Planificació i experiència docent en matèria urbanística i perspectiva de gènere en el grau d'arquitectura

 

Biblioteca>> Arquitectura

 

Autor/a Royo Naranjo, Lourdes; García Bujalance, Susana
Any 2011
Títol Planificació i experiència docent en matèria urbanística i perspectiva de gènere en el grau d'arquitectura
Tipus Article
Descripció

La perspectiva de gènere i la seua aplicació pràctica a l'ensenyament universitari, pren com a referència en la present comunicació, plantejaments metodològics i resultats obtinguts des de la pràctica docent d'assignatures d'Urbanisme impartides en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de Màlaga. Des d'un marc d'estudi on la qüestió de gènere queda recollida sota l'àmbit legal de l'Ensenyament en Igualtat efectiva entre dones i homes, les autores identifiquen una sèrie de plans estratègics i específics en un pas cap a davant en qüestió d'igualtat en l'àmbit de l'educació superior. En una segona part de la comunicació les autores se centren en aquelles recerques que han introduït la perspectiva de gènere en l'àrea d'urbanisme. Després de comprovar que des de l'esforç protagonitzat per diferents Universitats espanyoles per a poder explicar avui amb una variada oferta de graus, doctorats, masters, i cursos d'especialització relacionades amb la qüestió de gènere, es constata com són poques les recerques que arrepleguen aquelles iniciatives en la línia curricular de la matèria urbanística, considerant per açò la necessitat d'abordar aquest estudi i posada en comú d'aquelles experiències docents.

Localització

Actes del III Congrés Universitari Nacional "Recerca i Gènere". Universitat de Sevilla, Unitat d'Igualtat, pàg. 1772-1784.

URL

http://wdb.ugr.es/esmujer/AgataIgnaciuk/en/wp-content/uploads/pdf/Investigacion_Genere_11.pdf

Data creació fitxa 23/05/2013