Smart Living: Microentorno de calidad

Si poguérem fer una llista de cinc raons per les quals la gent li agrada viure en les ciutats probablement la faríem en uns pocs minuts, però igual de fàcil seria fer una altra amb millores, les quals es caracteritzarien per ser serioses i complexes. Els desafiaments i les oportunitats d'innovació que es produeixen en les universitats, o en petits entorns, inspiren nous reptes per a ciutats de mitjana i gran població. Com a conseqüència d'açò, i per a una posterior adaptació, es realitza un estudi i una adequació per al benefici del ciutadà segons l'escala.

Per açò millorar la qualitat de vida del nostre entorn és una tasca complexa ja que comporta superar multitud d'impediments de qualsevol índole: burocràtics, socials, econòmics%u2026 En el segle XXI les TU estan proporcionant millores en la qualitat de vida dels ciutadans en diferents àmbits socials com són: la salut, l'accessibilitat, la cohesió social, la seguretat, l'atractiu turístic i la cultura, tots ells beneficiant als ciutadans i a les ciutats. Per açò innovar i dotar d'intel·ligència a la ciutat en servei dels ciutadans permetrà crear una ciutat més sostenible i més humana, sense descurar tots els aspectes importants que fan que una ciutat siga nexe d'unió i de vida de la major part de la població mundial.

Actualment la Universitat d'Alacant disposa iniciatives que s'aglutinen en forma de serveis i plataformes que afavoreixen la qualitat de vida de la comunitat universitària:

  • Servei de prevenció
  • Universitat saludable
  • Servei d'Informació Cultural VEU
  • Guia de l'Estudiant
  • UACloud
  • Centre de Suport a l'Estudiant CAU
"Smart Living fa referència als nous estils de vida mitjançant les TU, el comportament i el consum. Els serveis intel·ligents Smart Living actuen en els àmbits de: salut, seguretat ciutadana, cultura, domòtica en habitatges, proporcionant serveis intel·ligents com i-salut, i-accessibilitat i i-turisme, tot açò amb l'objectiu d'incrementar els anivelles cohesió social, el capital i la seguretat en les urbs"

Els quatre pilars bàsics de l'eix Smart Living d'una Smart University que engloben totes aquestes característiques són els següents:

  • Innovació Social: millorar i desenvolupar nous serveis en benefici de la societat mitjançant les TU, R+D+i a millorar la qualitat de vida, i dissenyar noves eines en favor de l'accessibilitat per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat que els proporcione autonomia.
  • i-Salut: aplicar les noves tecnologies en l'àmbit de la salut com la teleasistencia, serveis mèdics i socials online i monitoratge de pacients a distància.
  • i-Cultura: transmetre i fomentar la identitat cultural de la ciutat mitjançant plataformes de TU, digitalitzant i compartint el patrimoni històric i cultural, i fent-ho arribar al ciutadà des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Fomentar la promoció turística del lloc mitjançant aplicacions en dispositius mòbils, realitat augmentada o panells informatius en temps real.
  • Seguretat: integrar serveis d'emergència al costat de sensors, càmeres de video vigilància i anàlisi de grans quantitats de dades en temps real per a augmentar la resposta dels cossos de seguretat en situacions d'emergència.