Saltar apartados

Salut laboral

Delegades de Prevenció SEP:

Cristina Mora - Ext. 9882

Javier Domínguez - Ext. 2611

Dolores Fernández - Ext. 2658

 Universitat

Ibermutuamur

Normativa aprovada pel Consell de Govern sobre Incapacitat Temporal (29/11/12)

Xarxa espanyola d'universitats saludables

Procediment de prevenció de riscos laborals davant algunes situacions de risc psicosocial

Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant

Comitè de Seguretat i Salut U.A.

Servei de Prevenció U.A.

Procediment de Petició i Resolució d'Informes del Servei de Prevenció - UA

Riscos psicosocials U.A.

Guia de la UA sobre riscos en els laboratoris

Agenda 21 de l'UA

Circular relativa a la difusió de prestacións, drets i millores de les quals el personal de la UA disposa segons el seu lloc de treball (Mesura 1, Eix 1)

Autonòmica

Web Emergències 112 Comunitat Valenciana

Direcció General de Salut Pública, Conselleria de Sanitat.

Nacional

Societat Espanyola de salut laboral en l'Administració Pública

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Enllaç sobre Prevenció de riscos Laborals

Protocol d'actuació contra l'assetjament laboral en l'Administració General de l'Estat

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Formació de manipuladors d'aliments

Europea

Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball.

Legislació

Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes

Llei 7/2007 de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Estatut dels Treballadors.

Secció Sindical SEP


Universitat d'Alacant
Edifici Ciències Socials
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9882/1282

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464