Comunicació Acadèmica i Científica

Personal:

Tècnica de comunicació

Tècnica de comunicació

@MarinaLimi


Tècnica de comunicació

@OtiRguez

 

 

La subunitat de Comunicació Acadèmica i Científica té com a missió difondre les activitats acadèmiques, científiques, tecnològiques i innovadores realitzades i produïdes en la Universitat d'Alacant.

Així, desenvolupa, entre altres, les següents activitats, sempre amb destinació a l'opinió pública:

  •    Realitza un seguiment dels projectes de recerca, estudis, tesis i informes que es duen a terme en la Universitat o en els quals participen els seus científics, així com de la seua oferta tecnològica, per a valorar les seues possibilitats d'interès des del punt de vista de la seua difusió.
  •    Elabora notes de premsa, amb freqüència acompanyades de material gràfic i audiovisual, que remet a nombrosos mitjans de comunicació tant tradicionals com en Internet, d'actualitat científica de la UA i de divulgació en les àrees en què desenvolupa la seua activitat.
  •    Divulga les patents amb impacte comercial que aconsegueixen els grups de recerca de la UA.
  •    Contribueix a donar publicitat als reconeixements i mèrits que obtenen els científics de la UA.
  •    Participa en la redacció i producció d'altres suports de comunicació propis de la UA.
  •    Dóna a conèixer els laboratoris i equips tecnològics de la Universitat, que ofereixen els seus serveis tant a les necessitats dels grups de recerca de la UA com a entitats i empreses exteriors.
  •    Gestiona entrevistes personalitzades dels periodistes amb els investigadors i experts en una determinada matèria, recerca o tecnologia.
  •    Proveeix de notícies diferents plataformes de comunicació relacionades amb la ciència, com la Xarxa RUVID o la de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - SINC.
  •    L'any 2011 es va iniciar la participació en el projecte "La universitat respon", programa de microvídeos de divulgació científica, coproduït per la CRUE i que està disponible en les webs del conjunt d'universitats espanyoles que formen part en aquest projecte.
  • Desenvolupa qualsevol activitat o funció que siga pròpia de la Unitat de Comunicació.