Propostes d'activitats de promoció cultural

Vols organitzar una activitat cultural en la UA? Presenta la teua proposta!

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària, amb l'objectiu de promoure les activitats que tinguen com a fi complementar la formació cultural de la comunitat universitària, ofereix la seua col·laboració per a dur endavant el teu projecte.

Qui pot fer propostes?

Podrà presentar propostes qualsevol dels membres de la comunitat universitària: PDI, PAS, alumnat, delegacions de centre o associacions.

Només es podran presentar propostes per a jornades o actes amb interés cultural inequívoc i manifest, i en cap cas per a l'organització d'esdeveniments o jornades lligades directament o indirectament a l'activitat docent de graus o postgraus o de recerca. A més, les activitats han de dur-se a terme als espais de la UA (campus, seus, aules universitàries...).

Es valorarà especialment el caràcter innovador de la proposta, el seu impacte cultural, la col·laboració amb altres unitats administratives i el caràcter complementari de formació de l'alumnat.

Recorda que has de complir els criteris de difusió en ambdues llengües oficials segons estableix el Reglament d'usos lingüístics de la Universitat d'Alacant

Com envie la proposta?

  • Els projectes es presentaran telemàticament via el següent formulari
  • Pots presentar la teua proposta durant tot l'any amb una antelació mínima de tres mesos a la realització de l'activitat
  • El personal tècnic del UDPC es posarà en contacte amb tu en un termini màxim de 15 dies