Saltar apartados

tuits 2016

tuit1_2014
tuit2_2014
tuit3_2014
tuit1_2013
tuit2_2013
tuit3_2013
tuit 1 2014
tuit2 2014
tuit3 2014

 

RESOLUCIÓ V CONCURS DE TUITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El Jurat, reunit el dijous 17 de novembre de 2016, ha decidit premiar els següents tuits:

 

Primer accèssit: No deixes que et marque, marca tu 016

Segon accèssit: De camino a casa hay que ser LIBRE, NO VALIENTE

El lliurament de premis es durà a terme durant l'acte institucional que se celebrarà el 21 de novembre a partir de les 11h. en la sala d'actes de la Facultat d'Educació.

  

BASES V CONCURS DE TUITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (BOUA:11-10-2016)

 

 Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Universitat d’Alacant, a través de la Unitat d’Igualtat, convoca la cinquena edició del concurs Tuits contra la Violència de Gènere, que té com a finalitat incrementar la conscienciació i sensibilitzar la comunitat universitària.

El concurs consistirà en l’enviament de missatges, lemes o expressions relacionades amb la violència de gènere a través de Twitter, amb una extensió màxima de 140 caràcters.

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol persona que forme part de la comunitat universitària de la UA.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

L’enviament dels tuits es podrà fer des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA fins al 14 de novembre del 2016 a les 12.00 h.

PROCEDIMENT

Els tuits s’hauran d’enviar a través de Twitter i hauran d’incloure l’etiqueta #UA25N i una menció a

 @UA_Universidad 

o 

@UA_Universitat

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

La Unitat d’Igualtat nomenarà un jurat integrat que serà l’encarregat d’avaluar l’originalitat dels tuits.

El jurat estarà format per les persones següents:

-      Vicerector de Cultura, Esports i Llengües o persona en qui delegue.

-      Vicerector de Campus i Tecnologia o persona en qui delegue.

-      Un/a representant de la Unitat de Comunicació de l’Oficina del Rector.

-      Un/a representant de l’àrea de Relacions Institucionals que exercirà com a secretari/ària de la comissió.

-      Un/a representant del Consell d’Estudiants.

-      Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, que actuarà com a presidenta de la comissió.

 

El 18 de novembre del 2016 la Unitat d’Igualtat publicarà en la pàgina web

http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/

els tuits premiats. Els/les autors/es dels tuits hauran de contactar, en el termini de 24 hores, amb la Unitat d’Igualtat

unitat.igualtat@ua.es

per a identificar-se i acceptar expressament el premi. Si una vegada transcorregut aquest termini no hi ha cap resposta, es considerarà que renuncia al premi.

 

PREMIS

S'estableix un primer premi i dos accèssits:

a)    El/la guanyador/a del primer premi rebrà una tauleta electrònica.

b)    El/la guanyador/a del primer accèssit rebrà un i-pod shuffle.

c)    El/la guanyador/a del segon accèssit rebrà un i-pod shuffle.

El premis i els accèsits seran lliurats en l’acte públic institucional que tindrà lloc el dia 22 de novembre, durant el qual les persones guanyadores llegiran els tuits.

 

 

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima per a aquesta convocatòria està consignada en el capítol 2 de crèdits del pressupost de la Unitat d’Igualtat. L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada ajuda s’ajustarà a allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que estableix aquesta convocatòria.

 

 

María José Rodríguez Jaume

Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

 

Alacant, 14 d’octubre de 2016

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464