Saltar apartados

CURSO DE DISEÑO DE CALZADO SOBRE HORMA DIGITAL (Programa Icad3D+)

INFORMACIÓ GENERAL

Data: del 2 d'octubre al 2 de novembre de 2017
Lloc de realització: Aula d'informàtica d'INESCOP (Polígon Industrial Campo Alto. Carrer Alemania, 102, 03600 Elda).
Coordinadora:
Rosario Navalón García
Professorat: Carlos Feriz Carbonell, tècnic d'INESCOP; Alejandro Soler Ferrer, tècnic d'INESCOP; Juan Carlos Toledo García, tècnic d'INESCOP; Vicente López Martín, tècnic d'INESCOP
Crèdits: 5 (vàlids tant per a graus com per a titulacions a extingir)
Llengua vehicular: castellà
Import: 300 euros
Objectius:
-Reorientar als professionals que no troben treball del seu cap a una altra disciplina, aprofitant els seus coneixements en disseny (modelador 3D, generació materials virtuals, tècniques de deformació, realitat virtual, renderizado), perquè els puguen aplicar en el sector calçat.
-Aconseguir que l'alumne siga capaç de realitzar models virtuals de calçat amb el sistema Icad3D+, específic per a calçat, de tal forma que porten incorporats les textures i els acabats previstos per al prototip final.
Destinataris:
-Professionals del disseny, titulats universitaris en carreres afins, com a arquitectura, aparelladors, enginyeria industrial, en cerca activa d'ocupació, o ocupats en tasques no relacionades amb la seua professió.
-Estudiants i egressats d'estudis universitaris relacionats amb el disseny gràfic.
-Persones amb motivació i amb competències informàtiques de partida suficients, que siguen capaces d'aprofitar una docència que respon a les necessitats del sector del calçat que en l'actualitat precisa d'experts en disseny que puguen utilitzar les eines de disseny de calçat per ordinador, cada vegada més utilitzades en les empreses, i amb una expectativa de futur molt prometedora.
Criteris d'admissió:
Tindran prioritat els aspirants que reunisquen els següents requisits:
-Posseir competències informàtiques suficients.
-Es valorarà posseir un nivell d'anglès equiparable a un B2 (es podrà realitzar un test d'accés).
Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat:
Assistència com a mínim al 80% de les sessions.
Avaluació contínua del treball realitzat per cada alumne.
Incompatibilitats: incompatible amb edicions anteriors d'aquest mateix curs.

 

Matrícula: oberta fins al dia anterior a l'inici del curs

Si esteu interessat en aquest curs us heu de PREINSCRIURE en aquest formulari.
D'ací a uns dies rebreu un correu electrònic amb instruccions.

 

* Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit, el Secretariat de les Seus Universitàries pot resoldre la no-realització d'aquest.

PROGRAMA
Cartell

HORARI-CALENDARI
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous en horari de 16'00 a 19'00 h.

CONTINGUT

1. INTRODUCCIÓN
• Digitalización de hormas
• Importación de ficheros de hormas a ICad3D+
• Obtención de las 3 superficies de la horma
• Aplanado de la horma: preparación del patrón plano y la trepa

2. DISEÑO DE LÍNEAS 3D DEL MODELO
• Primitivas básicas de dibujo: curvas de interpolación, polilíneas, formas básicas, texto, figuras, etc.
• Primitivas dependientes: paralelas, simetrías, etc.
• Operaciones con primitivas: unir, partir, proyectar, filtrar, etc.
• Métodos de diseño: directo sobre horma, utilizando bocetos o fotografías como referencia, utilizando texturas procedentes de la digitalización como referencia

3. CREACIÓN DE PIEZAS 3D DEL MODELO
• Métodos de creación de piezas: manual y automático
• Propiedades virtuales básicas de las piezas: grosor, offset y tipo de borde
• Edición de las superficies de las piezas: offset variable y acolchados
• Elementos del contorno de las piezas: festones, suavizados, etc.
• Elementos interiores de las piezas: líneas, círculos, textos, figuras, etc..
• Cosidos: creación, aplicación y gestión de bibliotecas

4. MATERIALES VIRTUALES
• Bibliotecas de materiales
• Propiedades de los materiales virtuales
• Creación de nuevos materiales: en base a color, en base a textura
• Aplicación de materiales a los elementos de un modelo
• Mapeado de materiales con texturas: mover, girar, escalar, en base a curva, en base a aplanado

5. DISEÑO DE ADORNOS Y COMPLEMENTOS PARA CALZADO
• Bibliotecas de adornos y complementos
• Diseño de adornos y complementos 2D 1/2:
    -Importación de archivos de geometría (stl, vrml, iges, etc)
    -Edición de adornos:
        -Diseño de líneas base. Imágenes de referencia
        -Diseño de unidades: extrusiones, barridos y revoluciones
        -Posicionamiento de unidades: punto de pivote
        -Imágenes de referencia como textura
    -Edición de cordones:
        -Barridos: partir, barrido simétrico, sección de paso, etc.
• Aplicación de adornos sobre el modelo:
     -Situar adornos: sobre punto, línea, tramo o sobre superficie 3D
     -Operaciones de edición: mover, girar, escalar, alejar, etc.
     -Asociar a piezas del modelo
• Aplicación de cordones sobre el modelo:
     -Asistente de aplicación de cordones
     -Edición de la aplicación: marcas de offset sobre horma, paso por agujeros, etc.
• Cremalleras
     -Adornos básicos: dientes y tirador
     -Situar y distribuir los elementos básicos para crear cremallera

6. DISEÑO DE COMPONENTES DE CALZADO
• Diseño de componentes
• Primitivas básicas de diseño: superficies por red de curvas, recortes y extrusiones
• Asistentes para creación de componentes: suelas, suelas con espiga, tacones, cuñas, plataformas y pisos.
• Importación de componentes
• Importación de archivos de geometría estándares (stl, vrml, iges, etc) y de ICad3DP, aplicación de diseño de pisos de INESCOP.
• Posicionamiento de la geometría importada: inicial y ajustes
• Creación de piezas sobre componentes de calzado
• Aplicación de adornos y complementos sobre componentes

7. DEFORMACIÓN DE MODELOS DE CALZADO
• Tipos básicos de deformación: jaulas, curvas y rotaciones
• Selección de las entidades a deformar
• Deformación mediante jaulas:
     -Tipos de jaulas: caja delimitadora, caja delimitadora mínima, envoltura y policubo
     -Edición de la jaula: selección de nodos; zona de influencia
• Deformación mediante curvas:
     -Curva origen y editada
     -Zona de influencia: amplitud y suavizado
• Deformación mediante rotaciones:
     -Planos de rotación
• Zonas constantes en la deformación: planos y superficies

8. CONFIGURACIÓN/COMBINACIÓN DE MODELOS
• Configuración del modelo
     -Creación de grupos de configuración y asociación con los elementos del modelo.
     -Gestión de listas de materiales.
     -Definición de reglas de fabricación. Relaciones y restricciones de materiales entre los grupos de configuración.
• Combinación del modelo
      -Creación de nuevas combinaciones basadas en la configuración establecida.
      -Combinación de materiales guiada y restringida a la vez por las reglas de fabricación.

9. REALIDAD VIRTUAL EN CALZADO
• Introducción a la realidad virtual
• Creación de escenas de render
     -Elementos principales de una escena de render: cámara, iluminación, datos de configuración
     -Cámara: parámetros principales, objetivo de la cámara, resolución, planos de corte, enfoque (área nítida), múltiples cámaras en una escena
     -Iluminación: recomendaciones básicas, emisores, entorno (HDRIs, Constant Dome, Physical sky)
     -Datos de configuración: sampling level, render de región, multilight, canales de render, instancias de modelos, elementos del entorno, etc.
• Materiales de render
      -Propiedades de los materiales de render: sistema de capas, reflexión, brillo, capa especiales, etc.
      -Asistentes para la creación de nuevos materiales
      -Técnicas básicas con texturas
• Generación de contenidos realistas
      -Render frames
      -Renders por partes: explotación de la configuración/combinación de modelos
      -Animaciones: gifs, videos y webs

 


 

Seu Universitària d'Elda


Avinguda Chapí, 36
03600 Elda (Alacant)

Tel: (+34) 96 539 9511 / 96 590 9323

Fax: (+34) 96 590 3839

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464