la UA dóna la CARA

La Universitat d'Alacant, compromesa amb la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes i amb l'eradicació de la violència de gènere, manifestació extrema d'aquesta desigualtat, activa en el curs 2014-2015 la campanya d'informació i sensibilització La UA dóna la CARA amb la qual es persegueix:

 

1. Promoure l'eliminació dels estereotips socials referents al rol de dones i homes.

 

2. Contribuir a la construcció de relacions entre els sexes basades en el respecte i la coresponsabilitat.

 

3. Impulsar la participació d'homes i dones en tots els espais de la societat en igualtat.

 

4. Sensibilitzar, informar i prevenir l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de gènere i la violència de gènere.
 
La CAMPANYA està adreçada a la comunitat universitària i a la societat alacantina,especialment, als centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional de la província d'Alacant.
Una representació dels tres col·lectius de la UA (estudiants, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador) han protagonitzat aquest espot.
Tu també pots sumar-te a la campanya publicant la teua selfie (individual o col·lectiva) a través d'Instagram, Twitter o Facebook, incloent el hashtag #UA25N i una menció a @UA_Universitat o @UA_Universidad. En fer-ho estaràs participant en la construcció dels fonaments d'un matí on la igualtat entre dones i homes siga una realitat.
I TU, DÓNES LA CARA?