Ajudes per a l'organització d'activitats de promoció cultural i lingüística

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària amb l'objectiu de promoure les activitats que tinguen com a finalitat complementar la formació cultural de la comunitat universitària, fa pública anualment una convocatòria per a la concessió d'ajudes destinades a finançar l'organització d'activitats de promoció cultural la realització de la qual estiga prevista durant el mateix any.

Aquestes ajudes estan destinades a entitats externes a la UA, si pertany a algun col·lectiu universitari visite aquest portal)