Saltar apartados

EQUIP CIENTÍFIC

DOMÉNECH BELDA, carolina

 • Professora titular. Universitat d'Alacant
 • Adreça : Apartat Correus 99 I-03080 Alacant
 • Telèfon: 96 590 3400 ext:2481
 • E-mail: carolina.domenech@ua.es
 • Publicacions

- Rua (Repositori Universitat d'Alacant)

- Dialnet

- Acadèmia. edu

Llicenciada i doctorada en la Universitat d'Alicante.  Coordinadora del Màster en Arqueologia i Gestió Integral del Patrimoni de la Universitat d'Alacant des de 2012 fins a l'actualitat.  

 

Ha desenrotllat diverses línies d'investigació referides principalment a la Numismàtica i a l'Arqueologia Postclásica. En l'àmbit de l'Arqueologia Postclásica su línia de treball s'ha centrat especialment en el període medieval ndalusí amb diverses orientacions investigadores: una interessada a realitzar lectures de dinàmica històriques i síntesis arqueològiques on s'han abordat diferents problemàtiques plantejades per l'Arqueologia del període ndalusí en l'àrea del Sud-est peninsular; i una altra centrada en l'Epigrafia, donde se trata tanto  de temes relacionats amb l'epigrafia monumental sobre pedra, com l'escriptura sobre altres suports com a ceràmica, ossos o metalls, prestant especial atenció a les inscripcions més antigues que poden vincular-se amb el procés d'arabització lingüística de la població.

 

Su principal labor investigadora s'ha centrat en el camp de la Numismàtica, especialment la islàmica. Les temàtiques tractades s'han centrat en l'estudi del procés d'islamització a través dels registres monetales, l'evolució dels sistemes monetaris i els models de circulació en els diferents governs islàmics en al-Andalus. S'ha realitzat també una important tasca d'estudi i anàlisi de troballes numismàtics, revisió de troballes antics i monedes procedents de contextos arqueològics. A este últim aspecte, l'estudi de monedes contextualitzades arqueològicament, ha dedicat gran part de la investigació en els últims anys, aportant interessants resultats que han permés replantejar algunes qüestions com la quantificació i delimitació temporal del fenomen de pervivència de la moneda tardoromana o el seu ús com a instrument de datació. Una altra línia no menys important ha sigut la dedicada a la Numismàtica no andalusina, on estaquem els estudis sobre la moneda fatimí i en el paper jugat pel numerari forà en l'economia monetària d'al-Andalus.

GUTIÉRREZ LLORET, Sonia

 • Catedràtica d'Arqueologia. Universitat d'Alacant
 • Adreça: Apartado Correos  99 E-03080 Alicante
 • Telèfon:  96 590 9562
 • E-mail: sonia.gutierrez@ua.es
 • Publicacions

  - Rua (Repositorio Universidad de Alicante)

  - Dialnet

 

 

Catedràtica d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant des de l'any 2003. Ha dirigit diversos projectes d'investigació centrats preferentment en l'Antiguitat Tardana, al-Andalus i l'edat mitjana, entre els que destaquen les excavacions i posada en valor del Parc Arqueològic del Tolmo de Minateda de la JCCM, la participació en el proyecto Tusculum de l'EEHA de Roma i en el projecte europeo Transformation of the Roman World: New Approaches to the Emergence of Early Medieval Europe  (1993-1998) , ESF- European Science Foundation.  

 

En l'actualitat codirige les excavacions dels jaciments medievals d'El Tolmo de Minateda i el Castellar d'Elx, participa en el projecte d'estudi de les Restes Sarraïnes de Provença amb el L'Inrap, i dirigix un projecte d'investigació sobre Lectura arqueològica de l'ús social de l'espai. Espais domèstics i vida social de l'antiguitat a l'Edat mitjana.

 

Va coordinar el Máster Universitari en Arqueologia professional i gestió integral del patrimoni, per la Universitat d'Alacant de 2007 a 2010 i ha impulsat el Instituto Universitari d'Investigacions en Arqueologia i Patrimonio  (INAPH) de la UA, a més de desenrotllar altres càrrecs d'avaluació i gestió de la investigació en la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora- CNEAI (Vocal del Comité Assessor del camp 10 de 2007 i 2008) i l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva- ANEP (Adjunta a la coordinació de l'àrea d'Història i Art per a l'avaluació del pla nacional d'I+D+I, des de 2009 fins a 2012) . Ha sigut ponent extern del projecte de Instituto d'Arqueologia (anada)  del CSIC. Membre de la XARXA d'Experts del Proyecto Campus d'Excel·lència Internacional en Patrimonio  (CEB09-0032) concedit pel MICINN a les universitats andaluses, coordinades per la Universitat de Jaén, i assessora en temes científics i patrimonials en la Junta d'Andalusia i la Regió de Múrcia.

 

És membre de diversos consells de redacció de revistes científiques (Arxiu Espanyol d'Arqueologia, Arqueologia i territori medieval, Lucentum) i de Comités científics.  Les seues principals línies d'investigació se centren en el poblament, l'edilícia i la cultura material altmedieval i islàmica, així com en el procés d'islamització i la formació de l'enjorn al-Andalus. Té publicats nombrosos llibres i articles en mitjans especialitzats, entre els que destaquen els seus estudis arqueològics sobre La Cora de Tudmir; i les seues reflexions sobre l'arqueologia medieval i postmedieval. Participa habitualment en reunions científiques, exposicions i seminaris i ha dirigit diversos projectes doctorals i treballs de màster.

ABAD CASAL, Lorenzo

 • Catedràtico d'Arqueologia. Universitat d'Alacant
 • Adreça : Apartado Correos  99 E-03080 Alicante
 • Telèfon:  96 590 3401
 • Publicacions

  - Rua (Repositorio Universidad de Alicante)

  - Dialnet

  - Academia. edu

 

 Lorenzo Abad Casal és Doctor per la Universitat de Sevilla (1976) . Professor ajudant d'Arqueologia i encarregat de curs en les Universitats de Sevilla, Cadis i Complutense, adjunt en la de Còrdova, agregat en la de València i catedràtic en la d'Alacant, a la que es va incorporar en 1979 i en la que continua exercint en l'actualitat.

 

Ha investigat i ampliat estudis en la Universitat de Munic i en les seus de l'Institut Arqueològic Alemany a Berlín, Roma i Frankfurt, en esta última en qualitat de becari de la Fundació Alexander von Humboldt. Especialitzat en arqueologia protohistòrica i clàssica, i en concret en les cultures ibèrica i romana. Ha dirigit excavacions arqueològiques en la ciutat romana d'Italica (Santiponce, Sevilla) , en els poblats ibèrics l'Oral i L'Escuera (Sant Fulgenci, Alacant) i en el santuari d'El Castillo de Guardamar (Guardamar, Alacant) . També en la ciutat d'Ilici (La l'Alcúdia d'Elx, Alacant) i El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) . És membre de número de l'Institut d'Estudis Albacetenses i corresponent de l'Institut Arqueològic Alemany i de la Reial Acadèmia de la Història.

TENDERO PORRAS, Mercedes

 • Tècnica arqueòloga. Fundació L'Alcudia. 
 • Adreça : Partida Alzabares Bajo, Polígono I, n.º 138.
 • Telèfon: 966611506
 • Publicacions

  - Rua (Repositorio Universidad de Alicante)

  - Dialnet

 

Llicenciada en Filosofia i Lletres, Secció Història, per la Universitat d'Alacant (curs 1987/88-1991/92) . Va realitzar pràctiques d'arqueologia de camp en més de 75 excavacions arqueològiques, des de 1987 d'ara en avant. Posseïx el curs d'Adaptació Pedagògica, així com diverses beques tant de la Generalitat Valenciana com de l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert.

 

Des de la seua llicenciatura, la seua vida professional ha estat orientada a l'arqueologia de camp, a l'estudi i catalogació dels materials arqueològics, a l'elaboració de planimetries i a la col·laboració docent. Ha participat en nombrosos projectes arqueològic, destacant els jaciments l'Oral (Sant Fulgenci, Alacant) ; El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) o el Tossal de Manises (Alacant) . Des de 1999, és tècnica de la Fundació Universitària L'Alcúdia, des de la que codirige les excavacions i coordina l'Àrea d'Arqueologia

XIMÉNEZ DE EMBÚN SÁNCHEZ, Teresa

 • Tècnic d'exposicions en la Unitat d'Exposicions i Difusió. Museu Arqueològic Provincial d'Alacant (MARQ)
 • Adreça: Plaza Doctor Gómez Ulla s/n, 03013- Alicante 
 • Teléfono: 965149000
 • E-mail: tximenez@diputacionalicante.es
 • PublicacionS

  - Rua (Repositorio Universidad de Alicante)

  - Dialnet

  - Academia. edu

 

Mª Teresa Ximénez d'Embún Sánchez és llicenciada en Història per la Universitat d'Alacant, amb orientació en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Va cursar el Pla de Doctorat en Arqueologia Tardoromana i Alta Edat Mitjana i va presentar l'any 2007 la seua memòria de Llicenciatura davall el títol El Camp d'Alacant en l'Alta Edat Mitjana. Actualment treballa en arqueologia medieval amb la seua tesi doctoral centrada en l'anàlisi del poblament rural a través de l'estudi del jaciment emiral del Pujol Pardo (Sant Isidre, Vega Baixa del Segura, Alacant).

 

Des de l'any 2006 treballa en el Museu Arqueològic d'Alacant dins de la Unitat d'Exposicions i Difusió on desenrotlla labors de coordinació Tècnica. Posseïx un màster en Museologia i Museus així com nombrosos cursos d'especialització. Com a arqueòloga ha treballat i col·laborat en diversos projectes científics i compta amb diverses publicacions relacionades amb l'arqueologia medieval. Actualment és la responsable i directora de les excavacions en el jaciment emiral del Pujol Pardo, projecte integrat en el Pla d'Excavacions de la Diputació d'Alacant.

Texto de la cabecera

 • Tècnic d'exposicions en la Unitat d'Exposicions i Difusió. Museu Arqueològic Provincial d'Alacant (MARQ)
 • Adreça: Plaza Doctor Gómez Ulla s/n, 03013- Alicante 
 • Telèfon: 965149000
 • E-mail:jmenende@diputacionalicante.es
 • Publicacions

  - Dialnet

  - Academia. edu

Arqueòleg medievalista i Doctor en Història per la Universitat d'Alacant. Exercix des de 1996 com a Tècnic del Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ) i des de l'any 2000 com a Tècnic d'Exposicions del dit museu. Va ser membre de l'equip tècnic creador del MARQ en el que va actuar de coordinador i director tècnic de les sales d'Edat Mitjana i Edat Moderna i Contemporània entre els anys 1998-2002. A més, hi ha comissariat diverses mostres temporals com a Santa Maria Descoberta (Alacant, 2005) , El secret de les voltes (Madrid, 2006) , Calp, Arqueologia i Museu (Alacant, 2009) , el Castellar d'Elx (Elx, 2010) , Alacant, Terra i Mar de Sal (Alacant, 2013) i El vi a Alacant (Alacant 2014) i Guardians de Pedra. Els Castells d'Alacant (Alacant, 2015) i ha participat en nombrosos muntatges realitzats pel MARQ com a tècnic d'exposicion

 

Ha participat en diversos projectes científics relacionats amb l'arqueologia medieval entre els que podem destacar el Ribat de Guardamar (1988-2005) i el Castell d'Ambra a Pego (1993-1997) . Ha dirigit diversos projectes arqueològics relacionats amb la castellología i l'arqueologia medieval en el castell de Polop, (1993) , Castillo de Plans (1995) , Castillo de Castalla (1999) o en les cobertes de la Basílica de Santa Maria d'Alacant (1998-1999) . Actualment dirigix el projecte arqueològic d'investigació en la Pobla medieval d'Ifach des de 2005, una pobla fundada per l'almirall Roger de Llúria a finals del segle XIII, i el projecte d'investigació i intervenció en el Castell de Perputxent (L'Orxa) (2016) . També hi ha codirigido, junt amb Dra. Sonia Gutierrez Lloret i al Dr. Pierre Guichard, el projecte en el conjunt arqueològic islàmic del Castellar d'Elx entre els anys 2007-2009

 

També ha gestionat projectes científics de caràcter europeu, sent Director tècnic d'Alacant del Projecte Europeu MERCATOR, la via dels mercaders, la ciutat dels mercats, cofinançat per la Comissió Europea (Fons FEDER) , en el marc del Programa d'Iniciativa Comunitària (PIC) INTERREG III - B Mediterrani Occidental, aprovada per l'Autoritat única de Gestió MEDOCC (Divisió INTERREG) (2006-2009) . Compta amb nombroses publicacions de temàtica medieval, en especial llibres i articles publicats en diverses revistes científiques locals, nacionals i internacionals centrats en la castellología i l'arqueologia medieval, entre els que podem destacar Els jueus en l'Elx medieval (Elx, 1994) , Sentinelles de la costa (Alacant, 1997) , El bany islàmic d'Elx (Elx, 1997) , Santa Maria descoberta (Alacant, 2005) , El Castell de Castalla (Alacant, 2010) i més recentment La ceràmica medieval de la Basílica de Santa Maria (Oxford, 2012), , Guardians de Pedra. Els Castells d'Alacant (Alacant, 2015) i Conquistar la por, dominar la costa. Arqueologia de les defenses del Resguard de la Costa en la província d'Alacant (Alacant, 2016) . Ha participat igualment en diverses reunions científiques, exposicions i seminaris d'àmbit nacional i internacional.

 

Va rebre el Premi 9 d'Octubre de Cultura Vila de Calp 2010 al conjunt de la investigació desenrotllada per l'equip del MARQ en el marc del Projecte IFACH. Va ser director de la revista CASTELLS des de 1995 a 2003. En un altre orde de funcions, ha exercit el càrrec de Secretari Provincial de l'Associació Espanyola d'Amics dels Castells (1995-1999) , així com la presidència de la Comissió d'Arqueòlegs Professionals pertanyent al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències d'Alacant l'any 1994. És membre de l'Associació Espanyola d'Arqueologia Medieval, l'Associació Espanyola de Museòlegs  d'Espanya i de l'International Council of Museums (ICOM) de la Unesco.

 

 

EL LLOC DE LES COSES (SS. VI-XIV). HAR2015-67111-P


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464