Saltar apartados

Smart Meter Dashboard

L'apartat Smart Ficar ,del panell de control SmartUA, permet monitorizar i observar a partir de mapes de calor i analítiques, l'estat actual dels consums elèctrics de la universitat ( i qualsevol Smart City), en un instant concret en el temps o en un determinat interval, a més de representar les dades obtingudes o les mitjanes, i navegar a través d'ells. Les dades generades per la xarxa de Comptadors elèctrics intel·ligents de la Universitat d'Alacant s'emmagatzemen en una base de dades noSQL, permetent el processament ràpid i eficient de milions de dades donant la major importància al rendiment, la fiabilitat i l'agilitat.

Aquestes dades poden analitzar-se a través de mapes de calor o de les eines analítiques del panell de control.

Smart Meters per a Smart Cities Monitorizacion

MAPES DE CALOR

Els mapes de calor wifi en un entorn Smart Cities ens permeten observar i representar el consum elèctric en qualsevol punt del campus o d'una ciutat a partir d'una termografia, definint una jerarquia de dos pols, d'una banda utilitzant colors càlids per a mostrar les zones amb més concentració de connexions, enfront d'un conjunt de colors freds que indiquen les zones amb menor nombre de dispositius. Amb aquestes dades podrem analitzar les zones on més consum per a prevenir possibles falles del sistema per saturació o per error, comprovar l'efectivitat dels sistemes elèctrics, generar alarmes a partir de dades històriques o a partir d'un llindar determinat, fins i tot creuar dades d'altres comptadors intel·ligents o sistemes de presència per a poder optimitzar els recursos energètics i per tant el consum.

Mapa de calor Smart Meters

Quadre de cerca Smart Meters

Analítiques

La interfície d'usuari permet representar d'una forma analítica les dades emmagatzemades en tres formats gràfics diferents: diagrama de línies, diagrama de barres i diagrama radar.

El diagrama de línies es compon d'una sèrie de dades representades per punts, units per segments lineals. El qual ens permet visualitzar ràpidament els canvis de tendències de les dades en el transcurs del temps.

El diagrama de barres ens permet representar els conjunts de dades com a barres rectangulars l'altura de les quals és proporcional a la freqüència de cadascun dels valors de la variable.

El diagrama radar és la forma de mostrar múltiples dades i la variació entre ells. Són útils per a la comparació de punts entre dos o més conjunts de dades.

Analítiques Smart Meters Comptadors Intel·ligents

Analítiques en format de diagrama de línies

Analítiques Smart Meters barres

Analítiques en format de diagrama de barres

Monitoratge i analítiques de Smart Meters en Smart Cities

Analítiques en format de diagrama de radar o d'aranya

UA Smart University


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/uasmart

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464