PAS amb batxillerat o equivalent

 

  DONA HOME
 ANY % %
2008 240 57,0 181 43,0
2009 239 56,2 186 43,8
2010 241 56,2 188 43,8
2011 236 56,1 185 43,9
2012 233 55,0 191 45,0
2013 210 56,0 165 44,0
2014 203 55,3 164 44,7
2015 199 54,5 166 45,5
2016 206 55,8 163 44,2

 

 

Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)