Saltar apartados

2014

logo 25 n la ua dóna la cara
tuit3 2014 gran
tuit2 2014 gran
tuit1 2014 gran
I EL TEU DAS LA CARA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III CONCURS DE TUITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

RESOLUCIÓ

El Jurado, reunit el dia 19 de novembre de 2014, ha decidit premiar els següents tuits:
1er premi
"Que la fuerza no te acompañe"
NURIA GARCÍA BREA, 2º de DADE

 

accèssit
"Dir PROU és la clau que obri tots els panys" ‏
ENCARNACIÓN IBARRA MARTINEZ, doctorat, Filosofia i Lletres

 

accèssit
"Vi0lenc1a de 6énero, 016. Denuncia ja" ‏
BOANERGES MEZA, 3º de Publicitat i Relacions Públiques

 

Els premis seran lliurats en l'acte públic institucional que se celebrarà el dia 24 de novembre, durant el qual les persones guanyadores donaran lectura dels tuits.

 

CONVOCATÒRIA (Data de publicació BOUA: 16-10-2014 )

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Universitat d'Alacant, a través de la Unitat d'Igualtat, convoca la tercera edició del concurs Tuits contra la violència de gènere, que té com a finalitat incrementar la conscienciació i sensibilitzar la comunitat universitària.
El concurs, consistirà en l'enviament de missatges, lemes o expressions relacionades amb la violència de gènere a través de Twitter, amb una extensió màxima de 140 caràcters.

 

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol persona que forme part de la comunitat universitària de la UA.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

L'enviament dels tuits es podrà fer des de l’endemà de publicar-se aquesta convocatòria en el BOUA i fins al 14 de novembre de 2014 a les 23.59 h.

 

PROCEDIMENT

Els tuits s’hauran d'enviar a través de Twitter i hauran d'incloure l’etiqueta #UA25N i una menció a @UA_Universidad o @UA_Universitat.

 

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

La Unitat d'Igualtat nomenarà un jurat integrat que serà l'encarregat d'avaluar l'originalitat dels tuits.
El jurat estarà compost per les següents persones:

 

-        Vicerector de Tecnologies de la Informació o persona en qui delegue.
-        Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística o persona en qui delegue.
-        Vicerector de Campus i Sostenibilitat o persona en qui delegue.
-        Una o un representant de la Unitat de Comunicació de l'Oficina del Rector.
-        Una o un representant de la Unitat de Relacions Institucionals que exercirà com a secretària o secretari de la comissió.
-        Una o un representant del Consell d'Estudiants.
-        Directora de la Unitat d'Igualtat que actuarà com a presidenta de la comissió.

 

El 20 de novembre de 2014 la Unitat d'Igualtat publicarà en la seua pàgina web (http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/) els tuits premiats. Les autores i autors dels tuits hauran de contactar, en el termini de 24 hores, amb la Unitat d'Igualtat (unitat.igualtat@ua.es) per a identificar-se i acceptar expressament el premi. Si una vegada transcorregut aquest termini no hi ha cap resposta, es considerarà que renuncia al premi.

 

PREMIS

S'estableix un primer premi i dos accèssit consistents en:

 

a)    El guanyador o guanyadora del primer premi rebrà una tauleta electrònica.
b)    El guanyador o guanyadora del primer accèssit rebrà un i-pod shuffle.
c)    El guanyador o guanyadora del segon accèssit rebrà un i-pod shuffle.
El premis i els accèsit seran lliurats en l'acte públic institucional que se celebrarà el dia 25 de novembre, durant el qual les persones guanyadores llegiran els tuits.

 

 

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima per a aquesta convocatòria està consignada en el capítol 2 de crèdits del pressupost de la Unitat d'Igualtat. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.
La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

Delegada del rector per a Polítiques de Gènere 
María José Rodríguez Jaume
  
Alacant, 14 d’octubre de 2014

 

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464