taxa d'eficiència (%)

 

 

ANY DONA (%) HOME (%)
2007-2008 69,8 64,9
2008-2009 74,8 70,8
2009-2010 73,9 70,6
2010-2011 76,0 72,3
2011-2012 77,3 72,8

 

 

Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)