Secretaria Administrativa

Personal:

Edifici de Serveis Generals i Rectorat, Campus de Sant Vicent del Raspeig, Alacant - Apt. 99 - E- 03080

La localització SIGUA de la secretaria és 0028PB060

Telèfon: 965 903 477  

C.e.: gabipremsa@ua.es

Ubicació de la Unitat de Comunicació en el Campus.

 

Funcions de la secretaria administrativa de la Unitat de Comunicació:

·Confecció del dossier de premsa i publicació en la xarxa.

·Manteniment de la pàgina d'Actualitat Universitària.

·Enviament de notes de premsa als mitjans.

·Gestió econòmica.

·Redacció de la memòria anual de la Unitat.

·Manteniment de les bases de dades.

·Elaboració i actualització dels processos i procediments de qualitat.

·Atenció al públic.

·Adquisició del material bibliogràfic, d'oficina i informàtic.

·Distribució de plànols i llibres de projecció del Campus.

·Organització d'activitats.

·Aquelles altres tasques relacionades amb la gestió i administració requerides per la Unitat.