Comunicació Publicitària i Corporativa

Aquesta subunitat gestiona la contractació de les insercions publicitàries de la Universitat d'Alacant en qualsevol mitjà i/o suport, així com la destinada a la producció de cartelleria o qualsevol altre mitjà d'identitat corporativa.

Personal:

Serveis que presta:

• Acords i contractes amb mitjans de comunicació:

Gestió, seguiment i control

• Difusió de titulacions i estudis:

Elaboració del pla anual.

Gestió, seguiment i control de les accions planificades.

• Publicitat institucional:

Assessorament, gestió, seguiment i control.

• Identitat corporativa:

Planificació i gestió de suports fora de línia.

• Publicitat:

Gestions de contractació i producció.

• Facturació:

Supervisió inicial i registre.

• Qualsevol activitat o funció que siga pròpia de la Unitat de Comunicació.