Comunicació Institucional i de la Rectora

Personal:

 

 

Aquesta subunitat coordina i traça les estratègies de comunicació institucional i d'imatge de la rectora i el seu equip de direcció.

Funcions:

• Coordinar i dur a terme les accions comunicatives de caràcter institucional i aquelles en les quals participe la rectora.

• Canalitzar la relació entre els mitjans de comunicació i el rector i el seu equip de direcció, a l'efecte de comunicació i imatge.

• Dissenyar i organitzar les intervencions de la rectora en rodes de premsa i altres esdeveniments d'impacte mediàtic.

• Elaborar i assessorar en la confecció d'articles i redaccionals de caràcter institucional i de la rectora.

• Establir l'estratègia comunicativa per a l'elaboració de productes audiovisuals de caràcter institucional.

• Supervisar l´impacte mediàtic de la comunicació universitària i del dossier de premsa.

• Acompanyar la rectora en aquells esdeveniments que requerisquen una acció comunicativa especial.

• Gestió d'entrevistes i difusió d'articles d'opinió.