució, l'aniversari de la mort de Miguel Hernández i Premi Maisonnave.

 

CENTRE DE FORMACIÓ

 

En la Seu Ciutat d'Alacant es desenvolupen Cursos sobre diverses matèries impartits per professorat de la UA i per altres especialistes. Acull una gran part de les activitats de la Universitat Permanent, amb àmplia participació de persones majors. Igualment s'imparteixen alguns dels Cursos d'Estiu de la Universitat "Rafael Altamira" i Cursos d'Idiomes per a estrangers.

 

UN CENTRE OBERT A la SOCIETAT

 

La Seu Ciutat d'Alacant obri contínuament les seues portes a tot tipus d'associacions, ONGs, sindicats o plataformes per a la realització de les seues activitats o reunions.

 

LA SEU FORA DE LA SEU

 

La Seu Ciutat d'Alacant organitza accions culturals anara del seu edifici en col·laboració amb altres entitats, com el Club Informació, Casa del Mediterrani, Cambra de comerç, Fundació Manuel Peláez, Ajuntament d'Alacant, Diputació d'Alacant, Associació de Llibreters d'Alacant i Consell de Joventut entre uns altres.

 

NORMES D'ASSISTÈNCIA I ÚS

 

Habitualment l'assistència i matrícula a les activitats de la Seu Ciutat d'Alacant és gratuïta i lliure fins que es cobreix l'aforament de la Sala o Aula en la qual es realitze l'activitat. Ocasionalment alguns dels cursos poden estar subjectes a una quota d'inscripció i/o a alguns requisits professionals o de titulació prèvia. Els Congressos estan subjectes a la normativa d'inscripció i matrícula que fixen els organitzadors.

 

La Seu Ciutat d'Alacant té una programació estable cada curs acadèmic, a la qual ocasionalment s'afigen altres cicles, jornades i actes. En els moments de no utilització per part de la Seu, les seues instal·lacions es presten als sol·licitants, tenint prioritat les peticions que provenen de la UA. La resta, que han de dirigir-se a l'Adreça Acadèmica de la Seu, s'atendran per rigorós ordre de petició. La UA es reserva la possibilitat de cobrar per la utilització de les instal·lacions o material tècnic, encara que l'habitual és la cessió gratuïta a aquelles entitats sense ànim de lucre o que no cobren per l'assistència als actes que desenvolupen en la Seu.

 

INFORMACIÓ PERSONALITZADA DE LES ACTIVITATS

 

A més dels mecanismes habituals d'informació de les activitats de la Seu Ciutat d'Alacant en els mitjans de comunicació o en diversos impresos, vostè pot trobar-la més detalladament en aquesta pàgina web. Si ho desitja, pot rebre un butlletí personalitzat amb el resum de les activitats setmanals programades, sol·licitant-ho a través del formulari.