PDI en branca de Ciències Socials i Jurídiques

 

 

  DONA HOME
 ANY % %
2008 335 39,1 522 60,9
2009 349 40,2 519 59,8
2010 366 41,2 522 58,8
2011 379 41,3 539 58,7
2012 370 41,4 524 58,6
2013 376 42,8 503 57,2
2014 374 43,4 487 56,6
2015 390 44,1 495 55,9
2016 413 44,6 512 55,4

 

 

Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)