Saltar apartados

LOS "JUEVES MEDIEVALES": HISTORIA Y CULTURA DE VILLENA Y SUS FRONTERAS EN LA EDAD MEDIA

INFORMACIÓ GENERAL

Data: del 9 al 30 de juny de 2016
Lloc de celebració: Seu Universitària de Villena. C/ La Tercia, 12
Coordinador: Antonio Martínez Puche
Professorat: Leonardo Soler Milla, doctor i investigador del Departament d'Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d'Alacant
Crèdits: 1 (vàlids tant per a graus com per a titulacions a extingir)
Llengua vehicular: castellà
Import: 10 euros
Objectius:
En aquests cursos-taller pretenem aprofundir en els diferents processos històrics (qüestions de fronteres, qüestions de violència ètnica i violència social, violència i negoci, història econòmica, història rural) que es formen, expressen i categoritzen en les societats medievals, des del punt de vista històric, tenint com a base d'operacions els territoris europeus i ibèrics baixmedievals. El prisma metodològic utilitzat, lligat a anàlisi d'història social i cultural que es va aplicar, s'enriqueix amb enfocaments transversals, anàlisis de processos sociopolítics on la combinació Historia-Llengua, Literatura, Sociologia i Antropologia, es fa més que necessària. Per a açò s'ha dissenyat un programa amb una diàfana seqüenciació temàtica, que contempla una sèrie de conferències que aborden els temes proposats i els objectius que descriurem. Els moments per al debat i el diàleg, donada la pròpia programació pràctica dels continguts, permetrà la participació de l'alumnat en el mateix i la necessitat de reflexionar sobre els arguments proposats i embastar explicacions suplementàries.
Els objectius són extraordinàriament ambiciosos per la importància de la temàtica seleccionada, la seua globalitat i la seua transcendència actual, el coneixement del ponent i la metodologia proposada en les intervencions que combinen anàlisis històriques, sincrònics i diacrònics, amb la perspectiva transversal, gràcies a l'aportació d'altres enfocaments procedents de ciències socials. Els temes proposats abastaran les següents pautes d'anàlisis:
1º. Conceptualització i explicació de les relacions socials i econòmiques com a expressions ideològiques, categories socials, comportaments vitals i activitats soci-econòmiques en els segles medievals.
2º. Valoració del procés històric de les societats de frontera, açò és, les formes de contactes, violència i negoci en l'Edat Mitjana. Radiografia dels diferents. Balanç històric i visions historiogràfiques. Comparació i crítica amb l'època actual.
3º. Examen de tots els perfils socials fronterers (esclaus, mercaders, transportistes, intèrprets, etc) i tots els components ideològics, econòmics i socials que comporta.
4º. La violència en les xarxes de marginació en les ciutats i societats baixmedievals, des del punt de vista econòmic però també polític, com a conflictes socials i variabilitat en l'accés a les xarxes poder.
5º. Els camins de la segregació de les minories, musulmana, jueva i conversa, des del punt social-residència, fiscal i econòmic, i els mecanismes de violència dins d'aquests grups.
6º. L'anàlisi de l'elaboració de prototips; de discursos viciats ideològicament i construcció d'imatges i iconografia de la xenofòbia i l'odi, i les visions de l'altre en el Mediterrani medieval.
7º. L'estudi dels sistemes de toponímia i antroponimia medievals com a llegat històric al coneixement modern i actual de tals matèries.
8º. L'examen d'institucions i espais de l'Edat Mitjana (mercats, fires, fortaleses) com a contenidors i recursos de patrimoni històric i cultural.
9º. La repercussió dels enfocaments historiogràfics i ideològics parcials sobre la violència i la societat medieval en els mitjans i canals de divulgació històrica.
10º. Valoració del medieval en estudis i recerques en les Humanitats i les Ciències Socials.
Finalment, la intenció sempre constituirà esbossar problemes històrics, passats i també presents. Quan parlem de qüestions de violència, segregació i marginació social de dones, grups socials i minories ètniques, poblacionals i religioses, podem conèixer situacions pretèrites per a donar-nos llum sobre els comportament socials, els hàbits culturals i les polítiques actuals respecte a les citats agents socials, com en els segles medievals; ara desgraciadament en un marc de mundialització i globalització fulgurant que provoca, en moltes ocasions, la gènesi de moviments i processos d'aquest signe.
Destinataris:
El Seminari està destinat als alumnes/as dels Graus d'Història i Humanitats, així com altres interessats en aquesta temàtica que puguen procedir del camp de les Llengües, Sociologia i Dret i interessats en general. Quant a l'interès curricular, formatiu i acadèmic per a l'alumnat, volem ressaltar que en el marc de l'extensió i aplicació pràctica de la docència universitària, el coneixement i l'explicació dels processos històrics, mitjançant diversos especialistes amb les seues corresponents comparacions i reflexions amb les societats en els quals van tenir lloc i amb les actuals, guarden un especial interès per a l'activitat docent perquè els alumnes/as realitzen un aprenentatge més didàctic, tranvsersal i complet dels coneixements exposat en l'aula.
Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat:
Lliurament d'un treball, anàlisi reflexiva i valoració crítica, que sintetitze els aspectes més importants de l'exposicions teòriques i pràctiques impartides durant el curs.
Avaluació del material elaborat per el/l'alumne/a per part del professor/a.Matrícula: oberta fins al dia anterior a l'inici del curs

Si esteu interessat en aquest curs us heu de PREINSCRIURE en aquest formulari entrant a l'opció "Cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació" i seleccionant el curs del vostre interès.
D'ací a uns dies rebreu un correu electrònic amb les claus d'accés i instruccions per a MATRICULAR-VOS EN LÍNIA.
Després de matricular-vos podreu PAGAR el rebut de matrícula.

 

* Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit, el Secretariat de les Seus Universitàries pot resoldre la no-realització d'aquest.

 

PROGRAMA
Cartell

1º. Curs-Taller. Dijous 9 juny.
20:00-22:30h. Vivir en la frontera. Villena, la Corona Castilla y la Corona de Aragón: realidades, mitos y leyendas.
2º. Curs-Taller. Dijous 16 juny. 
20:00-22:30h. Las ferias medievales: legado histórico y modas actuales. El caso de Villena.
3º. Curs Taller. Dijous 23 de juny. 
20:00-22:30h. Mundo rural y oficios en una sociedad de frontera: el Marquesado de Villena y el reino de Valencia a fines de la Edad Media.
4º. Curs Taller. Dijous 30 de juny. 
20:00-22:30h. Gastos, consumo y niveles de vida en los espacios fortificados: el castillo de Villena en la Edad Media.

 

 

 

 

Seu Universitària de Villena


C/ La Tercia, 12
03400 - Villena (Alacant)

Tel: (+34) 600 94 86 99 / 96 590 9323

Fax: (+34) 96 590 3839

Facebook: https://www.facebook.com/villenaUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464