newsletter 15 web violència genere

 

La pàgina web contra la violència de gènere de la UA visibilitza: 

 

• el rebuig de la UA a qualsevol forma de violència de gènere, atès que són actes discriminatoris que contravenen al principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes;
• i el compromís amb el manteniment d'un clima laboral saludable, no intimidatori ni hostil en el qual es respecte i assegure la dignitat de totes les persones que desenvolupen activitats acadèmiques, culturals, esportives o de serveis en el seu àmbit organitzatiu i territorial. 

 

A més…
 
La pàgina web contra la violència de gènere de la UA ofereix recursos i informació d'interès per a la detecció, prevenció i intervenció enfront de possibles situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual que pogueren donar-se en el nostre entorn de treball i estudi. En ella, es destaquen els elements més rellevants del procediment que se segueix quan s'activa el Protocol específic que per a aquestes situacions va aprovar el juny passat el Consell de Govern.
 
Al seu torn, la pàgina web contra la violència de gènere de la UA assumeix l'objectiu d'informar, sensibilitzar i assenyalar de forma fàcil com actuar quan es creu que s'és víctima de violència de gènere. D'aquesta manera, s'articula un sistema d'informació que dóna resposta al dret d'informació que empara les víctimes de violència de gènere.