Evolució contractes externes

 

CONTRACTES EXTERNES (Nre.)
  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014       

 

 2015       

 2016         
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H
Jardineria 0 18 0 19 0 20 0 18 0 19 0 17 0 16 0 16 0 16
Seguretat 5 44 9 44 11 44 10 43 10 39 10 36 6 36 7 41 9 40
Reprografia 25 4 21 2 21 1 18 0 17 0 17 0 9 0 14 8 13 10
Restauració 42 59 48 30 44 34 39 37 36 36 40 32 36 31 31 34 40 33
Neteja 140 40 179 19 178 18 178 19 165 21 154 16 152 19 151 20 155 19
Mantenimiento 1 62 1 64 1 67 1 63 1 63 1 53 1 52 1 52 1 52

 

CONTRACTES EXTERNES (%)
  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
D H D H D H D H D H D H D H D H D H
Jardineria 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Seguretat 10,2% 89,8% 17,0% 83,0% 20,0% 80,0% 18,9% 81,1% 20,4% 79,6% 21,7% 78,3% 14,3% 85,7% 14,6% 85,4% 18,4% 81,6%
Reprografia 86,2% 13,8% 91,3% 8,7% 95,5% 4,5% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 63,6% 36,4% 56,5% 43,5%
Restauració 41,6% 58,4% 61,5% 38,5% 56,4% 43,6% 51,3% 48,7% 50,0% 50,0% 55,6% 44,4% 53,7% 46,3% 47,7% 52,3% 54,8% 45,2%
Neteja 77,8% 22,2% 90,4% 9,6% 90,8% 9,2% 90,4% 9,6% 88,7% 11,3% 90,6% 9,4% 88,9% 11,1% 88,3% 11,7% 89,1% 10,9%
Manteniment 1,6% 98,4% 1,5% 98,5% 1,5% 98,5% 1,6% 98,4% 1,6% 98,4% 1,9% 98,1% 1,9% 98,1% 1,9% 98,1% 1,9% 98,1%

 

 Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)