ASSOCIACIONS

Enllaços

EUROPEES

 • WOMEN LOBBY : Organització no governamental formada per 4.000 associacions de dones europees que treballa per aconseguir la igualtat de gènere en la UE.
 • WIDE+ : Organització no governamental dedicada a enfortir els drets socials i econòmics de la dona. Per a açò realitza una labor de pressió i informació sobre les polítiques internacionals dutes a terme per la Unió Europea (EU) i altres organismes mundials com l'OMC, el BM o el FMI.

ESPANYOLES

 • AHIGE : Associació d'Homes per la Igualtat de Gènere. Proposta que promou el canvi de model tradicional de masculinitat i la construcció d'un diferent basat en la igualtat, el respecte i la solidaritat.
 • AMECO PRESS és una agència d'informació promoguda per l'Associació Espanyola de Dones Professionals dels Mitjans de comunicació (AMECO) especialitzada a elaborar, difondre i transmetre informació periodistica des de la perspectiva de gènere. L'agència de gènere és una activitat articulada entorn de les noves tecnologies de la comunicació (Tics), el suport dels quals i instrument de difusió és internet i el treball en linea, per la qual cosa constitueix una eficaç estratègia per a pal·liar la bretxa digital de gènere.
 • AMIT : Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues.
 • AMNISTIA INTERNACIONAL : Àrea de l'organització especialitzada en els drets de les dones que compta amb informació actualitzada sobre diferents campanyes, accés a publicacions i servei de documentació per temes, països i regions.
 • ASSOCIACIÓ D'EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT (AEPA) Associació que agrupa a un ampli col·lectiu de dones directives, empresàries i professionals de la província d'Alacant i de tots els sectors empresarials privats i de l'Administració Pública. AEPA és membre de la Federació Espanyola d'Empresàries i Professionals i de la Business Professional Women, l'organització mundial de dones empresàries més antiga del món, present en més de 100 països.
 • FUNDACIÓ DONES: Organització no governamental, sense ànim de lucre, que treballa en l'engegada de projectes d'intervenció, en els diferents àmbits de la participació social, política, econòmica i cultural, amb l'objectiu d'aconseguir que la igualtat d'oportunitats siga real i efectiva.
 • GIOPACT : Grup d'Igualtat d'Oportunitats en l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia.
 • DONES EN XARXA : Portal que compta amb multitud d'enllaços distribuïts per temes i paises amb notícies d'actualitat i informació diversa sobre cursos, programes i activitats de formació.
 • DONES MEDITERRÀNIES: Propostes per a la solució dels problemes de les dones en l'àmbit del mediterrani i posada en comú de projectes de cooperació i apoderament.
 • XARXA DE CIUTADANES EUROPEES . Associació que té com a objectiu la promoció i el suport a l'exercici del dret de ciutadania des del principi d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.
 • THEMIS : Associació de dones Juristes. Informació d'interès per a conèixer la situació de la dona en l'àmbit legal, així com nombrosos documents sobre jurisprudència i legislació.