Saltar apartados

agradecimientos libro smart university

AGRAÏMENTS

La part més important de qualsevol projecte sempre resideix en el suport de les persones i institucions que ho fan possible. Més enllà del sustente econòmic que és importantíssim en qualsevol iniciativa, és imprescindible trobar-se en el camí amb un conjunt de persones que siguen capaces d'apostar per un projecte innovador com el qual resideix en Smart University, capaços d'articular des dels diferents fronts les accions necessàries per a la seua consecució, i més encara en els primers estadis del projecte. És per açò que, atès que som moltes les persones implicades, volem deixar constància mitjançant el seu reconeixement.

En primera instància volem reconèixer i agrair a la Universitat d'Alacant i especialment al seu Rector, Manuel Palomar Sanz, el suport mostrat al projecte Smart University i el primer fruit del qual tangible és aquest llibre blanc. Davant qualsevol procés que implique una anàlisi i enginyeria sobre la comunitat, és imperiós comptar amb el suport dels màxims òrgans de govern per a així poder col·laborar a través de tots els nivells de la institució. A més el concepte de Smart University està considerat com una de les línies prioritàries dins del Pla Estratègic de la Universitat d'Alacant, la qual cosa fa que siga un projecte que emana des dels interessos de la institució com una aposta per la universitat del futur. Directament des dels òrgans gestors, el Vicerectorat de Tecnologia d'Informació i especialment el seu Vicerector, Francisco Maciá Pérez, és l'altre de les baules fortes que formen la cadena de catalitzadors del projecte Smart University. Aquest vicerectorat concentra el govern i gestió de la TU, i per tant és la unitat amb la qual més estretament treballem i la qual dirigeix la implementació dels projectes que compleixen amb els objectius de la universitat. La nostra oferta de serveis es conforma sobre la base dels principis i necessitats que la universitat expressa i que aquest vicerectorat fa possibles i canalitza.

Un projecte com Smart University, amb un calat transversal sobre tots els actors de la universitat, seria impossible sense comptar amb l'ajuda d'altres vicerectorats i unitats. Mereix especialment el nostre agraïment el Vicerectorat de Campus i Tecnologia, a través del com coordinem accions presents i futures per a la interacció amb les diferents infraestructures universitàries i la possibilitat que se'ns ofereix de prototipado. També és reseñable l'estreta col·laboració que realitza amb nosaltres el Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant, ajudant en el procés d'alineació de la nostra conceptualització sobre les eines existents.

Els autors de Smart University

UA Smart University


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/uasmart

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464