Saltar apartados

ANTECEDENTS I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

 

L'ús social de l'espai construït -domèstic i urbà en les societats antigues i medievals constituïx des de fa diversos anys un dels eixos de treball del nostre grup d'investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric en la Universitat d'Alacant. El seu caràcter plural i dinàmic va permetre plantejar un projecte comú que transcendia, a consciència, els límits tradicionals del coneixement acadèmic, integrant pre i protohistoriadores, arqueòlegs clàssics i medievalistes en un mateix equip, que compartien una consideració multidisciplinària i multidimensional de l'espai construït. D'este interés primigeni va sorgir el projecte HAR2009-11441: Lectura arqueològica de l'ús social de l'espai. Anàlisi transversal de la protohistòria al Medioevo en el Mediterrani Occidental (2010-12) , que es va plantejar com una perspectiva transversal d'anàlisi del fet domèstic, tendent a definir i compartir instruments i estratègies d'investigació comuna, pròpies de l'Household Archaeology, l'Arqueotectura, la Teoria de la Sintaxi espacial o l'Arqueologia Social, i va cristal·litzar en l'International Workshop From domestic structure to social life. Archaeological readings of social use of space (Alacant, 2012) , origen d'un volum col·lectiu (Gutiérrez i Grau 2013).

Una vegada dissenyades eixes estratègies en el marc d'una reflexió científica comuna, va sorgir la necessitat d'aplicar-les a àmbits cronològics i socials concrets. D'eixa reflexió va sorgir un segon projecte, l'HAR2012-34035: Lectura arqueològiques de l'ús social de l'espai: Espais domèstics i vida social entre l'Antiguitat i l'Edat mitjana, desenrotllat entre 2013 i 2015. En este marc s'ha elaborat una reflexió metodològica, destinada a discutir patrons formals d'estructures domèstiques i formes d'agrupació de les mateixes (açò és, de morfologies i sintaxi),tendents a caracteritzar l'espai domèstic medieval i qüestionar les seues interpretacions semiòtiques (Gutiérrez 2012) . Una reflexió que busca discutir els límits i possibilitats d'una aproximació arqueològica polièdrica als espais construïts medievals, plantejant diversos problemes: els "modelos" domèstics com a element de reconeixement social, convivència o hibridació; els marcadors de jerarquització, la ritualización de l'espai, la caracterització del poblament rural i urbà, la segregació social o sexual d'espais, la definició de la llar, l'organització familiar, les diferències d'estatus, etc. El projecte SICOS aborda com a qüestió central l'espacialitat material dels objectes en context.

 

EL LLOC DE LES COSES (SS. VI-XIV). HAR2015-67111-P


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464