Saltar apartados
  • UA
  • Unitat d'Igualtat
  • newsletter 27 Guia per a la prevenció, ..r raó de gènere i per orientació sexual

newsletter 27 Guia per a la prevenció, detecció i actuació enfront de situacions d'assetjament sexual, per raó de gènere i per orientació sexual

 

NEWSLETTER Nº 27.

GUIA PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I PER ORIENTACIÓ SEXUAL EN L'ENTORN UNIVERSITARI

 

Des de l'aprovació Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, s'han produït avanços en la prevenció i intervenció de la violència de gènere. Gradualment, s'ha consolidat la dimensió social d'aquest fenomen el que ha propiciat el desenvolupament d'estratègies que, des d'un enfocament multidisciplinari i integral, aborden la prevenció de la violència de gènere des de la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes. 

Les polítiques de gènere que la Universitat d'Alacant realitza mitjantçant els seus plans d'igualtat conformen una sòlida trajectòria en la implementació d'accions estratègiques dirigides a sensibilitzar, prevenir i actuar enfront de qualsevol mena de discriminació que pateixen les dones dedicant especial atenció a la discriminació produïda per la(les) violència(es) de gènere. Les actuacions realitzades en aquest àmbit es vénen sustentant en els principis orientadors formulats per Nacions Unides, com ara: la prioritat a la prevenció en totes les polítiques i programes amb un enfocament integral; estratègies de prevenció que enfronten les causes de la violència contra les dones, en particular, la persistència dels estereotips de gènere; i promoció de la seguretat de les dones modificant la cultura organitzativa i, en el seu cas, els entorns de treball i estudi. 

La present Guia respon a l'acció 12, “Disseny i difusió d'una guia per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe en l'entorn universitari”, de l'objectiu 2 de l'eix 6 (Treballar i estudiar en la UA) en el marc de l'III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA (2018-2020). L'objectiu d'aquesta Guia és doble. En primer lloc, persegueix sensibilitzar a la comunitat universitària sobre les situacions d'assetjament sexual, per raó de gènere i per orientació sexual que en els entorns universitaris viuen les estudiants, les acadèmiques i les dones que exerceixen els seus llocs de treball en l'administració i serveis universitaris. En segon lloc, la Guia informa la comunitat universitària sobre els protocols específics d'actuació i mesures efectives que la Universitat d'Alacant, a través de la Unitat d'Igualtat, duu a terme en matèria de prevenció, formació i sensibilització. 

Amb la publicació i difusió d'aquesta Guia volem mostrar el reconeixement de la nostra institució a les dones de la nostra universitat que ens van traslladar les seues experiències personals d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i/o assetjament per orientació sexual en els seus entorns d'estudi i treball. Malgrat les singularitats de cadascuna d'elles, i de les situacions descrites, totes compartien el desig que cap una altra dona universitària haguera de contar en la seua història vital amb un episodi de violència de gènere. Tenint molt present les seues històries, aquesta Guia ens ofereix una nova oportunitat per a mostrar el compromís i posicionament de la Universitat d'Alacant enfront de l'erradicació de la(les) violència(es) que pateixen les dones.

(Extracte de la Presentació de la Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, María José Rodríguez Jaume, de la Guia per a la prevenció, detecció i actuació enfront de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual en l'entone universitari).

El Tema V. Guia per a la prevenció, detecció i actuació enfront de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual en l'entone universitari està publicada en la col·lecció d'Anotacions  per a la Igudaldad allotjada en la web de la Unitat d'Igualtat.

 

 

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464