Saltar apartados

CURS DE VALENCIÀ. NIVELL B2

INFORMACIÓ GENERAL

Matrícula (a partir del 15 de desembre)

Data: del 18 de gener al 26 de maig de 2011 (del 21 d'abril al 2 de maig són les vacances de Pasqua)
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 22 h
Lloc: Seu Universitària de Villena
Coordinació:
Josep M. Baldaquí i Escandell i Hèctor Gonzàlvez i Escolano
Hores:
120
Crèdits: 3
Llengua vehicular: valencià
Import:
60 euros / Associats COBSE: 55 euros
Requisits: Tenir acreditat el nivell B1 o equivalent. El certificat d'acreditació s'ha de presentar al professor el primer dia de classe.

Incompatibilitats

Antic nivell Mitjà i nivells superiors

LLICENCIATURES

Llicenciatura en Filologia (totes les filologies): totes les assignatures impartides per l'Àrea de Llengua del Departament de Filologia Catalana

Llicenciatura en Humanitats (Llengua Catalana)

Llicenciatura en Traducció i Interpretació (Llengua Materna A1 (I): Català; Llengua Materna A2 (I): Català)

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques (Llengua Catalana I)

DIPLOMATURES

Diplomatura de Maestro (totes les especialitats): (Llengua Catalana)

Diplomatura en Treball Social (Iniciació al Valencià I; Iniciació al Valencià II)

Avaluació

Cal diferenciar clarament dos aspectes:

1. El certificat d'aprofitament del curs. L'alumnat que haja assistit a un 80% de les classes i que haja lliurat les tasques que establisca el professor tindrà un certificat d'aprofitament del curs.

2. El certificat oficial de nivell de llengua (B2 en aquest cas). La Universitat d'Alacant ofereix proves d'acreditació d'idiomes per al seu personal (PAS, PDI i alumnat). L'alumnat del curs que forma part del personal de la UA podrà presentar-se a les proves d'acreditació de nivell. Recomanem a tots els alumnes en general que es presente al nivell equivalent de la Junta Qualificadora en acabar el curs.

Material del curs

1. Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1), de la Universitat d'Alacant i Edicions Bromera

És un material que potencia les habilitats comunicatives de l'aprenent. L'objectiu és que l'aprenent sàpia comunicar-se en situacions habituals de la vida quotidiana. La gramàtica i la resta d'aspectes de la llengua apareixen segons les necessitats de les situacions comunicatives.

2. Plataforma d'ensenyament a distància

L'alumnat dels cursos de valencià de la UA té accés gratuït a aquesta plataforma, que permet integrar en un mateix entorn els materials del curs (textos, exercicis, àudios, etc.), materials complementaris, enllaços a pàgines web i eines de comunicació diverses (fòrums, xats i missatgeria). La utilitzarem per al treball complementari a les classes: exercicis a casa i tasques obligatòries.

Metodologia

Dedicarem cada sessió del curs, que és de 3 hores, a un episodi del Va de bo! Cada episodi d'aquest material tracta un aspecte concret del tema general de la unitat a la qual pertany (si la unitat tracta sobre el treball, per exemple, en una sessió aprendrem a fer un currículum i una carta de presentació).

En general, l'estructura d'una sessió començarà amb activitats d'escalfament, normalment de lèxic relacionat amb el tema de l'episodi. Escoltarem o llegirem diàlegs o textos model que ens serviran com a referència per a després construir-ne nosaltres un, la tasca final. Abans de redactar els textos o de representar els diàlegs revisarem la fonètica/ortografia, la morfosintaxi i el lèxic que es relacionen per a poder executar-los amb un grau acceptable de correcció.

El treball de classe s'ha de reforçar amb activitats a casa. La Plataforma d'ensenyament a distància és l'eina que considerem adequada perquè les activitats de cada alumne queden registrades i es puguen consultar (per a corregir-les, repassar-les, etc.). També la utilitzarem com a mitjà de comunicació entre alumnat-professor i alumnat-alumnat.

Com a complements formatius no estrictament lingüístics usarem els recursos en xarxa que siguen més adequats: Facebook, Skype, fòrums, etc. L'objectiu és que els aprenents tinguen un contacte amb el valencià com més variat millor, i fins i tot adequat als gustos, aficions o dedicació professional de cadascun.

Seu Universitària de Villena


C/ La Tercia, 12
03400 Villena (Alacant)

Tel: (+34) 600 94 86 99 / 96 590 9323

Facebook: https://www.facebook.com/villenaUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464