Saltar apartados
  • UA
  • Unitat d'Igualtat
  • LES STEM I LA UA ENFRONT DEL REPTE DE L..ITATS ENTRE DONES I HOMES DEL SEGLE XXI

LES STEM I LA UA ENFRONT DEL REPTE DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DEL SEGLE XXI

 

 

El III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant inclou un conjunt d'accions relacionades amb el foment de la igualtat en les STEM i, específicament amb les titulacions adscrites a les Ciències de la Computació atès que són aquestes les que compten amb la menor presència de dones. La finalitat és:

  • Introduir la perspectiva de gènere en l'estructura, programes, projectes i activitats que la Universitat d'Alacant desenvolupa aquestes titulacions.
  • Facilitar informació a la comunitat universitària i preuniversitària sobre aquestes titulacions de tal manera que desperten l'interès cap a les mateixes a tot l'alumnat, promovent la presència de les dones en tots els àmbits.

A continuació, s'arrepleguen 12 accions específiques. Aquestes desenvolupen les recomanacions que des de diferents sectors s'han assenyalat:

  • Utilitzar entorns i mitjans de comunicació que projecten una imatge (cultura) que faça que les dones senten que els pertany.
  • Els prejudicis i estereotips que acompanyen a aquestes carreres han de ser combatuts millorant la confiança de les dones sobre el seu acompliment en matemàtica i ciències.
  • Incrementar les figures representatives del gènere femení (models de referència) en els ambients científics i tecnològics.
  • Presentar els treballs als quals habilita l'estudi de qualsevol enginyeria visibilitzant la seua utilitat social

 

ACCIONS:

1. Adequar la publicitat/fullets/promoció de titulacions STEM de la UA de tal manera que projecten una imatge (cultura) que faça que les dones senten que els pertany.

2. Convocar Premis als TFG I TFM que desenvolupen “Solucions tecnològiques a reptes socials”

3. Convocar Premis de reconeixement als projectes o iniciatives que desenvolupen els centres educatius de secundària i batxiller de la província d'Alacant l'objecte de la qual siga la ruptura d'estereotips lligats als estudis STEM

4. Realitzar campanyes de visibilització de dones rellevants en l'àmbit de les STEM

5. Realitzar campanyes de visibilització de dones en l'àmbit de les STEM

6. Donar suport a la realització de tallers, conferències i esdeveniments de grup que se centren en carreres universitàries STEM, experiències i desafiaments que enfronten les dones tecnólogicas

7. Dissenyar una pàgina web que arreplegue informació i recursos amb perspectiva de gènere sobre les titulacions STEM

8. Disseny i difusió entre els centres educatius no universitaris de la província d'Alacant d'una guia per a l'orientació universitària sense biaixos de gènere

9. Realitzar una campanya de ruptura d'estereotips en carreres professionals lligades als estudis universitaris de STEM en centres educatius no universitari

10. Desenvolupament d'un programa de mentoring amb centres no universitaris de la província d'Alacant

11. Desenvolupament d'un programa de mentoring amb les alumnes de la UA matriculades en titulacions STEM

12. Crear una cartera d'entitats i empreses que lligades a les carreres STEM contemplen entre els seus objectius la visibilitat dels beneficis de la diversitat de gènere i la promoció de la igualtat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464