Saltar apartados

concurs curts igualtat

CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE CURTMETRATGES 2' PER LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES. Bases BOUA (03/02/2017)

OBJECTIU

El compromís de la Universitat d'Alacant (UA) per la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes forma part de la nostra política universitària. Des de l'aprovació del primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA (I PIUA), una estratègia constant ha sigut sensibilitzar la comunitat universitària al voltant de les desigualtats que encara avui persisteixen entre dones i homes, com també sobre les discriminacions múltiples de les quals són objecte les dones en la nostra societat. Particularment, el col·lectiu d'estudiants ocupa un lloc preferent en l'estratègia de sensibilització que està desenvolupant-se, no només perquè una de les funcions de la Universitat és vetlar per la seua formació integral sinó, també, perquè serà el nostre alumnat qui, finalitzats els estudis, ocuparà càrrecs de responsabilitat, liderarà els processos de canvi social i, entre d'altres, vetlarà per la consecució d'una societat més justa i igualitària.

En aquest context, el concurs de curtmetratges per la igualtat entre dones i homes persegueix crear un espai creatiu que propicie al nostre alumnat la reflexió al voltant de les desigualtats entre dones i homes i les discriminacions múltiples que pateixen les dones en la societat.

 El concurs de curtmetratges té la col·laboració de l'Associació Entre Mujeres y Dones, i del Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant i s'inscriu en l'agenda d'activitats que la UA programa en commemoració del Dia Internacional de les Dones.

 

PARTICIPANTS

Podran participar en el Concurs de curtmetratges 2' per la igualtat entre dones i homes

1. L'alumnat del curs 2016-2017 de la Universitat d'Alacant, ja siga d'estudis de grau, postgrau o títols propis.

2. Cada participant podrà presentar un màxim de dos curtmetratges.

 

REQUISITS DELS CURTMETRATGES

Els curtmetratges que es presenten a concurs:

1. Hauran d'ajustar-se a les bases d'aquesta convocatòria i complir les condicions establides en aquesta.

2. Podran estar gravats amb qualsevol dispositiu d'enregistrament: càmera de telèfon mòbil, càmera fotogràfica digital, càmera d'acció, tauleta, càmera de vídeo, etc.

3. Hauran de ser originals i inèdits.

4. Hauran de presentar-se titulats.

5. Podran gravar-se en castellà, valencià i anglès.

6. Hauran de tenir una durada màxima de 2 minuts, inclosos els títols de crèdit, si n'hi haguera, i gravats en la màxima resolució i qualitat possibles.

7. La grandària final de l'arxiu ha de tenir un màxim de 200 MB.

8. Els formats d'arxiu poden ser MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.

 

TEMÀTICA

La temàtica dels curtmetratges haurà d'estar vinculada a la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes i podrà tractar, entre d'altres, els aspectes següents:

 • Conciliació entre vida laboral i familiar.
 • Igualtat d'oportunitats i tracte.
 • Discriminació laboral o salarial.
 • Sexisme/masclisme.
 • Sostre de cristall.
 • Rols i/o estereotips de gènere.
 • Polítiques d'igualtat.
 • Invisibilitat.
 • O qualsevol altra temàtica vinculada.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

1. El termini de presentació de curtmetratges comença l'endemà de la publicació del concurs en el BOUA i finalitza el 28 de febrer del 2017 (23:59).

2. Els curtmetratges, com també la fitxa d'inscripció hauran d'enviar-se a través d'aquest formulari electrònic.

És necessari emplenar una sol·licitud per cada curt presentat.

Si el curt ha sigut fet per diverses persones, una d'aquestes haurà de figurar en la sol·licitud d'inscripció com a autor o autora principal i la resta com a coautores o coautors.

3. Les persones participants declararan acceptar el tractament de les dades personals necessàries per a la gestió del concurs.

 

DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

 

1. La Unitat d'Igualtat nomenarà una comissió que estarà formada per les persones següents:

 • Vicerector de Cultura, Esport i Llengües, o persona en qui delegue.
 • Una representant o un representant de la Unitat de Comunicació o de l'Àrea de Projectes Institucionals de l'Oficina del Rector.
 • Una representant o un representant del Consell d'Estudiants.
 • Una representant o un representant de l'Associació Entre Mujeres y Dones.
 • Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat que actuarà presidint la comissió.

2. La comissió del concurs veurà tots els curtmetratges admesos a concurs i publicarà una resolució amb els tres guanyadors.

3. Una vegada resolt el concurs, la Unitat d'Igualtat comprovarà l'acreditació de les dades facilitades en la inscripció en el concurs, i es farà efectiva l'adjudicació dels premis després de la comprovació d'aquestes dades.

4. La Unitat d'Igualtat, publicarà en la pàgina web

http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/ els curts premiats. Les autores i els autors dels curts hauran de contactar, en el termini de 24 hores, amb la Unitat d'Igualtat unitat.igualtat@ua.es per a identificar-se i acceptar expressament el premi. Si una vegada transcorregut aquest termini no hi ha cap resposta, es considerarà que renuncia al premi.

 

PREMIS

 1. S'estableixen els premis següents:

a)   Primer premi al Millor Curtmetratge, dotat amb un diploma i una tauleta electrònica.

b)  Segon premi al Millor Curtmetratge, dotat amb un diploma i una tauleta electrònica.

c)  Tercer premi al Millor Curtmetratge, dotat amb un diploma i una tauleta electrònica.

 

2. Els premis seran aportats per l'Associació Entre Mujeres y Dones.

3. El premi és únic, independentment del nombre de persones que participen en la realització dels curtmetratges premiats.

4. Els premis poden quedar deserts si la comissió així ho decideix.

5. El lliurament dels premis es farà en un acte públic emmarcat en l'agenda d'activitats que la UA programa en commemoració del Dia Internacional de les Dones. Les persones guanyadores hauran d'assistir personalment, o per mitjà d'un representant o una representant si els és impossible assistir-hi.

 

QÜESTIONS GENERALS

1. La comissió del concurs es reserva el dret d'excloure els curtmetratges el contingut dels quals siga obscè, violent, sexista, racista o vulnere algun dret fonamental de les persones.

2. Les persones participants es responsabilitzen que no hi haja drets a tercers per l'ús de peces musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que hi apareguen, així com que els curts presentats no estiguen sotmesos a cap reclamació legal i es troben dins del que estableix la Llei de propietat intel·lectual, i eximeixen l'Organització de qualsevol tipus de responsabilitat. Si s'utilitza una pista d'àudio amb l'enregistrament d'un so que siga propietat d'una companyia discogràfica sense el permís d'aquesta, és possible que, per motius legals, la reproducció del curt en la web es faça sense so. 

3. Els qui participen cedeixen els treballs per a ser reproduïts i exhibits, amb finalitats didàctiques, i dins del marc general d'aquest concurs, a l'Associació Entre Mujeres y Dones. Així mateix, la Unitat d'Igualtat també els podrà utilitzar en edicions posteriors per a publicitar o promocionar el concurs o accions que es desenvolupen en el marc del Pla d'Igualtat de la UA. La cessió es farà sempre amb el reconeixement de la condició d'autor o autora, excepte manifestació en contra d'això.

4. La Unitat d'Igualtat no es fa responsable de la dolenta recepció dels materials.

5. La participació en el concurs suposa l'acceptació plena de les bases d'aquest.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que es recapten formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. El responsable del fitxer és el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat (o, si escau, indicar, un altre òrgan responsable directe del fitxer), mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les dades personals que s'arrepleguen, no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

 

 

Alacant, 25 de gener de 2017

 

Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

 

María José Rodríguez Jaume

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9917

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464