Presentació Homes per la Igualtat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Events
Logo Homes per la Igualtat   Homes per la Igualtat
Homes per la Igualtat

Presentació

 

 

 

 

La Universitat d'Alacant com a institució de producció i de transmissió de coneixement que promou processos de desenvolupament social, justícia, de pau i de democràcia que transcendeixen de l'àmbit exclusiu universitari, lidera un camí en les polítiques de gènere amb una visió sostinguda, duradora i mesurable.
En el marc de l'III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat d'Alacant, i en compliment de les accions lligades a l'objectiu 4 es fomenta la participació i implicació d'homes en la construccción d'una societat més igualitària. En aquest context es crea un espai web Homes per la igualtat i s'elabora per a la seua difusió entre la comunitat universitària el tríptic Beneficis i Drets compartits en igualtat.
La web Homes per la igualtat té com a objectiu promoure la sensibilització i el compromís entre el col·lectiu de l'homes de la comunitat universitària a favor del principi d'igualtat entre dones i homes, i en contra de la violència cap a les dones.
Aquesta pàgina web engloba una sèrie d'informes  d'àmbit internacional, europeu i nacional que afavoreixen polítiques d'igualtat dirigides a homes, una selecció d'articles  i publicacions i un ampli ventall de pàgines webs sobre grups d'homes per la igualtat, associacions, organitzacions i xarxes sobre masculinitats. També podràs trobar recursos didàctics que contribueixen a la sensibilització i formació en igualtat i masculinitat.

 

 


El tríptic Beneficis i drets commpatidos en igualtat inlcuye:
  • Decàleg d'homes per la igualtat;
  • Els beneficis que genera l'avanç de la igualtat en la nostra universitat;
  • Enumeració de drets en matèria de permisos, excendencias, atenció i cures que el col·lectiu d'homes del PDI i PAS pot gaudir en la UA.