Saltar apartados

OBJECTIUS GENERALS

El projecte SICOS sorgix del convenciment que la materialitat d'un espai, sovint sense tercera dimensió, no és aprehensible sense atendre a les "cosas" que conté, explicant el perquè es conserven o desapareixen, com s'associen, s'usen o abandonen.

El seu objectiu general és relacionar la cultura material amb els espais construïts a la llum de l'arqueologia, en un arc temporal ampli (ss. VI-XIV), estudiant a través dels aixovars ceràmics en context, com els objectes es relacionaven entre si en el temps i en l'espai.

Es partix de l'anàlisi de casos d'estudi (assentaments i estructures estudiades prèviament) , corresponents a tres horitzons històrics significatius:

  1. La fase altmedieval (ss. VI-IX) immersa en el procés d'islamització amb dos casos ben contrastats: per un lloc, les ciutats visigodes d'Eio (El Tolmo de Minateda) i Ilici (La l'Alcúdia), emparentades històricament, que permeten contrastar la continuïtat i el canvi social a través de la transformació dels aixovars i els espais construïts,i d'altre, un assentament rural islàmic vinculat a les poblacions islamitzades (Cabeçò Pardo) on es posible reconeixer la introducció de noves pautes culturals.
  2. La fase plenament medieval (ss. XXIII) caracteritzada en dos jaciments rurals de diversa morfologia: El Castellar d'Elx (hisn d'altura fortificat amb qasaba) i el conjunt de L'Almiserà (alqueries i mesquita) , que il·lustren els patrons de consum d'una societat plena i homogèniament islamitzada.
  3. La fase baixmedieval (ss. XIV) a través d'una pobla de nova fundació, la Pobla d'Ifach, com a reflex de la imposició d'una nova societat.

L'estudi d'estos enclaus amb seqüències estratigràfiques precises i contextos d'ús i abandó ben definits (amb materials ceràmics i monedes associades) , s'ha de posar en relació amb altres casos on els materials, abundants, coetanis i de gran interés, es conserven descontextualitzats i faltats d'associació espacial per haver sigut espoliats, com ocorre en l'assentament d'altura d'El Sancallós (s. IX) i l'alqueria del Tossal del Moro (s. XI) . L'estudi de contextos materials fiables i les seues claus formatives pot obrir la porta a comprendre la cultura material descontextualitzada permetent definir patrons de consum a partir de la composición/restitución dels aixovars.

 

EL LLOC DE LES COSES (SS. VI-XIV). HAR2015-67111-P


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464